Skjermleser støtter følgende HandyTech-blindeskrifttastaturer i Windows 10 Creators Update. Hvis du vil vite mer om blindeskrift i Skjermleser, kan du se Kapittel 7: Bruke blindeskrift med Skjermleser.

For en liste over alle støttede blindeskrifttastaturer, kan du se Tillegg D: Støttede blindeskrifttastaturer.

Støttede HandyTech-blindeskrifttastaturer

Active Braille 40

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Active Braille 40.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom høyre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

Actilino

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Actilino.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom høyre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

Active Star 40

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Active Star 40.

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom høyre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

Basic Braille

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Basic Braille.

Merk

Det finnes tre visningstaster i hver ende av blindeskriftcellene. Fra topp til bunn:

 • De tre til venstre kalles Vis 1, Vis 2 og Vis 3.

 • De tre til høyre kalles Vis 4, Vis 5 og Vis 6.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Vis 1 + Vis 3 + Vis 4 + Vis 6

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • Vis 2 + Vis 5

 • Vis 2 + Vis 5 + Vis 3 + Vis 6

 • Vis 1 + Vis 6

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • Vis 1 + Vis 4 + Vis 5

 • Vis 2 + Vis 5 + Vis 1 + Vis 4

 • Vis 2 + Vis 4 + Vis 6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Vis 5

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Vis 2

Startside for blindeskrift

 • Vis 1 + Vis 2 + Vis 3

Blindeskrift slutt

 • Vis 4 + Vis 5 + Vis 6

Blindeskrift neste

 • Vis 6

Blindeskrift forrige

 • Vis 4

Blindeskrift første

 • Vis 2 + Vis 4

 • Vis 1 + Vis 4

Blindeskrift siste

 • Vis 2 + Vis 6

 • Vis 3 + Vis 6

Velg navigasjonsmodus

 • Vis 1 + Vis 3 + Vis 4

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Vis 1 + rutingtasten

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Vis 4 + rutingtasten

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Vis 1 + Vis 2 + Vis 3 + Vis 4

 

 

Bookworm

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Bookworm.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Enter

Sekundær handling

 • Escape + Bakover

Vis hurtigmeny

 • Escape + Fremover

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Fremover

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Bakover

Startside for blindeskrift

 • Escape + Enter + Bakover

Blindeskrift slutt

 • Escape + Enter + Fremover

Blindeskrift neste

 • Enter + Fremover

Blindeskrift forrige

 • Enter + Bakover

Velg navigasjonsmodus

 • Escape + Enter

 

 

Braillino

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Braillino.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom høyre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

 

Braille Star 40

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Braille Star 40.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

 

Braille Star 80

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Braille Star 80.

Merk

 • Tastaturet med 16-taster er ordnet i fire kolonner og fire rader. Tastene i øverste raden kalles B9, Én, To og Tre. Tastene i den andre raden kalles B10, Fire, Fem og Seks. Tastene i den tredje raden kalles B11, Sju, Åtte og Ni. Tastene i den fjerde raden (nederst) kalles B12, B13, Null og B14.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom høyre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

 • Én

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

 

Connect Braille 40

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Connect Braille 40.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Mellomrom høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Mellomrom venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Mellomrom høyre

Blindeskrift neste

 • B5

 • Høyre bunnkontroll

Blindeskrift forrige

 • B4

 • Høyre toppkontroll

Blindeskrift første

 • B2

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • B2 + Mellomrom høyre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Mellomrom venstre + Mellomrom høyre

 

 

Easy Braille

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Easy Braille.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Venstre

Startside for blindeskrift

 • B1 + Venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Høyre

Blindeskrift neste

 • B5

Blindeskrift forrige

 • B4

Blindeskrift første

 • B2

 • B2 + Venstre

Blindeskrift siste

 • B2 + Høyre

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre + Høyre

 

 

Modular Connect 88

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Modular Connect 88.

