De tekst-naar-spraakfunctie configureren en gebruiken in Windows XP


Samenvatting


TTS-mogelijkheden (Text-to-Speech) van een computer hebben betrekking op de mogelijkheid om tekst af te spelen als hoorbare spraak. In dit artikel wordt beschreven hoe u Tekst-naar-spraak configureert in Windows XP.

TTS is de mogelijkheid van het besturingssysteem om gedrukte tekst als gesproken woorden af te spelen. Een intern stuurprogramma, een TTS-engine genoemd, herkent de spraak en gebruikt een gesynthetiseerde stem die uit diverse vooraf geïnstalleerde stemmen is gekozen, om de geschreven tekst uit te spreken. De TTS-engine is samen met het besturingssysteem geïnstalleerd. Extra engines kunnen ook via andere leveranciers worden aangeschaft. Deze engines hanteren dikwijls een bepaald jargon of woordgebruik, bijvoorbeeld het medische of juridische jargon. Er kunnen ook verschillende stemmen voor regionale accenten, zoals Brits-Engels, of een andere taal, zoals Duits, Frans of Russisch, worden gebruikt.

Op het tabblad Van tekst naar spraak in het onderdeel Spraak van het Configuratiescherm worden de opties voor elke TTS-engine weergegeven. Raadpleeg de afzonderlijke Help-onderwerpen voor specifieke hulp. Naast de algemene opties kan elke engine andere specifieke functies hebben. Daarom zien de resulterende dialoogvensters er niet altijd hetzelfde uit. Het is mogelijk dat er geen speciale functies zijn opgenomen en dat sommige knoppen voor eigenschappen geen bijbehorend dialoogvenster hebben.

Uw hardware instellen

Opmerking In dit artikel wordt verondersteld dat u met de klassieke weergave van het Configuratiescherm werkt. Ga als volgt te werk om van weergave te veranderen:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Klassieke weergave of Categorieweergave.

Luidsprekers instellen

Er bestaan een groot aantal verschillende typen luidsprekers. Raadpleeg de handleiding bij de luidsprekers voor hardware- en softwarespecificaties. De meeste modellen kunnen echter op een gelijksoortige manier worden geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om luidsprekers in te stellen:
 1. Zoek de aansluitingen voor het geluid en sluit de luidspreker aan op de computer. De meeste computers hebben een interne geluidskaart en de aansluitingen vindt u meestal op de achterkant van de computer. Dit zijn een aantal aansluitingen met dezelfde grootte en diameter als de aansluiting van de luidspreker. In veel gevallen zijn er twee uitgangen voor geluid:
  • Een ervan is een lijnuitgang. De meeste luidsprekers met een afzonderlijke voeding (zoals een netvoedingsadapter of batterijen) gebruiken deze aansluiting. Deze aansluiting wordt ook gebruikt voor het doorsturen van versterkt geluid naar opnameapparaten, zoals beschrijfbare cd's en bandopnamesystemen.
  • De andere aansluiting is bestemd voor luidsprekers zonder eigen voeding. Omdat het signaal wordt versterkt door de computer, kunnen luidsprekers beschadigd raken als u ze aansluit.
 2. Sluit de luidspreker aan op de juiste aansluiting.
 3. Voer de volgende stappen uit om de verbinding te testen:
  1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
  2. Klik op het tabblad Van tekst naar spraak op Voorbeeld van stem om de geselecteerde stem te horen. De tekst wordt uitgesproken en de woorden worden gemarkeerd terwijl ze worden uitgesproken. Als de luidsprekers correct werken, hoort u de gesproken tekst.
  Als u geen geluid hoort nadat u de luidsprekers hebt aangesloten, raadpleegt u de sectie 'Mogelijke problemen met het omzetten van tekst naar spraak' in dit artikel.

