Een scan in Windows Defender Antivirus plannen

Van toepassing: Windows DefenderWindows 10

Windows Defender Antivirus scant regelmatig uw apparaat om het veilig te houden. Dit gebeurt terwijl u het apparaat niet gebruikt, zodat u er geen last van hebt. U kunt Windows Defender Antivirus ook zo instellen dat er op een bepaalde tijd en met een bepaalde regelmaat een scan wordt uitgevoerd.

  • Zoek Taken plannen en open het venster.

  • Vouw in het linkerdeelvenster Bibliotheek voor Taakplanner > Microsoft > Windows uit en blader omlaag. Selecteer vervolgens de map Windows Defender.
  • Dubbelklik in het deelvenster boven in het midden op Geplande scan van Windows Defender.
    De optie Geplande scan van Windows Defender in Taken plannen
  • Selecteer in het venster Geplande-scaneigenschappen van Windows Defender (lokale computer) het tabblad Triggers, ga naar de onderkant van het venster en selecteer vervolgens Nieuw.
  • Geef op hoe vaak u scans wilt uitvoeren en wanneer u ze wilt starten.