Internet Explorer-instellingen wijzigen of opnieuw instellen

Instellingen voor Internet Explorer wijzigen

U kunt uw internetervaring in Internet Explorer op veel manieren wijzigen. Als u alle instellingen en opties wilt weergeven, opent u Internet Explorer op het bureaublad, selecteert u de knop Extra  en selecteert u Internetopties.


Instellingen van Internet Explorer opnieuw instellen

U kunt de instellingen van Internet Explorer opnieuw instellen op de oorspronkelijke instellingen van bij de eerste installatie van Internet Explorer op uw pc. Dat kan handig zijn wanneer u problemen probeert op te lossen die kunnen zijn veroorzaakt doordat instellingen na de installatie zijn gewijzigd. Het terugzetten van de instellingen van Internet Explorer kan niet worden teruggedraaid. Bij het terugzetten gaan alle eerdere instellingen verloren.

  1. Sluit alle Internet Explorer-vensters. Selecteer de knop Extra en vervolgens Internetopties.
  2. Selecteer het tabblad Geavanceerd en selecteer Opnieuw instellen.
  3. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen de knop Opnieuw instellen.
  4. Nadat Internet Explorer de standaardinstellingen heeft toegepast, selecteert u Sluiten en klikt u op OK. Start uw pc opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
Eigenschappen

Artikel-id: 17441 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 3

Feedback