USB-C-oversikt

Med en USB-C-tilkobling kan du lade Windows 11 PC-en, og du kan også koble til andre USB Type-C-enheter, for eksempel mobiltelefoner, dokkingstasjoner, skjermkort og andre enheter som har en USB-C-port.

USB-type-C-port

Dessverre kan enkelte kombinasjoner av maskinvare og programvare føre til problemer. I så fall kan du få en varsling om at det er noe galt med USB-C-tilkoblingen. Vi har utarbeidet noen tips nedenfor om hvordan du kan løse slike problemer. Hvis du vil endre om det skal vises varslinger om USB-problemer, gjør du følgende:

 1. Velg Søk , skriv inn USB og velg USB-innstillinger fra listen over resultater.

  Åpne USB-innstillinger

 2. Aktivere eller deaktivere tilkoblingsvarsler.

Obs!: Hvis du har problemer med å laste ned bilder, kan du se Importere bilder og videoer fra telefon til PC.

Her er noen USB-C-varslinger du kan motta, hvis det oppstår et problem:

USB4-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at USB4-enheten du kobler til, støttes av PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en støtter USB4 for å få den beste opplevelsen fra den tilkoblede USB4-enheten eller dokkingstasjonen.

 • Kontroller at du bruker kabelen som leveres av enheten eller dokkprodusenten eller en sertifisert USB4-kabel.

 • Koble USB4-enheten eller dokk direkte til PC-en eller bare til USB4-dokkingstasjonen.

 • Enheten eller dokkingstasjonen støtter USB4, men den er koblet til en port på PC-en som ikke støtter USB4. Den tilkoblede enheten kan ha begrenset funksjonalitet fordi den ikke bruker USB4.

 • Du bruker en kabel som ikke støtter USB4.

 • Du kobler USB4-enheten eller dokker til en dokkingstasjon som ikke støtter USB4.

USB-enheten gjenkjennes ikke

Den siste USB-enheten du koblet til denne datamaskinen, mislyktes, og Windows gjenkjenner den ikke.

Prøv disse løsningene

Mulig årsak

 1. Finn feilkoden på Windows 11 PC-en, og noter den.

 2. Følg feilsøkingstrinnene som er beskrevet i Feilkoder i Enhetsbehandling i Windows, for feilkoden som du ser.

Obs!: Dette gjelder for alle feilkoder som vises i Enhetsbehandling, bortsett fra feilkode 28 (det er ikke installert drivere for enheten).

USB-enheten som du koblet til, rapporterte om et problem, eller det er et problem med enhetsdriveren.

Finne feilkoden på en Windows 11 PC

 1. Velg Start-knappen, skriv deretter inn enhetsbehandling og velg Enhetsbehandling fra listen over resultater.

 2. Finn enheten i Enhetsbehandling. Den skal være merket med et gult utropstegn.

 3. Lukk enheten, trykk på og hold (eller høyreklikk på) den, og velg deretter Egenskaper. Feilkoden vises under Enhetsstatus.

En treg USB-lader er tilkoblet

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk laderen og kabelen som følger med PC-en.

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en.

 • Bruk en boks med komprimert luft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en.

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en.

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en.

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en.

 • Ladekabelen er ikke kraftig nok for laderen eller PC-en.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan ha gjort at laderen ikke ble satt inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC med USB Type-C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må PC-en, laderen og kabelen alle støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømnivåene PC-en krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB Type-C-kobling, kan bruke en proprietær, ikke-standard kobling som PC-en ikke støtter.

PC-en lades ikke

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk laderen og kabelen som følger med PC-en.

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en.

 • Bruk en boks med komprimert luft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en.

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en.

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en.

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en.

 • Ladekabelen oppfyller ikke strømkravene til laderen eller PC-en.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan gjøre at laderen ikke settes inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til PC-en via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC med USB Type-C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må PC-en, laderen og kabelen alle støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømnivåene PC-en krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB Type-C-kobling, kan bruke en proprietær, ikke-standard kobling som PC-en ikke støtter.

USB-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at enheten du kobler til, støttes av PC-en.

- ELLER -

Thunderbolt-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at Thunderbolt-enheten du kobler til, støttes av PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at kabelen støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet direkte til PC-en.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter riktig alternativ modus. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt Alternate Mode-enhet, må du sørge for at du kobler til USB-C-porten som støtter Thunderbolt™.

 • Enheten eller lyden du koblet til, har nye funksjoner for USB-C som PC-en ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller dongle er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en.

 • Enheten eller dongle bruker en ekstern hub eller dock for å koble til PC-en.

