Kapittel 7: Tilpasse skjermleser

Dette kapitlet beskriver hvordan du tilpasser Skjermleser slik at den passer for deg, blant annet ved å endre hvordan Skjermleser starter, hvor mye tilbakemelding du hører når du skriver, om lyd fra andre apper reduseres når Skjermleser kjører, og tilordning av Skjermleser-kommandoer til hurtigtaster du velger. Dette kapitlet inneholder også informasjon om hvordan du bruker tredjeparts tekst-til-tale-programvare til å legge til flere stemmer i Skjermleser.

Du kan finne de fleste av disse alternativene i Skjermleserinnstillinger ved å trykke på Windows-logotasten +CTRL+N

Generelle innstillinger (bruk Skjermleser)

Dette avsnittet inneholder informasjon om vekslebryteren for å aktivere eller deaktivere Skjermleser og koblinger til å åpne Skjermleser-startsiden og denne veiledningen.

Oppstartsalternativer

 • Tillat at hurtigtasten starter Skjermleser. Start og stopp Skjermleser ved å bruke Windows-logotasten+CTRL+ENTER på et tastatur eller Windows-knappen+Øk volum-knappen på en berøringsenhet.

 • Start Skjermleser etter pålogging for meg. Skjermleser starter automatisk når du logger på PC-en.

 • Start Skjermleser før pålogging for alle. Skjermleser kjører på PC-en før noen har logget på.

 • Vis Skjermleser-startsiden når Skjermleser starter. Du kan også aktivere eller deaktivere dette på Skjermleser-startsiden.

 • Minimer Skjermleser-startsiden i systemstatusfeltet. Når dette er aktivert, minimeres Skjermleser til systemstatusfeltet i stedet for oppgavelinjen.

Tilpass Skjermleser-stemmen

 • Velg en stemme. Velg blant ulike Skjermleser-stemmer på språket ditt. Skjermleser-stemmer leser maksimalt omtrent 400 ord per minutt i gjennomsnitt. De engelske stemmene Microsoft David, Microsoft Zira og Microsoft Mark kan imidlertid ha en hastighet på omtrent 800 ord per minutt.

 • Finn ut hvordan du legger til flere stemmer. Skjermleser kan brukes med SAPI 5-baserte talesynthesizere. Når de er installert, vises stemmene i stemmelisten, der du kan velge dem. Tredjepartsleverandører omfatter Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence og Vocalizer Expressive. Finn ut mer om å legge til stemmer i Tillegg A: Språk og stemmer som støttes.

Obs! Alternativene ovenfor er bare ment å være til informasjon. Microsoft anbefaler ikke noen bestemt tredjepartsprogramvare og kan heller ikke gi kundestøtte vedrørende installasjon og bruk av den. Hvis du vil ha hjelp med noen av disse produktene, kontakter du den opprinnelige produsenten.

 • Hastighet. Styr talehastigheten til Skjermleser.

 • Stemmeleie. Juster stemmeleiet til Skjermleser- stemmen.

 • Volum. Juster talevolumet til Skjermleser.

 • Skru ned volumet til andre apper. Lydvolumet fra andre apper skrus ned, slik at du kan høre Skjermleser bedre.

 • Velg hvor du hører Skjermleser-stemmen. Skjermleser lar deg velge standard lydenhet.

Endre det du hører når du leser og samhandler

 • Endre detaljnivået som Skjermleser gir om tekst. Alternativene omfatter: Bare tekst, Overskrifter og feil, Grunnleggende formatering, Andre merknader, Utvidet formatering, Oppsett og animasjonsinformasjon.

 • Endre hvordan ord med store bokstaver leses. Alternativene omfatter: Ikke les opp, Hev stemmeleie og Les store bokstaver.

 • Få Skjermleser-stemmen til å fremheve formatert tekst. Stemmen til Skjermleser legger mer trykk på formatert tekst.

 • Hør fonetikk mens du leser etter tegn. Skjermleser leser for eksempel bokstaven A som «alfa».

 • Få Skjermleser til å bruke tegnsetting for å fastsette pauser under lesingen.

 • Hør avanserte detaljer, for eksempel hjelpetekst, på knapper og andre kontroller.

 • Endre kontekstnivået som Skjermleser gir for knapper og andre kontroller. Alternativene omfatter: Ingen kontekst, Bare lyder, Umiddelbar kontekst, Umiddelbart navn og type for kontekst, Fullstendig kontekst for ny kontroll, og Full kontekst for gamle og nye kontroller.

 • Juster når Skjermleser gir detaljer om knapper eller andre kontroller. Alternativer omfatter Etter-kontroller og Før-kontroller.

  • For å høre gjeldende kontekst når som helst, trykker du på Skjermleser+Skråstrek(/).

  • Du kan endre nivået på konteksten som leses, ved å trykke Skjermleser+ALT+Skråstrek(/).

  • Du kan angi om konteksten skal leses før eller etter gjeldende element, ved å trykke på Skjermleser+CTRL+Skråstrek(/).

 • Hør hint om hvordan du samhandler med knapper og andre kontroller.

 • Hør Skjermleser lese opp hvorfor en handling ikke kan utføres.

 • Hør bare lyder for vanlige handlinger. Vanlige handlinger omfatter handlinger som å aktivere og deaktivere skannemodus eller gå til en kobling.

