Mobiele instellingen in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

Sommige Windows 10-apparaten hebben een simkaart of eSIM waarmee u verbinding kunt maken met een mobiel netwerk, zodat u op meer plekken toegang hebt tot internet via een mobiel signaal.

Als uw Windows 10-apparaat geen simkaart of eSIM heeft, kunt u verbinding maken met een mobiel netwerk door de pc aan te sluiten op een extern mobiel apparaat (ook wel een mobiele modem of mobiel breedbandapparaat genoemd). In beide gevallen hebt u een data-abonnement bij een mobiele provider nodig.

Voor de eerste keer verbinding maken met een mobiel netwerk

 1. Selecteer het pictogram Netwerk ( of  of ) in de rechterbenedenhoek van de taakbalk en selecteer vervolgens het pictogram voor het mobiele netwerk  dat wordt weergegeven in de lijst. Vaak ziet u de naam van uw mobiele provider staan naast het pictogram voor het mobiele netwerk .
 2. Als het selectievakje Verbonden blijven in Windows niet is ingeschakeld, selecteert u Verbinden. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt u automatisch verbonden met een mobiel netwerk als u niet bent verbonden met een ander type netwerk zoals Wi-Fi of ethernet.

 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord en de naam van het toegangspunt (APN) in als hierom wordt gevraagd.

  Raadpleeg zo nodig de documentatie bij uw Windows 10-apparaat, simkaart of mobiele apparaat voor meer informatie over de instellingen.

 

Mobiele instellingen gebruiken voor verbindingsproblemen

Meestal hoeft u de instellingen voor een mobiele verbinding niet te wijzigen als uw mobiele dataverbinding correct functioneert. Als u echter problemen hebt met de mobiele verbinding, kan het helpen om een of meer instellingen te wijzigen.

Hier volgt een lijst van de instellingen voor mobiel dataverkeer die u kunt gebruiken om problemen met de mobiele verbinding op te lossen. De beschikbare instellingen verschillen per Windows 10-apparaatmodel en mobiele provider.

 Instelling  Functie
Automatisch verbinding maken

Dit geeft aan of uw Windows 10-apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk voor mobiel dataverkeer wanneer dit beschikbaar is. Schakel het selectievakje uit als u elke keer handmatig verbinding wilt maken wanneer u de mobiele dataverbinding gebruikt. Selecteer deze optie als u de verbinding wilt laten beheren door Windows. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt u automatisch verbonden met een mobiel netwerk als u niet bent verbonden met een ander type netwerk. 

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop  en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Automatisch verbinding maken. Deze instelling is beschikbaar als u geen verbinding hebt met het mobiele netwerk en wordt toegepast wanneer u Verbinding maken selecteert.

Deze simkaart gebruiken voor mobiel dataverkeer

Bepaalt welke simkaart of welk eSIM-profiel wordt gebruikt voor uw mobiele dataverbinding. U kunt de kosten helpen beheersen door de mobiele dataverbinding te kiezen die u wilt gebruiken voor mobiele data. Zo kunt u bijvoorbeeld de ene simkaart of het ene eSIM-profiel kiezen in plaats van een ander omdat u daarbij minder kosten kwijt bent aan gegevensverkeer. Deze instelling wordt alleen weergegeven op Windows 10-apparaten met zowel een simkaart als een eSIM. Zie voor meer informatie over het gebruik van een eSIM Een eSIM gebruiken om een mobiele dataverbinding op uw pc met Windows 10 te krijgen.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel verkeer  > Deze simkaart gebruiken voor mobiel dataverkeer.

Opties voor dataroaming

Dit geeft aan of uw mobiele dataverbinding actief blijft wanneer uw Windows 10-apparaat zich buiten het netwerk van uw mobiele provider bevindt. Selecteer Roamen niet toestaan om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor dataroaming.

Als u roaming wel toestaat, kunt u mobiele data gebruiken wanneer uw Windows 10-apparaat zich in een roaminggebied bevindt. Afhankelijk van uw data-abonnement betaalt u mogelijk meer voor uw datagebruik bij roaming.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Opties voor dataroaming.

