Veiligheidswaarschuwingen en -instructies van product

Van toepassing: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 Dit symbool duidt op veiligheids- en statusberichten in deze apparaathandleiding.

KENNISGEVING: Lees de veiligheids- en statusinformatie


Van toepassing op: alle producten

Microsoft-producten zijn ontwikkeld met het oog op veiligheid en effectiviteit. Lees deze handleiding voor de belangrijke veiligheids- en statusinformatie over je apparaat en voor de voorwaarden van de beperkte garantie die van toepassing is op je apparaat. De handleiding is bedoeld om je te helpen vertrouwd te raken met het apparaat en productiever te worden bij het gebruik ervan. Als je de instructies voor de juiste installatie en het correcte gebruik en onderhoud van je apparaat niet opvolgt, loop je een grotere kans op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade.

Aanvullende ondersteuning is te vinden op support.microsoft.com of op de Surface-app voor Surface-apparaten.

KENNISGEVING: Lees de gebruiksaanwijzing


Van toepassing op: alle producten

Het niet correct installeren, gebruiken of onderhouden van dit product kan de kans op schade van je apparaat of apparaten vergroten. Lees deze handleiding en bewaar alle gedrukte handleidingen voor later gebruik. Ga naar support.microsoft.com voor vervangende handleidingen of raadpleeg de Microsoft Help- en ondersteuningssectie voor contactgegevens.

​Let op: De stabiliteit van het apparaat


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiele apparaten en Surface-docking stations

Plaats je apparaat niet op ongelijke of instabiele oppervlakken.  Zorg ervoor dat je het goed vasthoudt bij het dragen en draag het niet aan een accessoire, kabel of snoer. Als je je apparaat niet goed vasthoudt, kan dit vallen of een persoon of voorwerp raken, waardoor je apparaat beschadigd zou kunnen raken, schade zou kunnen toebrengen aan andere eigendommen of persoonlijk letsel zou kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik met hoog risico


Van toepassing op: alle producten

Het apparaat is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in een toepassing of situatie waarin een storing van welke aard dan ook aan het apparaat kan leiden tot dood, ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan het milieu ('gebruik met hoog risico'). Als je besluit het apparaat te gebruiken voor een toepassing met hoog risico, doe je dat op eigen risico.

Let op: Glas van touchscreen


Van toepassing op: Surface, mobiele apparaten en Surface Hub

Het touchscreen op je apparaat is, zoals de meeste touchscreens, gemaakt van glas. Het glas kan breken als je apparaat valt of ergens hard mee in aanraking komt. Verminder het risico op persoonlijk letsel door te voorkomen dat je het scherm aanraakt als het glas gebroken, versplinterd of gebarsten is en laat het scherm vervangen.

Een gebarsten of versplinterd touchscreen ten gevolge van verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat wordt niet gedekt door de beperkte garantie.

LET OP: Gehoorbescherming


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds en mobiele apparaten

Frequente of langdurige blootstelling aan luide ruis of harde geluiden bij het gebruik van een headset of hoofdtelefoon kan tot tijdelijk of permanent gehoorverlies leiden. De individuele gevoeligheid voor gehoorverlies door harde geluiden en potentiële gehoorproblemen varieert van persoon tot persoon. Bovendien kan het geluidsvolume dat wordt geproduceerd door een apparaat variëren afhankelijk van de aard van het geluid, de apparaatinstellingen en de gebruikte headset of hoofdtelefoon. Als gevolg hiervan is er niet één volume-instelling die geschikt is voor iedereen of voor elke combinatie van geluid, instellingen en apparatuur.

Hier volgen enkele aanbevelingen op basis van gezond verstand om je blootstelling aan luide ruis of harde geluiden bij gebruik van een headset of hoofdtelefoon met je apparaat tot een minimum te beperken:

