Bureaublad-apps voor Windows 10 en privacy

Van toepassing: PrivacyWindows 10

Bureaublad-apps zijn een specifiek type apps die niet op dezelfde manier als een Microsoft Store-app om toestemming vragen voor toegang tot gegevens die zijn gekoppeld aan de privacy-instellingen in Windows 10. Sommige bureaublad-apps vragen mogelijk zelfs niet eens om toestemming voor toegang tot persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat. Bureaublad-apps worden evenmin weergegeven in de lijst met apps op de pagina's met privacyinstellingen waarin u kunt kiezen welke apps gegevens kunnen gebruiken die gekoppeld zijn aan die privacyinstelling.

Wat zijn bureaublad-apps? Deze worden meestal gedownload van het internet of geïnstalleerd vanaf een bepaald type medium (zoals een cd, dvd of USB-opslagapparaat). Ze worden gestart met een .EXE- of .DLL-bestand en worden meestal uitgevoerd op uw apparaat, in tegenstelling tot webapps (die in de cloud worden uitgevoerd).

Lees het privacybeleid van elke bureaublad-app die u installeert om meer te weten te komen over hoe deze app mogelijk persoonlijke gegevens gebruikt die zijn opgeslagen op uw apparaat. Controleer ook of de bureaublad-apps die u hebt geïnstalleerd zijn voorzien van eigen opties voor controle over de toegang tot persoonlijke gegevens. Om het risico verder te verkleinen dat een app of service uw locatie kan bepalen wanneer de locatie-instelling is uitgeschakeld, dient u alleen apps en diensten van vertrouwde bronnen te installeren.

Buiten de privacyinstellingen die beschikbaar zijn in Windows 10, bestaan er verschillende maten van uitzonderingen voor hoe een bureaublad-app mogelijk toegang heeft tot persoonlijke gegevens op het apparaat en deze kan gebruiken.

Locatie. Zelfs als u de instelling voor de locatie van het apparaat hebt uitgeschakeld, kunnen sommige apps en services van derden gebruik maken van andere technologieën (zoals Bluetooth, Wi-Fi, cellulair modem enz.) om de locatie van het apparaat met verschillende maten van nauwkeurigheid te bepalen. Microsoft eist van derden die apps ontwikkelen voor onze Microsoft Store of apps ontwikkelen met behulp van Microsoft-tools dat zij de Windows locatie-instellingen respecteren, tenzij u de wettelijk vereiste toestemming hebt gegeven om de externe ontwikkelaar uw locatie te laten bepalen. Voor een uitgebreidere bescherming van uw locatie kunt u overwegen om de op radio gebaseerde componenten van uw apparaat, zoals Wi-Fi, Bluetooth, cellulair modem en GPS-componenten, uit te schakelen, die door apps gebruikt kunnen worden om uw exacte locatie te bepalen. Dit zal echter ook andere ervaringen belemmeren, zoals bellen (inclusief noodoproepen), berichten, internetconnectiviteit en verbinding maken met randapparatuur zoals uw hoofdtelefoon.

Camera, microfoon en andere privacyinstellingen die rechtstreeks verband houden met een randapparaat. Sommige bureaublad-apps worden mogelijk niet beïnvloed door het uitschakelen van deze privacyinstellingen. Zo zou een app waarmee ook een stuurprogramma wordt geïnstalleerd bijvoorbeeld rechtstreeks met uw camera- of microfoonhardware kunnen communiceren, waarbij de mogelijkheid van Windows om de toegang te beheren wordt genegeerd. Voor een uitgebreidere beveiliging van uw persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan deze instellingen kunt u overwegen deze apparaten uit te schakelen, zoals het loskoppelen of uitschakelen van uw camera of microfoon.

Overige privacyinstellingen. Tenzij u ervoor kiest een bepaalde bureaublad-app niet te installeren of te gebruiken, zijn er voor andere privacyinstellingen die niet hierboven worden genoemd geen stappen die u kunt uitvoeren om ervoor te zorgen dat bureaublad-apps zonder uw medeweten geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens.