Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

USB-C-oversikt

Med en USB-C-tilkobling kan du lade Windows 11-PC-en, og du kan også koble til andre USB Type-C-enheter, for eksempel mobiltelefoner, dokkingstasjoner, skjermkort og andre enheter som har en USB-C-port.

USB-type-C-port

Dessverre kan enkelte kombinasjoner av maskinvare og programvare føre til problemer. I så fall kan du få en varsling om at det er noe galt med USB-C-tilkoblingen. Vi har utarbeidet noen tips nedenfor om hvordan du kan løse slike problemer. Hvis du vil endre om det skal vises varslinger om USB-problemer, gjør du følgende:

 1. Velg Søk , skriv inn USB og velg USB-innstillinger fra listen over resultater.

  Åpne USB-innstillinger

 2. Aktivere eller deaktivere tilkoblingsvarsler.

Obs!: Hvis du har problemer med å laste ned bilder, kan du se Importere bilder og videoer fra telefon til PC.

Her er noen USB-C-varslinger du kan motta, hvis det oppstår et problem:

USB4-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at USB4-enheten du kobler til, støttes av PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en støtter USB4 for å få den beste opplevelsen fra den tilkoblede USB4-enheten eller dokkingstasjonen.

 • Kontroller at du bruker kabelen som leveres av enheten eller dokkprodusenten eller en sertifisert USB4-kabel.

 • Koble USB4-enheten eller dokk direkte til PC-en eller bare til USB4-dokkingstasjonen.

 • Enheten eller dokkingstasjonen støtter USB4, men den er koblet til en port på PC-en som ikke støtter USB4. Den tilkoblede enheten kan ha begrenset funksjonalitet fordi den ikke bruker USB4.

 • Du bruker en kabel som ikke støtter USB4.

 • Du kobler USB4-enheten eller dokker til en dokkingstasjon som ikke støtter USB4.

USB-enheten gjenkjennes ikke

Den siste USB-enheten du koblet til denne datamaskinen, mislyktes, og Windows gjenkjenner den ikke.

Prøv disse løsningene

Mulig årsak

 1. Finn feilkoden på Windows 11-PC-en, og noter den.

 2. Følg feilsøkingstrinnene som er beskrevet i Feilkoder i Enhetsbehandling i Windows, for feilkoden som du ser.

Obs!: Dette gjelder for alle feilkoder som vises i Enhetsbehandling, bortsett fra feilkode 28 (det er ikke installert drivere for enheten).

USB-enheten som du koblet til, rapporterte om et problem, eller det er et problem med enhetsdriveren.

Slik finner du feilkoden på en PC med Windows 11

 1. Velg Start-knappen , skriv deretter inn enhetsbehandling og velg Enhetsbehandling fra listen over resultater.

 2. Finn enheten i Enhetsbehandling. Den skal være merket med et gult utropstegn.

 3. Lukk enheten, trykk på og hold (eller høyreklikk på) den, og velg deretter Egenskaper. Feilkoden vises under Enhetsstatus.

Langsom lader

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk laderen og kabelen som følger med PC-en.

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en.

 • Bruk en boks med komprimert luft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en.

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en.

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en.

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en.

 • Ladekabelen er ikke kraftig nok for laderen eller PC-en.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan ha gjort at laderen ikke ble satt inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • Et batteriikon med en advarsel vises i systemstatusfeltet for å indikere at en treg lader er tilkoblet, og batteriet lades ut. Varselet om treg lader kan også vises.

 • En PC med USB Type-C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må PC-en, laderen og kabelen alle støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømnivåene PC-en krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB Type-C-kobling, kan bruke en proprietær, ikke-standard kobling som PC-en ikke støtter.

PC-en lades ikke

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk laderen og kabelen som følger med PC-en.

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en.

 • Bruk en boks med komprimert luft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en.

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en.

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en.

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en.

 • Ladekabelen oppfyller ikke strømkravene til laderen eller PC-en.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan gjøre at laderen ikke settes inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til PC-en via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC med USB Type-C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må PC-en, laderen og kabelen alle støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømnivåene PC-en krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB Type-C-kobling, kan bruke en proprietær, ikke-standard kobling som PC-en ikke støtter.

