Een standaardprinter instellen in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

  • Als u een standaardprinter wilt kiezen, selecteert u de knop Start  en vervolgens Instellingen . Ga naar Apparaten > Printers en scanners > selecteer een printer > Beheren. Selecteer vervolgens Als standaard instellen. Als u Mijn standaardprinter door Windows laten beheren hebt geselecteerd, moet u de selectie hiervan uitschakelen voordat u zelf een standaardprinter kunt kiezen.
  • In Windows 10 kunt u de printer die u het laatst hebt gebruikt instellen als standaardprinter. Als u deze modus wilt inschakelen, opent u Start  en selecteert u Instellingen > Apparaten > Printers en scanners. Schakel het selectievakje in naast Mijn standaardprinter door Windows laten beheren.