Muisinstellingen wijzigen

U kunt de muis op een aantal manieren aanpassen in Windows. U kunt bijvoorbeeld de functies van de muisknoppen omwisselen, de muisaanwijzer beter zichtbaar maken en de schuifsnelheid van het muiswiel aanpassen.
 

De werking van de muisknoppen wijzigen
De weergave van de muisaanwijzer wijzigen
De werking van de muisaanwijzer wijzigen
De werking van het muiswiel wijzigen


Eigenschappen

Artikel-id: 14206 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 3

Feedback