USB-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at enheten du kobler til, støttes av PC-en.

- ELLER -

Thunderbolt-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at Thunderbolt-enheten du kobler til, støttes av PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at kabelen støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet direkte til PC-en.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter riktig alternativ modus. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt Alternate Mode-enhet, må du sørge for at du kobler til USB-C-porten som støtter Thunderbolt™.

 • Enheten eller lyden du koblet til, har nye funksjoner for USB-C som pc-en ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller veksleenheten er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en.

 • Enheten eller dongle bruker en ekstern hub eller dock for å koble til PC-en.

 • For mange andre enheter eller dongler i alternativ modus er koblet til PC-en.

Obs!: 

 • USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser. Hvis USB-C-kabelen har denne funksjonen, kan du koble til ikke-USB-enheter som støtter den samme alternative modusen. Hvis for eksempel USB-C-kabelen har alternativ modus for Thunderbolt, kan du koble til Thunderbolt-enheter. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. 

 • Alternativ modus-funksjonen må støttes på PC-ens maskinvare og programvare, og den tilkoblede enheten eller dongle. Du må kanskje også ha en bestemt USB-C-kabel.

Skjermtilkoblingen kan være begrenset

Kontroller at DisplayPort-enheten du kobler til, støttes av PC-en .

- ELLER -

MHL-enhetsfunksjonaliteten kan være begrenset

Kontroller at MHL-enheten du kobler til, støttes av PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en, den eksterne skjermen og kabelen støtter DisplayPort eller MHL alternative moduser.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet direkte til PC-en.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter riktig alternativ modus. Et displayPort-adapter for alternativ modus bør for eksempel være koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter alternativ modus for DisplayPort.

 • Enheten eller lyden du koblet til, har nye funksjoner for USB-C som pc-en ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller veksleenheten er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en.

 • Enheten eller dongle er koblet til PC-en ved hjelp av en ekstern hub eller dokkingstasjon.

 • Det er for mange andre enheter eller dongler koblet til PC-en som bruker en USB-C-tilkobling.

Obs!: USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser som gjør at du kan bruke ikke-USB-tilkoblinger med USB-C-kabelen og -tilkoblingen. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. Her er de alternative modusene for skjermer som kabelen kan støtte:

 • DisplayPort

  Med den alternative modusen DisplayPort kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter DisplayPort.

 • MHL

  Med den alternative modusen MHL kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter MHL.

 • HDMI

  Med den alternative modusen HDMI kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter HDMI.

Bruk en annen USB-port

USB-enheten kan ha begrenset funksjonalitet når den er koblet til denne porten. Koble USB-enheten til en annen USB-port på PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet direkte til PC-en.

 • Kontroller at enheten eller dongle er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter funksjonene på enheten eller dongle. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt-enhet, må du kontrollere at den er koblet til USB-C-porten på PC-en som støtter Thunderbolt.

 • Enheten eller veksleenheten er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en.

 • Enheten eller dongle er koblet til PC-en ved hjelp av en ekstern hub eller dokkingstasjon.

USB-enheten trenger kanskje mer strøm

PC-en gir kanskje ikke nok strøm til USB-enheten. Koble enheten til ekstern strøm, eller prøv å bruke en annen PC.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Hvis USB-enheten kan strømforsynes eksternt, kan du koble den til en ekstern strømkilde.

 • Koble PC-en til en ekstern strømkilde og ikke kjør den på batteristrøm.

 • Koble fra eventuelle ubrukte USB-enheter som er koblet til PC-en.

 • PC-en kan ikke slå enheten du koblet til, fordi den enheten ikke støttes.

 • PC-en har lite batteri, så den har midlertidig begrenset mengden strøm den kan gi til enheten.

 • PC-en gir strøm til andre enheter, så den har midlertidig begrenset kraften den gir til enheten du nettopp koblet til.

 • Enheten du koblet til, krever mer strøm enn PC-en kan gi.

