Toegankelijkheid in Microsoft Edge

Van toepassing: EdgeWindows 10

Microsoft Edge biedt deze opties voor Toegankelijkheid zodat u gemakkelijker op het web kunt surfen.

Inzoomen op een webpagina

Selecteer Instellingen en meer  in Microsoft Edge en kies Inzoomen , Uitzoomen  of Volledig scherm . Of gebruik de volgende sneltoetsen:

 Druk op  Om dit te doen
 Ctrl + plusteken (+)  Inzoomen (25%)
 Ctrl + minteken (-)  Uitzoomen (25%)
 CTRL + nul (0)  Zoomniveau instellen op 100%
 Ctrl + muiswiel omhoog  Inzoomen
 Ctrl + muiswiel omlaag  Uitzoomen
 F11 Schakelen tussen volledig scherm en volledig scherm uitschakelen

Het web hardop aan u laten voorlezen

Microsoft Edge kan eBooks en websites hardop voorlezen. Open uw eBook en selecteer of tik op een willekeurige plaats op de pagina en selecteer Hardop voorlezen . Selecteer op een website Instellingen en meer  en vervolgens Hardop voorlezen.

Prettiger lezen

De leesweergave in Microsoft Edge biedt een overzichtelijkere en eenvoudigere indeling met minder afleidingen. U kunt de stijl van de leesweergave en de grootte van het lettertype wijzigen in een instelling die voor u het prettigst is.

  1. Ga in Microsoft Edge naar een nieuwsartikel of een andere pagina die u wilt lezen.
  2. Selecteer Leesweergave in de adresbalk (deze optie is alleen op bepaalde webpagina's beschikbaar).
  3. Selecteer Instellingen en meer  > Instellingen.
  4. Selecteer onder Lezen een tekengrootte en wijzig de stijl van de leesweergave in Licht, Normaal of Donker.

 

Met een toetsenbord surfen op internet

Druk op Tab om vooruit te gaan en op Shift+Tab om terug te gaan door schermelementen als de volgende:

  • Koppelingen in de vorm van tekst of afbeeldingen
  • Tekstvelden op websiteformulieren
  • Hotspots in afbeeldingen met hyperlinks
  • De adresbalk
  • Tabbladen
  • HTML-frames

Druk op F6 om de focus van de inhoud van webpagina's te verplaatsen naar de adresbalk en weer terug. Druk op F7 om te bladeren met navigatietoetsen. Hiermee kunt u tekst selecteren en verplaatsen binnen een webpagina met de toetsen Home, End, Page Up, Page Down en de pijltoetsen.

Meer sneltoetsen voor Microsoft Edge

 

Hoog contrast gebruiken voor een betere leesbaarheid

Als u hoog contrast wilt inschakelen, drukt u op Alt + Shift-links + Print Screen op uw toetsenbord. Of ga naar Instellingen > Toegankelijkheid  > Hoog contrast. Selecteer onder Een thema kiezen een thema voor hoog contrast in de vervolgkeuzelijst en selecteer Toepassen.