 • Luister zo min mogelijk naar hard geluid. Al word je elke dag maar enkele malen blootgesteld aan geluid, uiteindelijk moet dit wel bij elkaar worden opgeteld. Bij een maximaal volume kan het beluisteren van muziek of andere inhoud op je apparaat met behulp van een headset of hoofdtelefoon je gehoor binnen 15 minuten beschadigen. Als je tevens wordt blootgesteld aan andere harde geluiden, hoef je minder lang met een hoog volume te luisteren om gehoorschade op te lopen.
 • Hoe langer je jezelf blootstelt aan harde geluiden, des te groter de kans dat je gehoor beschadigd raakt. Hoe harder het geluid, des te minder tijd er nodig is om je gehoor te beschadigen. 
 • Zet altijd het volume op je apparaat in een lage stand voordat je een headset of een hoofdtelefoon aansluit op je apparaat. Stel het volume zodanig in dat je het geluid duidelijk hoort in een stille omgeving, en stel het volume niet harder in dan dat.
 • Verhoog het volume niet nadat je bent begonnen met luisteren. Je oren kunnen zich na verloop van tijd aanpassen zodat geluid met een hoog volume normaal lijkt, maar het hoge volume kan dan toch je gehoor beschadigen. 
 • Verhoog het volume niet om geluid van buiten te blokkeren. De combinatie van geluid van buiten en geluid uit je headset of hoofdtelefoon kan je gehoor beschadigen. Geluiddempende hoofdtelefoons of hoofdtelefoons met ruisonderdrukking kunnen het geluid van buiten dempen zodat je het volume niet hoger hoeft te zetten. 
 • Als je iemand die bij je in de buurt staat en die normaal spreekt niet kunt verstaan, moet je het volume lager zetten. Geluid dat normale spraak overstemt, kan je gehoor beschadigen. Zelfs met een geluiddempende hoofdtelefoon of een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking moet je mensen die bij je in de buurt staan, kunnen horen praten.
 • Als je de kans op gehoorschade tot een minimum wilt beperken, stel je het volume zo laag in dat je nog een gesprek kunt voeren met mensen die bij je in de buurt staan.
 • Hoofdtelefoons en headsets kunnen gevaarlijke voorwerpen zoals nietjes en paperclips aantrekken. Controleer altijd je headset of hoofdtelefoon vóór gebruik.
 • Gebruik van een headset of hoofdtelefoon tijdens het rijden is mogelijk verboden of beperkt in jouw regio; raadpleeg je lokale wetten en voorschriften voor meer informatie.

Wees tot slot alert op symptomen van gehoorverlies. Het is verstandig om je gehoor regelmatig te laten controleren door een audicien. Stop in de volgende situaties met het gebruik van een headset of hoofdtelefoon met je apparaat en laat je gehoor controleren:

 • als je symptomen van gehoorverlies vertoont
 • als je last hebt van oorsuizen
 • als spraak gedempt, dof of vlak klinkt.

WAARSCHUWING: Bepaalde onderdelen van dit apparaat zijn magnetisch


Van toepassing op: Surface, HoloLens, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pen en Surface-docking stations

Delen van je apparaat zijn magnetisch en trekken mogelijk metalen voorwerpen aan. Je kunt het risico op vonken en de schade die hierdoor ontstaat aan je apparaat, andere voorwerpen en/of persoonlijk letsel verminderen door te controleren of de elektrische verbindingsvlakken vrij zijn van metalen voorwerpen voordat je apparaten met elkaar of met een oplader verbindt.  Plaats geen apparaten die magnetisch gevoelig zijn, creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat om de kans te verkleinen dat door de aanwezigheid van een magnetisch veld tussen het apparaat en andere apparaten, de werking van medische apparaten wordt verstoord of magnetisch opgeslagen gegevens beschadigd raken.

WAARSCHUWING: Poorten en openingen


Van toepassing op: alle producten

Het risico op brand, elektrische schok of schade aan je Microsoft-apparaat voorkomen

 • Voer geen objecten in de ventilator, ventilatieopeningen, poorten, sleuven en scharnieren van de standaard, ruimten rondom toetsen of andere openingen in.
 • Probeer poorten, sleuven en scharnieren van de standaard, ruimten rondom toetsen of andere openingen niet schoon te maken met scherpe objecten (zoals paperclips, schroevendraaiers, messen, enz.)

WAARSCHUWING: Reinigen


Van toepassing op: alle producten

Het risico van brand, schokken of schade aan je Microsoft-apparaat tijdens het reinigen kan worden gereduceerd door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Koppel alle kabels los en schakel je apparaat uit voordat je met de reiniging begint.
 • Reinig alleen de buitenkant van je apparaat.
 • Reinig je apparaat met een droge doek. 
 • Maak de buitenkant van de ventilator, ventilatieopening of andere opening voorzichtig schoon om eventueel opgehoopt stof te verwijderen.
 • Dompel aansluitingen niet onder in vloeistoffen om ze schoon te maken. Gebruik een schone doek en veeg ze voorzichtig droog. (Niet van toepassing op Microsoft Band)
 • Bij de Microsoft Band reinig en droog je de aansluitingen voordat je gaat opladen.

KENNISGEVING: Compatibiliteit met derden


Van toepassing op: alle producten

Bepaalde accessoires van derden zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat of mogelijk vervalst, zodat wij dringend aanraden uitsluitend originele apparaten van Microsoft of door Microsoft in licentie gegeven apparaten of accessoires aan te schaffen en te gebruiken. Gebruik van niet-compatibele of vervalste accessoires, batterijen en oplaadapparaten zou kunnen leiden tot schade aan je apparaat en kan een mogelijk risico op brand, explosie of batterijstoringen opleveren dat kan resulteren in ernstig letsel, schade aan je apparaat of andere ernstige gevaren.

