Hoe Word AutoHerstel-bestanden maakt en herstelt

Van toepassing: Office Products

Samenvatting


In dit artikel wordt de manier beschreven waarop Microsoft Word AutoHerstel-bestanden (.ASD) (AutoOpslaan in 7.x) maakt en herstelt als u het selectievakje 'AutoHerstel-info opslaan elke <n> minuten' inschakelt. (Klik op Opties in het menu Extra en klik op het tabblad Opslaan om deze optie te vinden.)

Meer informatie


Opmerking AutoHerstel en AutoOpslaan vervangen niet de opdracht Opslaan. U moet de opdracht Opslaan gebruiken om het document met regelmatige tussenpozen op te slaan en wanneer u klaar bent met uw werkzaamheden aan het document.

AutoHerstel is alleen bedoeld voor niet-geplande onderbrekingen, zoals bij stroomstoringen of wanneer de computer vastloopt. AutoHerstel-bestanden zijn niet zodanig ontworpen dat ze worden opgeslagen wanneer afmelden is gepland of bij normaal afsluiten.

De locatie voor ASD-bestanden instellen

Als u geen locatie instelt voor AutoHerstel-bestanden, worden ze door Word in een tijdelijke map geplaatst.

Als u de locatie van ASD-bestanden wilt instellen, gaat u als volgt te werk:
 1. Open het menu Extra, klik op Opties en open het tabblad Bestandslocaties.

  Opmerking Ga in Word 2007 als volgt te werk om het dialoogvenster Bestandslocaties te openen:
  1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Word-opties.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerd.
  3. Klik in het rechterdeelvenster onder de sectie Algemeen op Bestandslocaties.
 2. Klik in het vak Bestandstypen op AutoHerstel-bestanden

  Opmerking Klik in Word 7.x op AutoOpslaan.
 3. Klik op Wijzigen.
 4. Typ de naam voor de map waarin u herstelde documenten wilt laten opslaan.
 5. Als er een nieuwe map is vereist, klikt u op Nieuwe map maken, typt u de naam van de nieuwe map, klikt u op OK en klikt u nogmaals op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Naamgevingsconventies

Word 97 en latere versies van Word: De naamgevingsconventie voor AutoHerstel-bestanden van Word is 'AutoHerstel van <documentnaam>.asd', waarbij <documentnaam> de bestandsnaam van het document is.

Word 7.x: De naamgevingsconventie voor AutoOpslaan-bestanden van Word is ~Wra####.asd, waarbij #### staat voor een willekeurig, door Windows gegenereerd nummer.

Opgeslagen bestanden openen

Als u Word start, zoekt het programma naar ASD-bestanden. Als Word dergelijke bestanden vindt, wordt het volgende uitgevoerd:
 1. De naam van elk ASD-bestand wordt gewijzigd in <documentnaam>.wbk. In Word 7.0 SR-2 of hoger is de extensie .WBK.

  Opmerking: De nummers voor #### verschillen mogelijk van die van de ASD-bestandsnaam omdat naamconflicten met bestaande BAK-bestanden worden vermeden.
 2. De AutoHerstel-bestanden worden geopend.
 3. Het AutoHerstel-bestand (het bestand AutoHerstel van <documentnaam>.wbk of ~Wra####.bak) wordt verwijderd als u een van de volgende handelingen uitvoert:

  Het herstelde bestand opslaan.
  -of-
  Het herstelde bestand sluiten zonder het op te slaan.

Wanneer de naam van bestanden is gewijzigd

In Word wordt de naam van AutoHerstel-bestanden gewijzigd wanneer het programma vastloopt (niet meer reageert) wanneer het AutoHerstel-bestand wordt geopend. De volgende keer dat Word wordt opgestart, ziet u het volgende.

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 en Microsoft Word 2002

Word wordt gestart met het taakvenster Documenten herstellen geopend, waarin de door Word herstelde beschikbare bestanden worden weergegeven. Achter de naam van het bestand ziet u een statusindicator met de handelingen die tijdens het herstel voor het bestand zijn uitgevoerd. De status Oorspronkelijk geeft het oorspronkelijke bestand aan op basis van de laatste keer dat dit handmatig is opgeslagen. De status Hersteld geeft het bestand aan dat tijdens het herstelproces is hersteld of het bestand dat is opgeslagen tijdens de opslagbewerking van AutoHerstel. In het taakvenster Documenten herstellen kunt u de bestanden openen, zien welke herstelbewerkingen zijn uitgevoerd en kunt u de herstelde versies vergelijken. U kunt vervolgens de versie opslaan die u wilt gebruiken en de andere versies verwijderen of alle geopende bestanden opslaan, zodat u deze later kunt inzien.

Word 2000

Word wordt gestart. Als er een hersteld bestand is vastgesteld, wordt Word gestart met het document geopend. In de titelbalk wordt het bestand aangeduid als <oorspronkelijke bestandsnaam> (Hersteld). U hebt vervolgens de optie om het bestand opnieuw op te slaan met de oorspronkelijke bestandsnaam of met een andere naam.

Word 97

Er is een beschadiging aangetroffen tijdens het openen van <bestandsnaam>. Een deel van dit document kan worden hersteld. Wilt u nu proberen het document te herstellen?
Als u op Ja klikt, wordt een poging gedaan om het bestand geheel of gedeeltelijk te herstellen. Als u op Nee klikt, blijft het WBK-bestand in de map met AutoHerstel-bestanden aanwezig.

Word 7.x

Word wijzigt de naam van de AutoOpslaan-bestanden wanneer het programma vastloopt (niet meer reageert) bij het openen van het AutoOpslaan-bestand. Als er een probleem optreedt waardoor het AutoOpslaan-bestand wordt beschadigd, kunt u uw werk herstellen met het ~Wra####.bak-bestand in de map met AutoOpslaan-bestanden.

Nadat de naam van ASD-bestanden is gewijzigd, worden deze niet automatisch geopend. U moet deze handmatig openen door op Openen te klikken in het menu Bestand. Typ ~wra*.bak in het vak Bestandsnaam als u alle BAK-bestanden wilt weergeven.