Aan de slag met ogenbediening in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

Bij ogenbediening maakt u gebruik van ogentraceringstechnologie om uw muisaanwijzer te besturen, te typen met een schermtoetsenbord en met anderen te communiceren via tekst naar spraak.

Als u ogenbediening wilt inschakelen, verbindt u een ondersteund ogentraceringsapparaat met uw pc. Selecteer vervolgens Start  > Instellingen  > Toegankelijkheid  > Ogenbediening (preview-versie) en selecteer Ogenbediening inschakelen.

De launchpad gebruiken

Wanneer u ogenbediening inschakelt, wordt de launchpad weergegeven op het scherm.

De launchpad voor ogenbediening bevat knoppen waarmee u de launchpad verplaatst, de knoppen voor links- en rechtsklikken activeert op een muis, de besturingselementen voor nauwkeurige muis- en schuifbediening gebruikt, en het ogenbedieningstoetsenbord, tekst-naar-spraak, het startmenu van Windows en taakweergave opent. U kunt ook uw ogenbediening kalibreren, instellingen voor ogenbediening openen en ogenbediening onderbreken zodat de launchpad wordt verborgen.

Als u een knop op de launchpad wilt selecteren, laat u uw ogen erop rusten (fixeren) totdat deze wordt geactiveerd. Fixatie betekent dat u uw ogen fixeert op een deel van het scherm en uw ogen voor een bepaalde tijd daarop gericht houdt. De hoeveelheid tijd heet fixatietijd.

Met de knoppen van de launchpad kunt u het volgende doen:

 • De launchpad onder of boven aan het scherm plaatsen.
 • De muiscursor besturen, met inbegrip van knoppen voor het selecteren van de linker- en muisknoppen.
 • Het muiswiel bedienen voor navigatie door een webpagina of app.
 • Typen met het ogenbedieningstoetsenbord.
 • Tekst naar spraak (TTS) voor ogenbediening gebruiken om woorden op het scherm te typen en ze te laten voorlezen.
 • Snel toegang krijgen tot Start, Taakweergave, kalibratie van het oogtraceringsapparaat en instellingen voor ogenbediening.
 • Ogenbediening onderbreken als u dingen aan het doen bent zoals het bekijken van een film en niet wilt dat er per ongeluk knoppen op de launchpad worden geselecteerd door de bewegingen van uw ogen.

De muis besturen

Voor nauwkeurige besturing van de muis fixeert u zich op de knop Nauwkeurige muis op de launchpad. Plaats uw ogen vervolgens op het scherm op de plaats waar u de cursor wilt hebben. Vervolgens kunt u de positie afstemmen en de gewenste actie selecteren (linksklikken, dubbel linksklikken, rechtsklikken of sluiten).

Met de ogenbedieningsmuis kunt u de positie van de muisaanwijzer op uw wensen afstemmen en vervolgens met de rechtermuisknop of linkermuisknop klikken of dubbelklikken.

U kunt ook de muis meer rechtstreeks bedienen door te fixeren op de knoppen voor linksklikken of rechtsklikken op de launchpad en vervolgens uw ogen op het scherm te plaatsen waarop u de muisactie wilt doen plaatsvinden.

Als u een muisinteractie wilt annuleren nadat u deze hebt geselecteerd, kijk dan van het scherm vandaan om terug te keren naar de launchpad.

Door webpagina's en apps schuiven

Als u door webpagina's en apps wilt schuiven, fixeert u op de knop Schuiven op de launchpad. Plaats uw ogen vervolgens op het scherm op de plaats waar u de cursor wilt hebben. U kunt vervolgens fixeren op de knoppen omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om in de gewenste richting te schuiven. Hoe langer u fixeert op een van deze knoppen, des te sneller u schuift.

Met de schuifknop voor ogenbediening kunt u snel door een webpagina of app schuiven.

Als u een schuifinteractie wilt annuleren nadat u deze hebt geselecteerd, kijk dan van het scherm vandaan om terug te keren naar de launchpad.

Typen met het ogenbedieningstoetsenbord

Als u het toetsenbord wilt openen en hiermee wilt typen, fixeert u uw ogen op de toetsenbordknop  op de launchpad en fixeert u vervolgens uw ogen op de tekens die u wilt typen.

Het toetsenbord met ogenbediening bevat knoppen waarmee u het toetsenbord een nieuwe positie kunt geven, woorden en tekens kunt verwijderen, en een toets om het slepen van letters in en uit te schakelen en een spatiebalktoets.

Tijdens het fixeren op elke letter verschijnen er tekstsuggesties boven aan het toetsenbord. Fixeer uw ogen op een woord om het te selecteren.