USB-C-lydkort støttes ikke

Koble til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

Prøv denne løsningen

Mulig årsak

Hvis du har et analogt USB-C-lydkort koblet til PC-en, kobler du det fra og kobler deretter til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

PC-en støtter ikke lydkortet du har koblet til.

Obs!: Det finnes to typer USB-C-lydkort: analoge og digitale. De fleste PC-er har bare støtte for digitale USB-C-lydkort, som inneholder maskinvare som konverterer digitale lyddata fra PC-en til et analogt signal hodetelefonene eller høyttalerne kan spille av. Digitale USB-C-lydkort er ofte dyrere enn analoge lydkort.

USB-C-oversikt

Med en USB-C-tilkobling kan du lade Windows 10-PC-en. Du kan også koble til andre USB type C-enheter, for eksempel mobiltelefoner, dokkingstasjoner, skjermkort eller andre enheter som har en USB-C-port.

USB-type-C-port

Dessverre kan enkelte kombinasjoner av maskinvare og programvare føre til problemer. I så fall kan du få en varsling om at det er noe galt med USB-C-tilkoblingen. Vi har utarbeidet noen tips nedenfor om hvordan du kan løse slike problemer. Hvis du vil endre om det skal vises varslinger om USB-problemer, gjør du følgende:

 1. Velg Start-knappen, og velg deretter Innstillinger > Enheter > USB.

  Åpne USB-innstillinger

 2. Merk av eller fjern merket i boksen Varsle meg hvis det er problemer med å koble til USB-enheter.

Obs!: Hvis du har problemer med å laste ned bilder, kan du se Importere bilder og videoer fra telefon til PC.

Her er noen USB-C-varslinger du kan motta, hvis det oppstår et problem:

Det kan hende at du kan reparere USB-enheten

 USB-enheten opplevde et problem.. Følg disse trinnene for å prøve å løse det. (Feilkode ____)

Prøv disse løsningene

Mulig årsak

 1. Søk etter feilkoden på PC-en (eller telefonen) med Windows 10, og noter den.

 2. Følg feilsøkingstrinnene som er beskrevet i Feilkoder i Enhetsbehandling i Windows, for feilkoden som du ser.

Obs!: Dette gjelder for alle feilkoder som vises i Enhetsbehandling, bortsett fra feilkode 28 (det er ikke installert drivere for enheten).

USB-enheten som du koblet til, rapporterte om et problem, eller det er et problem med enhetsdriveren.

 1. Velg Start-knappen , skriv inn enhetsbehandling i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg Enhetsbehandling fra listen over resultater.

 2. Finn enheten i Enhetsbehandling. Den skal være merket med et gult utropstegn.

 3. Lukk enheten, trykk på og hold (eller høyreklikk på) den, og velg deretter Egenskaper. Feilkoden vises under Enhetsstatus.

 • Sveip nedover fra toppen av skjermen for å åpne handlingssenteret. Varselet vises i handlingssenteret med feilkoden oppført.

En treg USB-lader er tilkoblet

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk lader og kabelen som fulgte med PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en (eller telefonen).

 • Bruk trykkluft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en (eller telefonen).

 • Ladekabelen er ikke kraftig nok for laderen, PC-en eller telefonen.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan ha gjort at laderen ikke ble satt inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC (eller en telefon) med USB type C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må både PC-en (eller telefonen), laderen og kabelen støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømstyrken som PC-en (eller telefonen) krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB type C-kontakt, bruker kanskje en egenprodusert kontakt som ikke er standard, og som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

PC-en (eller telefonen) lader ikke

Du kan øke hastigheten på lading ved å bruke laderen og kabelen som fulgte med enheten.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Bruk lader og kabelen som fulgte med PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at du kobler laderen til USB-C-ladeporten på PC-en (eller telefonen).

 • Bruk trykkluft til å rengjøre USB-C-porten på PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kompatibel med PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke kraftig nok til å lade PC-en (eller telefonen).

 • Laderen er ikke koblet til en ladeport på PC-en (eller telefonen).

 • Ladekabelen oppfyller ikke strømkravene til laderen, PC-en eller telefonen.

