Instellingen voor het opstarten van Windows (waaronder de veilige modus)

Van toepassing: Windows 8.1Windows RT 8.1

Met de opstartinstellingen van Windows kunt u Windows starten in verschillende geavanceerde probleemoplossingsmodi als hulp bij het zoeken naar en het oplossen van problemen op uw pc.

Windows-opstartinstellingen bij Pc-instellingen weergeven

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden, tik op Instellingen en tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven, klikt u op Instellingen en klikt u vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.) 
 2. Tik of klik onder Pc-instellingen op Bijwerken en herstellen en daarna op Herstel.
 3. Tik of klik onder Geavanceerde opstartopties op Nu opnieuw opstarten.
 4. Tik of klik nadat uw pc is opgestart op het scherm Een optie selecteren en daarna op Probleem oplossen. Als u de optie Opstartinstellingen niet ziet, tikt of klikt u op Geavanceerde opties.
 5. Tik of klik op Opstartinstellingen en daarna op Opnieuw opstarten.
 6. Kies de gewenste instellingen in het scherm Opstartinstellingen.
 7. Meld u bij uw pc aan met een gebruikersaccount dat beheerdersrechten heeft.

Toegang tot opstartinstellingen van Windows in Windows Herstelomgeving

Als u uw pc niet kunt starten (opstarten), gebruikt u deze instructies om Windows Herstelomgeving weer te geven. Sluit een toetsenbord aan om de stappen te voltooien.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de installatiemedia waarover u al dan niet beschikt (zoals een dvd- of USB-flashstation):
  • Als u beschikt over een installatiemedium voor Windows 8.1, start u de computer op vanaf het installatiemedium. Plaats de dvd of het USB-flashstation in de computer en start de computer opnieuw op. Als u het bericht 'Druk op een toets om op te starten vanaf dvd' ziet, drukt u op een toets. Als u dit bericht niet ziet, dient u mogelijk de opstartvolgorde te wijzigen in de BIOS-instellingen van de computer om ervoor te zorgen dat de computer wordt opgestart vanaf de dvd of het USB-flashstation. Wanneer u de pagina Windows installeren ziet, tikt of klikt u op Uw computer herstellen om Windows Herstelomgeving te starten.
  • Als u niet over een installatiemedium beschikt, gebruikt u de aan/uit-knop om de computer drie keer opnieuw op te starten. Hierdoor wordt Windows Herstelomgeving gestart.
 2. Tik of klik in het scherm Kies een optie van Windows Herstelomgeving op Probleem oplossen.
 3. Tik of klik op Opstartinstellingen. Als u Opstartinstellingen niet ziet, tikt of klikt u op Geavanceerde opties en Opstartinstellingen.
 4. Tik of klik op Opnieuw opstarten en wacht terwijl uw computer opnieuw wordt opgestart.
 5. Kies een optie in het scherm Opstartinstellingen.
 6. Meld u bij uw computer aan met een gebruikersaccount dat beheerdersrechten heeft.

Sommige van deze opties, waaronder de veilige modus, leiden ertoe dat Windows alleen met de absoluut noodzakelijke programma's wordt opgestart. Andere opties leiden ertoe dat Windows wordt opgestart met geavanceerde functies (die doorgaans voor systeembeheerders en IT-professionals zijn bedoeld). Ga naar de Microsoft TechNet-website voor IT-professionals voor meer informatie.