Modus voor hoog contrast gebruiken in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de modus voor hoog contrast inschakelt en hoe je een thema met hoog contrast maakt.

Tekst met een laag contrast kan moeilijk leesbaar zijn voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen. Er zijn websites die bijvoorbeeld slechte kleurencombinaties hebben, zoals blauwe koppelingen op zwarte achtergronden. Ze zijn niet gemakkelijk te lezen, zelfs voor mensen met een perfect gezichtsvermogen, en kunnen praktisch onzichtbaar zijn voor mensen met een visuele handicap. Sterk contrasterende kleuren zorgen ervoor dat je sneller en gemakkelijker kunt lezen op je pc.

Modus Hoog contrast in- of uitschakelen


 1. Selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen > Toegankelijkheid > Hoog contrast.
 2. Als je de modus Hoog contrast wilt inschakelen, schakel je de wisselknop in onder Hoog contrast inschakelen. Windows kan een wachtscherm van een aantal seconden weergeven waarna de kleuren op het scherm worden gewijzigd.
 3. Selecteer het thema dat het beste voor je werkt in het vervolgkeuzemenu Een thema kiezen.
 4. Als je de modus Hoog contrast wilt uitschakelen, schakel je de wisselknop uit onder Hoog contrast inschakelen. Windows kan een wachtscherm van een aantal seconden weergeven waarna de kleuren op het scherm weer terug worden gezet.
An illustration of what the high contrast settings look like in Windows 10.

Je eigen thema met hoog contrast maken


Als geen van de standaardthema's goed voor je werkt, kun je de kleuren van verschillende schermelementen verder aanpassen. Als je bijvoorbeeld een vorm van kleurenblindheid hebt, kun je de betreffende kleuren vervangen door andere.

 1. Nadat je een thema hebt geselecteerd, selecteer je een van de gekleurde rechthoeken onder het vervolgkeuzemenu Een thema kiezen. Je kunt de kleur van de volgende schermelementen wijzigen:
  • Tekst: bijna alle tekst die je ziet in Windows of bijvoorbeeld op een webpagina.
  • Hyperlinks: bijna alle hyperlinks die je ziet in Windows of bijvoorbeeld op een webpagina.
  • Uitgeschakelde tekst: tekst die normaal gesproken grijs wordt weergegeven, bijvoorbeeld wanneer je een bepaalde optie of knop niet kunt selecteren.
  • Geselecteerde tekst: een geselecteerd menu-item of een geselecteerde optie. De uitlijning van een geselecteerde alinea in Word wordt bijvoorbeeld aangegeven met deze kleur op het lint.
  • Knoptekst: tekst op alle knoppen die tekst bevatten.
  • Achtergrond: de achtergrond van bijna alle tekst die je ziet in Windows of bijvoorbeeld op een webpagina.
 2. Selecteer een nieuwe kleur door op het palet met de kleurkiezer te klikken, pas de helderheid van de geselecteerde kleur aan met de schuifregelaar onder het palet en selecteer Done.
 3. Als je de kleurwijzigingen die je hebt aangebracht in het thema wilt opslaan, selecteer je Toepassen.

Customize colors for your high contrast theme.