 • Støv eller smuss i USB-porten på enheten kan gjøre at laderen ikke settes inn på riktig måte.

 • Laderen er koblet til PC-en (eller telefonen) via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

Obs!: 

 • En PC (eller en telefon) med USB type C-koblinger har større strømbegrensninger. Hvis koblingen støtter USB Power Delivery, kan den lade enda raskere på større strømnivå.

 • Hvis du vil lade raskere, må både PC-en (eller telefonen), laderen og kabelen støtte bransjestandardene. Laderen og kabelen må også støtte strømstyrken som PC-en (eller telefonen) krever for raskere lading. Hvis PC-en for eksempel må ha 12 V og 3 A for å kunne bli ladet opp på den raskeste måten, vil ikke en lader som yter 5 V og 3 A, kunne gjøre dette.

 • Ladere som ikke har en standard USB type C-kontakt, bruker kanskje en egenprodusert kontakt som ikke er standard, og som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

USB-enheten vil kanskje ikke fungere

Prøv å koble den til en PC.

Prøv disse løsningene

Mulig årsak

 • Kontroller at Windows 10-telefonen har de nyeste Windows-oppdateringene. Hvis du vil se etter de nyeste oppdateringene, sveiper du over til Alle apper-listen på Start , og deretter velger du Innstillinger > Oppdater & sikkerhet > telefonoppdatering > Se etter oppdateringer. Dermed kan du se etter de nyeste oppdateringene for Windows og de nyeste enhetsdriverne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdateringer for Windows 10.

 • Hvis telefonen med Windows 10 allerede kjører den nyeste versjonen av Windows 10 Mobile, kan du prøve å koble enheten til en PC med Windows 10 i stedet.

Det finnes en driver i enheten som du koblet til, som ikke støttes i versjonen av Windows 10 Mobile som mobilen kjører. Hvis du vil ha informasjon om støttede enheter, kan du se Universal Serial Bus (USB).

USB- eller Thunderbolt-enhetens funksjonalitet kan være begrenset

Kontroller at enheten som du kobler deg til, støttes og at du bruker riktig kabel.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at PC-en (eller telefonen) støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at kabelen støtter de samme USB-C-funksjonene som den tilkoblede enheten.

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet direkte til PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter riktig alternativ modus. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt-enhet med alternativ modus, må du kontrollere at du kobler til USB-C-porten som støtter Thunderbolt.

 • Enheten eller maskinvarelåsen du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller maskinvarelåsen er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en (eller telefonen).

 • Enheten eller maskinvarelåsen bruker en ekstern hub eller dokkingstasjon for å koble til PC-en (eller telefonen).

 • Det er koblet for mange andre enheter med alternativ modus eller maskinvarelåser til PC-en (eller telefonen).

Obs!: 

 • USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser. Hvis USB-C-kabelen har denne funksjonen, kan du koble til ikke-USB-enheter som støtter den samme alternative modusen. Hvis for eksempel USB-C-kabelen har alternativ modus for Thunderbolt, kan du koble til Thunderbolt-enheter. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. 

 • Funksjonen for alternativ modus må være støttet av maskinvaren og programvaren på PC-en eller telefonen og den tilkoblede enheten eller maskinvarelåsen. Du må kanskje også ha en bestemt USB-C-kabel.

Skjermtilkoblingen kan være begrenset

DisplayPort/MHL-tilkoblingen fungerer kanskje ikke. Prøv å bruke en annen kabel.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at både PC-en (eller telefonen), den eksterne skjermen og kabelen støtter de alternative modusene DisplayPort eller MHL.

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet direkte til PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter riktig alternativ modus. En DisplayPort-enhetsadapter med alternativ modus skal for eksempel være koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter den alternative modusen DisplayPort.

 • Enheten eller maskinvarelåsen du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som PC-en (eller telefonen) ikke støtter.

 • Enheten du har koblet til, har nye funksjoner for USB-C som kabelen ikke støtter.

 • Enheten eller maskinvarelåsen er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en (eller telefonen).