 • Få Skjermleser til å være mer effektiv i Outlook (eksperimentell). Når dette er valgt, tillater Outlook at du kan sortere e-postmeldingene på en mer naturlig måte .

Endre hva du hører når du skriver

 • Hør bokstaver, tall og tegnsetting mens du skriver. Tegnene leses opp umiddelbart etter at du har skrevet dem. Du kan også slå denne innstillingen på eller av ved å trykke på Skjermleser+2.

 • Hør ordene mens du skriver. Ordene du skriver, leses opp umiddelbart etter at du har skrevet dem.

 • Hør funksjonstaster mens du skriver

 • Hør piltaster, Tab og andre navigasjonstaster mens du skriver

 • Hør når veksletaster som Caps Lock og Num lock aktiveres eller deaktiveres

 • Hør Skift, Alt og andre modifikatortaster mens du skriver

Velg tastaturinnstillinger

 • Velg tastaturoppsett. Standardoppsettet for Skjermleser ligner mer på tastaturoppsettene du kanskje har brukt i andre skjermlesere. Hvis du vil bruke det opprinnelige tastaturoppsettet for Skjermleser, velger du det eldre tastaturet. Lær kommandoene for hvert tastatur i Tillegg B: Tastaturoppsett og berøringsbevegelser for Skjermleser.

 • Velg Skjermleser-tasten. Du kan velge om du vil bruke CAPS LOCK, INSERT eller begge tastene i Skjermleser-kommandoer. Både CAPS LOCK og INSERT brukes som Skjermleser-tast som standard. Du kan bruke en av disse tastene i alle kommandoer der Skjermleser-tasten brukes.

Obs! Hvis du bruker et japansk 106-tastatur, er INSERT og NonConvert-tasten standard Skjermleser-taster.

 • Lås Skjermleser-tasten slik at jeg ikke må trykke på den for hver kommando. Når du trykker på en av tastene, forblir den i en «trykket » tilstand til du trykker på den på nytt for å deaktivere den. Du kan også låse Skjermleser-tasten ved å trykke på Skjermleser+Z. Denne funksjonen kan være forvirrende hvis du ikke er vant til den, så bruk den forsiktig hvis du velger å bruke den.

 • Aktiver taster på berøringstastatur når jeg løfter fingeren . Tegn føres så snart du løfter fingeren fra berøringstastaturet.

 • Opprett dine egne tastaturkommandoer

 1. Velg en kommando til vil tilpasse.

 2. Velg Endre hurtigtast for kommando.

 3. Skriv inn hurtigtasten du vil bruke på tastaturet, i vinduet Skriv inn en hutigtast . Bruk hvilken som helst kombinasjon av endringstaster (kontroll, Skift, Alt, Caps Lock eller Windows-logotasten) sammen med en ikke-endringstast. Bruk funksjonstaster og numeriske taster uten modifikatorer.

 4. Velg Gjenopprett alle standarder for å gjenopprette alle kommandoer til standardinnstillingene. For å finne denne innstillingen trykker du på ALT+TAB etter at Skjermleser har startet, og velger Kommandoer.

Bruk Skjermleser-markøren

 • Vis Skjermleser-markøren. Skjermleser-markøren utheves med en blå fokusboks.

 • Flytt markøren med Skjermleser-markøren mens Skjermleser leser teksten . Når dette er aktivert, flytter Skjermleser innsettingspunktet ved navigering med visninger som tegn og ord.

 • Synkroniser Skjermleser-markøren og systemfokus . Når dette er aktivert, synkroniseres Skjermleser-markøren og systemmarkøren når det er mulig.

 • Les og samhandle med skjermen ved å bruke musen. Når dette er aktivert, leser Skjermleser det som er under musepekeren. Bruk det numeriske tastaturet til å flytte musen .

 • Velg navigasjonsmodus for Skjermleser-markøren . To moduser er tilgjengelige: normal og avansert. Normal modus anbefales og lar skjermleseren flytte mellom ulike elementer slik som lenker, tabeller og andre elementer. Avansert modus lar deg bruke de fire piltastene til å flytte Skjermleser-markøren gjennom en programmatisk representasjon av et program.​​​

Bruk blindeskrift

Hvis du vil bruke et blindeskrifttastatur med Skjermleser, velger du knappen Last ned og installer blindeskrift. For mer informasjon kan du gå til Kapittel 8: For å bruke Skjermleser med blindeskrift, og for en fullstendig liste over støttede skjermer, går du til Tillegg C: Støttede blindeskrifttastaturer.

Behandle data og tjenester

 • Synkroniser innstillingene . Velg knappen Bruk gjeldende innstillinger før pålogging hvis du vil at alle som bruker PC-en skal bruke innstillingene dine for Skjemleser. Dette anbefales hvis du ruker et serielt blindeskrifttastatur.

 • Få bildebeskrivelser, sidetitler og populære koblinger. For mer informasjon om denne tjenesten går du til «La Skjermleser hente informasjon fra nettet» i Kapittel 2.

Hjelp til å gjøre Skjermleser bedre

Aktiver veksleknappen for å sende diagnose- og ytelsesdata når du bruker Skjermleser. Trykk på Skjermleser+ALT+F for å gi tilbakemelding om Skjermleser.

Deretter: Kapittel 8: Bruke Skjermleser med blindeskrift

Gå tilbake til innholdsfortegnelsen

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×