Blijf beschermd met Windows-beveiliging

Van toepassing: SecurityWindows 10

Windows 10 biedt de allernieuwste virusbeveiliging met Windows-beveiliging. Uw apparaat wordt actief beveiligd vanaf het moment dat u Windows 10 start. Windows-beveiliging scant voortdurend op malware (schadelijke software), virussen en beveiligingsrisico's. Naast deze realtime-beveiliging worden er automatisch updates gedownload om de veiligheid van uw apparaat te garanderen en het te beschermen tegen gevaren.

Windows Defender Security Center

Als u Windows 10 in de S-modus uitvoert, zijn enkele functies iets anders. Omdat deze modus is gestroomlijnd voor een betere beveiliging, heeft het gebied Virus- en bedreigingsbeveiliging minder opties. Maar maakt u zich geen zorgen. De ingebouwde beveiliging van deze modus voorkomt automatisch dat virussen en andere bedreigingen worden uitgevoerd op uw apparaat en u ontvangt automatisch beveiligingsupdates. Zie Veelgestelde vragen voor Windows 10 in S-modus voor meer informatie.

Beveiligingsgegevens verwijderen


De functies van Windows-beveiliging begrijpen en aanpassen


Windows-beveiliging houdt u op de hoogte van de virusbeveiliging door weer te geven wanneer:

 • Uw apparaat voor het laatst is gescand op bedreigingen.
 • Uw definities de laatste keer werden bijgewerkt. Definities zijn bestanden die Windows-beveiliging gebruikt bij het beveiligen van uw apparaat tegen de nieuwste bedreigingen.
 • Scan van prestaties en status van apparaten werd uitgevoerd. Deze scan waarborgt dat uw apparaat efficiënt werkt.

U kunt de wijze waarop uw apparaat wordt beveiligd, aanpassen met deze Windows-beveiligingsfuncties: Om ze te gebruiken, selecteert u de Startknop  en daarna Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows-beveiliging. Selecteer vervolgens de functie die u wilt verkennen.

 • Virus- en bedreigingsbeveiliging. Bewaak de bedreigingen voor uw apparaat, voer scans uit en haal updates op om de nieuwste bedreigingen te detecteren. (Sommige van deze opties zijn niet beschikbaar als u Windows 10 uitvoert in de S-modus).
 • Accountbeveiliging. Toegang tot aanmeldingsopties accountinstellingen, met inbegrip van Windows Hello en dynamisch vergrendelen.
 • Firewall- en netwerkbeveiliging. De instellingen van uw firewall beheren en controleren wat er gebeurt met uw netwerken en internetverbindingen.
 • App- en browserbeheer. Hiermee worden instellingen voor Windows Defender SmartScreen bijgewerkt om uw apparaat te helpen beschermen tegen mogelijk schadelijke apps, bestanden, websites en downloads. U krijgt Exploit Protection tegen misbruik en u kunt de beveiligingsinstellingen voor uw apparaten aanpassen.
 • Apparaatbeveiliging. Bekijk ingebouwde beveiligingsopties om te helpen uw apparaat te beschermen tegen aanvallen door malware.
 • Apparaatprestaties en -status. Bekijk de statusgegevens van de prestaties van uw apparaat en houd uw apparaat schoon en up-to-date met de laatste versie van Windows 10.
 • Gezinsopties. Houd de online activiteiten van uw kinderen en de apparaten in uw gezin bij.

Statuspictogrammen geven uw veiligheidsniveau aan:

 • Groen betekent dat uw apparaat voldoende is beveiligd en er geen aanbevolen acties zijn.
 • Geel betekent dat er een veiligheidsaanbeveling voor u is.
 • Rood is een waarschuwing dat iets uw onmiddellijke aandacht vereist.

Een scan handmatig uitvoeren


Als u zich zorgen maakt over risico's voor een specifiek bestand of specifieke map, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand of de map in Verkenner, en selecteert u vervolgens Scannen met Windows Defender.

Als u vermoedt dat zich malware of een virus op uw apparaat bevindt, moet u onmiddellijk een snelle scan uitvoeren. Dit is veel sneller dan een volledige scan van alle bestanden en mappen.

Een snelle scan uitvoeren in Windows-beveiliging:

 1. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows-beveiliging > Virus- en bedreigingsbeveiliging.
 2. Selecteer onder Huidige bedreigingen de optie Snelle scan (of in eerdere versies van Windows 10, selecteer onder Bedreigingsgeschiedenis de optie Nu scannen).

Als u geen urgente problemen vindt, moet u uw apparaat mogelijk grondiger onderzoeken.

Een geavanceerde scan uitvoeren in Windows-beveiliging

 1. Selecteer de Startknop  en selecteer vervolgens Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows-beveiliging > Virus- en bedreigingsbeveiliging.
 2. Selecteer onder Huidige bedreigingen de optie Scanopties (of in eerdere versies van Windows 10, selecteer onder Bedreigingsgeschiedenisde optie Een nieuwe geavanceerde scan uitvoeren).
 3. Selecteer een van de volgende scanopties:
  • Volledige scan (Hiermee worden de bestanden en programma's gecontroleerd die momenteel op uw apparaat worden uitgevoerd)
  • Aangepaste scan (Hiermee wordt gescand op specifieke bestanden of mappen)
  • Windows Defender Offline scan (Voer deze scan uit wanneer u bang bent dat uw apparaat is of kan worden geïnfecteerd door een virus of malware). Meer informatie over Windows Defender Offline
 4. Selecteer Nu controleren.

Meer informatie over het uitvoeren van een geavanceerde scan

Uw eigen scan plannen


Hoewel Windows-beveiliging uw apparaat ter beveiliging regelmatig scant, kunt u ook instellen wanneer en hoe vaak de scans moeten worden uitgevoerd.

Een scan plannen

 1. Selecteer de Startknop , typ taken plannen in het vak Zoeken en selecteer in de lijst met resultaten de optie Taken plannen..
 2. Vouw in het linkerdeelvenster met de pijl (>) Bibliotheek voor Taakplanner uit, doe hetzelfde met Microsoft > Windows en blader daarna omlaag. Selecteer vervolgens de map Windows Defender.
 3. Selecteer in het deelvenster boven in het midden de optie Geplande scan van Windows Defender. (Wijs de opties aan om de volledige namen weer te geven.)
 4. Schuif in het deelvenster Acties aan de rechter kant omlaag en selecteer vervolgens Eigenschappen.
 5. Selecteer in het venster dat wordt geopend, het tabblad Triggers en daarna Nieuw.
 6. Stel uw tijdstip en de frequentie in en klik daarna op OK.
 7. Bekijk de planning en selecteer OK.

Realtime-beveiliging van Windows Defender Antivirus in- of uitschakelen


Soms moet u een lopende realtime-beveiliging kort onderbreken. Terwijl realtime-beveiliging is uitgeschakeld, worden bestanden die u opent of downloadt niet op bedreigingen gescand. Realtime-beveiliging wordt echter snel weer ingeschakeld om uw apparaat te beveiligen.

Realtime-beveiliging tijdelijk uitschakelen:

 1. Selecteer de Startknop en daarna Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows-beveiliging > Virus- en bedreigingsbeveiliging > Instellingen beheren. (Selecteer in eerdere versies van Windows 10 Virus- en bedreigingsbeveiliging > Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging).
 2. Stel de Realtime-beveiliging in op Uit en kies Ja om te verifiëren.