MS09-042: Een beveiligingsprobleem in Telnet kan leiden tot uitvoering van externe code

Inleiding

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS09-042 uitgebracht. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt weergeven, gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

Hulp en ondersteuning voor deze beveiligingsupdate

Thuisgebruikers hebben toegang tot gratis ondersteuning via de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging. Bezoek de volgende internationale Microsoft-ondersteuningswebsite voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor ondersteuningsvragen naar aanleiding van beveiligingsupdates: Klanten in Noord-Amerika kunnen ook onmiddellijk toegang krijgen tot onbeperkte gratis e-mailondersteuning of onbeperkte individuele chatondersteuning vanaf de volgende website van Microsoft: Voor zakelijke klanten is ondersteuning voor beveiligingsupdates beschikbaar via de gebruikelijke kanalen voor ondersteuning.

Meer informatie

Aanvullende informatie over deze beveiligingsupdate

 • Waarop heeft dit beveiligingsbulletin betrekking?
  Deze beveiligingsupdate heeft betrekking op reflectiebeveiliging in het Telnet-protocol. Lees het volgende beveiligingsbulletin voor meer informatie over reflectiebeveiliging:
 • Wat is Uitgebreide beveiliging?
  Deze beveiligingsupdate bevat een verregaande beveiligingscorrectie, zodat er met betrekking tot de Telnet-client en -server kan worden gekozen voor een uitgebreide beveiliging. Deze functionaliteit is standaard uitgeschakeld. In deze beveiligingupdate en het volgende beveiligingsadvies wordt Uitgebreide beveiliging gedetailleerd beschreven. Lees beide items zorgvuldig door, zodat u bekend bent met de uitwerking van deze wijzigingen:
  973811 Microsoft-beveiligingsadvies: Uitgebreide beveiliging voor verificatie (Het Engels)
 • Hoe kan ik Uitgebreide beveiliging inschakelen op mijn computer?
  Voordat u Uitgebreide beveiliging inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de volgende update op de client- en de servercomputers is geïnstalleerd:

  968389 Uitgebreide beveiliging voor verificatie
  Als u voor Telnet Uitgebreide beveiliging wilt inschakelen, moeten u ervoor zorgen dat de updates in beveiligingsadvies 968389 en in dit artikel op de client- en de servercomputers zijn geïnstalleerd.


  Opmerking De instelling aan clientzijde waarmee u Uitgebreide beveiliging kunt inschakelen, is een instelling die betrekking heeft op het gehele systeem. Wanneer deze instelling wordt ingeschakeld, wordt Uitgebreide beveiliging ingeschakeld voor alle onderdelen op de clientcomputer.


  Op een server moet Uitgebreide beveiliging voor elk van de afzonderlijke onderdelen apart worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat alle clientonderdelen voor een bepaalde server zijn bijgewerkt voor Uitgebreide beveiliging voordat u deze functionaliteit op de server inschakelt omdat de verificatie anders kan mislukken. Nadat beide beveiligingsupdates zijn geïnstalleerd, moet u Uitgebreide beveiliging inschakelen op de client- en de servercomputers.


  Als u Uitgebreide beveiliging wilt inschakelen op uw computer, zijn de volgende wijzigingen vereist.


  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
  • Als de computer een Telnet-client is:
   1. Controleer of de registerwaarden SuppressExtendedProtection en LmCompatibilityLevel deel uitmaken van de volgende registersubsleutel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. Als de registerwaarden niet aanwezig zijn, start u Register-editor en volgt u de volgende stappen:
    1. Selecteer de volgende registersleutel en klik op deze sleutel:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
    3. Typ SuppressExtendedProtection en druk op Enter.
    4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
    5. Typ 0 en klik op OK.
    6. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
    7. Typ LmCompatibilityLevel en druk op ENTER.
    8. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.


     Opmerking Deze stap zorgt ervoor dat de NTLM-verificatievereisten worden gewijzigd. Lees het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base zodat u bekend raakt met dit gedrag.
     239869 NTLM 2-verificatie inschakelen (Het Engels)
    9. Typ 3 en klik op OK.
    10. Sluit Register-editor af.
  • Op een Telnet-server:
   Lees voordat u beveiligingsmodi instelt het volgende MSDN-artikel. Breng daarna de volgende wijzigingen aan:
   1. Controleer of de registerwaarde ExtendedProtection deel uitmaakt van de volgende registersubsleutel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. Als de registerwaarde niet aanwezig is, start u Register-editor en volgt u de volgende stappen:
    1. Selecteer de volgende registersleutel en klik op deze sleutel:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
    3. Typ ExtendedProtection en druk op Enter.
    4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
    5. Stel de registerwaarde in op basis van uw Telnet-vereisten door gebruik te maken van de volgende waarden en klik op OK:
     • Legacy: Alle type clients toelaten. Stel ExtendedProtection in op 0.
     • Partial: (Legacy + Uitgebreide beveiliging) Clients toestaan die geen SPN (Service Principal Name) verzenden of clients toestaan die de correcte SPN verzenden. Stel ExtendedProtection in op 1.
     • Fully Hardened: (Alleen Uitgebreide beveiliging) Clients toestaan die uitsluitend de correcte SPN verzenden. Stel ExtendedProtection in op 2.
    6. Sluit Register-editor af.
 • Wanneer u dit pakket installeert
  De volgende registersleutel en waarde worden gemaakt op computers met Windows XP of op servers met Windows Server 2003:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection


  De standaardwaarde voor ExtendedProtection wordt ingesteld op 0. Onder Windows Vista moet deze sleutel handmatig worden gemaakt en de toepasselijk waarde moet worden ingevoerd op basis van de beveiligingsmodus die wordt geselecteerd. Als u de registerwaarde wilt toevoegen, volgt u de stappen die eerder in dit artikel zijn beschreven in de sectie Hoe kan ik Uitgebreide beveiliging inschakelen op mijn computer?
 • SPN's die standaard worden toegestaan op een Telnet-server:
  • De Telnet-server staat standaard de volgende lijst met namen en IP's toe:
   • 'localhost' als een tekenreeks in het Engels.
   • Alle IP-varianten (IPv4 & IPv6) van uw eigen server of computer.
   • 127.0.0.1 & ::1
   • Hostname in een NetBIOS-notatie
   • Hostname in een FQDN-notatie
  • Als de beheerder besluit om andere SPN's toe te laten, kan hij of zij op de volgende wijze meer namen toevoegen. De naam wordt niet geconverteerd van NetBIOS naar FQDN of van FQDN naar NetBIOS:
   • Als de registerwaarde AllowedSPN niet aanwezig is, start u Register-editor en volgt u de volgende stappen:
    1. Selecteer de volgende registersleutel en klik op deze sleutel:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Waarde met meerdere tekenreeksen.
    3. Typ AllowedSPN en druk op Enter.
    4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
    5. Voeg de aliassen toe die u wilt toestaan als SPN's. De volgende vermelding is een geldige SPN voor Telnet:
     telnet/machinenaam
    6. Klik op OK en sluit Register-editor af.

Bekende problemen met deze beveiligingsupdate

 • Op computers met Windows XP of op servers met Windows Server 2003 kan het volgende localhost-probleem optreden bij IPv6-addressen en computeraliassen:  Microsoft Telnet-clients kunnen geen verbinding maken met lokale IPv6-adressen en aliassen van localhost, met uitzondering van localhost en hostname.  Voer de toepasselijk stappen uit om dit probleem op te lossen:
  • Volg bij problemen met een IPv6-adres de stappen in de sectie Bekende problemen met deze beveiligingsupdate van het volgende Knowledge Base-artikel:
   960803 MS09-013: Beveiligingsproblemen in Windows HTTP Services kunnen leiden tot uitvoering van externe code

  • Volg bij een problemen met een localhost-alias Methode 1 uit de sectie Tijdelijke oplossing van het volgende Knowledge Base-artikel:
   896861 Fout 401.1 wanneer u door een website bladert die geïntegreerde verificatie gebruikt en waarvoor IIS 5.1 of IIS 6 als host fungeert (Het Engels)
 • Wanneer u probeert om een Telnet-sessie met een IP-adres in het adressenbereik 127.*.*.* tot stand te brengen, mislukt de Telenet-sessie. Dit geldt echter niet voor het IP-adres 127.0.0.1.  Dit probleem treedt op onder Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.
 • Reflectiebeveiliging is standaard niet beschikbaar onder Windows 2000.
 • Uitgebreide (relay) beveiliging is uitsluitend beschikbaar onder de volgende besturingssystemen:
  • Alle versies van Windows Vista
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 QFE en Windows Server 2003 Service Pack 2 GDR
  • Windows XP Service Pack 2 QFE, Windows XP Service Pack 2 GDR, Windows XP Service Pack 3 QFE en Windows XP Service Pack 3 GDR
 • U kunt geen Telnet-sessie openen op basis van een clusternaam en een FQDN-naam. U moet de clusternaam en de FQDN-naam toevoegen aan de registerwaarde AllowedSPN. Zie de sectie Wanneer u dit pakket installeert voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
 • U kunt geen Telnet-sessie met een server openen door gebruik te maken van een alias. U moet de aliasnaam toevoegen aan de registerwaarde AllowedSPN. Zie de sectie Wanneer u dit pakket installeert voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
 • Deze update wordt niet aangeboden aan klanten met Windows 2000 bij wie Services voor Unix op het systeem is geïnstalleerd.