Mobiele data gebruiken in plaats van Wi-Fi

Op sommige momenten hebt u misschien verbinding met een traag Wi-Fi-netwerk, of u bevindt zich in een gebied waar u sneller kunt werken met mobiel dataverkeer dan met Wi-Fi. In dergelijke situaties kunt u met Windows verbinding maken met het beste netwerk op basis van uw huidige locatie, als u de optie Wanneer kwaliteit van Wi-Fi slecht is of Altijd kiest. Mobiele data die u hierin gebruikt, wordt in mindering gebracht op de databundel van uw abonnement en kan leiden tot extra kosten.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel verkeer .

Kiezen welke apps uw mobiele data mogen gebruiken

Om de datakosten in de hand te houden, kunt u kiezen welke simkaart u wilt gebruiken voor mobiele data. Als u bijvoorbeeld een app hebt die grote hoeveelheden gegevens verbruikt, maar u deze niet vaak gebruikt wanneer u onderweg bent, wilt u misschien niet dat die app mobiele data gebruikt.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel verkeer  > Kiezen welke apps uw mobiele data mogen gebruiken. Voer in het scherm Mobiel dataverkeer een of meer van de volgende stappen uit:

 • Als u wilt dat geen enkele app mobiele data kan gebruiken, schakel dan de optie Apps mogen mijn mobiele data gebruiken uit. Geen enkele app mag dan mobiele data gebruiken. Ze verzenden en ontvangen alleen gegevens wanneer u verbinding hebt met een ander type netwerk.
 • Als u niet wilt dat een specifieke app mobiele data gebruikt, zoekt u de app onder Kiezen welke apps uw mobiele data mogen gebruiken en schakel gebruik van mobiele data uit voor de betreffende app.
Netwerkselectie

Dit wordt weergegeven tijdens het roamen en geeft aan welke mobiele netwerkverbinding wordt gebruikt. De standaardinstelling is Automatisch.

Als u verbinding maakt met een mobiel netwerk en er een bericht verschijnt dat het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is, kunt u Zoeken naar netwerken kiezen en een ander mobiel netwerk selecteren.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties.

Actief netwerk

Dit is de naam van het mobiele netwerk dat u gebruikt.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties.

Als verbinding met een datalimiet instellen

Een verbinding met een datalimiet is een internetverbinding waarvoor een datalimiet geldt. Mobiele dataverbindingen zijn standaard ingesteld als verbinding met een datalimiet. Sommige apps werkt mogelijk anders bij een verbinding met een datalimiet, om uw datagebruik te verminderen. Sommige updates voor Windows worden ook niet automatisch geïnstalleerd.

Als u in Instellingen voor dataverbruik een datalimiet instelt voor uw mobiele dataverbinding, kan Windows u helpen deze limiet niet te overschrijden en wordt de instelling voor verbinding met datalimiet voor u ingesteld. Zie voor meer informatie over het instellen van een datalimiet Uw datalimiet instellen.

Als u de instelling voor verbindingen met datalimiet wilt wijzigen maar dat niet kunt doen, raadpleeg dan Waarom kan ik de instelling voor verbindingen met een datalimiet niet wijzigen?

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel verkeer  > Geavanceerde opties.

APN voor internet toevoegen

De naam van het toegangspunt voor internet (APN) is het adres waarmee uw Windows 10-apparaat verbinding maakt met internet wanneer u uw mobiele dataverbinding gebruikt. Meestal wordt de APN voor internet automatisch ingesteld.

Als uw mobiele dataverbinding niet werkt en u geen verbinding met internet krijgt, typt u een nieuwe APN voor internet op basis van uw locatie en de mobiele provider. Als u op uw pc verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk of een Windows 10-apparaat bij de hand hebt, kunt u online zoeken naar de instellingen van de APN voor internet van uw mobiele provider.

