Foutcodes weergegeven in Apparaatbeheer in Windows

Samenvatting

U bereikt dit artikel waarschijnlijk omdat Apparaatbeheer of een ander hulpmiddel zoals DXDiag een foutcode heeft gemeld en u niet zeker weet hoe u deze kunt oplossen. In dit artikel, wordt u helpen Zoeken naar de foutcode en voorstellen kunt u proberen de fout te corrigeren.

Algemene oplossingen

Probeer eerst een van de volgende veelgebruikte oplossingen om de fout te corrigeren:
Een geautomatiseerde service voor probleemoplossing uitvoeren
Het stuurprogramma bijwerken

Foutcodes weergegeven in Apparaatbeheer

Als de veelgebruikte oplossingen u niet hebben geholpen bij het oplossen van uw probleem of niet beschikbaar waren, zoekt u de foutcode in de volgende tabel en volgt u de aanbevolen oplossingen voor deze foutcode. U kunt ook klikken op de specifieke foutcode voor meer gedetailleerde informatie.
Het zoeken naar de foutcode in Apparaatbeheer
Het zoeken naar de foutcode in Apparaatbeheer
Opmerking Deze tabel bevat niet alle foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd. Als u oplossingen vindt voor een een foutcode die niet wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van de hardwareleverancier van het apparaat of Ondersteuning van Microsoft voor meer informatie.
FoutcodenummerBeschrijving van de foutAanbevolen oplossing
Code 1Dit apparaat is niet correct geconfigureerd.
 • Het stuurprogramma bijwerken
Code 3Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd of het systeem heeft onvoldoende geheugen of andere bronnen.
 • Sluit enkele geopende toepassingen
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
 • Installeer meer RAM-geheugen
Code 10Dit apparaat kan niet worden gestart.
Code 12Dit apparaat kan niet genoeg vrije bronnen vinden om te gebruiken. Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten op dit systeem uitschakelen.
 • Het conflicterende apparaat uitschakelen
Code 14Dit apparaat functioneert pas correct als u de computer opnieuw opstart. (Code 14)
 • Start de computer opnieuw op.
Code 16Windows kan niet alle door dit apparaat gebruikte bronnen identificeren.
 • Extra resources toewijzen aan het apparaat
Code 18Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw.
 • Het stuurprogramma bijwerken
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 19Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens (in het register) onvolledig of beschadigd zijn.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
 • Herstellen naar de meest recente registerconfiguratie die correct werkte
Code 21Windows verwijdert dit apparaat.
 • De weergave van Apparaatbeheer vernieuwen
 • Start de computer opnieuw op.
Code 22Dit apparaat is uitgeschakeld.
 • Het apparaat inschakelen
Code 24Dit apparaat is niet aangesloten, werkt niet goed of beschikt niet over alle benodigde geïnstalleerde stuurprogramma's.
 • Het stuurprogramma bijwerken
 • Het apparaat verwijderen
Code 28De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd.
 • Het stuurprogramma installeren
Code 29Dit apparaat is uitgeschakeld omdat de firmware van het apparaat niet de vereiste bronnen heeft toegewezen.
 • Het apparaat in het BIOS inschakelen
Code 31Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden.
 • Het stuurprogramma bijwerken
Code 32Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld. Een ander stuurprogramma biedt mogelijk deze functionaliteit.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
 • Het starttype in het register wijzigen
Code 33Windows kan niet bepalen welke bronnen voor dit apparaat nodig zijn.
 • De hardware configureren of vervangen
Code 34Windows kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen.
 • Het apparaat handmatig configureren
Code 35Firmware van het systeem van uw computer bevat onvoldoende informatie om dit apparaat correct te configureren en gebruiken. Als u dit apparaat wilt gebruiken, neemt u contact op met de fabrikant van de computer om een firmware of BIOS-update te verkrijgen.
 • Neem contact op met de computerfabrikant om het BIOS bij te werken
Code 36Dit apparaat vraagt een PCI-interrupt maar is geconfigureerd voor een ISA-interrupt (of omgekeerd). Gebruik het installatieprogramma van de computer om de interrupt voor dit apparaat opnieuw te configureren.
 • De instellingen voor IRQ-reserveringen wijzigen
Code 37Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet initialiseren.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 38Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat een vorige instantie van dit apparaatstuurprogramma nog in het geheugen is geladen.
 • Voer de Wizard probleemoplossing uit
 • Start de computer opnieuw op.
Code 39Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden. Het stuurprogramma is mogelijk beschadigd of ontbreekt.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 40Windows heeft geen toegang tot deze hardware omdat de servicesleutelgegevens in het register ontbreken of onjuist zijn opgenomen.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 41Windows heeft het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat geladen maar kan het apparaat niet vinden.
 • Het stuurprogramma bijwerken
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 42Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat er al een identiek apparaat in het systeem werkt.
 • Start de computer opnieuw op.
Code 43Windows heeft dit apparaat gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd.
 • Voer de Wizard probleemoplossing uit
 • Raadpleeg de documentatie bij de hardware
Code 44Een toepassing of service heeft dit apparaat afgesloten.
 • Start de computer opnieuw op.
Code 45Dit apparaat is momenteel niet verbonden met de computer.
 • Sluit het apparaat opnieuw aan op uw computer
Code 46Windows kan geen toegang tot dit apparaat krijgen omdat het besturingssysteem nu wordt afgesloten.
 • Geen oplossing vereist
Code 47Windows kan dit hardwareapparaat niet gebruiken omdat het is voorbereid voor veilig verwijderen, maar niet van de computer is verwijderd.
 • Sluit het apparaat opnieuw aan op uw computer
 • Start de computer opnieuw op.
Code 48De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er bekende problemen met Windows zijn. Voor een nieuw stuurprogramma neemt u contact op met de hardwareleverancier.
 • Het stuurprogramma bijwerken
Code 49Windows kan geen nieuwe hardwareapparaten starten omdat de systeemcomponent te groot is (groter dan de registerlimiet).
 • Apparaten die u niet meer gebruikt verwijderen
Code 52De digitale handtekening voor de benodigde stuurprogramma's voor dit apparaat kan niet worden gecontroleerd.
 • Voer de Wizard probleemoplossing uit
 • Het stuurprogramma bijwerken

