"BOOTMGR ontbreekt druk op CTRL + ALT + DEL om opnieuw te starten" fout bij het starten van Windows

Van toepassing: Windows 10 Pro released in July 2015Windows Vista StarterWindows Vista Home Basic

Deze fout geeft aan dat de opstartsector is beschadigd of ontbreekt.

Oplossing


U dit oplossen door de volgende methoden voor het oplossen van deze Windows start-fout.
Information icon
Opmerking
Als u deze stappen wilt uitvoeren, moet u beschikken over een installatieschijf van Windows 8,1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista. Als u geen schijf hebt, neemt u contact op met de computerfabrikant of Microsoft-ondersteuning om er een te verkrijgen. Als u geen installatieschijf hebt en Opstartherstel een vooraf geïnstalleerde hersteloptie op uw computer is, probeert u methode 4.

Methode 1: Opstartherstel uitvoeren vanuit Windows Herstelomgeving (WinRE)

Voer de volgende stappen uit om Opstartherstel uit te voeren vanuit de Windows Herstelomgeving (WinRE):
 1. Plaats de Windows-installatieschijf in het schijfstation en start de computer.
 2. Druk op een toets wanneer het bericht op een toets drukt om op te starten vanaf cd of DVD wordt weergegeven. Als uw PC de media niet automatisch detecteert
  1. Lees tijdens het opnieuw opstarten het scherm voor instructies waarin wordt uitgelegd hoe de normale opstartprocedure moet worden onderbroken en voer het BIOS-installatiehulpprogramma (Basic Input/Output System) in. De meeste Pc's gebruiken de toets F2, F10, ESC of DEL om de BIOS-instellingen te starten.
  2. Zoek naar een tabblad in het hulpprogramma voor BIOS-instellingen met de label opstartvolgorde, opstartoptiesof opstarten. Volg de aanwijzingen op het scherm, gebruik de pijltjestoetsen om naar de opstartvolgordete gaan en druk op ENTER.
  3. Zoek de CD, DVD of USB-flashstation (dit wordt mogelijk verwisselbaar apparaat genoemd) in de opstartlijst. Volg de aanwijzingen op het scherm en gebruik de pijltoetsen om het station omhoog te verplaatsen zodat het eerst in de opstartlijst wordt weergegeven. Druk op ENTER. De volgorde van de opstartvolgorde is nu gewijzigd om op te starten vanaf de CD, DVD of USB-flashstation.
  4. Druk op F10 om uw wijzigingen op te slaan en het hulpprogramma BIOS Setup af te sluiten. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster. De PC wordt opnieuw opgestart.
 3. Selecteer een taal, een tijd en een valuta, een toetsenbord of invoermethode en selecteer vervolgens volgende.
 4. Selecteer uw computer herstellen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel het station van uw Windows-installatie en selecteer vervolgens volgende.
 6. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel de optie uw computer herstellen.
 7. Selecteer het besturingssysteem dat u wilt herstellen en selecteer vervolgens volgende.
 8. In het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel selecteert u Opstartherstel.
Zie voor meer informatie over opties voor Systeemherstel Wat zijn de opties voor Systeemherstel in Windows?Zie Opstartherstel: veelgestelde vragenvoor meer informatie over Opstartherstel.

Methode 2: de opstartconfiguratiegegevens (BCD) van de Windows Herstelomgeving (WinRE) opnieuw opbouwen

Voer de volgende stappen uit om de BCD (Boot Configuration Data) van de Windows Herstelomgeving (WinRE) opnieuw te maken:
 1. Plaats de Windows-installatieschijf in het schijfstation en start de computer.
 2. Druk op een toets wanneer het bericht op een toets drukt om op te starten vanaf cd of DVD wordt weergegeven. Als uw PC de media niet automatisch detecteert
  1. Lees tijdens het opnieuw opstarten het scherm voor instructies waarin wordt uitgelegd hoe de normale opstartprocedure moet worden onderbroken en voer het BIOS-installatiehulpprogramma (Basic Input/Output System) in. De meeste Pc's gebruiken de toets F2, F10, ESC of DEL om de BIOS-instellingen te starten.
  2. Zoek naar een tabblad in het hulpprogramma voor BIOS-instellingen met de label opstartvolgorde, opstartoptiesof opstarten. Volg de aanwijzingen op het scherm, gebruik de pijltjestoetsen om naar de opstartvolgordete gaan en druk op ENTER.
  3. Zoek de CD, DVD of USB-flashstation (dit wordt mogelijk verwisselbaar apparaat genoemd) in de opstartlijst. Volg de aanwijzingen op het scherm en gebruik de pijltoetsen om het station omhoog te verplaatsen zodat het eerst in de opstartlijst wordt weergegeven. Druk op ENTER. De volgorde van de opstartvolgorde is nu gewijzigd om op te starten vanaf de CD, DVD of USB-flashstation.
  4. Druk op F10 om uw wijzigingen op te slaan en het hulpprogramma BIOS Setup af te sluiten. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster. De PC wordt opnieuw opgestart. Laat de PC normaal herstarten. De scan duurt een paar minuten en verwijder eventuele malware die uw computer kan infecteren.
 3. Selecteer een taal, een tijd, een valuta, een toetsenbord of een andere invoermethode en selecteer vervolgens volgende.
 4. Selecteer uw computer herstellen.
 5. Selecteer het besturingssysteem dat u wilt herstellen en selecteer vervolgens volgende.
 6. In het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel selecteert u opdracht prompt.
 7. Typ bootrec/RebuildBcden druk op Enter.
Zie voor meer informatie over het gebruik van Bootrec. exe het hulpprogramma Bootrec. exe in de Windows Herstelomgeving gebruiken om opstartproblemen in Windows op te lossen en te herstellen.

