Het knipprogramma gebruiken om schermopnamen vast te leggen

Soms is de eenvoudigste manier om iets te kopiëren het maken van een opname van uw scherm. Hiervoor kunt u het knipprogramma gebruiken. U kunt het knipprogramma gebruiken voor het opslaan en delen van nieuwsartikelen, recensies van films en recepten.

U kunt het gehele scherm of een gedeelte van het scherm vastleggen, opmerkingen toevoegen, het knipsel opslaan of het knipsel rechtstreeks vanuit het knipprogrammavenster per e-mail verzenden. U kunt de volgende typen knipsels vastleggen:

 • Vrije vorm-knipsels. Teken een vrije vorm rond een object.
 • Rechthoekig knipsel. Sleep de cursor om een object, zodat er een rechthoek wordt gevormd.
 • Vensterknipsel. Selecteer een venster, zoals een browservenster of dialoogvenster, dat u wilt vastleggen.
 • Volledig scherm-knipsel. Maak een schermopname van het hele scherm.

Nadat u een knipsel hebt vastgelegd, wordt dit automatisch naar het venster van het knipprogramma gekopieerd. Vanuit dat venster kunt u aantekeningen toevoegen, en het knipsel opslaan of delen. In de volgende procedures wordt beschreven hoe u het knipprogramma gebruikt.

Knipprogramma openen

Voor Windows 10
Typ knipprogramma in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Knipprogramma.
Voor Windows 8.1/Windows RT 8.1
Swipe naar binnen vanaf de rechterkant van het scherm, tik op Zoeken (of wijs naar de rechterbovenhoek van het scherm als u een muis gebruikt en beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik vervolgens op Zoeken), typ knipprogramma in het zoekvak en tik of klik op Knipprogramma.
Voor Windows 7
Klik op de knop Start. Typ knipprogramma in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Knipprogramma.‌

Een knipsel vastleggen

Selecteer in het knipprogramma de pijl naast de knop Nieuw, kies het gewenste type knipsel en kies het gebied op het scherm dat u wilt vastleggen.

Een knipsel van een menu vastleggen

 1. Nadat u het knipprogramma hebt geopend, opent u het menu waarvan u een schermopname wilt maken. (Voor Windows 7 drukt u op Esc voordat u het menu opent.)
 2. Druk op Ctrl + PrtScn.
 3. Selecteer de pijl naast de knop Nieuw, kies het gewenste type knipsel en kies het gebied op het scherm dat u wilt vastleggen.

Een aantekening toevoegen voor een knipsel

Nadat u een knipsel hebt vastgelegd, kunt u met behulp van de knop Pen schrijven of tekenen op of rond het knipsel.

Een knipsel opslaan

 1. Selecteer de knop Knipsel opslaan nadat u een knipsel hebt vastgelegd.
 2. Typ in het vak Opslaan als een bestandsnaam, locatie en type. Selecteer vervolgens Opslaan.

De URL verwijderen

Wanneer u vanuit een browservenster een knipsel vastlegt en u dit opslaat als een HTML-bestand, wordt de URL onder het knipsel weergegeven. Voorkomen dat de URL wordt weergegeven:

 1. Selecteer in het knipprogramma de knop Opties.
 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor knipprogramma het selectievakje URL onder knipsels invoegen (alleen voor HTML) uit en selecteer OK.

Een knipsel delen

Nadat u een knipsel hebt vastgelegd, selecteert u de pijl naast de knop Knipsel verzenden en selecteert u een optie in de lijst.

Eigenschappen

Artikel-id: 13776 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 3

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Feedback