Volgende stap

Als deze methoden het probleem niet is opgelost, raden we aan dat u contact opnemen met hardwareleverancier van het apparaat van technische ondersteuning of Ondersteuning van Microsoft voor meer informatie over dit probleem. Windows 10-klanten worden ook aangemoedigd feedback rechtstreeks naar de Windows-Engineering-team via de app Feedback verzenden. Om te beginnen de feedback app, Feedback invoeren in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Windows Feedback uit de lijst met resultaten van de toepassing van de Feedback van Windows uitvoeren.

Referenties

Zie Oplossen van problemen waarin apparaten niet werken of niet worden gedetecteerd in Windows voor meer informatie over problemen met apparaten in Windows Vista.

Zie voor meer informatie over de foutcodes in Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98 en Windows 95 Uitleg van foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd.

Zie voor meer informatie over het oplossen van apparaatconflicten met behulp van Apparaatbeheer Apparaatconflicten oplossen met Apparaatbeheer.

Voor meer informatie over het oplossen van bronconflicten via Apparaatbeheer klikt u op de volgende koppelingen:

Meer informatie

In deze sectie worden de foutcodes en mogelijke oplossingen voor de foutcodes weergegeven. De foutcodes worden in numerieke volgorde weergegeven.

Code 1

Dit apparaat is niet correct geconfigureerd. (Code 1)
Oorzaak
Voor het apparaat zijn geen stuurprogramma's geïnstalleerd op uw computer of de stuurprogramma's zijn niet goed geconfigureerd.

Aanbevolen oplossing
Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten. Volg de instructies om het stuurprogramma bij te werken. Als het bijwerken van het stuurprogramma niet werkt, raadpleegt u de hardwaredocumentatie voor meer informatie.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 3

Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd of het systeem heeft onvoldoende geheugen of andere bronnen. (Code 3)
Aanbevolen oplossingen
Sluit enkele geopende toepassingen

