Een app vastmaken aan de taakbalk

Van toepassing: Windows 10

  • Druk via het menu Start  of de lijst met apps op een app en houd dit ingedrukt (of klik met de rechtermuisknop op een app) en selecteer vervolgens Meer > Vastmaken aan taakbalk .
    Een app vastmaken aan de taakbalk