Sneltoetsen in Windows

Van toepassing: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u taken kunt uitvoeren die u doorgaans met de muis doet.

Aanvullende sneltoetsen

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

Druk op deze toets Als u dit wilt doen
Ctrl+X Het geselecteerde item knippen
Ctrl+C (of Ctrl+Insert) Het geselecteerde item kopiëren
Ctrl+V (of Shift+Insert) Het geselecteerde item plakken
Ctrl+Z Een actie ongedaan maken
Alt+Tab Schakelen tussen geopende apps
Alt+F4 Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten
Windows-logotoets  +L Uw pc vergrendelen
Windows-logotoets  +D Het bureaublad weergeven en verbergen
F2 De naam van het geselecteerde item wijzigen
F3 Een bestand of map zoeken in Verkenner
F4 De lijst van de adresbalk weergegeven in Verkenner
F5 Het actieve venster vernieuwen
F6 Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad
F10 De menubalk activeren in de actieve app
Alt+F8 Uw wachtwoord weergeven op het aanmeldingsscherm
Alt+Esc Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend
Alt+onderstreepte letter De opdracht voor deze letter uitvoeren
Alt+Enter De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven
Alt+spatiebalk: Het snelmenu voor het actieve venster openen
Alt+pijl-links Terug
Alt+pijl-rechts Vooruit
Alt+Page Up Eén scherm naar boven gaan
Alt+Page Down Eén scherm naar beneden gaan
Ctrl+F4 Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm en waarin u meerdere documenten tegelijk geopend kunt hebben)
Ctrl+A Alle items in een document of venster selecteren
Ctrl+D (of Delete) Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak
Ctrl+R (of F5) Het actieve venster vernieuwen
Ctrl+Y Een actie opnieuw uitvoeren
Ctrl+pijl-rechts De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
Ctrl+pijl-links De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
Ctrl+pijl-omlaag De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen
Ctrl+pijl-omhoog De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen
Ctrl+Alt+Tab Schakelen tussen alle geopende apps met de pijltoetsen
Alt + Shift + pijltoetsen Wanneer een groep of tegel in het Startmenu is gemarkeerd, deze in de richting van de pijl verplaatsen
Ctrl + Shift + pijltoetsen Wanneer een tegel is gemarkeerd in het Startmenu, verplaatst u deze naar een andere tegel om een map te maken
Ctrl+pijltoetsen Formaat van het Startmenu wijzigen wanneer het is geopend
Ctr l+ pijltoets (om naar een item te gaan) + spatiebalk Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren
Ctrl+Shift met een pijltoets Een tekstblok selecteren
Ctrl+Esc Startscherm openen
Ctrl+Shift+Esc Taakbeheer openen
Ctrl+Shift De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn
Ctrl+spatiebalk De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen
Shift+F10 Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven
Shift met een pijltoets Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren
Shift+Delete Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen
Pijl-rechts Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
Pijl-links Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
Esc De huidige taak stoppen of afsluiten

 

Sneltoetsen samen met Windows-logotoets

Toets Actie
Windows-logotoets  Startscherm openen of sluiten
Windows-logotoets  +A Actiecentrum openen
Windows -logotoets  + B De focus op het systeemvak zetten
Windows-logotoets  +C
Cortana openen in luistermodus

Opmerkingen
  • Deze sneltoets is standaard uitgeschakeld. Als u de sneltoets wilt inschakelen, selecteert u Start  > Instellingen  > Cortana en schakelt u de wisselknop onder Laat Cortana luisteren naar mijn opdrachten wanneer ik op de Windows-logotoets + C druk.
  • Cortana is alleen in bepaalde landen/regio's beschikbaar, en mogelijk zijn bepaalde Cortana-functies niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u nog steeds de zoekfunctie gebruiken.
Windows-logotoets  +Shift+C Het menu Charms openen
Windows-logotoets  +D Het bureaublad weergeven en verbergen
Windows-logotoets  +Alt+D De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen
Windows-logotoets  +E Verkenner openen
Windows-logotoets  + F Feedback-hub openen en een schermopname maken
Windows-logotoets  + G Gamebalk openen wanneer een game is geopend
Windows-logotoets  + H Start dicteren
Windows-logotoets  + I Instellingen openen

Windows-logotoets  + J

 Focus instellen op een Windows-tip wanneer er een beschikbaar is.

