Opdrachten voor Windows Spraakherkenning

Windows 10

Met Windows Spraakherkenning kunt u uw pc besturen met alleen uw stem, zonder dat u een toetsenbord of muis nodig hebt. De volgende tabellen bevatten opdrachten die u met Spraakherkenning kunt gebruiken.

Als een woord of zin vet is, is het een voorbeeld. Vervang deze door soortgelijke woorden voor het gewenste resultaat.

Zie Spraakherkenning gebruiken voor informatie over de eerste configuratie van Spraakherkenning.


Veelgebruikte opdrachten voor Spraakherkenning

Om dit te doen Gesproken opdracht

Startscherm openen

Start

Cortana openen


Druk op Windows C

Zoeken openen

Druk op Windows S

Een actie uitvoeren in een app

Klik met de rechtermuisknop. Druk op Windows Z. Druk op Ctrl B.

Een item selecteren door de naam te zeggen

Bestand; Start; Beeld

Een item of pictogram selecteren

Klik op Prullenbak. Klik op Computer. Klik op bestandsnaam.

Dubbelklikken op een item

Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op bestandsnaam.

Overschakelen naar een geopende app

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar programmanaam. Overschakelen naar toepassing.

Schuiven in één richting

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar links. Schuif naar rechts.

Een nieuwe alinea of nieuwe regel in een document invoegen

Nieuwe alinea. Nieuwe regel.

Een woord in een document selecteren

Selecteer woord .

Een woord selecteren en dit corrigeren

Corrigeer woord .

Specifieke woorden selecteren en verwijderen

Verwijder woord .

Een lijst met toepasselijke opdrachten weergeven

Wat kan ik zeggen?

De lijst met spraakopdrachten bijwerken die momenteel beschikbaar zijn

Vernieuw spraakopdrachten.

Luistermodus inschakelen

Begin te luisteren

Luistermodus uitschakelen

Stop met luisteren

De microfoonbalk van Spraakherkenning verplaatsen

Verplaats spraakherkenning

De microfoonbalk minimaliseren

Minimaliseer spraakherkenning

Opdrachten voor dicteren

Om dit te doen Gesproken opdracht

Een nieuwe regel in het document invoegen

Nieuwe regel

Een nieuwe alinea in het document invoegen

Nieuwe alinea

Een tab invoegen

Tab

Het letterlijke woord invoegen (bijvoorbeeld: het woord "komma" invoegen in plaats van het leesteken)

Letterlijk woord

Een getal in cijfervorm invoegen (bijvoorbeeld: 3 invoegen in plaats van het woord drie)

Getal in cijfervorm

De cursor vóór een specifiek woord plaatsen

Ga naar woord

De cursor achter een specifiek woord plaatsen

Ga achter woord

Geen spatie invoegen vóór het volgende woord

Geen spatie

Naar het begin van de huidige zin gaan

Ga naar begin van zin

Naar het begin van de huidige alinea gaan

Ga naar begin van alinea

Naar het begin van het huidige document gaan

Ga naar begin van document

Naar het einde van de huidige zin gaan

Ga naar einde van zin

Naar het einde van de huidige alinea gaan

Ga naar einde van zin

Naar het einde van het huidige document gaan

Ga naar einde van document

Een woord in het huidige document selecteren

Selecteer woord .

Een woordenbereik in het huidige document selecteren

Selecteer woordenbereik. Selecteer woord tot en met woord.

Alle tekst in het huidige document selecteren

Alles selecteren

Een aantal woorden vóór de cursor selecteren

Selecteer vorige 20 woorden. Selecteer vorige 10 woorden.

Een aantal woorden na de cursor selecteren

Selecteer volgende 20 woorden. Selecteer volgende 10 woorden.

De laatste tekst selecteren die u hebt gedicteerd

Selecteer dit.

De selectie op het scherm wissen

Wis selectie.

Een woord met een hoofdletter schrijven

Woord met hoofdletter

Een geheel woord met hoofdletters schrijven

Woord in hoofdletters

Een geheel woord met kleine letters schrijven

Woord zonder hoofdletters

Het volgende aantal woorden in hoofdletters wijzigen

Wijzig volgende 10 woorden in hoofdletters

Het volgende aantal woorden in kleine letters wijzigen

Wijzig volgende 10 woorden in kleine letters

De vorige zin verwijderen

Verwijder vorige zin.

De volgende zin verwijderen

Verwijder volgende zin.