Een geluidsuitvoerapparaat selecteren

Ga als volgt te werk om een geluidsuitvoerapparaat te selecteren:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
 2. Klik op het tabblad Van tekst naar spraak op Audio-uitvoer.
 3. Schakel Voorkeurapparaat voor geluidsuitvoer gebruiken of Dit geluidsuitvoerapparaat gebruiken in.
  • Met Voorkeurapparaat voor geluidsuitvoer gebruiken stelt u het uitvoerapparaat in als het standaarduitvoerapparaat van het systeem. Selecteer deze optie als u wilt dat voor spraak hetzelfde uitvoerapparaat wordt gebruikt als voor al het andere geluid in het systeem. Dit is ook de standaardoptie voor de spraakeigenschappen. Vaak hebben computers slechts één uitvoerapparaat, zoals een set luidsprekers. Het standaardapparaat wordt voor elk besturingssysteem toegewezen bij de eigenschappen voor geluid of multimedia in het Configuratiescherm. Aanvullende informatie voor het specifieke Configuratiescherm vindt u in de bijbehorende Help-bestanden.
  • Met Dit geluidsuitvoerapparaat gebruiken kunt u een ander apparaat kiezen voor spraakprogramma's. De keuzelijst is alleen actief als er andere apparaten beschikbaar zijn. Selecteer in deze keuzelijst het gewenste apparaat. Hiermee wordt het standaardapparaat voor andere audioprogramma's niet gewijzigd. U wilt bijvoorbeeld voor alle spraakuitvoer de hoofdtelefoon gebruiken in plaats van de luidsprekers.

Opties voor een geluidsuitvoerapparaat instellen

Deze optie is standaard uitgeschakeld. Andere spraakfuncties kunnen echter geavanceerde eigenschappen hebben voor de opties voor de audio-uitgang. In dat geval is Audio-uitvoer beschikbaar. Volg de aanwijzingen op het scherm of in de documentatie van de specifieke spraakfunctie.

Ga als volgt te werk om opties voor een geluidsuitvoerapparaat in te stellen:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
 2. Klik op het tabblad Van tekst naar spraak op Audio-uitvoer.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Opties voor Tekst-naar-spraak configureren

De geselecteerde TTS-stem of -engine bepalen

Ga als volgt te werk om de geselecteerde stem voor Tekst-naar-spraak te bepalen:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.

  Op het tabblad Van tekst naar spraak is de naam die in de keuzelijst Stem kiezen wordt weergegeven, de stem die op dat moment actief is.
 2. Klik op Voorbeeld van stem om de actieve stem te horen. De tekst wordt uitgesproken en de woorden worden gemarkeerd terwijl ze worden uitgesproken.

Voorbeeld van TTS-stem

Ga als volgt te werk om een voorbeeld te horen van de stem voor Tekst-naar-spraak:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.

  Op het tabblad Van tekst naar spraak is de naam die in de keuzelijst Stem kiezen wordt weergegeven, de stem die op dat moment actief is.
 2. Klik op Voorbeeld van stem om de geselecteerde stem te horen. De tekst wordt uitgesproken en de woorden worden gemarkeerd terwijl ze worden uitgesproken.
 3. Tijdens het afspelen verandert Voorbeeld van stem in Stoppen. Klik op Stoppen als u het afspelen van de stem wilt onderbreken.
Opmerking U kunt de tekst die wordt gelezen tijdens Voorbeeld van stem wijzigen door de tekst te markeren en nieuwe tekst te typen. Deze wijzigingen zijn niet permanent en wanneer u de eigenschappen van Spraak de volgende keer opent of wanneer u een andere stem kiest, wordt de standaardtekst weer hersteld.

De TTS-stem of -engine wijzigen

Ga als volgt te werk om de stem van de stem of engine voor Tekst-naar-spraak te wijzigen:

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
 2. Op het tabblad Van tekst naar spraak is de naam die in de keuzelijst Stem kiezen wordt weergegeven, de stem die op dat moment actief is.
 3. Klik op de actieve stem in de keuzelijst of klik op de pijl om een lijst met beschikbare stemmen weer te geven.
 4. Klik op een nieuwe stem om deze te selecteren.

  Met de zojuist geselecteerde stem wordt de tekst in het vak Voorbeeld van stem uitgesproken.
 5. Klik op OK of Toepassen om de nieuwe stem te accepteren.
Opmerkingen
 • Een TTS-stem is nauw gekoppeld aan een bepaalde spraakengine. Aan de weergegeven naam is niet altijd duidelijk te zien in welke taal een stem spreekt. Wanneer u een spraakengine of stem hebt gekozen, kunt u de stem en taal testen door op Voorbeeld van stem te klikken.
 • De weergegeven naam van de engine geeft niet altijd duidelijk aan welke taal of stemmen door een spraakengine worden ondersteund. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor meer informatie over de functie. Hier vindt u niet alleen de ondersteunde taal, maar ook het doel van de woordenlijst. Hiermee wordt aangegeven of de woordenlijst algemene begrippen bevat of toegespitst is op specifiek jargon voor een bepaalde beroepsgroep, bijvoorbeeld juridisch of medisch.
 • Microsoft biedt geen aanvullende spraakengines (stemmen), maar er zijn diverse producten van derden beschikbaar die de nieuwe Microsoft Speech API ondersteunen. Meer informatie over deze producten kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:

