Gebruiksregels voor Digitale Goederen ('Regels')

Van toepassing: Windows 10

Tenzij anders vermeld, worden termen die met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerd in de Microsoft-servicesovereenkomst ('MSA') of Microsoft-verkoopvoorwaarden (samen met de MSA de 'Voorwaarden'). Tot deze Regels behoren de regels in de eerste sectie hieronder, welke van toepassing zijn op meerdere Digitale Goederen ('Algemene Regels'), en de regels in de onderstaande tabel, die specifiek zijn voor het toepasselijke Digitale Product (of de toepasselijke Service die het Digitale Product levert) ('Aanvullende Serviceregels'). Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in de Aanvullende Serviceregels, zijn de Algemene Regels van toepassing op alle Digitale Goederen. We kunnen deze Regels op elk gewenst moment wijzigen.

Algemene Regels

Alle Digitale Goederen worden in licentie gegeven, niet verkocht. Je recht op toegang tot of gebruik van Digitale Goederen is onderworpen aan de naleving van (a) alle licentievoorwaarden, licentiebeperkingen, gedragsregels en betalingsvoorwaarden in de Voorwaarden, (b) je volledige betaling van het betreffende Digitale Product, (c) deze Regels en (d) eventuele aanvullende voorwaarden die bij de aankoop van je licentie zijn vastgelegd. Digitale Goederen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals je uitdrukkelijk wordt toegestaan in de Voorwaarden of deze Regels. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan (tenzij je contact hebt opgenomen met de eigenaar van de auteursrechten en daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming hebt gekregen). De Voorwaarden en deze Regels zijn ook van toepassing als de prijs of de betaaltermijn voor een Digitaal Product nul is. Als deze Regels conflicteren met de Voorwaarden (of eventuele andere voorwaarden), wordt door deze Regels bepaald wat je kunt doen met Digitale Goederen, met één uitzondering: als op de webpagina of een andere pagina in de Store of toepasselijke Service voor een specifiek Digitaal Product een afwijkend aantal apparaten wordt aangegeven of anderszins bepaalde rechten of beperkingen worden aangegeven die afwijken van deze Regels, gelden de expliciet conflicterende vermeldingen op die webpagina of andere pagina, maar alleen voor dat bepaalde Digitale Product.

Digitale Goederen worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (wat gebruik voor reclamedoeleinden uitsluit) in licentie gegeven, op het niveau dat voor dergelijk gebruik gangbaar is. Microsoft kan op elk gewenst stoppen met het distribueren van een Digitaal Product of de mogelijkheden van een Digitaal Product uitbreiden of beperken. Mogelijk krijg je geen toegang meer tot Digitale Goederen of de mogelijkheden daarvan, of wordt de aard van de toegang gewijzigd (bijvoorbeeld geen gezinstoegang meer, indien die bestond), als (a) je de Voorwaarden of deze Regels schendt, (b) je Digitale Goederen op een manier gebruikt of probeert te gebruiken die niet in overeenstemming is met de Voorwaarden, deze Regels of de beperkte licentie die aan je is verleend, (c) je de technische maatregelen die zijn getroffen om de toegang te beperken of licentiebeperkingen af te dwingen, omzeilt of probeert te omzeilen, (d) je terugkerende abonnementskosten niet betaalt, (e) je geen actuele betalingsmethode voor je account hebt, (f) je je land of regio wijzigt, (g) je geen actueel e-mailadres hebt dat is gekoppeld aan je account, (h) je niet in staat bent om je met voldoende regelmaat aan te melden bij een bepaalde Service om de elektronische licenties van je Digitale Goederen te verlengen, zoals beschreven in de Aanvullende Serviceregels hieronder, (i) wij de toepasselijke Service annuleren of beëindigen, of geen ondersteuning meer bieden voor het toepasselijke apparaat, of als (j) wij onze rechten verliezen om het Digitale Product aan je te distribueren of om dit op dezelfde wijze te distribueren. Behalve wanneer dit hieronder eventueel is toegestaan, mag je geen licenties voor Digitale Goederen overdragen of verkopen. Als je een apparaat verkoopt dat Digitale Goederen bevat, krijgt de koper daarmee niet het recht tot gebruik van deze Digitale Goederen. We kunnen gebruikmaken van technologieën om te controleren of je deze Regels naleeft.