De vorige alinea verwijderen

Verwijder vorige alinea.

De volgende alinea verwijderen

Verwijder volgende alinea.

De geselecteerde of laatst gedicteerde tekst verwijderen

Verwijder dit.

Opdrachten voor het toetsenbord

Om dit te doen Gesproken opdracht

Druk op een toets of een combinatie van toetsen

Druk op toetsenbordtoets. Druk op A. Druk op hoofdletter B. Druk op Shift plus A. Druk op Ctrl plus A.

Op bepaalde toetsenbordtoetsen drukken zonder eerst "druk op" te zeggen

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Opdrachten voor interpunctietekens en speciale tekens

Het volgende invoegen Gesproken opdracht

,

Komma

;

Puntkomma

.

Punt. Decimaalteken

:

Dubbele punt

"

Dubbel aanhalingsteken openen. Aanhalingsteken openen.

"

Dubbel aanhalingsteken sluiten. Aanhalingsteken sluiten.

'

Apostrof

'

Enkel aanhalingsteken openen

'

Enkel aanhalingsteken sluiten

>

Groter-dan-teken

<

Kleiner-dan-teken

/

Slash

\

Backslash

~

Tilde

@

Apestaartje

!

Uitroepteken

?

Vraagteken

#

Getalteken. Hekje.

$

Dollarteken

%

Procentteken

^

Caret

(

Haakje openen

)

Haakje sluiten

_

Onderstrepingsteken

-

Afbreekstreepje. Minteken. Streepje.

-

En-streepje

-

Em-streepje

=

Gelijkteken

+

Plusteken

{

Accolade openen

}

Accolade sluiten

[

Vierkante haak openen

]

Vierkante haak sluiten

|

Verticale balk

:-)

Lachebekje

:-(

Fronsend gezicht

;-)

Knipogend gezicht

Merkrechtteken

¾

Driekwartteken

¼

Eénkwartteken

½

Helftteken

£

Pondteken

&

Ampersand. En-teken.

*

Sterretje

//

Dubbele slash

`

Achteroverliggend aanhalingsteken

<

Punthaak openen

>

Punthaak sluiten

±

Plusminusteken

«

Dubbele vishaak openen

»

Dubbele vishaak sluiten

×

Vermenigvuldigingsteken

÷

Deelteken

¢

Centteken

¥

Yenteken

§

Paragraafteken

©

Copyrightsymbool

®

Registered-teken. Teken voor gedeponeerd merkrecht.

°

Graden-teken

Alineateken

...

Weglatingsteken; punt punt punt

ƒ

Functieteken


Opdrachten voor Windows en apps

Om dit te doen Gesproken opdracht

Een item selecteren door de naam te zeggen

Bestand; Start; Beeld

Een item of pictogram selecteren

Klik op Prullenbak. Klik op Computer. Klik op bestandsnaam.

Dubbelklikken op een item

Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op mapnaam.

Met de rechtermuisknop klikken op een item

Klik met de rechtermuisknop op Computer. Klik met de rechtermuisknop op Prullenbak. Klik met de rechtermuisknop op mapnaam.

Alle vensters minimaliseren om het bureaublad weer te geven

Bureaublad weergeven

Iets selecteren waarvan u niet weet hoe het wordt genoemd

Geef nummers weer. (Er worden nummers op het scherm weergegeven voor alle items in het actieve venster. U kunt een item selecteren door het nummer van het item te zeggen.)

Een genummerd item selecteren

19 OK. 5 OK

Op een genummerd item dubbelklikken

Dubbelklik op 19. Dubbelklik op 5

Met de rechtermuisknop op een genummerd item klikken

Klik met de rechtermuisknop op 19. Klik met de rechtermuisknop op 5.

Een app openen

Open Paint. Open WordPad. Open naam van app

Overschakelen naar een geopende app

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar naam van app. Overschakelen naar toepassing.

Een app sluiten

Sluit dit af. Sluit Paint af. Sluit Documenten af.

Minimaliseren

Minimaliseer dit. Minimaliseer Paint. Minimaliseer Documenten.

Maximaliseren

Maximaliseer dit. Maximaliseer Paint. Maximaliseer Documenten.

Vorig formaat

Vorig formaat van dit. Vorig formaat van Paint. Vorig formaat van Documenten.

Knippen

Knip dit. Knip.

Kopiëren

Kopieer dit. Kopieer.