Merk

 • Tastaturet med 16-taster er ordnet i fire kolonner og fire rader. Tastene i øverste raden kalles B9, Én, To og Tre. Tastene i den andre raden kalles B10, Fire, Fem og Seks. Tastene i den tredje raden kalles B11, Sju, Åtte og Ni. Tastene i den fjerde raden (nederst) kalles B12, B13, Null og B14.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

 • B1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Høyre

Blindeskrift neste

 • Høyre bunnkontroll

 • B5

Blindeskrift forrige

 • Høyre toppkontroll

 • B4

Blindeskrift første

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

 • B2 + Venstre

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

 • B2 + Høyre

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

 • Én

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

 • B4 + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

 • B6 + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre + Høyre

 

 

Modular

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Modular.

Merk

 • Tastaturet med 16-taster er ordnet i fire kolonner og fire rader. Tastene i øverste raden kalles B9, Én, To og Tre. Tastene i den andre raden kalles B10, Fire, Fem og Seks. Tastene i den tredje raden kalles B11, Sju, Åtte og Ni. Tastene i den fjerde raden (nederst) kalles B12, B13, Null og B14.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • Status 3

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Venstre

Startside for blindeskrift

 • B1 + Venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Høyre

Blindeskrift neste

 • B5

Blindeskrift forrige

 • B4

Blindeskrift første

 • B2

 • B2 + Venstre

Blindeskrift siste

 • B2 + Høyre

Velg navigasjonsmodus

 • Status 2

 • B7 + B1

 • Én

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre + Høyre

 

 

Modular Evolution 64

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Modular Evolution 64.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

 • B1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Høyre

Blindeskrift neste

 • Høyre bunnkontroll

 • B5

Blindeskrift forrige

 • Høyre toppkontroll

 • B4

Blindeskrift første

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

 • B2 + Venstre

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

 • B2 + Høyre

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

 • B4 + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

 • B6 + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre + Høyre

 

 

Modular Evolution 88

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Modular Evolution 88.

Merk

 • Tastaturet med 16-taster er ordnet i fire kolonner og fire rader. Tastene i øverste raden kalles B9, Én, To og Tre. Tastene i den andre raden kalles B10, Fire, Fem og Seks. Tastene i den tredje raden kalles B11, Sju, Åtte og Ni. Tastene i den fjerde raden (nederst) kalles B12, B13, Null og B14.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B3

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B6

 • B1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Venstre

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll

Startside for blindeskrift

 • B1 + Venstre

Blindeskrift slutt

 • B1 + Høyre

Blindeskrift neste

 • Høyre bunnkontroll

 • B5

Blindeskrift forrige

 • Høyre toppkontroll

 • B4

Blindeskrift første

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre toppkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B5

 • Venstre toppkontroll + B3

 • B2

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre toppkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B4

 • Høyre toppkontroll + B6

 • B2 + Venstre

Blindeskrift siste

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + Venstre bunnkontroll

 • Høyre toppkontroll + Høyre bunnkontroll + B7

 • Venstre bunnkontroll + B3

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + Høyre bunnkontroll

 • Venstre toppkontroll + Venstre bunnkontroll + B2

 • Høyre bunnkontroll + B6

 • B2 + Høyre

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

 • Én

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre toppkontroll + Rutingtast

 • B4 + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre toppkontroll + Rutingtast

 • B6 + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre + Høyre

 

 

Braille Wave

 

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker HandyTech Braille Wave.

 

Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Sekundær handling

 • To tilstøtende rutingtaster

 • B7 + B6

 • Escape + Mellomrom + Retur

 • B2 + B5

 • B3

Vis hurtigmeny

 • To ikke-tilstøtende rutingtaster

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Høyre

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Venstre

Blindeskrift neste

 • B5

Blindeskrift forrige

 • B4

Blindeskrift første

 • B2

Velg navigasjonsmodus

 • B7 + B1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • B4 + Rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • B6 + Rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre + Høyre

 

 

Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

 

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×