Voor bepaalde Services is vereist dat je de apparaten waarop je Digitale Goederen gebruikt, registreert en dat je de Service op dat apparaat gebruikt om de toegang tot de service te behouden. Geregistreerde apparaten kunnen pc's, laptops, tablets, Xbox-consoles en bepaalde draagbare of mobiele apparaten omvatten, voor zover het apparaat compatibel is met het desbetreffende Digitale Product. Licenties die voor bepaalde Digitale Goederen (bijvoorbeeld inhoud van Groove Muziek) kunnen worden verlengd Als je zich weer aanmeldt bij de service en op dat moment de apparaatlimieten niet hebt overschreden. Wellicht moet je verbonden zijn met een pc om licenties voor andere Digitale Goederen te kunnen verlengen. Zoals bepaald door Microsoft, kan dergelijk verlies tijdelijk of permanent zijn. Als je te veel apparaten registreert, kan Microsoft de registratie van een apparaat automatisch ongedaan maken om ruimte te maken voor een nieuw apparaat. Microsoft kan beperken hoe vaak je handmatig een bepaald apparaat kunt registreren en de registratie ervan ongedaan kunt maken om te voorkomen dat apparaatbeperkingen worden overschreden. Afhankelijk van het bovenstaande, kun je je geregistreerde apparaten beheren op de instellingenpagina voor je Microsoft-account of een bepaalde Service. Niet alle apparaten hebben dezelfde mogelijkheden en niet alle Digitale Goederen of Services (of specifieke functies van een van beide) zijn mogelijk beschikbaar op een bepaald apparaat. De afzonderlijke Service kan een lijst met compatibele apparaattypen bevatten, maar elektronische consumentenapparaten ontwikkelen zich voortdurend en je dient zelf vóór aankoop van een Digitaal Product te controleren of een bepaald apparaat compatibel is met dat Digitale Product. Als de Service de mogelijkheid omvat om een Digitaal Product te streamen, moet je zijn aangemeld bij de Service vanaf het geregistreerde apparaat waarop je wilt streamen. Naast de beperkingen in de Voorwaarden is voor het downloaden en streamen toegang tot internet met voldoende bandbreedte vereist, waarvoor je zelf moet zorgen en betalen. Bepaalde Digitale Goederen worden mogelijk uitsluitend gelicentieerd voor het gebied dat is gekoppeld aan je Microsoft-account. Wellicht kun je dergelijke Digitale Goederen niet downloaden of streamen (indien van toepassing) wanneer je je buiten dit gebied bevindt.

Bepaalde Digitale Goederen kunnen, indien van toepassing, uitsluitend naar apparaten worden gedownload of gestreamd die zijn gekoppeld aan je Microsoft-account en zijn onderworpen aan de beperkingen die worden vermeld in de onderstaande tabel. Naast de bovenstaande Algemene Regels zijn alle regels in deze tabel van toepassing.

Aanvullende Regels en beschrijvingen met betrekking tot de service

 