Plakken

Plakken

Verwijderen

Verwijder dit. Verwijder.

Ongedaan maken

Maak dit ongedaan. Maak ongedaan.

Schuiven in één richting

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar rechts. Schuif naar links.

Een exacte afstand in pagina's schuiven

Schuif 2 pagina’s omlaag. Schuif 10 pagina’s omhoog.

Een exacte afstand in andere eenheden schuiven

Schuif 5 omhoog. Schuif 7 omlaag.

Naar een veld in een formulier of app gaan

Ga naar veldnaam. Ga naar Onderwerp. Ga naar Adres. Ga naar CC.


Opdrachten voor het gebruik van de muis

Om dit te doen Gesproken opdracht

Het muisraster weergeven

Muisraster

De muisaanwijzer verplaatsen naar het midden van een vierkant van het muisraster

Nummer van vierkant. 1. 7. 9.

Een vierkant van het muisraster selecteren

Klik op nummer van het vierkant.

Een item selecteren dat u wilt slepen met de muis

Nummer van het vierkant waarin het item zich bevindt (gevolgd door) markeren. 3 markeren. 7 markeren. 9 markeren.

Een gebied selecteren in het muisraster waarheen u het item wilt slepen

Klik op (gevolgd door) nummer van het vierkant waarheen u het item wilt slepen. Klik op 4. Klik op 5. Klik op 6.


Windows 7

U kunt dit onderwerp afdrukken om het te raadplegen terwijl u Windows Spraakherkenning gebruikt.

Hoe gebruik ik Spraakherkenning?

Voor het gebruik van Spraakherkenning moet u deze mogelijkheid eerst op uw computer instellen. Wanneer Spraakherkenning klaar is voor gebruik, moet u eenvoudige, korte opdrachten geven. De volgende tabellen bevatten een aantal van de veelgebruikte opdrachten.

Spraakherkenning openen

  1. Open Spraakherkenning door achtereenvolgens te klikken op de knop Start,

    Afbeelding van de knop Start
    , Alle programma's, Bureau-accessoires, Toegankelijkheid en Windows Spraakherkenning.

  2. Zeg 'begin te luisteren' of klik op de knop Microfoon om de luistermodus te starten.


Veelgebruikte opdrachten voor Spraakherkenning

Veelgebruikte opdrachten

De volgende tabel bevat een aantal veelgebruikte opdrachten van Spraakherkenning. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit te doen Gesproken opdracht

Op een item klikken door de naam te zeggen

Klik op Bestand; Start; Beeld.

Klik op een item

Klik op Prullenbak. Klik op Computer. Klik op bestandsnaam.

Dubbelklikken op een item

Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op bestandsnaam.

Overschakelen naar een geopend programma

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar programmanaam. Overschakelen naar toepassing.

Schuiven in één richting

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar links. Schuif naar rechts.

Een nieuwe alinea of nieuwe regel in een document invoegen

Nieuwe alinea. Nieuwe regel.

Een woord in een document selecteren

Selecteer woord .

Een woord selecteren en dit corrigeren

Corrigeer woord .

Specifieke woorden selecteren en verwijderen

Verwijder woord .

Een lijst met toepasselijke opdrachten weergeven

Wat kan ik zeggen?

De lijst met spraakopdrachten bijwerken die momenteel beschikbaar zijn

Vernieuw spraakopdrachten

Zorgen dat de computer naar u luistert

Begin te luisteren

Zorgen dat de computer stopt met luisteren

Stop met luisteren

De microfoonbalk van Spraakherkenning verplaatsen

Verplaats spraakherkenning

De microfoonbalk minimaliseren

Minimaliseer spraakherkenning

Inhoud van Help voor Windows en ondersteuning over specifieke taken weergeven

Hoe voer ik iets uit?

Zeg bijvoorbeeld 'How do I install a printer?'. U krijgt dan een lijst met Help-onderwerpen.

Houd er rekening mee dat deze opdracht alleen beschikbaar is als u gebruikmaakt van Amerikaans- Engelse spraakherkenning. Zie Spraakopties instellen voor meer informatie.