 • For mange andre enheter eller dongler i alternativ modus er koblet til PC-en.

Obs!: 

 • USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser. Hvis USB-C-kabelen har denne funksjonen, kan du koble til ikke-USB-enheter som støtter den samme alternative modusen. Hvis for eksempel USB-C-kabelen har alternativ modus for Thunderbolt, kan du koble til Thunderbolt-enheter. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. 

 • Alternativ modus-funksjonen må støttes på PC-ens maskinvare og programvare, og den tilkoblede enheten eller dongle. Du må kanskje også ha en bestemt USB-C-kabel.

Skjermtilkoblingen kan være begrenset

Kontroller at DisplayPort-enheten du kobler til, støttes av PC-en .

- ELLER -

MHL-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at MHL-enheten du kobler til, støttes av PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en, den eksterne skjermen og kabelen støtter DisplayPort eller MHL alternative moduser.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet direkte til PC-en.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter riktig alternativ modus. Et displayPort-adapter for alternativ modus bør for eksempel være koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter alternativ modus for DisplayPort.

 • Enheten eller lyden du koblet til, har nye funksjoner for USB-C som PC-en ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller dongle er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en.

 • Enheten eller dongle er koblet til PC-en ved hjelp av en ekstern hub eller dokkingstasjon.

 • Det er for mange andre enheter eller dongler koblet til PC-en som bruker en USB-C-tilkobling.

Obs!: USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser som gjør at du kan bruke ikke-USB-tilkoblinger med USB-C-kabelen og -tilkoblingen. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. Her er de alternative modusene for skjermer som kabelen kan støtte:

 • DisplayPort

  Med den alternative modusen DisplayPort kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter DisplayPort.

 • MHL

  Med den alternative modusen MHL kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter MHL.

 • HDMI

  Med den alternative modusen HDMI kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter HDMI.

Bruk en annen USB-port

USB-enheten kan ha begrenset funksjonalitet når den er koblet til denne porten. Koble USB-enheten til en annen USB-port på PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet direkte til PC-en.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter funksjonene på enheten eller dongle. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt-enhet, må du kontrollere at den er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter Thunderbolt.

 • Enheten eller dongle er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en.

 • Enheten eller dongle er koblet til PC-en ved hjelp av en ekstern hub eller dokkingstasjon.

USB-enheten trenger kanskje mer strøm

PC-en gir kanskje ikke nok strøm til USB-enheten. Koble enheten til ekstern strøm, eller prøv å bruke en annen PC.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Hvis USB-enheten kan strømforsynes eksternt, kan du koble den til en ekstern strømkilde.

 • Koble PC-en til en ekstern strømkilde og ikke kjør den på batteristrøm.

 • Koble fra eventuelle ubrukte USB-enheter som er koblet til PC-en.

 • PC-en kan ikke slå enheten du koblet til, fordi den enheten ikke støttes.

 • PC-en har lite batteri, så den har midlertidig begrenset mengden strøm den kan gi til enheten.

 • PC-en gir strøm til andre enheter, så den har midlertidig begrenset kraften den gir til enheten du nettopp koblet til.

 • Enheten du koblet til, krever mer strøm enn PC-en kan gi.

USB-C-lydkort støttes ikke

Koble til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

Prøv denne løsningen

Mulig årsak

Hvis du har et analogt USB-C-lydkort koblet til PC-en, kobler du det fra og kobler deretter til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

PC-en støtter ikke lydkortet du har koblet til.

Obs!: Det finnes to typer USB-C-lydkort: analoge og digitale. De fleste PC-er har bare støtte for digitale USB-C-lydkort, som inneholder maskinvare som konverterer digitale lyddata fra PC-en til et analogt signal hodetelefonene eller høyttalerne kan spille av. Digitale USB-C-lydkort er ofte dyrere enn analoge lydkort.

USB-C-oversikt

Med en USB-C-tilkobling kan du lade Windows 10-PC-en. Du kan også koble til andre USB type C-enheter, for eksempel mobiltelefoner, dokkingstasjoner, skjermkort eller andre enheter som har en USB-C-port.

USB-type-C-port

Dessverre kan enkelte kombinasjoner av maskinvare og programvare føre til problemer. I så fall kan du få en varsling om at det er noe galt med USB-C-tilkoblingen. Vi har utarbeidet noen tips nedenfor om hvordan du kan løse slike problemer. Hvis du vil endre om det skal vises varslinger om USB-problemer, gjør du følgende:

 1. Velg Start-knappen, og velg deretter Innstillinger > Enheter > USB.

  Åpne USB-innstillinger

 2. Merk av eller fjern merket i boksen Varsle meg hvis det er problemer med å koble til USB-enheter.

Obs!: Hvis du har problemer med å laste ned bilder, kan du se Importere bilder og videoer fra telefon til PC.

Her er noen USB-C-varslinger du kan motta, hvis det oppstår et problem:

Det kan hende at du kan reparere USB-enheten

 USB-enheten opplevde et problem.. Følg disse trinnene for å prøve å løse det. (Feilkode ____)

Prøv disse løsningene

Mulig årsak

 1. Søk etter feilkoden på PC-en (eller telefonen) med Windows 10, og noter den.

 2. Følg feilsøkingstrinnene som er beskrevet i Feilkoder i Enhetsbehandling i Windows, for feilkoden som du ser.

Obs!: Dette gjelder for alle feilkoder som vises i Enhetsbehandling, bortsett fra feilkode 28 (det er ikke installert drivere for enheten).

USB-enheten som du koblet til, rapporterte om et problem, eller det er et problem med enhetsdriveren.

 1. Velg Start-knappen, skriv inn enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg Enhetsbehandling fra listen over resultater.

 2. Finn enheten i Enhetsbehandling. Den skal være merket med et gult utropstegn.

 3. Lukk enheten, trykk på og hold (eller høyreklikk på) den, og velg deretter Egenskaper. Feilkoden vises under Enhetsstatus.

 • Sveip nedover fra toppen av skjermen for å åpne handlingssenteret. Varselet vises i handlingssenteret med feilkoden oppført.

En treg USB-lader er tilkoblet

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk lader og kabelen som fulgte med PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en (eller telefonen).

 • Bruk trykkluft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en (eller telefonen).

 • Ladekabelen er ikke kraftig nok for laderen, PC-en eller telefonen.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan ha gjort at laderen ikke ble satt inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC (eller en telefon) med USB type C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må både PC-en (eller telefonen), laderen og kabelen støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømstyrken som PC-en (eller telefonen) krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB type C-kontakt, bruker kanskje en egenprodusert kontakt som ikke er standard, og som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

PC-en (eller telefonen) lader ikke

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk lader og kabelen som fulgte med PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en (eller telefonen).

 • Bruk trykkluft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en (eller telefonen).

 • Ladekabelen oppfyller ikke strømkravene til laderen, PC-en eller telefonen.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan gjøre at laderen ikke settes inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til PC-en (eller telefonen) via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC (eller en telefon) med USB type C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må både PC-en (eller telefonen), laderen og kabelen støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømstyrken som PC-en (eller telefonen) krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB type C-kontakt, bruker kanskje en egenprodusert kontakt som ikke er standard, og som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

USB-enheten vil kanskje ikke fungere

Prøv å koble den til en PC.

Prøv disse løsningene

Mulig årsak

 • Kontroller at Windows 10-telefonen har de nyeste Windows-oppdateringene. Hvis du vil se etter de nyeste oppdateringene, sveiper du over til Alle apper-listen på Start , og deretter velger du Innstillinger > Oppdater & sikkerhet > telefonoppdatering > Se etter oppdateringer. Dermed kan du se etter de nyeste oppdateringene for Windows og de nyeste enhetsdriverne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdateringer for Windows 10.

 • Hvis telefonen med Windows 10 allerede kjører den nyeste versjonen av Windows 10 Mobile, kan du prøve å koble enheten til en PC med Windows 10 i stedet.

Det finnes en driver i enheten som du koblet til, som ikke støttes i versjonen av Windows 10 Mobile som mobilen kjører. Hvis du vil ha informasjon om støttede enheter, kan du se Universal Serial Bus (USB).

USB- eller Thunderbolt-enhetens funksjonalitet kan være begrenset

Kontroller at enheten som du kobler deg til, støttes og at du bruker riktig kabel.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en (eller telefonen) støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at kabelen støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet direkte til PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter riktig alternativ modus. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt-enhet med alternativ modus, må du kontrollere at du kobler til USB-C-porten som støtter Thunderbolt.

 • Enheten eller maskinvarelåsen du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller maskinvarelåsen er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en (eller telefonen).

 • Enheten eller maskinvarelåsen bruker en ekstern hub eller dokkingstasjon for å koble til PC-en (eller telefonen).

 • Det er koblet for mange andre enheter med alternativ modus eller maskinvarelåser til PC-en (eller telefonen).