Snelheid van TTS-stem wijzigen

Ga als volgt te werk om de snelheid van de TTS-stem te wijzigen:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
 2. Open het tabblad Van tekst naar spraak.
 3. Verschuif de schuifknop Snelheid van de stem om de snelheid van de TTS-stem te wijzigen. Deze waarde is standaard ingesteld op Normaal.
 4. Klik op Voorbeeld van stem om de huidige stem met de nieuwe snelheid te horen. De tekst wordt uitgesproken en de woorden worden gemarkeerd terwijl ze worden uitgesproken.

Het volume van Tekst-naar-spraak wijzigen

Ga als volgt te werk om de volume-uitvoerniveaus te wijzigen. Niet alle apparaten ondersteunen deze optie op dezelfde manier. Sommige apparaten ondersteunen geen volumeregeling. De knop Volume is in dat geval niet beschikbaar. Andere apparaten hanteren mogelijk hun eigen weergave. Volg in dat geval de instructies op het scherm of in de documentatie bij de engine.

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
 2. Klik op het tabblad Van tekst naar spraak op Audio-uitvoer en klik op Volume.
 3. Er wordt een volumeregelingspaneel weergegeven. Stel het desbetreffende apparaat in op het gewenste volumeniveau.

Tekst-naar-spraak gebruiken met Verteller

Verteller is een TTS-hulpprogramma waarmee tekst in spraak kan worden omgezet. Het programma is bedoeld voor gebruikers die blind of slechtziend zijn. Verteller leest voor wat er op het scherm te zien is: de inhoud van het actieve venster, menuopdrachten of de tekst die u typt.

Verteller kan worden gebruikt met Kladblok en Wordpad, met de programma's uit het Configuratiescherm, met Internet Explorer en met het bureaublad en installatieprogramma van Windows. In andere programma's bestaat de kans dat Verteller de woorden niet correct uitspreekt.

Verteller beschikt over een aantal opties waarmee u de manier waarop schermelementen worden voorgelezen, naar eigen wens kunt aanpassen.
 • U kunt nieuwe vensters, menu's of snelmenu's laten voorlezen wanneer deze worden weergegeven.
 • U kunt getypte tekens laten voorlezen.
 • U kunt de muisaanwijzer het actieve item op het scherm laten volgen.
 • U kunt de snelheid, het volume of de toonhoogte anders instellen.
De toegankelijkheidsopties van Windows zijn bedoeld om een minimaal functionaliteitsniveau te bieden voor gebruikers met bijzondere behoeften. De meeste gebruikers met een handicap zullen voor dagelijks gebruik hulpprogramma's nodig hebben die meer functionaliteit bieden.

Verteller is niet in alle talen beschikbaar en wordt alleen ondersteund in de Engelse versie van Windows XP.

Gebeurtenissen op het scherm laten melden door Verteller

 1. Start Verteller op een van de volgende manieren:
  • Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires enToegankelijkheid aan en klik op Verteller.

   -of-
  • Druk op Ctrl+Esc, druk op R, typ verteller en druk op Enter.
 2. Schakel in het dialoogvenster Verteller het selectievakje Gebeurtenissen op het scherm melden in.

Getypte tekens door Verteller laten voorlezen

 1. Druk op Ctrl+Esc, druk op R, typ verteller en druk op Enter.
 2. Schakel het selectievakje Getypte tekens uitspreken in.

De muisaanwijzer naar actieve items verplaatsen bij gebruik van Verteller

 1. Druk op Ctrl+Esc, druk op R, typ verteller en druk op Enter.
 2. Schakel het selectievakje Muisaanwijzer naar het actieve item verplaatsen in.

Navigeren met het toetsenbord en Verteller

Leesopties

 • Als u een heel venster wilt lezen, klikt u in het venster en drukt u op Ctrl+Shift+Spatiebalk.
 • Voor informatie over het huidige item drukt u op Ctrl+Shift+Enter.
 • Voor een gedetailleerdere beschrijving van een item drukt u op Ctrl+Shift+Insert.
 • Als u de titelbalk van een venster wilt lezen, drukt u op Alt+Home.
 • Als u de statusbalk van een venster wilt lezen, drukt u op Alt+End.
 • Als u de inhoud van een invoerveld wilt lezen, drukt u op Ctrl+Shift+ENTER of gebruikt u de pijltoetsen.
 • Druk op Ctrl om spraak uit te zetten.