Dicteren

Opdrachten voor het werken met tekst

De volgende tabel bevat opdrachten van spraakherkenning die u kunt gebruiken voor het werken met tekst. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit te doen Gesproken opdracht

Een nieuwe regel in het document invoegen

Nieuwe regel

Een nieuwe alinea in het document invoegen

Nieuwe alinea

Een tab invoegen

Tabblad

Voeg het letterlijke woord voor de volgende opdracht in (u kunt bijvoorbeeld het woord "komma" invoegen in plaats van het leesteken)

Letterlijk woord

Een getal in cijfervorm invoegen

Getal in cijfervorm

De cursor vóór een specifiek woord plaatsen

Ga naar woord

De cursor achter een specifiek woord plaatsen

Ga achter woord

Geen spatie invoegen vóór het volgende woord

Geen spatie

Naar het begin van de zin gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar begin van zin

Naar het begin van de alinea gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar begin van alinea

Naar het begin van het document gaan

Ga naar begin van document

Naar het einde van de zin gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar einde van zin

Naar het einde van de alinea gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar einde van alinea

Naar het einde van het huidige document gaan

Ga naar einde van document

Een woord in het huidige document selecteren

Selecteer woord .

Een woordenbereik in het huidige document selecteren

Selecteer woordenbereik. Selecteer woord tot en met woord.

Alle tekst in het huidige document selecteren

Alles selecteren

Een aantal woorden vóór de cursor selecteren

Selecteer vorige 20 woorden. Selecteer vorige 10 woorden.

Een aantal woorden na de cursor selecteren

Selecteer volgende 20 woorden. Selecteer volgende 10 woorden.

De laatste tekst selecteren die u hebt gedicteerd

Selecteer dit.

De selectie op het scherm wissen

Selectie wissen

Het woord met een hoofdletter schrijven

Woord met hoofdletter

Het gehele woord met hoofdletters schrijven

Woord in hoofdletters

Het gehele woord met kleine letters schrijven

Woord zonder hoofdletters

Het volgende aantal woorden in hoofdletters wijzigen

Wijzig volgende 10 woorden in hoofdletters

Het volgende aantal woorden in kleine letters wijzigen

Wijzig volgende 10 woorden in kleine letters

De vorige zin verwijderen

Verwijder vorige zin.

De volgende zin verwijderen

Verwijder volgende zin.

De vorige alinea verwijderen

Verwijder vorige alinea.

De volgende alinea verwijderen

Verwijder volgende alinea.

De geselecteerde of laatst gedicteerde tekst verwijderen

Verwijder dit.

Toetsenbordtoetsen

Opdrachten voor toetsenbordtoetsen

De volgende tabel bevat opdrachten van spraakherkenning die u kunt gebruiken voor het drukken op toetsen op het toetsenbord. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit te doen Gesproken opdracht

Op een toets op het toetsenbord drukken

Druk op toetsenbordtoets. Druk op A. Druk op hoofdletter B. Druk op Shift plus A. Druk op Ctrl plus A.

Op bepaalde toetsenbordtoetsen drukken zonder eerst "druk op" te zeggen

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Interpunctietekens en speciale tekens

Opdrachten voor interpunctietekens en speciale tekens

De volgende tabel bevat opdrachten van spraakherkenning die u kunt gebruiken voor het invoegen van interpunctie en speciale tekens. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit weer te geven Gesproken opdracht

,

Komma

;

Puntkomma

.

Punt. Decimaalteken

:

Dubbele punt

"

Dubbel aanhalingsteken openen. Aanhalingsteken openen.

"

Dubbel aanhalingsteken sluiten. Aanhalingsteken sluiten.

'

Apostrof

'

Enkel aanhalingsteken openen

'

Enkel aanhalingsteken sluiten

>

Groter-dan-teken

<

Kleiner-dan-teken

/

Slash

\

Backslash

~

Tilde

@

Apestaartje

!

Uitroepteken

?

Vraagteken

#

Getalteken. Hekje.

$

Dollarteken

%

Procentteken

^

Caret

(

Haakje openen

)

Haakje sluiten

_

Onderstrepingsteken

-

Afbreekstreepje. Minteken. Streepje.

Koppelstreepje (gemiddelde letterbreedte)

Koppelstreepje (12-punts letterbreedte)

=

Gelijkteken

+

Plusteken

{

Accolade openen

}

Accolade sluiten

[

Vierkante haak openen

]

Vierkante haak sluiten

|

Verticale balk

:-)

Lachebekje

:-(

Fronsend gezicht

;-)

Knipogend gezicht

Merkrechtteken

¾

Driekwartteken

¼

Kwartteken

½

Helftteken

£

Pondteken

&

Ampersand. En-teken.

