Spraakherkenning gebruiken in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

Een microfoon instellen

Voordat u spraakherkenning instelt, moet u ervoor zorgen dat u een microfoon hebt ingesteld.

  • Selecteer de Startknop  en vervolgens Instellingen  > Tijd en taal > Spraak.
  • Onder Microfoon selecteert u de knop Aan de slag.
    Stel de optie Microfoon in de app Windows 10-instellingen in.

Uw pc helpen uw stem te herkennen

U kunt Windows 10 leren uw stem te herkennen. Dit stelt u als volgt in:

  • Typ Windows Spraakherkenning in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Windows Spraakherkenning in de lijst met resultaten.
  • Als u geen dialoogvenster met de tekst 'Welcome to Speech Recognition Voice Training' ziet, klikt u vervolgens in het zoekvak op de taakbalk, typt u Configuratiescherm en selecteert u Configuratiescherm in de lijst met resultaten. Selecteer vervolgens Toegankelijkheid > Spraakherkenning > Uw computer instellen om u beter te verstaan.
  • Volg de instructies om spraakherkenning in te stellen.