WAARSCHUWING: Omgevingen met mogelijk explosiegevaar


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiele apparaten, Surface-docking stations, Azure Kinect-apparaten

Sla geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen op in dezelfde ruimte als waar het apparaat, de onderdelen en/of de accessoires zich bevinden.

Schakel je apparaat uit en verwijder of installeer geen batterijladers, AC-adapters of andere accessoires voor je apparaat als je je in een omgeving met mogelijk explosiegevaar bevindt. Als in een omgeving sprake is van mogelijk explosiegevaar, wordt dit meestal, maar niet altijd, aangegeven. Voorbeelden hiervan zijn tankgebieden of tankstations, het ruim van een boot of ander vaartuig, overslag- of opslaglocaties voor brandstof en/of chemicaliën of gebieden waar zich ontvlambare chemicaliën of deeltjes, zoals graanstof of metaalpoeder, in de lucht hebben verzameld. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die weer een explosie of brand kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Spieraandoeningen


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Pen en mobiele apparaten

Het gebruik van elektronische invoerapparaten kan ernstig letsel of ernstige aandoeningen met zich meebrengen. Wanneer je een computer gebruikt, kun je, net als bij veel andere activiteiten, last krijgen van je handen, armen, schouders, nek of andere delen van je lichaam. Als je echter symptomen ervaart, zoals ongemak, pijn, kloppingen, tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, die blijvend zijn of steeds terugkeren, MAG JE DEZE WAARSCHUWINGSSIGNALEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG SNEL EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER, zelfs als de symptomen optreden wanneer je niet achter je computer zit te werken. Symptomen zoals deze duiden op letsel of aandoeningen van de zenuwen, spieren, pezen of andere delen van het lichaam, die pijnlijk zijn en je zelfs arbeidsongeschikt kunnen maken. 

Voorbeelden van deze aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn het carpaletunnelsyndroom, pees- en peesschedeontstekingen. Hoewel onderzoekers nog geen antwoord kunnen geven op veel vragen over aandoeningen van het bewegingsapparaat, wordt wel algemeen aangenomen dat er veel factoren zijn die hiermee samenvallen, waaronder de volgende: iemands algehele gezondheid, stress en hoe iemand hiermee omgaat, iemands medische en fysieke conditie, en iemands lichaamshouding en -gebruik tijdens het werk en andere activiteiten (waaronder het gebruik van toetsenbord en muis). Hoelang iemand bezig is met een activiteit, kan ook een factor zijn.

Op https://support.microsoft.com en https://xbox.com/xboxone/playhealthy (Gids voor gezond gamen) kun je enkele richtlijnen vinden die je kunnen helpen om comfortabeler met je apparaat te werken en de kans op een aandoening van het bewegingsapparaat te verkleinen. Een Guide to Healthy Computing (Gids voor gezond werken aan de computer) kan worden gedownload van http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Waarschuwing: Toetsenbordtoetsen


Van toepassing op: Surface, toetsenbord

Microsoft raadt je aan professionele assistentie in te roepen voor de reparatie of vervanging van losgeraakte of ontbrekende toetsen op je apparaat. Wees voorzichtig bij doe-het-zelfreparaties. Druk losgeraakte toetsen niet opnieuw vast op het toetsenbord en breng geen voorwerpen in het toetsenbord aan tussen de toetsen en de behuizing van het toetsenbord. Bij het openen en/of repareren van het apparaat kun je worden blootgesteld aan risico's op elektrische schokken, schade aan het apparaat, brand en persoonlijk letsel, en andere gevaren. Hulp en informatie van Microsoft bij de reparatie van apparaten en andere services is beschikbaar op www.support.microsoft.com.

Waarschuwing: Risico's bij reparaties


Van toepassing op: alle producten

Bij het openen en/of repareren van het apparaat kun je worden blootgesteld aan risico's op elektrische schokken, schade aan het apparaat, brand, persoonlijk letsel en andere gevaren. Microsoft raadt je aan professionele hulp in te roepen voor apparaatreparaties en voorzichtig te werk te gaan als je zelf reparaties gaat uitvoeren.