Obs!: 

 • USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser. Hvis USB-C-kabelen har denne funksjonen, kan du koble til ikke-USB-enheter som støtter den samme alternative modusen. Hvis for eksempel USB-C-kabelen har alternativ modus for Thunderbolt, kan du koble til Thunderbolt-enheter. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. 

 • Funksjonen for alternativ modus må være støttet av maskinvaren og programvaren på PC-en eller telefonen og den tilkoblede enheten eller maskinvarelåsen. Du må kanskje også ha en bestemt USB-C-kabel.

Skjermtilkoblingen kan være begrenset

DisplayPort/MHL-tilkoblingen fungerer kanskje ikke. Prøv å bruke en annen kabel.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at både PC-en (eller telefonen), den eksterne skjermen og kabelen støtter de alternative modusene DisplayPort eller MHL.

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet direkte til PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter riktig alternativ modus. En DisplayPort-enhetsadapter med alternativ modus skal for eksempel være koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter den alternative modusen DisplayPort.

 • Enheten eller maskinvarelåsen du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller maskinvarelåsen er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en (eller telefonen).

 • Enheten eller maskinvarelåsen er koblet til PC-en (eller telefonen) via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

 • For mange andre enheter eller maskinvarelåser som bruker en USB-C-tilkobling, er koblet til PC-en (eller telefonen).

Obs!: USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser som gjør at du kan bruke ikke-USB-tilkoblinger med USB-C-kabelen og -tilkoblingen. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. Her er de alternative modusene for skjermer som kabelen kan støtte:

 • DisplayPort

  Med den alternative modusen DisplayPort kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter DisplayPort.

 • MHL

  Med den alternative modusen MHL kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter MHL.

 • HDMI

  Med den alternative modusen HDMI kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter HDMI.

Disse to PC-ene (mobilenheter) kan ikke kommunisere

Prøv å koble én av dem til en mobilenhet (PC).

Prøv denne løsningen

Mulig årsaker

Koble PC-en med Windows 10 til en telefon med Windows 10 i stedet.

Disse tilkoblingstypene støttes ikke for øyeblikket:

 • Koble to PC-er med Windows 10 sammen med en USB-C-tilkobling.

 • Koble to telefoner med Windows 10 sammen med en USB-C-tilkobling.

Bruk en annen USB-port

Denne USB-porten støtter ikke DisplayPort eller Thunderbolt eller MHL. Koble USB-enheten til en annen USB-port på PC-en.

- ELLER -

USB-enheten kan ha begrenset funksjonalitet når den er koblet til denne porten. Koble USB-enheten til en annen USB-port på PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet direkte til PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter funksjonene til enheten eller maskinvarelåsen. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt-enhet med, må du kontrollere at den er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter Thunderbolt.

 • Enheten eller maskinvarelåsen er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en (eller telefonen).

 • Enheten eller maskinvarelåsen er koblet til PC-en (eller telefonen) via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

USB-enheten fungerer kanskje ikke som den skal

PC-en (eller telefonen) gir kanskje ikke nok strøm til USB-enheten. Plugg en strømforsyning i USB-enheten, eller bruk en annen PC (eller telefon).

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Hvis USB-enheten kan strømforsynes eksternt, kan du koble den til en ekstern strømkilde.

 • Koble PC-en (eller telefonen) til en ekstern strømkilde, og ikke kjør den på batteristrøm.

 • Koble fra eventuelle ubrukte USB-enheter som er koblet til PC-en.

 • PC-en (eller telefonen) kan ikke gi strøm til enheten du koblet til, fordi enheten ikke støttes.

 • PC-en (eller telefonen) har lavt batterinivå. slik at den har midlertidig begrenset hvor mye strøm den kan gi til enheten.

 • PC-en (eller telefonen) leverer strøm til andre enheter, slik at den har midlertidig begrenset hvor mye strøm den gir til enheten du nylig koblet til.

 • Enheten du koblet til, krever mer strøm enn PC-en (eller telefonen) kan levere.

USB-lydkort som ikke støttes

Koble til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

Prøv denne løsningen

Mulig årsak

Hvis du har et analogt USB-C-lydkort koblet til PC-en, kobler du det fra og kobler deretter til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

PC-en støtter ikke lydkortet du har koblet til.

Obs!: Det finnes to typer USB-C-lydkort: analoge og digitale. De fleste PC-er har bare støtte for digitale USB-C-lydkort, som inneholder maskinvare som konverterer digitale lyddata fra PC-en til et analogt signal hodetelefonene eller høyttalerne kan spille av. Digitale USB-C-lydkort er ofte dyrere enn analoge lydkort.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×