10 juli 2018 - KB4338814 (OS-build 14393.2363)

Van toepassing: Windows 10, version 1607Windows Server 2016

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Hiermee wordt de functie Element inspecteren van Internet Explorer bijgewerkt volgens het beleid waarmee het starten van ontwikkelhulpprogramma's wordt uitgeschakeld.
  • Hiermee wordt een probleem opgelost dat in sommige gevallen ervoor zorgt dat de onjuiste IME-modus wordt gekozen op een IME-actief element.
  • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij DNS-aanvragen proxyconfiguraties in Internet Explorer en Microsoft Edge negeren. 
  • Hiermee worden extra problemen met bijgewerkte tijdzone-informatie opgelost.
  • Hiermee wordt de ondersteuning bijgewerkt voor de conceptversie van het protocol Token Binding v0.16. 
  • Hiermee wordt het Windows-ecosysteem geëvalueerd om te zorgen voor toepassings- en apparaatcompatibiliteit voor alle updates van Windows.

  • Beveiligingsupdates voor Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows-apps, Microsoft Graphics, Windows Datacenter Networking, Windows-virtualisatie, Windows-kernel en Windows Server.

Opmerking Deze update is niet beschikbaar met bestanden voor snelle installatie voor Windows Server 2016.

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op uw apparaat geïnstalleerd.

Meer informatie over de opgeloste beveiligingsproblemen vindt u in de Security Update Guide.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing
Na het installeren van deze update op een DHCP-failoverserver ontvangen Enterprise-clients mogelijk een ongeldige configuratie bij het aanvragen van een nieuw IP-adres.  Hierdoor kan de verbinding verloren gaan omdat systemen hun leases niet kunnen vernieuwen.

Dit probleem is opgelost in KB4345418.

Na het installeren van deze update kan op bepaalde apparaten waarop werkbelastingen voor netwerkbewaking worden uitgevoerd, de 0xD1 Stop-fout worden weergegeven vanwege een racevoorwaarde.

Dit probleem is opgelost in KB4345418.

Het opnieuw starten van de SQL Service-service kan soms mislukken met de fout 'Tcp-poort is al in gebruik'.

Dit probleem is opgelost in KB4345418.

Wanneer een beheerder probeert de World Wide Web-publicatieservice (W3SVC) te stoppen, blijft de stopstatus van de W3SVC actief, maar kan deze niet volledig worden gestopt of opnieuw worden gestart.

Dit probleem is opgelost in KB4345418.

Nadat u een van de Juli 2018 Beveiligingsupdates voor .NET Framework hebt geïnstalleerd, kan een COM-onderdeel niet worden geladen omdat een fout van het type 'toegang is geweigerd', 'klasse is niet geregistreerd' of 'interne fout is opgetreden voor onbekende redenen' is opgetreden. De meest voorkomende fouthandtekening is de volgende:

Uitzonderingstype: System.UnauthorizedAccessException

Bericht: Toegang is geweigerd (Uitzondering van HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED) ontvangen)

Dit probleem is opgelost in KB4346877.


 

Deze update downloaden


Deze update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd vanuit Windows Update. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Voorwaarde: de onderhoudsstackupdate (SSU) (KB4132216) moet worden geïnstalleerd voordat de meest recente cumulatieve update (LCU) (KB4284833) wordt geïnstalleerd. De LCU wordt pas als van toepassing gerapporteerd nadat de SSU is geïnstalleerd.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4338814 voor een lijst met bestanden die deel uitmaken van deze update.