Als de computer onvoldoende geheugen heeft om het apparaat uit te voeren, kunt u enkele toepassingen sluiten om geheugen beschikbaar te stellen. U kunt ook geheugen en systeembronnen en de instellingen van het virtuele geheugen controleren.
 • Om geheugen en systeembronnen te controleren, opent u Taakbeheer. Hiertoe drukt u op CTRL + ALT + DELETE en klikt u vervolgens op Taakbeheer.
 • Om de instellingen van virtueel geheugen te controleren, opent u het dialoogvenster Systeemeigenschappen, klikt u op het tabblad Geavanceerd en vervolgens op Instellingen in het gebied Prestaties .
Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Het apparaatstuurprogramma kan beschadigd zijn. Als het stuurprogramma beschadigd is, verwijdert u het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoekt u naar nieuwe hardware om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Installeer meer RAM-geheugen

U moet extra random access memory (RAM) installeren.

Code 10

Dit apparaat kan niet worden gestart. (Code 10)
Opmerking Als het apparaat voor de hardwaresleutel de waarde FailReasonString heeft, wordt die tekenreeks als foutbericht weergegeven. Het stuurprogramma of de enumerator brengt deze tekenreekswaarde in het foutbericht.
Aanbevolen oplossingen
Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten. Volg de instructies om het stuurprogramma bij te werken.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Het bijbehorende artikel in de Microsoft Knowledge Base weergeven

Bekijk voor meer informatie over het verhelpen of het oplossen van fouten met Code 10 Fix: foutbericht "Dit apparaat kan niet worden gestart" voor Code 10 in Apparaatbeheer in Windows.

Code 12

Dit apparaat kan niet genoeg vrije bronnen vinden om te gebruiken. Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten op dit systeem uitschakelen. (Code 12)
Oorzaak
Deze fout kan optreden als er aan twee apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd, dezelfde I/O-poorten, dezelfde interrupt of hetzelfde kanaal voor directe geheugentoegang (hetzij door het BIOS, het besturingssysteem of beide) zijn toegewezen. Dit foutbericht kan ook optreden als het BIOS onvoldoende bronnen aan het apparaat heeft toegewezen.


Aanbevolen oplossing
U kunt de Wizard Apparaatproblemen oplossen in Apparaatbeheer gebruiken om te bepalen waar het conflict is en vervolgens het conflicterende apparaat uitschakelen.

Het conflicterende apparaat uitschakelen met behulp van de Wizard Apparaatproblemen oplossen
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Algemeen.
 2. Klik op Problemen oplossen om de wizard Probleemoplossing te starten. De wizard stelt u enkele eenvoudige vragen en biedt een oplossing voor uw probleem op basis van de antwoorden die u opgeeft.
 3. Volg de stappen in de Wizard om het probleem op te lossen.

Code 14

Dit apparaat functioneert pas correct als u de computer opnieuw opstart. (Code 14)
Aanbevolen oplossing
Start de computer opnieuw op.

Klik op Start, klik op Afsluiten en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten in het dialoogvenster Windows afsluiten om de computer opnieuw op te starten.

Code 16

Windows kan niet alle door dit apparaat gebruikte bronnen identificeren. (Code 16)
Oorzaak
Het apparaat is slechts gedeeltelijk geconfigureerd.

Aanbevolen oplossing
Extra resources toewijzen aan het apparaat

Opmerking De volgende stappen kunnen alleen werken als het apparaat een Plug en Play-apparaat is. Als het apparaat geen Plug en Play-apparaat is, kunt u de documentatie bij het apparaat raadplegen voor meer informatie.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Bronnen.
 2. Als een resource met een vraagteken ernaast wordt weergegeven, selecteert u die bron om deze aan het apparaat toe te wijzen.
  • Als de resource kan niet worden gewijzigd, klikt u op Instellingen wijzigen.
  • Als Instellingen wijzigen niet beschikbaar is, kunt u het selectievakje Automatische instellingen gebruiken uitschakelen om deze optie beschikbaar te maken.

Code 18

Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw. (Code 18)
Aanbevolen oplossing
Werk het stuurprogramma bij. Als dat niet werkt, installeert u het stuurprogramma voor dit apparaat via Apparaatbeheer.

Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten. Volg de instructies om het stuurprogramma bij te werken. Als dit niet werkt, moet u het stuurprogramma verwijderen en opnieuw installeren.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Als het stuurprogramma beschadigd is, verwijdert u het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoekt u naar nieuwe hardware om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.