Maximum aantal apparaten/gebruikers
(tenzij op de Store-pagina of andere webpagina waar je je Digitale Product hebt gekocht of gehuurd of waar je een abonnement op het Digitale Product hebt aangeschaft, een ander aantal is opgegeven)
Registratie ongedaan maken
(hoe vaak je apparaten kunt registreren en de registratie ongedaan kunt maken)
Vereiste toegang
(hoe vaak je de Service op een bepaald apparaat moet hebben gebruikt om je licentiebestanden op dat apparaat te kunnen behouden of vernieuwen)
Overdragen / Kopiëren / Overige
Groove Music Pass 10 geregistreerde apparaten Niet meer dan één keer per 30 dagen per apparaat Ten minste één keer per 30 dagen Met een abonnement op de service Groove Music Pass kun je op abonnementsbasis tegen een vast maandbedrag een onbeperkt aantal nummers streamen of downloaden . Zie Microsoft.com/groove voor de huidige lijst met Groove-compatibele apparaten. Je kunt geen cd's branden van de Groove Music Pass-nummers. Naast de bovenstaande Regels kunnen we je abonnement ook beëindigen of opschorten als we vaststellen dat u: (a) muziek naar meer dan één apparaat tegelijk streamt; (b) muziek brandt of exporteert (op of naar een cd of anderszins); of (c) muziek gebruikt als beltoon voor een mobiele telefoon.
MP3-muziek

 Redelijk aantal apparaten

Niet van toepassing 

Niet van toepassing Niet van toepassing
Digitale games op Xbox One 1 Xbox One-hoofdconsole en 1 zwervende gebruiker Niet van toepassing Niet van toepassing Elke game die je uit de Store downloadt heeft een gebruikerslicentie en een apparaatlicentie. Je kunt één console aanwijzen als je hoofdconsole. De apparaatlicentie wordt automatisch hieraan gekoppeld, zelfs als je je aankoop doet vanaf een andere console. De gebruikerslicentie is gekoppeld aan je Microsoft-account. Een console kan voor verschillende personen de hoofdconsole zijn. Je kunt maximaal 5 keer per jaar van hoofdconsole veranderen. Als je dit doet, worden alle apparaatlicenties automatisch naar de nieuwe hoofdconsole verplaatst en daaraan gekoppeld. Iedereen kan je game (of andere inhoud die aan dat apparaat in licentie is gegeven) gebruiken op je hoofdconsole onder je apparaatlicentie. Op elke andere console kun je alle games gebruiken waarvoor je een gebruikerslicentie hebt door je aan te melden met je Microsoft-account, zolang je gelijktijdig niet bent aangemeld op je hoofdconsole. Deze regels worden aangeduid als de 'Gebruiksregels voor de hoofdconsole'. Sommige 'Add-ons' voor games en andere downloadbare inhoud die beschikbaar is, kan worden beperkt tot je persoonlijk gebruik.

