Problemen met een blauw scherm oplossen

Van toepassing: Windows 10

Een fout met een blauw scherm (ook wel een stopfout genoemd) kan optreden als een probleem ervoor zorgt dat uw apparaat onverwacht wordt afgesloten of opnieuw wordt opgestart. U ziet mogelijk een blauw scherm met een bericht dat uw apparaat op een probleem is gestuit en opnieuw moet worden opgestart.

Op deze pagina leiden we u langs een reeks probleemoplossingsstappen waarmee u kunt proberen de oorzaak van de fout met het blauwe scherm te achterhalen en de fout op te lossen. 

De stappen in dit artikel zijn bedoeld om veel voorkomende stopfouten met bijvoorbeeld de volgende foutcodes op te lossen:

 • CRITICAL_PROCESS_DIED
 • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • DPC_WATCHDOG_VIOLATION


Hoewel de stappen op deze pagina er op het eerste gezicht misschien ingewikkeld uitzien, hoeft u ze alleen in volgorde en stapsgewijs uit te voeren. We proberen u op het juiste spoor te houden.

Nadat een bepaalde update op uw apparaat is geïnstalleerd, kunnen soms fouten met een blauw scherm optreden. Als u na installatie van een update een blauw scherm krijgt, kunt u proberen dit op te lossen door recente updates te verwijderen. 

Om dat te doen, moet u zich eerst in de veilige modus aanmelden bij Windows. Met de veilige modus wordt Windows in een basistoestand gestart, met een minimale set bestanden en stuurprogramma's. Dit moet u in staat stellen om de fout op te sporen en het probleem te verhelpen.

Voordat u overschakelt naar de veilige modus, moet u overschakelen naar de Windows Herstelomgeving (WinRE ). Dit doet u als volgt:

 1. Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat uit te schakelen.
 2. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
 3. Zodra u ziet dat Windows is gestart ( sommige apparaten geven bijvoorbeeld het logo van de fabrikant weer bij het opnieuw opstarten) houdt u de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat weer uit te schakelen.
 4. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
 5. Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt als Windows opnieuw start om uw apparaat uit te schakelen.
 6. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
 7. Laat uw apparaat opnieuw opstarten, maar nu volledig. U komt nu in WinRE.

Vanuit WinRE volgt u de volgende stappen om door te gaan naar de veilige modus:

 

 

 1. Selecteer in het scherm Kies een optie achtereenvolgens Probleemoplossing > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen > Opnieuw opstarten.

  Choose an option screen in the Windows Recovery Environment.


  Troubleshoot screen in the Windows Recovery Environment.


  Advanced options screen in the Windows Recovery Environment.


  Startup Settings screen in the Windows Recovery Environment.

   
 2. Nadat uw apparaat opnieuw is opgestart, ziet u een lijst met opties. Selecteer bij voorkeur optie 5 of druk op F5 voor de veilige modus met netwerkmogelijkheden.  

Wanneer uw apparaat in de veilige modus is opgestart, volgt u in het Configuratiescherm deze stappen om recente updates te verwijderen:

 1. Typ configuratiescherm in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Configuratiescherm in de lijst met resultaten.
 2. Ga naar Programma’s en selecteer Een programma verwijderen. Als u de weergave Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen gebruikt, selecteert u Een programma verwijderen onder Programma’s en onderdelen.
 3. Selecteer aan de linkerzijde Geïnstalleerde updates weergeven. Klik op Geïnstalleerd op om de updates te sorteren op de datum van installatie. De meest recente updates staan dan bovenaan in de lijst.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de update die u wilt verwijderen en selecteer Ja om het verwijderen te bevestigen.
 5.  Selecteer Nu opnieuw opstarten om de update geheel te verwijderen.
   

Als u meer informatie wilt of hulp bij updates nodig hebt, raadpleegt u de veelgestelde vragen over Windows Update.

Het is niet altijd duidelijk waardoor tijdens het gebruik van uw apparaat een fout met blauw scherm optreedt. Mogelijk gebruikt u nieuwe hardware of software van derden die niet compatibel is met uw Windows-apparaat. Met de volgende stappen voor probleemoplossing kunt u zelf proberen een fout met een blauw scherm op te lossen.

Stap 1: Software van derden verwijderen 

Van bepaalde antivirussoftware van derden is bekend dat deze blauwe schermen kan veroorzaken. U kunt deze software tijdelijk verwijderen om na te gaan of dit het probleem heeft veroorzaakt, en de software opnieuw installeren als uw apparaat weer actief en werkend is.

Om dat te doen, moet u zich eerst in de veilige modus aanmelden bij Windows. Met de veilige modus wordt Windows in een basistoestand gestart, met een minimale set bestanden en stuurprogramma's. Dit moet u in staat stellen om de fout op te sporen en het probleem te verhelpen.

