Een systeemherstelpunt maken

Van toepassing: Windows 10

  • Typ in het zoekvak op de taakbalk Een herstelpunt maken en selecteer dit in de lijst met resultaten.
  • Selecteer op het tabblad Systeembeveiliging in Systeemeigenschappen de optie Maken.

    Het tabblad Systeembeveiliging in het dialoogvenster Systeemeigenschappen
  • Typ een beschrijving voor het herstelpunt en selecteer Maken > OK.