Mijn telefoon beveiligen

U wilt liever niet dat het gebeurt, maar stel dat uw Windows Phone onverhoopt wordt gestolen of dat u die kwijtraakt. Als dat gebeurt, kunt u de telefoon laten overgaan, vergrendelen of zelfs wissen om deze op te sporen of om de gegevens erop te beschermen. U kunt er ook voor zorgen dat uw telefoon zonder uw toestemming niet eenvoudig door iemand anders opnieuw kan worden ingesteld of gebruikt. Daarvoor kunt u Resetbeveiliging gebruiken.

Resetbeveiliging is een gratis service op account.microsoft.com die een extra beschermingslaag biedt. Een telefoon die in verkeerde handen valt, kan dan niet eenvoudig opnieuw worden ingesteld of worden gebruikt. (Resetbeveiliging is alleen beschikbaar voor bepaalde nieuwe telefoons met build 8.10.15127.138 of hoger.)

Resetbeveiliging inschakelen

Meld u aan met uw Microsoft-account wanneer u uw telefoon configureert en accepteer de aanbevolen instellingen. Dat is alles wat u hoeft te doen om Resetbeveiliging in te schakelen. Als u de functie niet inschakelt tijdens de configuratie, kunt u altijd naar Instellingen

Pictogram van app Instellingen
> Updates en beveiliging > Mijn telefoon zoeken gaan en de functie alsnog inschakelen.

Nadat u Resetbeveiliging hebt ingeschakeld, ontvangt u een bevestiging met een welkomstbericht op het e-mailadres dat aan uw Microsoft-account is gekoppeld.

Resetbeveiliging uitschakelen voordat u uw telefoon verkoopt of aan iemand anders geeft

Voordat u uw telefoon uit handen geeft, verwijdert u al uw persoonlijke gegevens en schakelt u Resetbeveiliging uit. De andere persoon kan de telefoon alleen gebruiken als Resetbeveiliging is uitgeschakeld.

 1. Als u dingen naar een andere telefoon wilt overzetten, moet u een back-up maken.

 2. Selecteer Instellingen 

  Pictogram van app Instellingen
  > Systeem > Info > Fabrieksinstellingen.

 3. Wanneer u klaar bent om al uw persoonlijke gegevens op uw telefoon te wissen, selecteert u Ja en selecteert u ter verificatie nogmaals Ja.

 4. Typ het wachtwoord voor uw Microsoft-account. Resetbeveiliging wordt enkele seconden later uitgeschakeld.

Resetbeveiliging uitschakelen als u niet langer eigenaar bent van de telefoon

Als iemand uw telefoon heeft gekregen en u hebt Resetbeveiliging niet uitgeschakeld, kan de andere persoon de telefoon niet instellen. Dit kunt u doen:

 1. Ga naar account.microsoft.com/devices.

 2. Selecteer Telefoon verwijderen naast de telefoon waarvan u geen eigenaar meer bent.

 3. Schakel het selectievakje Ik ben klaar om mijn telefoon te verwijderen in, noteer de herstelsleutel en selecteer vervolgens Verwijderen. De herstelsleutel wordt weergegeven op de pagina en wordt ook per e-mail naar u verzonden.

 4. Wanneer u uw herstelsleutel hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Ik heb een kopie van de herstelsleutel bewaard in en selecteert u vervolgens OK.

 5. Stuur de e-mail met de herstelsleutel door naar de nieuwe eigenaar van de telefoon.

Uw telefoon wordt niet meer weergegeven op account.microsoft.com/devices en de andere persoon kan Resetbeveiliging tijdens het instellen van de telefoon verwijderen met de optie Uitschakelen met herstelsleutel.

Koopt of krijgt u de telefoon van iemand anders?

Hier volgen enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden wanneer u een telefoon van iemand overneemt:

 • U kunt de status van Resetbeveiliging van de telefoon controleren op account.microsoft.com/resetprotection. Voer op de pagina Resetbeveiligingsstatus de IMEI of MEID in. U kunt deze achterhalen door *#06# te kiezen op de telefoon.

 • Als de telefoon wel is ingesteld maar vergrendeld, neemt u contact op met de vorige eigenaar. Die persoon moet het wachtwoord hebben waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen zodat u de telefoon kunt instellen.

 • Zorg dat u altijd weet van wie de telefoon afkomstig is.

Eigenschappen

Artikel-id: 10549 - Laatst bijgewerkt: 22 jun. 2016 - Revisie: 2

Feedback