Code 19

Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens (in het register) onvolledig of beschadigd zijn. U kunt dit probleem eerst proberen op te lossen door een Wizard voor het oplossen van problemen uit te voeren. Als dat niet werkt, moet u het hardwareapparaat verwijderen en vervolgens opnieuw installeren. (Code 19)
Oorzaak
Er is een probleem in het register aangetroffen.


Dit kan gebeuren wanneer er meer dan één service is gedefinieerd voor een apparaat, als er een fout optreedt bij het openen van de subsleutel voor de service of als de naam van het stuurprogramma niet kan worden verkregen uit de subsleutel voor de service.
Aanbevolen oplossingen
U kunt dit probleem eerst proberen op te lossen door de wizard Probleemoplossing uit te voeren. Als dat niet werkt, kunt u de volgende methoden proberen om dit probleem te verhelpen.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoek naar nieuwe hardware om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Herstellen naar de meest recente registerconfiguratie die correct werkte

De functie Laatste bekende juiste configuratie is een hersteloptie die u kunt gebruiken om de computer opnieuw op te starten met behulp van de meest recente instellingen die correct functioneerden. Met de functie Laatste bekende juiste configuratie worden alle registergegevens en stuurprogramma-instellingen teruggezet die van kracht waren de laatste keer dat de computer correct is opgestart.

Klik op de volgende koppelingen voor meer informatie over de functie Laatste bekende juiste configuratie:

Code 21

Windows verwijdert dit apparaat. (Code 21)

Aanbevolen oplossing
Deze fout geeft aan dat Windows bezig is met het verwijderen van het apparaat. Het apparaat is echter niet nog volledig verwijderd. Hier volgen enkele methoden die u kunt proberen om dit probleem op te lossen.
 • Wacht enkele seconden en druk op de toets F5 om de weergave van Apparaatbeheer bij te werken.
 • Als het probleem niet is opgelost, start u de computer opnieuw op. Klik op Start, klik op Afsluiten en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten in het dialoogvenster Windows afsluiten om de computer opnieuw op te starten.

Code 22

Dit apparaat is uitgeschakeld. (Code 22)

Aanbevolen oplossing
Schakel het apparaat in met Apparaatbeheer.

In Apparaatbeheer klikt u op Actie en vervolgens op Apparaat inschakelen. Hiermee start u de wizard Apparaat inschakelen. Volg de instructies.

Code 24

Dit apparaat is niet aangesloten, werkt niet goed of beschikt niet over alle benodigde geïnstalleerde stuurprogramma's. (Code 24)
Oorzaak
Het apparaat is niet goed geïnstalleerd. Het probleem kan een hardwarestoring zijn of er moet een nieuw stuurprogramma worden geïnstalleerd.
Apparaten houden deze status als ze zijn voorbereid om te worden verwijderd. Nadat u het apparaat verwijdert, verdwijnt deze fout.

Aanbevolen oplossing
Verwijder het apparaat en deze fout moet zijn opgelost.

Code 28

De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)
Aanbevolen oplossing
Het stuurprogramma installeren

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten. Volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows ingebouwd zijn. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 29

Dit apparaat is uitgeschakeld omdat de firmware van het apparaat niet de vereiste bronnen heeft toegewezen. (Code 29)

Aanbevolen oplossing
Het apparaat in het BIOS inschakelen

Schakel het apparaat in in het BIOS van het apparaat. Zie de documentatie bij de hardware of neem contact op met de hardwareleverancier voor informatie over het maken van deze wijziging.

Code 31

Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden. (Code 31)
Aanbevolen oplossing
Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten. Volg de instructies om het stuurprogramma bij te werken.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 32

Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld. Een ander stuurprogramma biedt mogelijk deze functionaliteit. (Code 32)
Oorzaak
Het starttype voor dit stuurprogramma is ingesteld op uitgeschakeld in het register.

Aanbevolen oplossingen
Installeer het stuurprogramma voor dit apparaat opnieuw. Als dit niet werkt, moet u mogelijk de starttypeparameter van het apparaat in het register wijzigen.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoek vervolgens naar gewijzigde apparaten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Het starttype in het register wijzigen

Als laatste redmiddel kunt u het register rechtstreeks bewerken als het stuurprogramma is vereist en als opnieuw installeren of een upgrade uitvoeren niet werkt. Wijzig het starttype in het register met behulp van de Register-Editor.

