Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Skjermleser støtter følgende Papenmeier-blindeskrifttastaturer i Windows 10 Creators Update. Hvis du vil vite mer om blindeskrift i Skjermleser, kan du se Kapittel 7: Bruke blindeskrift med Skjermleser.

For en liste over alle støttede blindeskrifttastaturer, kan du se Tillegg D: Støttede blindeskrifttastaturer.

Støttede Papermeier-blindeskrifttastaturer

BrailleX 2D Lite (plus)

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX 2D Lite (plus).

Merk

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre for statuscellene kalles Status .1 til Status. 13.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

Sekundær handling

 • Status .4

 • Status .5

Vis hurtigmeny

 • Status .7

 • Status .7 + attributt

 • Status .7 + funksjon

 • Hjem

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Attributt

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Funksjon

Startside for blindeskrift

 • Funksjon + Hjem

Blindeskrift slutt

 • Attributt + Hjem

Blindeskrift neste

 • Fremover

Blindeskrift forrige

 • Bakover

Blindeskrift første

 • Funksjon + bakover

 • Attributt + bakover

Blindeskrift siste

 • Funksjon + fremover

 • Attributt + fremover

Velg navigasjonsmodus

 • Status .9

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Funksjon + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Funksjon + attributt

 • Status .13


BrailleX 2D Screen Soft

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX 2D Screen Soft.


Merk

 • Det finnes 13 taster på forsiden. Den rektangulære tasten midt på heter Skift. De kvadratiske tastene umiddelbart til venstre og høyre kalles Hjem og End. Tastene til venstre og høyre kalles Opp og Ned. De fire kvadratiske tastene helt til venstre heter Punkt 7, Punkt 3, Punkt 2 og Punkt 1. De fire kvadratiske tastene helt til høyre heter Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6 og Punkt 8.

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre for statuscellene kalles Status .1 til Status. 22.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

Sekundær handling

 • Status .4

 • Status .5

Vis hurtigmeny

 • Status .7

 • Status. 7 + Punkt 8

 • Status. 7 + Punkt 7

 • Skift

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Punkt 1 + ned

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Punkt 1 + opp

Startside for blindeskrift

 • Punkt 1 + Skift

Blindeskrift slutt

 • Punkt 4 + Skift

Blindeskrift neste

 • Ned

Blindeskrift forrige

 • Opp

Blindeskrift første

 • Punkt 1 + Hjem

 • Hjem

Blindeskrift siste

 • Punkt 1 + End

 • End

Velg navigasjonsmodus

 • Status .10

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Punkt 7 + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Punkt 6 + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Status .22

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Punkt 1 + Punkt 3

 • Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


BrailleX Compact 486

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Compact 486.


Merk

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Vis hurtigmeny

 • Hjem

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Attributt

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Funksjon

Startside for blindeskrift

 • Funksjon + Hjem

Blindeskrift slutt

 • Attributt + Hjem

Blindeskrift neste

 • Fremover

Blindeskrift forrige

 • Bakover

Blindeskrift første

 • Funksjon + bakover

 • Attributt + bakover

Blindeskrift siste

 • Funksjon + fremover

 • Attributt + fremover

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Funksjon + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Funksjon + attributt


BrailleX Compact/Tiny

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Compact/Tiny.


Merk

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

Vis hurtigmeny

 • Hjem

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Attributt

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Funksjon

Startside for blindeskrift

 • Funksjon + Hjem

Blindeskrift slutt

 • Attributt + Hjem

Blindeskrift neste

 • Fremover

Blindeskrift forrige

 • Bakover

Blindeskrift første

 • Funksjon + bakover

 • Attributt + bakover

Blindeskrift siste

 • Funksjon + fremover

 • Attributt + fremover

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Funksjon + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Funksjon + attributt


BrailleX EL 2D-40

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL 2D-40.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre for statuscellene kalles Status .1 til Status. 13.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.

 • Kontrollene på hver side øverst som blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre bryter.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Status .4

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Status .5

 • Venstre tast Bak

 • Stolpe høyre 1

Vis hurtigmeny

 • Status .7

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Status .7 + Stolpe høyre 1

 • Status .7 + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

 • Stolpe venstre 1

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Status .9

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

 • Venstre tast Bak + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

 • Høyre tast Bak + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Status .13

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL 2D-66

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL 2D-66.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre for statuscellene kalles Status .1 til Status. 13.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.