 1. Selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties > APN voor internet toevoegen.
 2. Voer daarna een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Typ een naam voor het APN-profiel in het vak Profielnaam.
  • Typ in het vak APN het adres dat de APN moet gebruiken.
  • Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam voor uw mobiele account.
  • Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord voor uw mobiele account.
  • Selecteer Type aanmeldingsgegevens en selecteer vervolgens de gebruikte verificatiemethode.
  • Selecteer IP-type en selecteer het type IP-adres dat u wilt gebruiken.
  • Selecteer APN-type en vervolgens Internet.
 3. Schakel het selectievakje Dit profiel toepassen in als u het APN-profiel direct wilt gebruiken nadat u dit hebt opgeslagen.
 4. Selecteer Opslaan > OK.
 5. Als u wilt teruggaan en de lijst met beschikbare APN-profielen wilt bekijken, selecteert u Terug en kijkt u onder APN voor internet.
Eigenschappen

Hier wordt informatie weergegeven over uw simkaart en mobiele dataverbinding. U kunt hier bijvoorbeeld uw IMEI-nummer vinden.

Selecteer Kopiëren om de gegevens te kopiëren naar een e-mailbericht of een andere locatie. Dit kan handig zijn als u verbindingsproblemen hebt en informatie wilt verzenden naar uw mobiele provider of ondersteuningsmedewerker.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties.

Simpincode gebruiken

Dit geeft aan of u een pincode wilt gebruiken voor de simkaart in uw Windows 10-apparaat om te voorkomen dat niet-gemachtigde personen de mobiele dataverbinding gebruiken. Nadat u uw simpincode hebt ingesteld, wordt u gevraagd deze in te voeren wanneer u verbinding maakt.

Voer uw simpincode in wanneer hierom wordt gevraagd. Als dit de eerste keer is dat u de simpincode gebruikt, voert u de standaardwaarde in. Als u de standaardsimpincode niet weet, gaat u naar de website van uw mobiele provider om te zien of deze daar wordt vermeld. U moet uw Windows 10-apparaat opnieuw opstarten om de mobiele dataverbinding te vergrendelen met een simpincode.

Als u al een pincode voor de simkaart hebt ingesteld, voert u deze in wanneer u hierom wordt gevraagd en selecteert u OK.

U vindt deze instelling voor de simpincode als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties > Simpincode gebruiken onder de sectie Beveiliging.

Simpincode verwijderen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u een simpincode hebt ingesteld en u deze niet langer wilt gebruiken, selecteert u Simpincode verwijderen, voert u vervolgens uw huidige simpincode in en selecteert u OK.

U vindt deze instelling voor de simpincode als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties > Simpincode verwijderen onder de sectie Beveiliging.

Simpincode wijzigen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u uw simpincode wilt wijzigen, selecteert u Simpincode wijzigen, typt u uw huidige simpincode in het vak Huidige simpincode, typt u een nieuwe simpincode in het vak Nieuwe simpincode, typt u dezelfde nieuwe simpincode in het vak Nieuwe simpincode bevestigen en selecteert u vervolgens OK.

U vindt deze instelling voor de simpincode als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties > Simpincode wijzigen onder de sectie Beveiliging.

Blokkering simpincode opheffen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt en er driemaal een onjuiste pincode is ingevoerd. Als dit gebeurt, wordt de simkaart geblokkeerd en kunt u deze niet gebruikten totdat u de blokkering opheft. Als u de blokkering wilt opheffen, moet u contact opnemen met uw mobiele provider voor de pukcode (PIN Unblocking Key), de sleutel voor het opheffen van de blokkering.

Selecteer vervolgens Blokkering simpincode opheffen en typ de pukcode. Als er te vaak een onjuiste pukcode is ingevoerd, wordt uw simkaart permanent geblokkeerd en moet u een nieuwe simkaart aanvragen bij uw mobiele provider.

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet  > Mobiel  > Geavanceerde opties > Blokkering simpincode opheffen onder de sectie Beveiliging.