Xbox 360-games

1 Xbox 360-console Niet van toepassing Niet van toepassing Een game of andere inhoud kan door jou (of iemand anders) worden gebruikt op de eerste Xbox 360-console waarnaar je die game of inhoud hebt gedownload. Je mag die game of andere inhoud overdragen naar een andere Xbox 360-console via een geheugeneenheid of ander opslagmedium, maar je mag die game of andere inhoud alleen op die console afspelen terwijl die is aangemeld bij je Microsoft-account.
Xbox Play Anywhere-games 1 Xbox One-hoofdconsole, 1 aangewezen Windows 10-pc en een onbeperkt aantal Windows 10-pc's en Xbox One-consoles wanneer je daarop bent aangemeld (en niet gelijktijdig bent aangemeld op de hoofdconsole of aangewezen pc) Niet van toepassing Niet van toepassing Het programma Xbox Play Anywhere is alleen van toepassing op bepaalde deelnemende digitale games, met inbegrip van de games die zijn voorzien van het Xbox Play Anywhere-pictogram op www.xbox.com of in een Store (zie www.xboxplayanywhere.com voor een volledige lijst). Xbox Play Anywhere-games kunnen worden aangeschaft in een Store of via een digitale code bij deelnemende wederverkopers. Controleer voordat je een Xbox Play Anywhere-game op je pc downloadt de minimale systeemvereisten die door de uitgever van de game zijn opgegeven om na te gaan of je pc compatibel is. Ongeacht het aantal apparaten waarop de game is geïnstalleerd, kun je slechts vanaf één apparaat tegelijk zijn aangemeld bij de game. De hierboven vermelde gebruiksregels voor de Xbox One-hoofdconsole zijn ook van toepassing op Xbox Play Anywhere-games.
Games with Gold 1 Xbox One-hoofdconsole en 1 zwervende gebruiker Niet van toepassing Niet van toepassing Gebruiksinformatie voor Games with Gold-games als onderdeel van een Xbox Live Gold-abonnement.
Xbox Game Pass 1 Xbox One-hoofdconsole en 1 zwervende gebruiker Niet van toepassing Niet van toepassing Gebruiksregels voor games als onderdeel van een Xbox Game Pass-abonnement
Videoservice Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Zelfs Als je video-inhoud in high-definition koopt, kan de weergegeven videoresolutie variëren afhankelijk van de inhoud, de hardware en de bandbreedte van de internetverbinding. Je kunt slechts op één Xbox-console tegelijk zijn aangemeld bij de Videoservice.
Video met vaste rechten Downloaden op maximaal 5 pc's, 2 Xbox-consoles en 3 compatibele geregistreerde mobiele apparaten Niet meer dan één keer per 30 dagen per apparaat Ten minste één keer per 90 dagen Je moet zijn aangemeld bij de Videoservice om video met vaste rechten te streamen en je mag alleen naar geregistreerde apparaten streamen. Hoewel je maximaal drie verschillende video-items met vaste rechten gelijktijdig kunt streamen, mag je een video-item met vaste rechten slechts naar één geregistreerd apparaat tegelijk streamen. Je kunt video met vaste rechten downloaden naar twee daarvoor geschikte Xbox-consoles. Je kunt deze video-inhoud bekijken op de eerste console zonder dat je je hoeft aan te melden bij de Videoservice, maar op de tweede console moet je wel zijn aangemeld bij de Videoservice om de video op die console te kunnen bekijken. Je mag de inhoud niet kopiëren of verplaatsen vanaf de tweede console. In sommige landen bieden we mogelijk Seizoenspassen aan voor de op dat moment beschikbare en toekomstige afleveringen uit een seizoen van een tv-serie. Je mag video met vaste rechten niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar de video oorspronkelijk is opgeslagen.
Video on Demand Downloaden naar slechts één apparaat Niet van toepassing Niet van toepassing Je moet binnen 14 dagen na je bestelling beginnen met het bekijken van de video on demand en dit binnen 24 uur voltooien (tenzij op het moment van aankoop een andere periode is opgegeven). Nadat deze periode is verlopen, kun je de video on demand pas weer bekijken wanneer je hiervoor een nieuwe licentie aanschaft. Video op demand die naar een apparaat is gedownload, kan alleen op dat apparaat worden bekeken en kan niet worden gedownload of gestreamd naar een ander apparaat. Als de video on demand niet is gedownload, mag deze worden gestreamd naar een compatibel apparaat, maar slechts naar één dergelijk apparaat tegelijk. Je mag de video on demand niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar deze video oorspronkelijk is opgeslagen.
Boeken Downloaden op maximaal 6 geregistreerde Windows 10-apparaten Niet meer dan tweemaal (tweemaal per apparaat of eenmaal op twee afzonderlijke apparaten) binnen 30 dagen Niet van toepassing De beschikbaarheid van bepaalde mogelijkheden van de Service (zoals fragmenten kopiëren en plakken of afdrukken, evenals de lengte van fragmenten) kan per boek variëren, afhankelijk van de instellingen van de uitgever. De beschikbare mogelijkheden worden vermeld in de Store. In sommige gevallen kun je een boek dat je eerder hebt aangeschaft, niet opnieuw downloaden. In dat geval kunnen wij eventueel een vervanging of update aanbieden. Mogelijk kun je een boek of deel daarvan niet op schijf branden.
Apps 10 Windows 10-apparaten Niet van toepassing Niet van toepassing Ondanks de bovenstaande Algemene Regels kunnen gratis apps worden gedownload naar apparaten die niet zijn geregistreerd bij je Microsoft-account.