 • Kontrollene på hver side øverst som blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre bryter.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

 • Venstre tast Bak + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Status .4

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Stolpe høyre 1

 • Status .5

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Status .7

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Status .7 + Stolpe høyre 1

 • Status .7 + Stolpe venstre 1

 • Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Status .9

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

 • Venstre tast Bak + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

 • Høyre tast Bak + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Status .13

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL 2D-80

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL 2D-80.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre for statuscellene kalles Status .1 til Status. 20.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.

 • Kontrollene på hver side øverst som blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre bryter.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

 • Venstre tast Bak + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Status .4

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Stolpe høyre 1

 • Status .5

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Status .7

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Status .7 + Stolpe høyre 1

 • Status .7 + Stolpe venstre 1

 • Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Status .10

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

 • Venstre tast Bak + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

 • Høyre tast Bak + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Status .20

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL2D-80s

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL2D-80s.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Tastene til venstre for statuscellene kalles Status .1 til Status. 20.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Status .4

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Status .5

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Status .7

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Status .7 + Stolpe høyre 1

 • Status .7 + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Status .10

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Status .20

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL40c

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL40c.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan bare flyttes ett trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned). Du kan etterligne det andre trinnet ved å trykke en av de nedre rutingtastene (på raden like bak tekstcellene).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre tast Bak + rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL 40 P

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL 40 P.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Kontrolltasten på venstre side øverst som ikke forblir når du trykker på den, kalles Venstre tast.

 • Kontrollene på hver side øverst som blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre bryter.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Stolpe høyre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL40s

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL40s.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

 • Venstre tast Bak + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

 • Høyre tast Bak + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL60c

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL60c.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan bare flyttes ett trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned). Du kan etterligne det andre trinnet ved å trykke en av de nedre rutingtastene (på raden like bak tekstcellene).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre tast Bak + rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL66s

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL66s.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL70s

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL70s.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL80c

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL80c.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan bare flyttes ett trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned). Du kan etterligne det andre trinnet ved å trykke en av de nedre rutingtastene (på raden like bak tekstcellene).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre tast Bak + rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL80-II

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL80-II.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene bak statuscellene kalles Status .1 og Status .2.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

 • Venstre tast Bak + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

 • Høyre tast Bak + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL 80

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL 80.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtasten refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene bak statuscellene kalles Status .1 og Status .2.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.

 • Kontrollene på hver side øverst som blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre bryter.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Stolpe høyre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast

 • Venstre tast Bak + rutingtast

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast

 • Høyre tast Bak + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX EL80s

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX EL80c.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Rutingtast 2 refererer til tasteraden bak Rutingtast 1-raden.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX Elba 20

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Elba 20.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre og høyre emuleres. Gå inn i emuleringsmodus ved å trykke Tommel 1 + Tommel 2 (venstre Windows + høyre Windows). Trykk deretter på:

  • Venstre tast Bak: Venstre tommel (venstre Windows)

  • Venstre tast Front: Mellomrom + venstre tommel (kontekst + venstre Windows)

  • Høyre tast bak: Høyre tommel (høyre Windows)

  • Høyre tast foran: Mellomrom + Høyre tommel (kontekst + høyre Windows)

 • Bryterne til venstre og høyre emuleres. Gå inn i emuleringsmodus ved å trykke Tommel 1 + Tommel 2 (venstre Windows + høyre Windows). Trykk deretter på:

  • Venstre bryter bak: Punkt 1 (f)

  • Venstre bryter midt: Punkt 2 (d)

  • Venstre bryter foran: Punkt 3 (s)

  • Høyre bryter bak: Punkt 4 (j)

  • Høyre bryter midt: Punkt 5 (k)

  • Høyre bryter foran: Punkt 6 (l)

  • Midtstille begge bryterne: Punkt 7 (a)


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Stolpe høyre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX Elba 32

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Elba 32.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene til venstre og høyre emuleres. Gå inn i emuleringsmodus ved å trykke Tommel 1 + Tommel 2 (venstre Windows + høyre Windows). Trykk deretter på:

