Concentratiehulp in- of uitschakelen in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

In- en uitschakelen

Met Concentratiehulp (ook wel stiltetijd genoemd in eerdere versies van Windows 10) kun je afleidende meldingen voorkomen wanneer je geconcentreerd moet blijven. Deze functie is standaard ingesteld op automatisch inschakelen onder bepaalde voorwaarden. Zo kun je Concentratiehulp in- of uitschakelen:

 • Selecteer het pictogram voor actiecentrum  op de taakbalk.
 • Selecteer Concentratiehulp om door de beschikbare instellingen te bladeren: Alleen prioriteit, Alleen alarmen of Uit. (Als je de tegel voor Concentratiehulp niet ziet, moet je mogelijk eerst Uitvouwen selecteren.)
  Pictogram van actiecentrum en tegel voor stiltetijd.
 • Je kunt de instellingen voor Concentratiehulp ook bewerken door het selecteren van Start en vervolgens Instellingen  > Systeem > Concentratiehulp of door Concentratiehulp in de zoekbalk te typen  en Instellingen voor Concentratiehulp te selecteren in de lijst met resultaten.

Instellingen voor automatische activering

Concentratiehulp is standaard ingesteld om automatisch te worden geactiveerd wanneer je het beeldscherm dupliceert, een game speelt of een app gebruikt in de modus volledig scherm. Je kunt een of meer van deze elementen beheren, evenals bepalen tot welk niveau meldingen worden onderdrukt.

 • Selecteer Start en vervolgens Instellingen  > Systeem > Concentratiehulp of typ Concentratiehulp in de zoekbalk  en selecteer Instellingen voor Concentratiehulp in de lijst met resultaten.
  Instellingen voor concentratiehulp
 • Als je de huidige status van concentratiehulp wilt instellen, selecteer je Uit (alle meldingen ontvangen), Alleen prioriteit (alleen meldingen zien van een lijst die je naar eigen wens kunt aanpassen) of Alleen alarmen (verberg alles behalve alarmen).
 • Onder Automatische regels kun je de voorwaarden bepalen die ervoor zorgen dat concentratiehulp automatisch wordt geactiveerd. Selecteer het item om die voorwaarde in of uit te schakelen en de tijd en/of het niveau van concentratiehulp te bepalen dat die voorwaarde activeert, of selecteer gewoon de schakelaar als snelkoppeling om een voorwaarde in of uit te schakelen. (Als je concentratiehulp helemaal wilt deactiveren, kun je deze allemaal uitschakelen.)
 • Selecteer Een overzicht van activiteiten weergeven die ik heb gemist terwijl concentratiehulp was ingeschakeld om wanneer je concentratiehulp verlaat een melding te versturen over wat is omgeleid naar het actiecentrum. Schakel dit selectievakje uit om deze melding te deactiveren.
 • Wanneer concentratiehulp automatisch wordt ingeschakeld, wordt standaard een melding in het actiecentrum weergegeven waarin wordt uitgelegd dat concentratiehulp is ingeschakeld en meldingen worden onderdrukt. Als je dit bericht liever niet ziet, klik je op de knop Concentratiehulp wijzigen in de melding en schakel je het selectievakje Een melding weergeven in actiecentrum wanneer concentratiehulp automatisch wordt ingeschakeld uit in de pagina Instellingen die wordt geopend.