Mobiele instellingen in Windows 10

In sommige Windows 10-pc's zit een simkaart waarmee u verbinding kunt maken met een netwerk voor mobiel dataverkeer, zodat u overal waar u een mobiel signaal hebt, toegang hebt tot internet. Als uw pc geen simkaart heeft, kunt u op andere manieren verbinding maken met een netwerk voor mobiel dataverkeer, bijvoorbeeld door de pc aan te sluiten op een extern mobiel apparaat (ook wel een mobiele modem of mobiel breedbandapparaat genoemd). Voor het maken van een verbinding hebt u in ieder geval een data-abonnement bij een mobiele provider nodig.

Voor de eerste keer verbinding maken met een netwerk voor mobiel dataverkeer

 1. Selecteer het pictogram Netwerk (
  Wi-Fi-pictogram
  of
  Ethernetpictogram
  ) rechtsonder op de taakbalk en selecteer vervolgens Mobiel netwerk  in de lijst > Verbinding maken.

  In veel gevallen ziet u de naam van uw mobiele provider staan naast het pictogram voor het mobiele netwerk .

 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord en de naam van het toegangspunt (APN) in als hierom wordt gevraagd.

  Raadpleeg zo nodig de documentatie bij uw pc, simkaart of mobiele apparaat voor meer informatie over de te gebruiken instellingen.

Meestal hoeft u de instellingen voor een mobiele verbinding niet te wijzigen als uw mobiele dataverbinding naar behoren werkt. Als u echter problemen hebt met de mobiele verbinding, kan het helpen om een of meer instellingen te wijzigen. Welke instellingen er worden weergegeven, verschilt per computermodel en mobiele provider.

 Instelling Functie
Automatisch verbinding maken

Dit geeft aan of uw pc automatisch verbinding maakt met het netwerk voor mobiel dataverkeer wanneer dit beschikbaar is. Schakel het selectievakje uit als u elke keer handmatig verbinding wilt maken wanneer u de mobiele dataverbinding gebruikt.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u de knop Start , selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Automatisch verbinding maken. Deze instelling is beschikbaar als u geen verbinding hebt met het netwerk voor mobiel dataverkeer, en de instelling wordt toegepast wanneer u Verbinding maken selecteert.

Roaming toestaan

Dit geeft aan of uw mobiele dataverbinding aan blijft wanneer uw pc zich buiten het netwerk van uw mobiele provider bevindt. Als u het selectievakje uitgeschakeld laat, voorkomt u dat er kosten in rekening worden gebracht voor dataroaming.

Als u roaming toestaat, kunt u mobiele data gebruiken wanneer uw pc zich in een roaminggebied bevindt. Afhankelijk van uw data-abonnement betaalt u mogelijk meer voor uw datagebruik bij roaming.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u de knop Start , selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Roaming toestaan. Deze instelling is beschikbaar als u geen verbinding hebt met het netwerk voor mobiel dataverkeer, en de instelling wordt toegepast wanneer u Verbinding maken selecteert.

Netwerkselectie

Dit wordt weergegeven tijdens het roamen en geeft aan welke mobiele netwerkverbinding er wordt gebruikt. De standaardinstelling is Automatisch.

Als u verbinding maakt met een mobiel netwerk en er een bericht verschijnt dat het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is, kunt u Zoeken naar netwerken kiezen en een ander mobiel netwerk selecteren.

Als u naar deze instelling wilt gaan, selecteert u de knop Start , selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties.

Actief netwerk

Dit is de naam van het mobiele netwerk dat u gebruikt.

Als u naar deze instelling wilt gaan, selecteert u de knop Start , selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties.

Instellingen bijwerken

Hiermee worden de meest recente instellingen voor het mobiele netwerk opgehaald bij uw mobiele provider. Met de meest recente instellingen blijft uw mobiele dataverbinding goed werken.

Als u naar deze instelling wilt gaan, selecteert u de knop Start , selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties > Instellingen bijwerken.

Een APN voor internet toevoegen

De naam van het toegangspunt voor internet (APN) is het adres waarmee uw pc verbinding maakt met internet wanneer u de mobiele dataverbinding gebruikt. Meestal wordt de APN voor internet automatisch ingesteld.

Als uw mobiele dataverbinding niet werkt, probeert u een nieuwe APN voor internet in te voeren op basis van uw locatie en de mobiele provider. Als u op uw pc verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk of een telefoon bij de hand hebt, kunt u online zoeken naar de instellingen van APN voor internet voor uw mobiele provider.