  • Venstre tast Bak: Venstre tommel (venstre Windows)

  • Venstre tast Front: Mellomrom + venstre tommel (kontekst + venstre Windows)

  • Høyre tast bak: Høyre tommel (høyre Windows)

  • Høyre tast foran: Mellomrom + Høyre tommel (kontekst + høyre Windows)

 • Bryterne til venstre og høyre emuleres. Gå inn i emuleringsmodus ved å trykke Tommel 1 + Tommel 2 (venstre Windows + høyre Windows). Trykk deretter på:

  • Venstre bryter bak: Punkt 1 (f)

  • Venstre bryter midt: Punkt 2 (d)

  • Venstre bryter foran: Punkt 3 (s)

  • Høyre bryter bak: Punkt 4 (j)

  • Høyre bryter midt: Punkt 5 (k)

  • Høyre bryter foran: Punkt 6 (l)

  • Midtstille begge bryterne: Punkt 7 (a)


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Stolpe høyre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX Elba (Trio 20)

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Elba (Trio 20).


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX Elba (Trio 32)

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Elba (Trio 32).


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast + Stolpe ned 2

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1


BrailleX IB 80 CR Soft

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX IB 80 CR Soft.


Merk

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Tastene bak statuscellene kalles Status .1 til Status .4.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Status .3

Sekundær handling

 • Status .4

Vis hurtigmeny

 • Hjem

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Attributt

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Funksjon

Startside for blindeskrift

 • Funksjon + Hjem

Blindeskrift slutt

 • Attributt + Hjem

Blindeskrift neste

 • Fremover

Blindeskrift forrige

 • Bakover

Blindeskrift første

 • Funksjon + bakover

 • Attributt + bakover

Blindeskrift siste

 • Funksjon + fremover

 • Attributt + fremover

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Funksjon + rutingtast

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Funksjon + attributt


BrailleX Live

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Live.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan bare flyttes ett trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned). Du kan etterligne det andre trinnet ved å trykke en av de nedre rutingtastene (på raden like bak tekstcellene).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast Bak + Stolpe ned 2

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Høyre tast Bak + rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


BrailleX Trio

Bruk følgende kommandoer med Skjermleser når du bruker Papenmeier BrailleX Trio.


Merk

 • Den lange tasten på forsiden er Enkel tilgang-tasten. Den kan flyttes to trinn i hver retning (venstre, høyre, opp, ned).

 • Rutingtast 1 refererer til tasteraden like bak tekstcellene.

 • Kontrollene på hver side øverst som ikke blir værende når du trykker på dem, kalles Venstre og Høyre tast.


Skjermleser-handling

Tastaturknapper

Primær handling

 • Rutingtast

 • Venstre tast Bak + Stolpe ned 2

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6

Sekundær handling

 • Venstre tast Front + Stolpe venstre 1

 • Mellomrom + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

 • Venstre tast Bak

Vis hurtigmeny

 • Venstre tast Bak + Stolpe venstre 1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 7

 • Venstre tast Front

Panorer blindeskrift mot høyre

 • Stolpe høyre 1

Panorer blindeskrift mot venstre

 • Stolpe venstre 1

Startside for blindeskrift

 • Stolpe venstre 2

Blindeskrift slutt

 • Stolpe høyre 2

Blindeskrift neste

 • Stolpe ned 1

Blindeskrift forrige

 • Stolpe opp 1

Blindeskrift første

 • Stolpe opp 2

Blindeskrift siste

 • Stolpe ned 2

Velg navigasjonsmodus

 • Venstre tast Front + Stolpe høyre 1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4

Start merking av tekst på angitt tegn

 • Stolpe venstre 2 + rutingtast 1

 • Venstre tast Bak + rutingtast 1

Avslutt merking av tekst og kopier til utklippstavlen

 • Stolpe høyre 1 + rutingtast 1

 • Høyre tast Bak + Rutingtast 1

Lim inn fra utklippstavlen ved markørpunktet

 • Venstre tast + Stolpe ned 1

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6

Aktiver/deaktiver blindeskrifttastatur

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 8

 • Mellomrom + Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7


Gå tilbake til Innholdsfortegnelse

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×