Slik finner du ut hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter enkeltfiler på en Windows-basert datamaskin:

Slik finner du ut hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter i Windows 10:

Gå tilbake

Det finnes flere måter å sikkerhetskopiere PC-en på.

 1. Velg Start-knappen, og velg deretter Kontrollpanel> System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ikke har brukt Windows Sikkerhetskopiering før, eller hvis du nylig har oppgradert Windows-versjonen din, velger du Konfigurer sikkerhetskopi og følger instruksjonene i veiviseren.

  • Hvis du har opprettet en sikkerhetskopi tidligere, kan du enten vente på neste planlagte sikkerhetskopiering, eller opprette en ny sikkerhetskopi manuelt ved å velge Sikkerhetskopier nå.

  • Hvis du har opprettet en sikkerhetskopi tidligere, men ønsker å lage en ny i stedet for å oppdatere den gamle, velger du Opprett ny, fullstendig sikkerhetskopi, og følger trinnene i veiviseren.

Obs!: Ikke sikkerhetskopier filer til samme harddisk som Windows er installert på. Ikke for eksempel sikkerhetskopier filer til en gjenopprettingspartisjon. Mediene du bruker for sikkerhetskopiering (eksterne harddisker, DVD-er eller CD-er), må oppbevares på et trygt sted, slik at uvedkommende ikke får tilgang til filene dine. Velg fortrinnsvis et brannsikkert sted atskilt fra datamaskinen. Du kan også vurdere å kryptere dataene på sikkerhetskopien.

Opprett en systemavbildning

Systemavbildninger inneholder all informasjon som fantes på PC-en i en bestemt tilstand.

 1. Høyreklikk Start-knappen, og velg deretter Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Velg Opprett et systembildei den venstre ruten, og følg deretter trinnene i veiviseren.  Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller oppgir bekreftelsen.

Obs!: For at du skal kunne lage en systemavbildning av en stasjon må denne være formatert til å bruke NTFS-filsystemet. Hvis du lagrer systemavbildningen på en harddisk eller USB-flash-stasjon, må denne være formatert til å bruke NTFS-filsystemet.

Ha flere versjoner av systemavbildninger

Du kan ha flere versjoner av systemavbildninger. På interne og eksterne harddisker blir de eldre systemavbildningene slettet når stasjonen går tom for plass. Slett eldre systemavbildninger for å bevare diskplass.

Hvis du lagrer systemavbildningene på en nettverksplassering, kan du bare beholde den nyeste systemavbildningen for hver datamaskin. Systemavbildningene blir lagret i formatet stasjon\WindowsImageBackup\datamaskinnavn\. Hvis du allerede har en systemavbildning for en datamaskin og oppretter en ny for samme datamaskin, vil den nye systemavbildningen erstatte den gamle.

Hvis du vil beholde det gamle systemavbildningen, kan du kopiere det til en annen plassering før du oppretter det nye systembildet ved å følge disse trinnene.

 1. Naviger til plasseringen for systemavbildningen.

 2. Kopier WindowsImageBackup-mappen til en ny plassering.

Opprett et gjenopprettingspunkt

Du kan gjenopprette systemfilene på datamaskinen til et tidligere tidspunkt ved hjelp av gjenopprettingspunkter. Systemgjenoppretting oppretter gjenopprettingspunkter automatisk hver uke og når PC-en registrerer endringer (f.eks. når du installerer en app eller driver).

Slik oppretter du et gjenopprettingspunkt:

 1. Høyreklikk Start -knappen og velg deretter Kontrollpanel > System og vedlikehold > System.

 2. Velg Systembeskyttelse i venstre rute.

 3. Velg fanen Systembeskyttelse, og velg deretter Opprett.

 4. Legg inn en beskrivelse i dialogboksen Systembeskyttelse, og velg deretter Opprett.

Gjenopprette

 1. Høyreklikk Start -knappen og velg deretter Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du bare vil gjenopprette dine egne filer, velger du Gjenopprett mine filer.

  • Hvis du vil gjenopprette filene til alle brukere, velger du Gjenopprett filene til alle brukere.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg Søk etter filer eller Søk etter mapper hvis du vil søke gjennom innholdet i sikkerhetskopien. Når du søker etter mapper, vil du ikke kunne se de individuelle filene i en mappe. Bruk alternativetSøk etter filer hvis du ønsker å se enkeltfiler.

  • Hvis du vil søke gjennom innholdet i sikkerhetskopien, velger du Søk, skriver inn (deler av) et filnavn, og velger Søk.

Tips!: Hvis du søker etter filer eller mapper knyttet til en bestemt brukerkonto, kan du forbedre søkeresultatene ved å angi fil- eller mappeplasseringen i boksen Søk etter. Hvis du for eksempel ønsker å søke etter alle sikkerhetskopierte JPG-filer, legger du inn JPG i boksen Søk etter. Hvis du bare vil søke etter JPG-filer knyttet til brukeren Rune, skriver du inn C:\Users\Rune\JPG i søkefeltet Søk etter. Bruk jokertegn som for eksempel *.jpg hvis du vil søke etter alle sikkerhetskopierte JPG-filer.

Gjenopprett en sikkerhetskopi som ble gjort på en annen datamaskin

Du kan gjenopprette filer fra en sikkerhetskopi som ble opprettet på en annen datamaskin med Windows Vista eller Windows 7.

 1. Velg Start etterfulgt av Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Velg Velg en annen sikkerhetskopi for å gjenopprette filer fra, og følg deretter trinnene i veiviseren.  Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller bekrefter.

Finn filer som er gjenopprettet fra en sikkerhetskopi som ble laget på en annen datamaskin

Hvis du gjenoppretter filer fra en sikkerhetskopi som ble laget på en annen datamaskin, blir filene gjenopprettet i en mappe under brukernavnet som ble brukt for å lage sikkerhetskopien. Hvis brukernavnene er forskjellige, må du navigere til mappen som filene gjenopprettes i. Hvis brukernavnet ditt for eksempel er Marianne på datamaskinen der sikkerhetskopien ble laget, men MarianneM på datamaskinen der sikkerhetskopien gjenopprettes, blir de gjenopprettede filene lagret i en mappe som heter Marianne.

Slik finner du gjenopprettede filer:

 1. Velg først startknappen  og deretter Datamaskin.

 2. Dobbeltklikk symbolet til stasjonen som filene er lagret på, for eksempel C:\.

 3. Dobbeltklikk mappen Brukere. Det blir vist en mappe for hver brukerkonto.

 4. Dobbeltklikk mappen for brukernavnet som ble brukt til å lage sikkerhetskopien. De gjenopprettede filene vil være i ulike mapper avhengig av hvor de opprinnelig var plassert.

Gjenopprett filer fra en filsikkerhetskopi etter at datamaskinen har blitt gjenopprettet fra en sikkerhetskopi av en systemavbildning

Når du gjenoppretter datamaskinen fra en sikkerhetskopi av en systemavbildning, kan det finnes filsikkerhetskopier med nyere filversjoner du ønsker å gjenopprette.

Følg disse trinnene for å gjenopprette filer fra en sikkerhetskopi av filen som ble opprettet etter at sikkerhetskopien av systemavbildningen ble opprettet.

 1. Velg Start  etterfulgt av Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

 2. Velg Velg en annen sikkerhetskopi for å gjenopprette filer fraAdministratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller oppgir bekreftelsen.

 3. Under Periode for sikkerhetskopiering velger du datoområdet for sikkerhetskopien som inneholder filene du vil gjenopprette, og følger deretter trinnene i veiviseren.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×