Softwarerendering in- of uitschakelen in Internet Explorer

Van toepassing: Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

Samenvatting


Hardwareversnelling is een functie in Internet Explorer 9 en latere versies waarmee alle beeld- en tekstweergave wordt verplaatst van de CPU naar de GPU (Graphics Processing Unit). In bepaalde gevallen is het nodig hardwareversnelling in of uit te schakelen om te controleren of er problemen zijn met hardware- of softwarecompatibiliteit bij het weergeven van bepaalde internetwebsites, bijvoorbeeld websites met streaming of met videoweergave op volledig scherm.

Opmerking Rendering gebruikt computercode voor beeld- en tekstweergave op uw scherm.

Als u hardwareversnelling door ons wilt laten in- of uitschakelen, gaat u naar de sectie "Het probleem voor mij oplossen". Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie 'Dit probleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Download . Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard. Fix it ,


Opmerkingen

 • De Fix it-oplossing werkt niet als uw videokaart of videostuurprogramma GPU-hardwareversnelling niet ondersteunt.
 • Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie "Is het probleem opgelost?"


 

Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om de hardwareversnelling uit te schakelen:

 1. Klik op Starten klik vervolgens op Internet Explorer.
 2. Klik op het pictogram Extra in de rechterbovenhoek en klik op Internetopties.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd  en schakel onder  Versnelde grafische afbeeldingenhet selectievakje Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering in.

 4. Klik op Toepassenen vervolgens op OK.
 5. Sluit Internet Explorer en start het programma opnieuw om de wijziging door te voeren.
Voer de bovenstaande stappen uit om hardwareversnelling opnieuw in te schakelen, maar schakel in stap 3 het selectievakje Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering uit.


Is het probleem opgelost?

 • Open de webpagina om te zien of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u  contact opnemen met de ondersteuning.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog "Het probleem voor mij oplossen" of kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie


Ondersteunen mijn videokaart en videostuurprogramma hardwareversnelling?

Merk op dat ook als Internet Explorer detecteert dat uw videokaart of -stuurprogramma GPU-hardwareversnelling en Second Level Address Translation (SLAT) ondersteunt, het in de volgende omstandigheden toch software-rendering in plaats van GPU-rendering zal gebruiken:

 • Als Internet Explorer wordt uitgevoerd in een extern bureaublad-sessie
 • Als de GPU en het stuurprogramma van de computer bekende problemen hebben met betrouwbaarheid, functionaliteit, beveiliging of prestaties bij het uitvoeren van Internet Explorer. Deze problemen kunnen omvatten het heel langzaam renderen van webinhoud, Internet Explorer reageert niet als u naar websites gaat die u vaak bezoekt, of kwaliteitsproblemen bij het renderen van webinhoud of populaire ActiveX-bedieningselementen zoals Adobe Flash.

Als in Internet Explorer wordt vastgesteld dat uw huidige videokaart of videostuurprogramma geen GPU-hardwareversnelling ondersteunt, downloadt u het recentste videostuurprogamma waarin hardwareversnelling wel wordt ondersteund. Volg hiertoe de volgende stappen.

Opmerking  Deze informatie is van toepassing op desktopcomputers. Als u een laptop gebruikt, gaat u naar de website van uw videokaartfabrikant en installeert u het recentste videostuurprogramma dat GPU-hardwareversnelling ondersteunt. Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de fabrikant van de hardware, gaat u naar de website Contactgegevens van hardware- en softwareleveranciers .
 
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma'sen Windows Update. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken.

 3. Klik op de koppeling voor optionele updates. Als er bijgewerkte stuurprogramma's beschikbaar zijn, worden deze weergegeven.
 4. Klik op het stuurprogramma dat u wilt installeren en klik op Installeren. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

Het stuurprogramma zelf downloaden en installeren

Als er geen stuurprogramma voor uw videokaart wordt gevonden en de videokaart niet met stuurprogrammasoftware is geleverd, kunt u zoeken naar een stuurprogramma op de website van de fabrikant. Updates voor stuurprogramma's vindt u doorgaans in het ondersteuningsgedeelte van de website.

 1. Klik op Start, klik op Configuratieschermen klik vervolgens op Beeldscherm.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Beeldscherminstellingen wijzigen.

 3. Klik op Geavanceerde instellingen.

 4. Klik op het tabblad Adapter en noteer het Adaptertype.

 5. Klik op Eigenschappen.
 6. Klik op het tabblad Stuurprogramma en noteer de huidige stuurprogrammaversie.
Ga naar de website Contactgegevens van hardware- en softwareleveranciers om naar een bijgewerkt stuurprogramma te zoeken. Ga naar de website van uw fabrikant en download het recentste stuurprogramma voor uw videokaart. Volg de aanwijzingen op de website.

Als u een bijgewerkt stuurprogramma vindt, volgt u de installatie-instructies op de website. De meeste stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd. Nadat u ze hebt gedownload, hoeft u meestal alleen te dubbelklikken op het bestand om de installatie te starten.

Als u een stuurprogramma downloadt dat niet automatisch wordt geïnstalleerd, volgt u de volgende stappen om het zelf te installeren.

Opmerking U moet zijn aangemeld als beheerder om dit te kunnen doen.
 
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratieschermen Apparaatbeheer. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Klik op het apparaat waarvoor u het stuurprogramma wilt installeren, klik op het tabblad Stuurprogramma en op Stuurprogramma bijwerkenen volg de instructies. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
Opmerking Als het probleem niet wordt opgelost door het installeren van het recentste videostuurprogramma, moet u mogelijk een videokaartupgrade uitvoeren naar een videokaart die ondersteuning biedt voor GPU-hardwareversnelling.

Microsoft werkt samen met computer- en GPU-partners om zo veel mogelijk computers automatisch bij te werken met de nieuwste stuurprogramma's.