Methode 3: Systeemherstel uitvoeren vanuit Windows Herstelomgeving (WinRE)

Alert icon
belangrijk
Voor deze methode moet Systeemherstel zijn ingeschakeld op uw computer.Voer de volgende stappen uit om Systeemherstel uit te voeren vanuit Windows Herstelomgeving (WinRE):
 1. Plaats de Windows-installatieschijf in het schijfstation en start de computer.
 2. Druk op een toets wanneer het bericht op een toets drukt om op te starten vanaf cd of DVD wordt weergegeven. Als uw PC de media niet automatisch detecteert
  1. Lees tijdens het opnieuw opstarten het scherm voor instructies waarin wordt uitgelegd hoe de normale opstartprocedure moet worden onderbroken en voer het BIOS-installatiehulpprogramma (Basic Input/Output System) in. De meeste Pc's gebruiken de toets F2, F10, ESC of DEL om de BIOS-instellingen te starten.
  2. Zoek naar een tabblad in het hulpprogramma voor BIOS-instellingen met de label opstartvolgorde, opstartoptiesof opstarten. Volg de aanwijzingen op het scherm, gebruik de pijltjestoetsen om naar de opstartvolgordete gaan en druk op ENTER.
  3. Zoek de CD, DVD of USB-flashstation (dit wordt mogelijk verwisselbaar apparaat genoemd) in de opstartlijst. Volg de aanwijzingen op het scherm en gebruik de pijltoetsen om het station omhoog te verplaatsen zodat het eerst in de opstartlijst wordt weergegeven. Druk op ENTER. De volgorde van de opstartvolgorde is nu gewijzigd om op te starten vanaf de CD, DVD of USB-flashstation.
  4. Druk op F10 om uw wijzigingen op te slaan en het hulpprogramma BIOS Setup af te sluiten. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.
 3. Selecteer een taal, tijd en valuta en een toetsenbord of invoermethode en selecteer vervolgens volgende.
 4. Selecteer uw computer herstellen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel het station van uw Windows-installatie en selecteer vervolgens volgende.
 6. Selecteer systeemherstel in het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel .
 7. Volg de instructies van de wizard Systeemherstel en selecteer het juiste herstelpunt.
 8. Selecteer Voltooien om het systeem te herstellen.
Zie Systeemherstel: veelgestelde vragenvoor meer informatie over het gebruik van Systeemherstel.

Methode 4: gebruik Opstartherstel op een computer met een vooraf geïnstalleerde hersteloptie op uw computer

Alert icon
belangrijk
Deze methode is alleen beschikbaar als Opstartherstel een vooraf geïnstalleerde hersteloptie op uw computer is.Als u geen Windows-installatieschijf hebt en Opstartherstel een vooraf geïnstalleerde hersteloptie op uw computer is, voert u de volgende stappen uit om opstartbestanden te herstellen:
 1. Verwijder alle diskettes, cd's en Dvd's van de computer en start de computer opnieuw op met de aan/uit-knop van de computer.
  • Als op uw computer één besturingssysteem is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw wordt opgestart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo wordt weergegeven, moet u het opnieuw proberen door te wachten tot de Windows-aanmeldingsprompt wordt weergegeven en de computer vervolgens af te sluiten en opnieuw op te starten.
  • Als uw computer meer dan één besturingssysteem heeft, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem te markeren dat u wilt herstellen en houdt u F8ingedrukt.
 2. Gebruik op het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om uw computer herstellente markeren en druk op Enter. (Als uw computer herstellen niet wordt weergegeven als een optie, bevat uw computer geen vooraf geïnstalleerde herstelopties of heeft de netwerkbeheerder deze uitgeschakeld.)
 3. Selecteer een toetsenbordindeling en selecteer vervolgens volgende.
 4. Selecteer een gebruikersnaam, typ het wachtwoord en selecteer vervolgens OK.
 5. Selecteer Opstartherstelin het menu Opties voor Systeemherstel . Opstartherstel kan u vragen om keuzes te maken als het probeert om het probleem op te lossen en, indien nodig, het kan uw computer opnieuw op te starten als het maakt reparaties.