Als u een APN voor internet wilt toevoegen, voert u in het vak APN een adres in. De overige instellingen zijn optioneel en afhankelijk van uw mobiele provider.

 1. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties > Een APN voor internet toevoegen.
 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Typ in het vak Profielnaam een naam voor het APN-profiel.
  • Typ in het vak APN het adres dat de APN moet gebruiken.
  • Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam voor uw mobiele account.
  • Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord voor uw mobiele account.
  • Selecteer Type aanmeldingsgegevens en selecteer vervolgens de gebruikte verificatiemethode.
  • Selecteer IP-type en selecteer het type IP-adres dat moet worden gebruikt.
 3. Schakel het selectievakje Dit profiel toepassen in als u het APN-profiel direct wilt gebruiken nadat u het hebt opgeslagen.
 4. Selecteer Opslaan > OK.
 5. Als u wilt teruggaan en de lijst met beschikbare APN-profielen wilt bekijken, selecteert u Terug en kijkt u onder APN voor internet.
Eigenschappen

Hier wordt informatie weergegeven over uw simkaart en mobiele dataverbinding. Selecteer Kopiëren om de gegevens naar een e-mailbericht of een andere locatie te kopiëren. Dit kan handig zijn als u verbindingsproblemen hebt en informatie wilt verzenden naar uw mobiele provider of ondersteuningsmedewerker.

Als u naar deze instelling wilt gaan, selecteert u de knop Start , selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties.

Simpincode gebruiken

Dit geeft aan of u een simpincode wilt gebruiken voor de simkaart in uw pc om te voorkomen dat niet-gemachtigde personen de mobiele dataverbinding gebruiken. Nadat u uw simpincode hebt ingesteld, wordt u gevraagd deze in te voeren wanneer u verbinding maakt.

Voer uw simpincode in wanneer hierom wordt gevraagd. Als dit de eerste keer is dat u de simpincode gebruikt, voert u de standaardwaarde in. Als u de standaardsimpincode niet weet, gaat u naar de website van uw mobiele provider om te zien of deze daar wordt vermeld. U moet uw pc opnieuw opstarten om de mobiele dataverbinding te vergrendelen met een simpincode.

Als u al een pincode voor de simkaart hebt ingesteld, voert u deze in wanneer u hierom wordt gevraagd en selecteert u OK.

Als u deze instelling voor de simpincode wilt zoeken, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties > Simpincode gebruiken onder de sectie Beveiliging.

Simpincode verwijderen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u een simpincode hebt ingesteld en u deze niet langer wilt gebruiken, selecteert u Simpincode verwijderen, voert u vervolgens uw huidige simpincode in en selecteert u OK.

Als u deze instelling voor de simpincode wilt zoeken, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties > Simpincode verwijderen onder de sectie Beveiliging.

Simpincode wijzigen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u uw simpincode wilt wijzigen, selecteert u Simpincode wijzigen, typt u uw huidige simpincode in het vak Huidige simpincode, typt u een nieuwe simpincode in het vak Nieuwe simpincode, typt u dezelfde nieuwe simpincode in het vak Nieuwe simpincode bevestigen en selecteert u vervolgens OK.

Als u deze instelling wilt zoeken, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties > Simpincode wijzigen onder de sectie Beveiliging.

Blokkering voor de simpincode opheffen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt en er driemaal een onjuiste pincode is ingevoerd. Als dit gebeurt, wordt de simkaart geblokkeerd en kunt u deze niet gebruikten totdat u de blokkering opheft. Als u de blokkering wilt opheffen, moet u eerst contact opnemen met uw mobiele provider voor de sleutel voor het opheffen van de blokkering van de pincode (pukcode). Selecteer vervolgens Blokkering simpincode opheffen en typ vervolgens de pukcode. Als er te vaak een onjuiste pukcode is ingevoerd, wordt uw simkaart permanent geblokkeerd en moet u een nieuwe simkaart aanvragen bij uw mobiele provider.

Als uw sim is geblokkeerd en u deze instelling wilt zoeken, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel > de naam van de mobiele netwerkverbinding > Geavanceerde opties > Blokkering simpincode opheffen onder de sectie Beveiliging.
Eigenschappen

Artikel-id: 10739 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 4

Feedback