Code 33

Windows kan niet bepalen welke bronnen voor dit apparaat nodig zijn. (Code 33)
Oorzaak
De vertaler die de voor het apparaat benodigde bronnen vaststelt, is mislukt.

Aanbevolen oplossing
Configureer de hardware. Als het configureren van de hardware niet werkt, moet u het apparaat mogelijk vervangen.

De hardware configureren of vervangen

Als het probleem niet is opgelost met de wizard voor het oplossen van problemen, configureert of vervangt u het apparaat. Neem contact op met de leverancier van de hardware van het apparaat voor meer informatie over het configureren van of het vervangen van het apparaat.

Code 34

Windows kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen. Raadpleeg de documentatie bij dit apparaat en gebruik het tabblad Bron om de configuratie in te stellen. (Code 34)
Aanbevolen oplossing
Het apparaat handmatig configureren

Het apparaat moet handmatig worden geconfigureerd. Zie de documentatie bij de hardware of neem contact op met de hardwareleverancier voor instructies over het handmatig configureren van het apparaat. Nadat u het apparaat zelf hebt geconfigureerd, kunt u het tabblad Bronnen in Apparaatbeheer gebruiken om de resource-instellingen in Windows te configureren.

Code 35

Firmware van het systeem van uw computer bevat onvoldoende informatie om dit apparaat correct te configureren en gebruiken. Als u dit apparaat wilt gebruiken, neemt u contact op met de fabrikant van de computer om een firmware of BIOS-update te verkrijgen. (Code 35)
Oorzaak
De tabel (MPS Multiprocessor System), waarin de brontoewijzingen voor het BIOS worden opgeslagen, mist een vermelding voor uw apparaat en moet worden bijgewerkt.

Aanbevolen oplossing
Neem contact op met de leverancier om het BIOS bij te werken.

Code 36

Dit apparaat vraagt een PCI-interrupt maar is geconfigureerd voor een ISA-interrupt (of omgekeerd). Gebruik het installatieprogramma van de computer om de interrupt voor dit apparaat opnieuw te configureren. (Code 36)
Aanbevolen oplossing
De interrupt request (IRQ)-vertaling is mislukt. Wijzig de instellingen voor IRQ-reserveringen.


De instellingen voor IRQ-reserveringen wijzigen

Zie de documentatie bij de hardware voor meer informatie over het wijzigen van de BIOS-instellingen.U kunt ook het hulpprogramma voor BIOS instellen gebruiken om de instellingen voor IRQ-reserveringen te wijzigen (als dergelijke opties aanwezig zijn). Het BIOS bevat mogelijk opties voor het reserveren van bepaalde IRQ's voor peripheral component interconnect (PCI) of ISA-apparaten.

Code 37

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet initialiseren. (Code 37)
Aanbevolen oplossing
Het stuurprogramma heeft een fout geretourneerd bij het uitvoeren van de routine DriverEntry. Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoek vervolgens naar gewijzigde apparaten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als u naar het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt er niet over, kunt u proberen om het meest recente stuurprogramma te downloaden vanaf de website van de hardwarefabrikant.

Code 38

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat een vorige instantie van dit apparaatstuurprogramma nog in het geheugen is geladen. (Code 38)
Aanbevolen oplossing
Het stuurprogramma kan niet worden geladen omdat een vorige instantie nog steeds geladen is. Start de computer opnieuw op.

De wizard Probleemoplossing gebruiken

Als u de wizard Probleemoplossing nog niet hebt uitgevoerd, moet u dat nu doen.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Algemeen.
 2. Klik op Problemen oplossen om de wizard Probleemoplossing te starten. De wizard stelt u enkele eenvoudige vragen en biedt een oplossing voor uw probleem op basis van de antwoorden die u opgeeft.
 3. Volg de stappen in de Wizard om het probleem op te lossen.
Start de computer opnieuw op.

Klik op Start, klik op Afsluiten en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten in het dialoogvenster Windows afsluiten om de computer opnieuw op te starten.

