TCP/IP-instellingen wijzigen

Van toepassing: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP bepaalt hoe uw pc communiceert met andere pc's.

Om TCP/IP-instellingen eenvoudiger te kunnen beheren, raden we u aan gebruik te maken van het automatische Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP wijst automatisch internetprotocol (IP)-adressen toe aan de computers op het netwerk, als uw netwerk dit ondersteunt. Als u DHCP gebruikt, hoeft u uw TCP/IP-instellingen niet te wijzigen wanneer u uw pc naar een andere locatie verplaatst. Voor DHCP hoeft u ook uw TCP/IP-instellingen, zoals Domain Name System (DNS) en Windows Internet Name Service (WINS) niet handmatig te configureren.

Windows 10


DHCP inschakelen of andere TCP/IP-instellingen wijzigen

 1. Selecteer Start , selecteer vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet .
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor een Wi-Fi netwerk: Selecteer Wi-Fi  > Bekende netwerken beheren. Kies het netwerk waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en selecteer vervolgens Eigenschappen .
  • Voor een Ethernet-netwerk: selecteer Ethernet en vervolgens het ethernet-netwerk waarmee u verbinding hebt. 
 3. Selecteer Bewerken onder IP-toewijzing.
 4. Selecteer onder IP-instellingen bewerken de optie Automatisch (DHCP) of Handmatig .
  • Wanneer u Automatisch (DHCP) selecteert, worden de instellingen voor IP-adres en de instelling voor het DNS-serveradres automatisch door uw router of een ander toegangspunt ingesteld (aanbevolen).
  • Wanneer u Handmatig selecteert, kunt u de instellingen voor uw IP-adres en het DNS-serveradres handmatig instellen.
 5. Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.