Windows 7: hoe goed programma's verwijderen

Van toepassing: Windows 7 Home BasicWindows 7 Home PremiumWindows 7 Professional

Meer informatie


step by step
Dit is een Stapsgewijze artikel.

Symptomen


Hoe kan ik verwijderen van ongebruikte of ongewenste programma's in Windows 7, zodat alle bestanden, instellingen bijbehorende en gegevens registreren ook verwijderd?

Oplossing


Programma verwijderen

Bijna alle huidige toepassingen voor Windows 7 gebruiken een installatieprogramma zoals Windows Installer te installeren en de toepassing in het systeem te verankeren.

Windows Installer is een installatie en configuratie voor Windows. Ook zorgt ervoor dat al geïnstalleerde programma's gemakkelijk kunnen worden verwijderd uit het systeem. In geen geval moet u dan gewoon verwijderen de programmamap van de toepassing te verwijderen, omdat dit kan veel bestanden en posten laat in het systeem, dat de stabiliteit van het systeem kan bedreigen.

1. voor het verwijderen van een toepassing gebruiken het uninstall-programma geleverd door Windows 7. Start door te klikken op het pictogram van Windows.

Start by clicking on the Windows icon


2. Klik in het rechterdeelvenster, klik op Configuratiescherm.

In the right pane, click on Control Panel.


3. onder programma's op een programma verwijderenvan het item.

Uninstall a program


4. Windows vervolgens worden alle programma's die zijn geïnstalleerd met Windows Installer. Selecteer het programma dat u verwijderen wilt door erop te klikken.

Select the program you want to uninstall by clicking on it.


5. Klik op boven op Verwijderen/wijzigen.

Click at the top on Uninstall/Change.


6. in het volgende bericht bevestigen verwijderen door op Jate klikken.

In the next message box, confirm the uninstall process by clicking on Yes.


7. Windows begint nu het verwijderingsproces. Na afloop ontvangt u een statusbericht na te gaan door als u OKselecteert.

Windows now starts the uninstall process. After completion you'll receive a status message, which you confirm by selecting OK