Welk type bestanden kan ik in Movie Maker gebruiken?

U kunt de volgende video-, foto- en audiobestanden toevoegen aan Movie Maker.

Projectbestanden

Projectbestandstypen (indeling)Bestandsnaamextensies
Windows Movie Maker-projectbestanden.mswmm
Movie Maker-projectbestanden.wlmp

Videobestanden

Videobestandstypen (indeling)Bestandsnaamextensies 
Windows Media Video-bestanden (WMV) .wmv
Windows Media-bestanden.asf en .wm
AVCHD-bestanden.m2ts, .mts en .m2t
Apple QuickTime-bestanden.mov en .qt
DV‑AVI-bestanden.avi
Bestanden van tv-programma's die zijn opgenomen met Microsoft-technologie.dvr-ms en .wtv
MPEG‑4-filmbestanden.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 en .k3g
MPEG‑2-filmbestanden.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob en .m2t
MPEG‑1-filmbestanden.m1v
Motion JPEG-bestanden.avi en .mov

Fotobestanden

Fotobestandstypen (indeling)Bestandsnaamextensies
JPEG-bestanden (Joint Photographic Experts Group).jpg, .jpeg, .jfif en .jpe
TIFF-bestanden (Tagged Image File Format).tif en .tiff
GIF-bestanden (Graphics Interchange Format).gif
Windows-bitmapbestanden.bmp, .dib en .rle
Pictogrambestanden.ico en .icon
PNG-bestanden (Portable Network Graphics).png
HD Photo-bestanden.wdp

Audiobestanden

Audiobestandstypen (indeling)Bestandsnaamextensies
Windows Media Audio-bestanden (WMA) .asf, .wm en .wma
PCM-bestanden (Pulse‑Code Modulation).aif, .aiff en .wav
AAC-bestanden (Advanced Audio Coding).m4a
MP3-bestanden.mp3
Alle videobestanden die worden ondersteund in Movie Maker  


Eigenschappen

Artikel-id: 15289 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 3

Feedback