Toetsenbordopties

 • Druk op Alt+Tab om naar een ander programma te schakelen.
 • Druk op Tab om naar de volgende knop of functie te gaan. Druk op Shift+Tab om terug te gaan.
 • Gebruik de pijltoetsen om een item in een vervolgkeuzelijst te selecteren.
 • Druk op de spatiebalk om een selectievakje of keuzerondje in te schakelen.
 • Druk op de toets met het Windows-logo+U. Het dialoogvenster Hulpprogrammabeheer wordt geopend.

Opties instellen voor de stem van Verteller

 1. Druk op Ctrl+Esc, druk op R, typ verteller en druk op Enter. Klik op Stem.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor stem de spraakopties die u wilt wijzigen:
  • Klik op een waarde in het vak Snelheid om de spreeksnelheid te wijzigen.
  • Klik op een waarde in het vak Volume om het spreekvolume te wijzigen.
  • Klik op een waarde in het vak Toonhoogte om de toonhoogte van de stem te wijzigen.
  Opmerking Wanneer u spraakinstellingen verandert, kan het enkele seconden tot een minuut duren voordat de nieuwe instellingen worden toegepast.

Verteller starten in geminimaliseerd formaat

Misschien vindt u het handig om Verteller in klein formaat te starten (nadat u de opties in Verteller hebt ingesteld) omdat u het dialoogvenster Verteller niet hoeft te zien wanneer Verteller wordt uitgevoerd.
 1. Druk op Ctrl+Esc, druk op R, typ verteller en druk op Enter.
 2. Schakel het selectievakje Verteller geminimaliseerd starten in.

Probleemoplossing

Problemen met Tekst-naar-spraak oplossen

Ga als volgt te werk om te testen of het omzetten van tekst naar spraak goed werkt.
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Spraak.
 2. Klik op het tabblad Van tekst naar spraak op Voorbeeld van stem. De tekst in het vak Voorbeeld van stem moet hoorbaar worden gesproken terwijl elk gesproken woord wordt gemarkeerd. Als dat zo is, werken TTS en de luidsprekers goed. Als u geen voorbeeld van de stem hoort en de woorden niet worden gemarkeerd, raadpleegt u de sectie 'Mogelijke problemen met het omzetten van tekst naar spraak' in dit artikel.

Mogelijke problemen met het omzetten van tekst naar spraak

Als u geen stem hoort wanneer u het systeem test, kan er het volgende aan de hand zijn:
 1. Het volume van de luidsprekers is uitgeschakeld of gedempt. Sommige luidsprekers hebben knoppen voor het geluidsniveau en om het geluid te dempen. Zorg ervoor dat het volume van de luidsprekers hoog genoeg is en dat dempen is uitgeschakeld.
 2. De luidsprekers zijn niet geselecteerd als het huidige uitvoerapparaat. Klik op tabblad Van tekst naar spraak op Audio-uitvoer om te controleren of de luidsprekers zijn geselecteerd.
 3. De luidsprekers zijn mogelijk niet goed aangesloten. Raadpleeg de documentatie bij de luidsprekers voor meer informatie. Controleer ook of de geluidskaart voor de computer goed is geïnstalleerd en of de juiste stuurprogramma's beschikbaar zijn. Zie "Luidsprekers instellen" voor meer informatie hierover.
 4. De TTS-engine kan zijn beschadigd. U kunt dit testen door een andere functie voor de omzetting van tekst naar spraak te proberen. Zie de sectie 'De TTS-stem of -engine wijzigen' in dit artikel. Als een andere engine wel goed werkt, installeert u de niet-werkende engine opnieuw vanaf de oorspronkelijke bron. Als geen enkele functie goed werkt, installeert u de spraakengine opnieuw vanaf de oorspronkelijke bron of cd.Referenties


Voor meer informatie over het gebruik van spraak in Windows XP klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
306537 Procedure: Spraakherkenning installeren en configureren in Windows XP
306901 Spraakherkenning gebruiken in Windows XP
278927 Word 2002: BETA: Part 1: Veelgestelde vragen over spraak- en handschriftherkenning