Voordat u overschakelt naar de veilige modus, moet u overschakelen naar de Windows Herstelomgeving (WinRE ). Dit doet u als volgt:

 1. Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat uit te schakelen.
 2. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
 3. Zodra u ziet dat Windows is gestart ( sommige apparaten geven bijvoorbeeld het logo van de fabrikant weer bij het opnieuw opstarten) houdt u de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat weer uit te schakelen.
 4. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
 5. Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt als Windows opnieuw start om uw apparaat uit te schakelen.
 6. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
 7. Laat uw apparaat opnieuw opstarten, maar nu volledig. U komt nu in WinRE.

Vanuit WinRE volgt u de volgende stappen om door te gaan naar de veilige modus:

 

 

 1. Selecteer in het scherm Kies een optie achtereenvolgens Probleemoplossing > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen > Opnieuw opstarten.

  Choose an option screen in the Windows Recovery Environment.


  Troubleshoot screen in the Windows Recovery Environment.


  Advanced options screen in the Windows Recovery Environment.


  Startup Settings screen in the Windows Recovery Environment.

   
 2. Nadat uw apparaat opnieuw is opgestart, ziet u een lijst met opties. Selecteer bij voorkeur optie 5 of druk op F5 voor de veilige modus met netwerkmogelijkheden.  

Als uw apparaat in de veilige modus is opgestart, selecteert u de Start-knop. Vervolgens selecteert u Instellingen   > Systeem  > Apps en onderdelen. Selecteer Sorteren op naam en wijzig dit in Sorteren op installatiedatum. Selecteer de antivirussoftware van derden die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen. Nadat u de antivirussoftware van derden hebt verwijderd, start u het apparaat opnieuw op.

Als u nog steeds een fout met blauw scherm ziet, probeer dit dan op te lossen door recent geïnstalleerde stuurprogramma's terug te draaien, uit te schakelen of te verwijderen.

Stap 2: Stuurprogramma's terugdraaien, uitschakelen of verwijderen

Als u onlangs nieuwe stuurprogramma's hebt geïnstalleerd, kunt u deze terugdraaien, uitschakelen of verwijderen om te bepalen of deze het probleem veroorzaken. 

Zorg er ten eerste voor dat uw apparaat is opgestart in de veilige modus. Ga dan naar Apparaatbeheer om stuurprogramma's terug te draaien, uit te schakelen of te verwijderen.

Stuurprogramma's van derden terugdraaien 

 1. Typ apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Apparaatbeheer in de lijst met resultaten. 
 2. Vouw in Apparaatbeheer het apparaat uit met het stuurprogramma dat u wilt terugdraaien. Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma onder het apparaat en selecteer vervolgens Eigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad Stuurprogramma en selecteer vervolgens Vorig stuurprogramma > Ja.

   

Als u niet kunt teruggaan naar een vorig stuurprogramma of als u nog steeds een fout met blauw scherm ziet, schakelt u het stuurprogramma uit.

Stuurprogramma's van derden uitschakelen

 1. Typ apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Apparaatbeheer in de lijst met resultaten. 
 2. Vouw in Apparaatbeheer het apparaat uit met het stuurprogramma dat u wilt uitschakelen. Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma onder het apparaat en selecteer vervolgens Eigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad Stuurprogramma en selecteer vervolgens Apparaat uitschakelen > Ja.

Als u nog steeds een fout met blauw scherm ziet, verwijdert u het stuurprogramma.

Stuurprogramma's van derden verwijderen

 1. Typ apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Apparaatbeheer in de lijst met resultaten. 
 2. Vouw in Apparaatbeheer het apparaat uit met het stuurprogramma dat u wilt verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma onder het apparaat en selecteer vervolgens Eigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad Stuurprogramma en selecteer Verwijderen > OK.

   

Als u nog steeds een fout met blauw scherm ziet, verwijdert u uw externe hardware.

Stap 3: Externe hardware verwijderen

Soms zijn externe apparaten van het apparaat de oorzaak van stopfouten met een blauw scherm. Ontkoppel alle externe opslagapparaten en stations, dockingstations en andere hardware die u mogelijk op uw apparaat hebt aangesloten en die niet nodig zijn voor de basisfunctionaliteit. Start daarna uw apparaat opnieuw op.

Als het probleem niet meer optreedt nadat u het apparaat opnieuw hebt opgestart, is het externe apparaat mogelijk de oorzaak van het probleem. U moet dan de producent van het apparaat om ondersteuning vragen.

Neem contact met ons op via onze virtuele ondersteuningsmedewerker. Als u een upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd, kunt u ook via de app Hulp vragen contact opnemen. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Hulp vragen.