Bestandsgegevens

Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening is gehouden met de zomer- of wintertijd. De datums en tijden kunnen veranderen wanneer u bepaalde acties op de bestanden uitvoert.


Informatie over bestanden in Windows 2000

Voor alle ondersteunde edities van Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608-Jan-200916:20x86

Informatie over bestanden in Windows XP en Windows Server 2003

 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (QFE, GDR), worden vermeld in de kolommen SP-vereiste en Servicestructuur.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. QFE-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de grootschalig beschikbaar gestelde oplossingen.
 • Naast de bestanden die in deze tabellen worden vermeld, wordt door deze software-update een beveiligingscatalogusbestand (KB-nummer.cat) geïnstalleerd. Dit bestand is ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2003 en Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE

Bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008

 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:
  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 is geïntegreerd in de oorspronkelijke release van Windows Server 2008. RTM-mijlpaalbestanden hebben daarom uitsluitend betrekking op Windows Vista. RTM-mijlpaalbestanden zijn te herkennen aan het versienummer 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die voor elke omgeving zijn geïnstalleerd, vindt u in een afzonderlijke lijst. MUM- en MANIFEST-bestanden zijn, met de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.CAT), van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden (waarvan de kenmerken niet worden vermeld) hebben een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2008 en van Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:52Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810-Jun-200911:41x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810-Jun-200911:36x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:58Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610-Jun-200911:45x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200915:25Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610-Jun-200911:33x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:23Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810-Jun-200909:43x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:27Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810-Jun-200909:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610-Jun-200910:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610-Jun-200909:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610-Jun-200909:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610-Jun-200910:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610-Jun-200909:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610-Jun-200909:46x86

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 en van Windows Vista

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:03Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610-Jun-200911:54x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:01Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:12Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810-Jun-200912:01x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:02Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:39Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810-Jun-200910:10x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:46Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810-Jun-200910:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410-Jun-200910:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410-Jun-200910:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410-Jun-200910:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410-Jun-200910:11x64

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810-Jun-200910:17IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:33Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810-Jun-200910:11IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:09Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810-Jun-200909:58IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:16Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810-Jun-200910:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610-Jun-200910:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610-Jun-200910:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610-Jun-200909:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610-Jun-200910:01IA-64

Extra bestandsinformatie voor Windows Server 2008 en voor Windows Vista


Extra bestanden voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2008 en van Windows Vista

Windows6.0-x86-FileManifest-table #2-->
BestandsnaamPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,212
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,932
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,736
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,444
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,745
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,462
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,892
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,603
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,901
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,621
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,734
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,441
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,743
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,460
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,734
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,443
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,369
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,093
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,902
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,627
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,211
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,931
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,744
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,465
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,859
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,894
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,777
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,812
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,939
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,978
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,961
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,004
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,393
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,412
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,673
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,700
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,679
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,855
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,892
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,939
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,978
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,691
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,722
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamUpdate-bf.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,308
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte710
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,311
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:59
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,311
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:47
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,330
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:09
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,330
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)15:44
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,311
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:32
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,311
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:28
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,854
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:05
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,854
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:52
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,854
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:13
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,854
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)15:48
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,854
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:37
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,854
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:34
PlatformNiet van toepassing

Extra bestanden voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 en van Windows Vista

Windows6.0-x64-FileManifest-table #2-->
BestandsnaamAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte705
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte705
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte714
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte714
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte705
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte714
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte714
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte705
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte705
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte714
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte705
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte714
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,345
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:01
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,345
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:02
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,364
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:11
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,364
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:07
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,345
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:58
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,345
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)13:57
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,890
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:08
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,890
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:09
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,890
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:16
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,890
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:12
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,890
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:03
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte6,890
Datum (UTC)10 juni 2009
Tijd (UTC)14:02
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,228
Datum (UTC)11.06.09
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,952
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,746
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,458
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,755
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,476
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,904
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,619
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,913
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,637
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,744
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,455
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,753
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,474
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,744
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,457
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,387
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,115
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,914
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,643
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,227
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,951
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,754
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,479
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,871
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,906
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,789
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,824
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,953
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,992
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,973
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,016
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,401
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,420
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,685
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,712
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,689
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,720
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,867
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,904
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,953
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,992
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,701
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,732
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:25
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamUpdate-bf.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,336
Datum (UTC)11 juni 2009
Tijd (UTC)12:26
PlatformNiet van toepassing

Extra bestanden voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

Windows6.0-IA64-FileManifest-table #2-->


File nameIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,861
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,624
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
Eigenschappen

Artikel-id: 960859 - Laatst bijgewerkt: 17 aug. 2009 - Revisie: 1

Feedback