Code 39

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden. Het stuurprogramma is mogelijk beschadigd of ontbreekt. (Code 39)
Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken voor Code 39-fouten:
Aanbevolen oplossing
Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoek vervolgens naar gewijzigde apparaten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 40

Windows heeft geen toegang tot deze hardware omdat de servicesleutelgegevens in het register ontbreken of onjuist zijn opgenomen. (Code 40)
Aanbevolen oplossing
Informatie in de registersubsleutel van de service voor het stuurprogramma is ongeldig. Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer en zoek vervolgens naar gewijzigde apparaten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Het stuurprogramma kan in Windows zijn ingebouwd zijn of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's hebben die zijn geïnstalleerd de laatste keer dat u het apparaat heeft ingesteld. Maar soms wordt hiermee de wizard Nieuwe hardware geopend die naar het stuurprogramma kan vragen. Als naar het stuurprogramma wordt gevraagd dat u niet hebt, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 41

Windows heeft het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat geladen maar kan het apparaat niet vinden. (Code 41)
Aanbevolen oplossing
Dit probleem treedt op als u een stuurprogramma voor een niet-Plug en Play-apparaat wilt installeren, maar het apparaat niet kunt vinden. Hier volgen enkele dingen die u kunt proberen om dit probleem op te lossen.

Als het probleem niet met de wizard Probleemoplossing is verholpen, voert u een van de volgende stappen uit:
 • Als het apparaat is verwijderd, verwijdert u het stuurprogramma, sluit u het apparaat aan en klikt u vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 • Als de hardware niet is verwijderd, zijn de stuurprogramma's verouderd. In dit geval werkt u het stuurprogramma bij vanuit Apparaatbeheer. In het eigenschappenvenster van het apparaat, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de wizard Updates voor hardware te starten. Volg de instructies om het stuurprogramma bij te werken.
 • Als het apparaat een niet-Plug en Play-apparaat is, moet u wellicht een nieuwere versie van het stuurprogramma installeren. Als u niet-Plug en Play-apparaten wilt installeren, gebruikt u de wizard Hardware toevoegen. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Typ in het vak Openen hdwwiz.cpl.

Code 42

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat er al een identiek apparaat in het systeem werkt. (Code 42)
Aanbevolen oplossing
Er is een identiek apparaat gedetecteerd. Deze fout treedt op wanneer een busstuurprogramma onjuist twee deelprocessen met identieke namen maakt (bekend als een busstuurprogrammafout) of wanneer een apparaat met een serienummer op een nieuwe locatie wordt ontdekt voordat deze wordt verwijderd van de oude locatie. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Start de computer opnieuw op.

Klik op Start, klik op Afsluiten en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten in het dialoogvenster Windows afsluiten om de computer opnieuw op te starten.

Code 43

Windows heeft dit apparaat gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (Code 43)
Aanbevolen oplossing
Een van de apparaatstuurprogramma's heeft het besturingssysteem gewaarschuwd dat het apparaat een bepaalde fout vertoont.

Als u de Wizard problemen oplossen al hebt uitgevoerd, kunt u mogelijk de documentatie van de hardware controleren voor meer informatie over het oplossen van het probleem.

Code 44

Een toepassing of service heeft dit apparaat afgesloten. (Code 44)
Aanbevolen oplossing
Start de computer opnieuw op.

Klik op Start, klik op Afsluiten en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten in het dialoogvenster Windows afsluiten om de computer opnieuw op te starten.

Code 45

Dit apparaat is momenteel niet verbonden met de computer. (Code 45)
Aanbevolen oplossing
Deze fout treedt op als een apparaat dat eerder was aangesloten op de computer, niet langer gekoppeld is. Sluit dit apparaat weer op de computer aan om dit probleem op te lossen.

Een oplossing is niet vereist. Deze foutcode wordt alleen gebruikt om aan te geven dat de verbinding met het apparaat is verbroken, en u het probleem niet hoeft op te lossen. De foutcode lost automatisch op wanneer u het bijbehorende apparaat op de computer aansluit.

Meer informatie

Als Apparaatbeheer wordt gestart met de omgevingsvariabele DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES op 1 (wat betekent dat deze apparaten weergeven) , worden eerder aangesloten (NONPRESENT) apparaten weergegeven in de lijst met apparaten en deze foutcode wordt toegewezen.

