Bestanden downloaden van internet

Van toepassing: Windows Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Er zijn veel bestandstypen die u van internet kunt downloaden: documenten, afbeeldingen, video's, apps, uitbreidingen en werkbalken voor uw browser, om er maar een paar te noemen. Wanneer u een bestand selecteert dat u wilt downloaden, vraagt Internet Explorer u wat u met het bestand wilt doen. Hier volgen enkele mogelijke handelingen, afhankelijk van het type bestand dat u downloadt:

 • Het bestand openen om het te bekijken, maar niet op uw pc op te slaan.
 • Het bestand opslaan op de standaardlocatie voor gedownloade bestanden op uw pc. Nadat in Internet Explorer een beveiligingsscan is uitgevoerd en de download is voltooid, kunt u het bestand of de map waarin het is opgeslagen, openen, of het bestand bekijken in Downloadbeheer.
 • Het bestand met Opslaan als opslaan onder een andere naam, als een ander bestandstype of op een andere downloadlocatie op uw pc.
 • De app, de uitbreiding of het uitvoerbare bestand van een ander type Uitvoeren. Nadat Internet Explorer een beveiligingsscan heeft uitgevoerd, wordt het bestand geopend en op uw pc uitgevoerd.
 • De download annuleren en verder surfen op het web.

U kunt op uw pc ook kleinere bestanden, zoals afzonderlijke foto's, opslaan. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding of koppeling die, of het bestand dat, u wilt opslaan en kies Afbeelding opslaan of Doel opslaan als.

De bestanden zoeken die u naar uw pc hebt gedownload

In Downloadbeheer worden de afbeeldingen, documenten en andere bestanden bijgehouden die u van internet downloadt. De bestanden die u downloadt, worden automatisch opgeslagen in de map Downloads. Deze map bevindt zich meestal op het station waarop Windows is geïnstalleerd (bijvoorbeeld C:\Gebruikers\uw naam\Downloads). U kunt downloads altijd vanuit de map Downloads verplaatsen naar andere locaties op uw pc.

Bestanden die u bij het gebruik van Internet Explorer hebt gedownload, geeft u als volgt weer: open Internet Explorer, selecteer de knop Extra en selecteer Downloads weergeven. U kunt zien wat u hebt gedownload van internet, waar dit op uw pc is opgeslagen en welke acties u met de downloads kunt uitvoeren.

De standaarddownloadmap op uw pc wijzigen

 1. Open Internet Explorer, selecteer de knopExtra en selecteer Downloads weergeven.
 2. Klik in het dialoogvenster Downloads weergeven linksonder op Opties.
 3. Kies een andere standaarddownloadlocatie door op Bladeren te klikken. Selecteer daarna OK als u klaar bent.Waarom worden sommige bestanden niet geopend in Internet Explorer?

In Internet Explorer worden invoegtoepassingen zoals Adobe Reader gebruikt om bepaalde bestanden weer te geven in de browser. Als een bestand waarvoor een invoegtoepassing is vereist niet wordt geopend, hebt u mogelijk een oudere versie van de invoegtoepassing en moet die worden bijgewerkt.


Informatie over download- en veiligheidswaarschuwingen

Wanneer u een bestand downloadt, wordt in Internet Explorer de download gecontroleerd op aanwijzingen dat deze schadelijk is of kan zijn voor uw pc. Als de download inderdaad verdacht is, wordt in Internet Explorer een waarschuwing weergegeven, zodat u kunt besluiten of u het bestand al dan niet wilt opslaan, uitvoeren of openen. Niet alle bestanden waarvoor een waarschuwing wordt weergegeven, zijn schadelijk. Het is echter belangrijk om na te gaan of de website waarvan u een bestand downloadt, te vertrouwen is en of u het bestand werkelijk wilt downloaden.


Als de waarschuwing Kan de uitgever van dit programma niet verifiëren wordt weergegeven, wordt de website of de organisatie die u vraagt om het bestand te downloaden niet door Internet Explorer herkend. Controleer of u de uitgever herkent en vertrouwt voordat u de download opslaat of opent.


Aan het downloaden van bestanden van het web zijn altijd risico's verbonden. Hierna vindt u enkele voorzorgsmaatregelen die u kunt treffen om uw pc bij het downloaden van bestanden te beveiligen:

 • Installeer een antivirusprogramma en gebruik het ook.
 • Download alleen bestanden van sites die u vertrouwt.
 • Als een bestand digitaal is ondertekend, controleert u of de handtekening geldig is en of het bestand afkomstig is van een vertrouwde locatie. Als u de digitale handtekening wilt bekijken, selecteert u de koppeling van de uitgever in het dialoogvenster met de beveiligingswaarschuwing dat wordt geopend als u het bestand voor de eerste keer downloadt.