Stappen opnemen om een probleem te reproduceren

Van toepassing: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Stappenbeschrijving (in Windows 7 de Probleemstappenbeschrijving) is een programma waarmee u een probleem op uw apparaat kunt oplossen door de exacte stappen op te nemen die u hebt gezet toen het probleem zich voordeed. Deze opname kunt u vervolgens naar een ondersteuningsprofessional sturen om het probleem beter te begrijpen.
 

Stappen op uw computer opnemen en opslaan

 1. Als u stappenbeschrijving wilt openen, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Windows-accessoires > stappenbeschrijving (in Windows 10) of accessoires > Probleemstappenbeschrijving (in Windows 7 of Windows 8,1).
 2. Selecteer record beginnen.
 3. Doorloop de stappen voor het oplossen van het probleem dat u probeert op te lossen. U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en hervatten.
 4. Optioneel Wanneer u opneemt, selecteert u Opmerking toevoegen, gebruikt u de muis om het gedeelte van het scherm te selecteren waaraan u een opmerking wilt toevoegen, typt u de opmerking en selecteert u vervolgens OK.
 5. Wanneer u klaar bent, selecteert u registratie stoppen.
 6. Bekijk de opname van de stappen die u hebt gevolgd om er zeker van te zijn dat ze laten zien wat u wilt laten zien. Selecteer Opslaan, geef een naam op voor het. zip-bestand, kies de locatie waarop u het bestand wilt opslaan en selecteer Opslaan. U kunt dit .zip-bestand nu bijvoegen en naar de persoon verzenden die u helpt met het oplossen van het probleem op uw pc. U kunt deze weergeven in elke webbrowser.
 

Instellingen aanpassen

 1. Selecteer in stappenbeschrijving de pijl-omlaag naast de knop Help en selecteer vervolgens instellingen.
 2. U kunt het volgende wijzigen:
  • Uitvoerlocatie. Als u niet telkens wanneer u een bestand opslaat, wilt worden gevraagd naar een locatie en bestandsnaam, selecteert u Bladeren om een standaardlocatie en bestandsnaam in te stellen.
  • Schermopname inschakelen. Selecteer Nee als u geen schermopnamen wilt maken, bijvoorbeeld als u wilt dat in het scherm persoonlijke gegevens worden weergegeven die u niet wilt delen. De app registreert nog steeds uw stappen in de vorm van een omschrijving.
  • Het aantal recente schermopnamen dat moet worden opgeslagen. De standaardwaarde is 25 schermen, dus als u meer wilt vastleggen, kunt u dit aantal verhogen.