Dicteerfunctie gebruiken in plaats van typen op uw pc

Van toepassing: Windows 10

Gebruik de dicteerfunctie om overal op uw pc gesproken woord om te zetten in tekst met Windows 10. Bij dicteren wordt spraakherkenning gebruikt, die is ingebouwd in Windows 10, zodat u niets hoeft te downloaden en installeren om het te gebruiken.

Selecteer om te dicteren eerst een tekstveld en druk op de Windows-logotoets  + H om de werkbalk Dicteren te openen. Zeg vervolgens wat u denkt. Als u het dicteren op elk gewenst moment tijdens het dicteren wilt stoppen, zegt u 'Stop yes dicteren'.

Dictation toolbar in Windows

Als u een tablet of een touchscreen gebruikt, tikt u op de knop Microfoon op het schermtoetsenbord om met dicteren te beginnen. Tik er opnieuw op als u wilt stoppen met dicteren of zeg 'stop met dicteren'.

Als u meer wilt weten over spraakherkenning, lees dan spraakherkenning gebruiken in Windows 10. Lees hoe u de microfoon instelt en test in Windows 10voor meer informatie over het instellen van uw Microphone.

Opdrachten voor dicteren


Gebruik opdrachten voor dicteren om uw pc te vertellen wat er moet gebeuren, zoals 'verwijder dat' of 'selecteer het vorige woord'.

In de volgende tabel ziet u wat u kunt zeggen. Als een woord of zin vet is, is het een voorbeeld. Vervang zo´n woord of zin door soortgelijke woorden voor het gewenste resultaat.

Om het volgende te doen Zegt u het volgende
Een selectie wissen Wis selectie; hef selectie op
Het laatste dicteerresultaat of de momenteel geselecteerde tekst verwijderen Verwijder dat; streep dat door
Een eenheid tekst verwijderen, zoals het huidige woord Verwijder woord
De cursor verplaatsen naar het eerste teken na een opgegeven woord of zinsdeel Ga achter woord staan; ga naar het einde van alinea; ga naar het einde van die
De cursor verplaatsen naar het einde van een eenheid tekst Ga achter woord staan; plaats de cursor achter woord; ga naar het einde van die; ga naar het einde van alinea
De cursor per eenheid tekst achteruit verplaatsen Ga terug naar het vorige woord; ga omhoog naar de vorige alinea
De cursor verplaatsen naar het eerste teken voor een opgegeven woord of zinsdeel Naar het begin van het woord gaan
De cursor verplaatsen naar het begin van een eenheid tekst Ga ervoor staan; ga naar het begin van die
De cursor naar de volgende eenheid tekst vooruit verplaatsen Ga vooruit naar het volgende woord; ga omlaag naar de volgende alinea
De cursor naar het einde van een eenheid tekst verplaatsen Ga naar het einde van het woord; ga naar het einde van de alinea
Gebruik een van de volgende toetsen: Tab, Enter, End, Home, PgUp, PgDn, Backspace, Delete Tik op Enter; druk op Backspace
Een specifiek woord of zinsdeel selecteren Selecteer woord
Het laatste dicteerresultaat selecteren Selecteer dat
Een eenheid tekst selecteren Selecteer de volgende drie woorden; selecteer de vorige twee alinea's
De spellingmodus in- en uitschakelen Start spelling; stop spelling

Letters, cijfers, interpunctie en symbolen dicteren


U kunt de meeste cijfers en leestekens dicteren door het cijfer of het leesteken te zeggen. Als u letters en symbolen wilt dicteren, zegt u 'start spelling.' Zeg vervolgens het symbool of de letter of het fonetische alfabet ICAO.

Als u een hoofdletter wilt dicteren, zegt u 'hoofdletters' voor de letter. Bijvoorbeeld: 'hoofdletter A' of 'hoofdletter alfa'. Wanneer u klaar bent, zegt u 'stop spelling.'

Hier volgen de leestekens en symbolen die kunt u dicteren.

Als u het volgende wilt invoegen Zegt u het volgende

@

apestaartsymbool; at-teken

#

Symbool voor hekje; teken voor hekje; symbool voor nummer; teken voor nummer; symbool voor hash; teken voor hash; symbool voor hashtag; teken voor hashtag; symbool voor muziekkruis; teken voor muziekkruis

$

Dollarsymbool; dollarteken; symbool voor dollars; teken voor dollars

%

Procentsymbool; procentteken

^

Caret

&

En-symbool; en-teken; ampersandsymbool; ampersandteken

*

Sterretje; maal; ster

(

Haakje openen; haakje links; haak openen; haak links

)

Haakje sluiten; haakje rechts; haak sluiten; haak rechts

_

Onderstrepingsteken

-

Afbreekstreepje; streepje; minteken

~

Tilde

\

Backslash

/

Slash; gedeeld door

,

Komma

.

Punt; decimaalteken, cijfer achter de komma

;

Puntkomma

'

Apostrof, enkel aanhalingsteken openen; enkel aanhalingsteken sluiten

=

Is gelijk aan-symbool; gelijkteken; is gelijk aan-symbool; is gelijk-teken

(spatie)

Spatie

|

Pijpteken

:

Dubbele punt

?

Vraagteken

[

Haakje openen; vierkante haak openen; haakje links; vierkante haak links

]

Haakje sluiten; vierkante haak sluiten; haakje rechts; vierkante haak rechts

{

Accolade openen; accolade links

}

Accolade sluiten; accolade rechts

+

Plussymbool; plusteken

<

Punthaak openen; kleiner dan-teken; punthaak links; kleiner dan-symbool

>

Punthaak sluiten; groter dan-teken; punthaak rechts; groter dan-symbool

"

Aanhalingstekens openen; aanhalingstekens sluiten; dubbele aanhalingstekens openen; dubbele aanhalingstekens sluiten

Ondersteunde talen


De opdrachten voor dicteren zijn alleen beschikbaar in Amerikaans-Engels.

U kunt basistekst, symbolen, letters en cijfers in deze talen dicteren:

  • Vereenvoudigd Chinees
  • Engels (Australië, Canada, India, Verenigd Koninkrijk)
  • Frans (Frankrijk, Canada)
  • Duits (Duitsland)
  • Italiaans (Italië)
  • Portugees (Brazilië)
  • Spaans (Mexico, Spanje)

Zie Spraakherkenning gebruiken als u wilt dicteren in andere talen.