Als u cijfers en symbolen wilt typen, selecteert u &123. Als u andere toetsen wilt typen, selecteert u de toets Fn.

Met letters slepen gebruiken

Typ woorden sneller met de functie Met letters slepen. Met deze functie kunt u woorden vormen door uw ogen te fixeren op de eerste en de laatste letter van een woord en de letters ertussen vluchtig te bekijken Een verschijnt een hint van het woord op de laatste letter. Als de voorspelling niet klopt, kunt u een andere voorspelling selecteren.

U kunt Met letters slepen inschakelen door uw ogen te fixeren op de knop Instellingen voor ogenbediening  op de launchpad. Fixeer vervolgens uw ogen op de wisselknop Met letters schrijven om deze functie in te schakelen. Wanneer Met letters slepen is ingeschakeld, kunt u deze functie in- en uitschakelen met de knop Met letters slepen op het toetsenbord.

Instellingen voor ogenbediening wijzigen

Ogenbediening heeft verschillende instellingen waarmee u de functie kunt aanpassen aan uw behoeften. Om deze te wijzigen, fixeert u uw ogen op Instellingen voor ogenbediening  op de launchpad. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

 • Fixatietijd voor typen. Hiermee stelt u de fixatietijd voor letters, cijfers en symbolen in.
 • Algemene fixatietijd. Stel de fixatietijd in voor functietoetsen, woordvoorspellingen en muiscursorbesturingselementen.
 • Met letters slepen. Hiermee schakelt u Met letters slepen in en uit.
 • Cursor voor staren. Hiermee schakelt u een cursor in die laat zien waar uw ogen naar wijzen bij fixatie op functies voor ogenbediening zoals de launchpad.

Uw woorden hardop laten voorlezen met tekst naar spraak voor ogenbediening

U kunt communiceren met familie en vrienden met behulp van tekst naar spraak. Als u deze functie wilt gebruiken, fixeert u uw ogen op de knop Tekst-naar-spraak op de launchpad. Gebruik vervolgens het toetsenbord om zinnen te typen en selecteer vervolgens de knop Afspelen om de zinnen hardop te laten voorlezen.

Tekst-naar-spraak-besturingselementen met ogenbediening, knoppen voor snelle woordgroepen, knop voor snelle woordgroep bewerken, knop voor afspelen, knop voor stoppen en de knop voor vorige zin weergeven.

Boven aan het scherm staan snelle zinnen die onmiddellijk worden gesproken wanneer u ze selecteert. Als u snelle zinnen wilt wijzigen, fixeert u uw ogen op de knop Bewerken links van de snelle zinnen.

Als u de stem die Windows gebruikt voor het hardop voorlezen van tekst wilt wijzigen, selecteert u Start  > Instellingen  > Tijd en taal  > Spraak  en kiest u een stem in het menu onder Tekst naar spraak.

Veelgestelde vragen

Welke ogentraceringsapparaten worden ondersteund?

Ogenbediening biedt ondersteuning aan de volgende ogentraceringsapparaten:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Geselecteerde laptops en monitors die integratie met ogentracering bieden

EyeTech

 • TM5 Mini

Welke versies van Windows werken met ogenbediening?

Ogenbediening is beschikbaar in Windows 10, vanaf de Fall Creators Update (versie 1709). Het werkt op alle Windows 10-pc's, met inbegrip van tablets. Ogenbediening wordt niet ondersteund in Windows 10 S. Meer informatie over met behulp van Windows 10 S met ondersteunende technologie.

Aan welke talen biedt ogenbediening ondersteuning?

Ogenbediening is beschikbaar op alle markten. Het ogenbedieningstoetsenbord ondersteunt echter alleen de Amerikaans-Engelse toetsenbordindeling. Bovendien is bepaalde tekst in de instellingen voor ogenbediening alleen beschikbaar in het Engels.

Worden ogentraceringsgegevens door Microsoft verzameld?

Microsoft verzamelt geen ogentraceringsgegevens, slaat deze niet op en deelt deze ook niet.

Werkt ogenbediening als ik een bril draag of mijn pc in de buurt van een raam staat?

Afhankelijk van uw ogentraceringsapparaat is het mogelijk dat ogenbediening niet juist werkt op locaties met veel zonlicht. Bovendien werkt ogentracering anders afhankelijk van de kleur, grootte of vorm van de ogen. Andere factoren kunnen ook invloed zijn op de nauwkeurigheid van ogentracering.

Bekijk de documentatie bij uw apparaat om te weten te komen wat de beperkingen van uw ogentraceringsapparaat zijn.

Voor extra hulp bij ogenbediening voor Windows kunt u contact opnemen met de Answer Desk voor mensen met beperkingen.