Werken met Extern bureaublad

Van toepassing: Windows 10

Gebruik Extern bureaublad op uw Windows 10-pc of op uw Windows-, Android- of iOS-apparaat om op afstand verbinding te maken met een pc.

  • Stel de pc waarmee u verbinding wilt maken, zo in dat externe verbindingen zijn toegestaan:
    • Selecteer op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, Start > Instellingen > Systeem > Extern bureaublad en schakel Extern bureaublad inschakelen in.
    • Noteer de naam van deze pc onder Verbinding maken met deze pc. Deze hebt u later nodig.
  • Extern bureaublad gebruiken om verbinding te maken met de pc die u instelt:
    • Op uw lokale Windows 10-pc: typ in het zoekvak op de taakbalk de tekst Verbinding met extern bureaublad en selecteer vervolgens Verbinding met extern bureaublad. Typ in Verbinding met extern bureaublad de naam van de pc waarmee u verbinding wilt maken (vanaf stap 1) en selecteer vervolgens Verbinding maken.

    • Op uw Windows-, Android- of iOS-apparaat: open de app Extern bureaublad (die gratis beschikbaar is in de Microsoft Store, Google Play en Mac App Store) en voeg de naam van de pc toe waarmee u verbinding wilt maken (vanaf stap 1). Selecteer de naam van de externe pc die u hebt toegevoegd, en wacht tot de verbinding is voltooid.