Als een Windows-tip wordt weergegeven, krijgt de tip de focus.  Druk opnieuw op de sneltoetsen om de focus te verplaatsen naar het element op het scherm waaraan de Windows-tip is verankerd.
Windows-logotoets  +K De snelle actie Verbinden openen
Windows-logotoets  +L Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen
Windows-logotoets  +M Alle vensters minimaliseren
Windows-logotoets  +O Apparaatoriëntatie vergrendelen
Windows-logotoets  +P Een weergavemodus voor een presentatie kiezen
Windows-logotoets  +R Het dialoogvenster Uitvoeren openen
Windows-logotoets  +S Zoeken openen
Windows-logotoets  +T Bladeren door de apps op de taakbalk
Windows-logotoets  +U Toegankelijkheidscentrum openen
Windows-logotoets  +V Bladeren door meldingen
Windows-logotoets  +Shift+V Bladeren door meldingen in tegengestelde richting
Windows-logotoets  + X Het menu Snelkoppeling openen
Windows-logotoets  + Y Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen
Windows-logotoets  + Z De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven
Windows-logotoets  + punt (.) of puntkomma (;) Emojivenster openen
Windows-logotoets  + komma (,) Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven
Windows-logotoets  +Pause Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven
Windows-logotoets  +Ctrl+F Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)
Windows-logotoets  +Shift+M Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen
Windows-logotoets  +cijfer Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app.
Windows-logotoets  +Shift+cijfer Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.
Windows-logotoets  +Ctrl+cijfer Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie
Windows-logotoets  +Alt+cijfer Het bureaublad openen en de Jump List openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie
Windows-logotoets  + Ctrl + Shift + cijfer Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie
Windows-logotoets  +Tab Taakweergave openen
Windows-logotoets  +pijl-omhoog Het venster maximaliseren
Windows-logotoets  +pijl-omlaag Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren
Windows-logotoets  +pijl-links De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm
Windows-logotoets  +pijl-rechts De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm
Windows-logotoets  +Home Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld)
Windows-logotoets  +Shift+pijl-omhoog Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm
Windows-logotoets  +Shift+pijl-omlaag Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft
Windows-logotoets  +Shift+Pijl-links of pijl-rechts Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen
Windows-logotoets  +spatiebalk De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen
Windows-logotoets  + Ctrl + spatiebalk Naar eerder geselecteerde invoer schakelen
Windows-logotoets  + Ctrl + Enter Verteller openen
Windows-logotoets  + plusteken (+) Vergrootglas openen
Windows-logotoets  + slash (/) IME-reconversie starten
Windows-logotoets  + Ctrl + V Schoudertikken openen

 

Sneltoetsen voor de opdrachtprompt

Druk op deze toets Als u dit wilt doen
Ctrl+C (of Ctrl+Insert) De geselecteerde tekst kopiëren
Ctrl+V (of Shift+Insert) De geselecteerde tekst plakken
Ctrl+M De modus Markeren inschakelen
Alt+selectietoets Selectie in blokmodus starten
Pijltoetsen De cursor verplaatsen in de opgegeven richting
Page Up De cursor één pagina omhoog verplaatsen
Page Down De cursor één pagina omlaag verplaatsen
Ctrl+Home (modus Markeren) De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen
Ctrl+End (modus Markeren) De cursor naar het einde van de buffer verplaatsen
Ctrl+pijl-omhoog Eén regel omhooggaan in de uitvoergeschiedenis
Ctrl+pijl-omlaag Eén regel omlaaggaan in de uitvoergeschiedenis
Ctrl+Home (navigatie in geschiedenis) Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.
Ctrl+End (navigatie in geschiedenis) Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

 

Sneltoetsen voor dialoogvensters

Toets Actie
F4 De items in de actieve lijst weergeven
Ctrl+Tab Naar het volgende tabblad gaan
Ctrl+Shift+Tab Naar het vorige tabblad gaan
Ctrl+cijfer (cijfer 1-9) Naar het n-e tabblad gaan
Tab Naar de volgende optie gaan
Shift+Tab Naar de vorige optie gaan
Alt+onderstreepte letter De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die met die letter wordt gebruikt
Spatiebalk Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is
Backspace Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen
Pijltoetsen en keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is

 

Sneltoetsenbord van Verkenner

Toets Actie
Alt+D De adresbalk selecteren
Ctrl+E Het zoekvak selecteren
Ctrl+F Het zoekvak selecteren
Ctrl+N Een nieuw venster openen
Ctrl+W Het actieve venster sluiten
Ctrl+muiswiel De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen
Ctrl+Shift+E Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven
Ctrl+Shift+N Een nieuwe map maken
Num Lock+sterretje (*) Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven
Num Lock+plusteken (+) De inhoud van de geselecteerde map weergeven
Num Lock+minteken (-) De geselecteerde map samenvouwen
Alt+P Het voorbeeldvenster weergeven
Alt+Enter Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen
Alt+pijl-rechts De volgende map weergeven
Alt+pijl-omhoog De map bekijken waarin de map zich bevond
Alt+pijl-links De vorige map weergeven
Backspace De vorige map weergeven
Pijl-rechts De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren
Pijl-links De huidige selectie samenvouwen (als deze uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond
End De onderkant van het actieve venster weergeven
Home De bovenkant van het actieve venster weergeven
F11 Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

 

Sneltoetsen voor virtuele bureaubladen

Toets Actie
Windows-logotoets  +Tab Taakweergave openen
Windows-logotoets  +Ctrl+D Een virtueel bureaublad toevoegen
Windows-logotoets  +Ctrl+pijl-rechts Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt
Windows-logotoets  +Ctrl+pijl-links Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt
Windows-logotoets  +Ctrl+F4 Het virtuele bureaublad dat u gebruikt, sluiten

 

Sneltoetsen voor de taakbalk

Toets Actie
Shift+klikken op een taakbalkknop Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen
Ctrl+Shift+klikken op een taakbalkknop Een app openen als administrator
Shift+klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop Het menu Venster voor de app weergeven
Shift+klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop Het menu Venster voor de groep weergeven
Ctrl+klikken op een gegroepeerde taakbalkknop Door de vensters van een groep bladeren

 

Sneltoetsen voor instellingen

Toets Actie
Windows-logotoets  +I Instellingen openen
Backspace Teruggaan naar de startpagina van de instellingen
Op een pagina met zoekvak typen Instellingen doorzoeken