*

Sterretje

//

Dubbele slash

`

Achteroverliggend aanhalingsteken

<

Punthaak openen

>

Punthaak sluiten

±

Plusminusteken

«

Dubbele vishaak openen

»

Dubbele vishaak sluiten

×

Vermenigvuldigingsteken

÷

Deelteken

¢

Centteken

¥

Yenteken

§

Paragraafteken

©

Copyrightsymbool

®

Registered-teken. Gedeponeerd handelsmerk-teken

°

Graden-teken

Alineateken

...

Weglatingsteken; punt punt punt

ƒ

Functieteken

Besturingselementen

Opdrachten voor het gebruik van de veelgebruikte besturingselementen

De volgende tabel bevat opdrachten van spraakherkenning die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van taken in Windows. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit te doen Gesproken opdracht

Op een item klikken door de naam te zeggen

Bestand; Bewerken; Beeld; Opslaan; Vet

Klik op een item

Klik op Bestand. Klik op Vet. Klik op Opslaan. Klik op Sluiten.

Dubbelklikken op een item

Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op mapnaam.

Met de rechtermuisknop klikken op een item

Klik met de rechtermuisknop op Computer. Klik met de rechtermuisknop op Prullenbak. Klik met de rechtermuisknop op mapnaam.

Alle vensters minimaliseren om het bureaublad weer te geven

Bureaublad weergeven

Klikken op iets waarvan u de naam niet weet

Geef nummers weer. (Er worden nummers op het scherm weergegeven voor alle items in het actieve venster. U kunt op een item klikken door het nummer van het item te zeggen.)

Op een genummerd item klikken

19 OK. 5 OK

Op een genummerd item dubbelklikken

Dubbelklik op 19. Dubbelklik op 5.

Met de rechtermuisknop op een genummerd item klikken

Klik met de rechtermuisknop op 19. Klik met de rechtermuisknop op 5.

Windows

Opdrachten voor het werken met Windows

De volgende tabel bevat opdrachten van spraakherkenning die u kunt gebruiken voor het werken met Windows en programma’s. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit te doen Gesproken opdracht

Een programma openen

Open Paint. Open WordPad. Open programmanaam.

Overschakelen naar een geopend programma

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar programmanaam. Overschakelen naar toepassing.

Een programma sluiten

Sluit dit af. Sluit Paint af. Sluit Documenten af.

Minimaliseren

Minimaliseer dit. Minimaliseer Paint. Minimaliseer Documenten.

Maximaliseren

Maximaliseer dit. Maximaliseer Paint. Maximaliseer Documenten.

Vorig formaat

Vorig formaat van dit. Vorig formaat van Paint. Vorig formaat van Documenten.

Knippen

Knip dit. Knip.

Kopiëren

Kopieer dit. Kopieer.

Plakken

Plakken

Verwijderen

Verwijder dit. Verwijder.

Ongedaan maken

Maak dit ongedaan. Maak ongedaan.

Schuiven in één richting

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar rechts. Schuif naar links.

Een exacte afstand in pagina's schuiven

Schuif 2 pagina’s omlaag. Schuif 10 pagina’s omhoog.

Een exacte afstand in andere eenheden schuiven

Schuif 5 omhoog. Schuif 7 omlaag.

Naar een veld in een formulier of programma gaan

Ga naar veldnaam. Ga naar Onderwerp. Ga naar Adres. Ga naar CC.

Op een willekeurige plaats op het scherm klikken

Opdrachten om ergens op het scherm te klikken

De volgende tabel bevat opdrachten van spraakherkenning die u kunt gebruiken om ergens op het scherm te klikken. Cursieve woorden geven aan dat u deze kunt vervangen door andere woorden of woordgroepen om bruikbare resultaten te krijgen.

Om dit te doen Gesproken opdracht

Het muisraster weergeven

Muisraster

De muisaanwijzer verplaatsen naar het midden van een vierkant van het muisraster

Nummer, of nummers, van het vierkant; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Op een vierkant met muisraster klikken

Klik op nummer van het vierkant.

Een item selecteren dat u wilt slepen met het muisraster

Nummer, of nummers van het vierkant waarin het item zich bevindt; 3, 7, 9 (gevolgd door) markeren

Een gebied selecteren in het muisraster waarheen u het item wilt slepen

Nummer, of nummers van het vierkant waarheen u wilt slepen; 4, 5, 6 (gevolgd door) klikken


Eigenschappen

Artikel-id: 12427 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 3

Feedback