Code 46

Windows kan geen toegang tot dit apparaat krijgen omdat het besturingssysteem nu wordt afgesloten. (Code 46)
Aanbevolen oplossing
Het apparaat is niet beschikbaar omdat het systeem wordt afgesloten.

Een oplossing is niet vereist. Het hardwareapparaat werkt correct de volgende keer dat u de computer opstart.

Deze foutcode wordt alleen ingesteld wanneer Stuurprogrammacontrole is ingeschakeld en alle toepassingen al zijn afgesloten.

Code 47

Windows kan dit hardwareapparaat niet gebruiken omdat het is voorbereid voor veilig verwijderen, maar niet van de computer is verwijderd. (Code 47)
Aanbevolen oplossingen
Het apparaat opnieuw aansluiten

Deze fout treedt alleen op als u de toepassing voor veilig verwijderen gebruikt voor het voorbereiden van het verwijderen van het apparaat of als u op een fysieke knop voor uitwerpen drukt.

Sluit het apparaat opnieuw aan op uw computer

Koppel dit apparaat van de computer los en sluit het vervolgens opnieuw aan.

Start de computer opnieuw op.

Controleer of het apparaat correct is aangesloten op uw computer en start de computer opnieuw op. Klik op Start, klik op Afsluiten en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten in het dialoogvenster Windows afsluiten om de computer opnieuw op te starten.

Code 48

De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er bekende problemen met Windows zijn. Voor een nieuw stuurprogramma neemt u contact op met de hardwareleverancier. (Code 48)
Aanbevolen oplossing
Het stuurprogramma bijwerken

Neem contact op met de fabrikant van uw hardware voor de meest recente versie of een bijgewerkt stuurprogramma. Vervolgens installeert u deze op uw computer.

Code 49

Windows kan geen nieuwe hardwareapparaten starten omdat de systeemcomponent te groot is (groter dan de registerlimiet). (Code 49)
Oorzaak
De systeemcomponent heeft de maximale grootte en nieuwe apparaten werken pas weer als de grootte wordt verkleind. De systeemcomponent is een permanent onderdeel van het register dat is gekoppeld aan een set bestanden met informatie over de configuratie van de computer waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Geconfigureerde items zijn toepassingen, voorkeursinstellingen van gebruikers en apparaten. Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door specifieke apparaten die niet meer op de computer zijn aangesloten, maar nog steeds in de systeemcomponent worden vermeld.
Aanbevolen oplossing
Apparaten die u niet meer gebruikt verwijderen

Om dit probleem op te lossen, moet u eerst proberen de hardwareapparaten te verwijderen die u niet meer gebruikt.
 1. Stel Apparaatbeheer in om apparaten weer te geven die niet meer zijn aangesloten op de computer.
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
  2. Typ cmd in het vak Openen. Hiermee opent u het opdrachtpromptvenster.
  3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
   set devmgr_show_nonpresent_devices = 1
 2. In Apparaatbeheer klikt u op Beeld en vervolgens op Verborgen apparaten weergeven. U ziet nu een overzicht van apparaten die niet op de computer zijn aangesloten.
  1. Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen.
  2. Klik op het tabblad Stuurprogramma en klik vervolgens op Verwijderen in het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat. Volg de instructies.
  3. Start de computer opnieuw op.
 3. Verwijder de apparaten die u niet meer nodig hebt.
 4. Controleer het dialoogvenster Eigenschappen in Apparaatbeheer om te zien of de fout is opgelost.

Code 52

De digitale handtekening voor de benodigde stuurprogramma's voor dit apparaat kan niet worden gecontroleerd. Met een recente wijziging van hardware of software kan een bestand zijn geïnstalleerd dat verkeerd wordt ondertekend of beschadigd is, of dat mogelijk schadelijke software van een onbekende bron is. (Code 52)
Oorzaak
Het stuurprogramma is mogelijk niet ondertekend of beschadigd.
Aanbevolen oplossing
Als het probleem niet met de wizard Probleemoplossing is verholpen, probeert u een van de volgende stappen:
Eigenschappen

Artikel-id: 310123 - Laatst bijgewerkt: 14 feb. 2017 - Revisie: 3

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

Feedback