 • Enheten eller maskinvarelåsen er koblet til PC-en (eller telefonen) via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

 • For mange andre enheter eller maskinvarelåser som bruker en USB-C-tilkobling, er koblet til PC-en (eller telefonen).

Obs!: USB type C har en ny funksjon kalt alternative moduser som gjør at du kan bruke ikke-USB-tilkoblinger med USB-C-kabelen og -tilkoblingen. Det finnes ingen innstilling å aktivere. Enheten bruker automatisk riktig modus hvis den støttes. Her er de alternative modusene for skjermer som kabelen kan støtte:

 • DisplayPort

  Med den alternative modusen DisplayPort kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter DisplayPort.

 • MHL

  Med den alternative modusen MHL kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter MHL.

 • HDMI

  Med den alternative modusen HDMI kan du speile video og spille av lyd på en ekstern skjerm som støtter HDMI.

Disse to PC-ene (mobilenheter) kan ikke kommunisere

Prøv å koble én av dem til en mobilenhet (PC).

Prøv denne løsningen

Mulig årsaker

Koble PC-en med Windows 10 til en telefon med Windows 10 i stedet.

Disse tilkoblingstypene støttes ikke for øyeblikket:

 • Koble to PC-er med Windows 10 sammen med en USB-C-tilkobling.

 • Koble to telefoner med Windows 10 sammen med en USB-C-tilkobling.

Bruk en annen USB-port

Denne USB-porten støtter ikke DisplayPort eller Thunderbolt eller MHL. Koble USB-enheten til en annen USB-port på PC-en.

- ELLER -

USB-enheten kan ha begrenset funksjonalitet når den er koblet til denne porten. Koble USB-enheten til en annen USB-port på PC-en.

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet direkte til PC-en (eller telefonen).

 • Kontroller at enheten eller maskinvarelåsen er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter funksjonene til enheten eller maskinvarelåsen. Hvis du for eksempel kobler til en Thunderbolt-enhet med, må du kontrollere at den er koblet til USB-C-porten på PC-en (eller telefonen) som støtter Thunderbolt.

 • Enheten eller maskinvarelåsen er ikke koblet til riktig USB-C-port på PC-en (eller telefonen).

 • Enheten eller maskinvarelåsen er koblet til PC-en (eller telefonen) via en ekstern hub eller dokkingstasjon.

USB-enheten fungerer kanskje ikke som den skal

PC-en (eller telefonen) gir kanskje ikke nok strøm til USB-enheten. Plugg en strømforsyning i USB-enheten, eller bruk en annen PC (eller telefon).

Prøv disse løsningene

Mulig årsaker

 • Hvis USB-enheten kan strømforsynes eksternt, kan du koble den til en ekstern strømkilde.

 • Koble PC-en (eller telefonen) til en ekstern strømkilde, og ikke kjør den på batteristrøm.

 • Koble fra eventuelle ubrukte USB-enheter som er koblet til PC-en.

 • PC-en (eller telefonen) kan ikke gi strøm til enheten du koblet til, fordi enheten ikke støttes.

 • PC-en (eller telefonen) har lavt batterinivå. slik at den har midlertidig begrenset hvor mye strøm den kan gi til enheten.

 • PC-en (eller telefonen) leverer strøm til andre enheter, slik at den har midlertidig begrenset hvor mye strøm den gir til enheten du nylig koblet til.

 • Enheten du koblet til, krever mer strøm enn PC-en (eller telefonen) kan levere.

USB-lydkort som ikke støttes

Koble til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

Prøv denne løsningen

Mulig årsak

Hvis du har et analogt USB-C-lydkort koblet til PC-en, kobler du det fra og kobler deretter til et digitalt USB-C-lydkort i stedet.

PC-en støtter ikke lydkortet du har koblet til.

Obs!: Det finnes to typer USB-C-lydkort: analoge og digitale. De fleste PC-er har bare støtte for digitale USB-C-lydkort, som inneholder maskinvare som konverterer digitale lyddata fra PC-en til et analogt signal hodetelefonene eller høyttalerne kan spille av. Digitale USB-C-lydkort er ofte dyrere enn analoge lydkort.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×