WAARSCHUWING: Gebruik


Van toepassing op: alle producten

Verklein het risico op brand, schokken of schade aan je apparaat door het apparaat niet bloot te stellen aan regen, sneeuw of andere soorten vocht. Gebruik je apparaat niet in de buurt van water of op een vochtige of overmatig vochtige locatie (bijvoorbeeld in de buurt van een douche, badkuip, gootsteen of zwembad of in een vochtige kelder). Je kunt er als volgt voor zorgen dat je apparaat in optimale bedrijfsconditie blijft:

 • Gebruik je apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, voedsel, overmatig vuil, stof, olie, chemicaliën of in sterk direct zonlicht.
 • Plaats geen voorwerpen bovenop je apparaat.
 • Gebruik alleen toevoegingen/accessoires die zijn gespecificeerd door Microsoft.
 • Voor apparaten met ventilatoren, ventilatieopeningen, poorten of soortgelijke openingen:
 • Voer geen objecten in de ventilator, ventilatieopeningen, poorten, sleuven en scharnieren van de standaard, ruimten rondom toetsen of andere openingen in.
 • Zorg ervoor dat zich geen stof kan ophopen op de ventilator, in de ventilatieopeningen of in andere openingen.
 • Plaats je apparaat niet in een smalle of overvolle ruimte.
 • Droog je apparaat niet met een haardroger of in een wasdroger, conventionele oven, broodrooster of magnetron. Als je apparaat nat wordt, veeg je voorzichtig de buitenkant af met een schone, droge doek.

KENNISGEVING: Behandeling


Van toepassing op: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiele apparaten, Microsoft Band, Azure Kinect-apparaten

Behandel je Microsoft-apparaat met zorg. Het is gemaakt van metaal, glas en plastic en in het apparaat bevinden zich gevoelige elektronische onderdelen. Je apparaat kan beschadigd raken als het valt, verbrandt, geplet wordt, erop getrapt wordt of als het in contact komt met vloeistoffen. Als je vermoedt dat je apparaat of de bijbehorende batterij schade heeft opgelopen, stop je met het gebruik van het apparaat, omdat dit oververhitting of letsel kan veroorzaken. Gebruik je apparaat niet als het een gebarsten scherm heeft, omdat dit letsel kan veroorzaken. Als je bang bent dat er krassen komen op het oppervlak van je apparaat, kun je overwegen een hoesje of etui te gebruiken.

WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar


Van toepassing op: alle producten

Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om het gevaar van verstikking te vermijden.

WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar


Van toepassing op: alle producten

Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen waarin kinderen die jonger zijn dan 3 jaar kunnen stikken. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

WAARSCHUWING: Houd buiten het bereik van kleine kinderen


Van toepassing op: alle producten

Het apparaat en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed. Laat kleine kinderen hier niet mee spelen omdat kinderen zichzelf of anderen kunnen verwonden of schade kunnen toebrengen aan je apparaat. Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

KENNISGEVING: Warmtegerelateerde problemen


Van toepassing op: Surface, Xbox, mobiele apparaten, Surface-dockingstations, andere niet-draagbare apparaten

Bij normaal gebruik kan het apparaat heel warm worden. Het voldoet aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de internationale veiligheidsnormen (IEC 60950-1 en IEC 62368). Toch kan onafgebroken contact met warme oppervlakken gedurende langere perioden zorgen voor ongemak of letsel. Houd je aan de volgende richtlijnen om de kans op warmtegerelateerde problemen te verkleinen:

 • bewaar je apparaat en de voedingsadapter in een goed geventileerde ruimte tijdens het gebruik of opladen. zorg voor een adequate luchtcirculatie onder en rond het apparaat.
 • gebruik je gezond verstand en voorkom situaties waarin je huid in contact komt met je apparaat of de bijbehorende voedingsadapter wanneer het in werking is of is aangesloten op een stopcontact. neem je apparaat of de voedingsadapter bijvoorbeeld niet mee naar bed, leg het niet onder een deken of kussen en vermijd contact tussen je lichaam en je apparaat wanneer de voedingsadapter is aangesloten op een stopcontact. let met name op als je lichaam op de een of andere manier niet in staat is warmte op het lichaam te voelen.
 • Als je apparaat gedurende lange perioden wordt gebruikt, kan het oppervlak zeer warm worden. Hoewel het apparaat mogelijk niet heet aanvoelt, kan langdurig fysiek contact, bijvoorbeeld als je het op schoot hebt, leiden tot beschadiging van de huid door letsel bij geringe warmte.
 • Als je het apparaat op schoot hebt en het onprettig warm aanvoelt, haal je het van je schoot en plaats je het op een stabiel werkoppervlak.
 • Plaats je apparaat of voedingsadapter nooit op meubilair of enig ander oppervlak dat beschadigd kan raken door blootstelling aan hitte aangezien de temperatuur van de onderkant van je apparaat en het oppervlak van de voedingsadapter kan oplopen bij normaal gebruik.

KENNISGEVING: Warmtegerelateerde problemen voor draagbare apparaten


Van toepassing op: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, andere draagbare apparaten

Bij normaal gebruik kan het apparaat heel warm worden. Het voldoet aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de internationale veiligheidsnormen (IEC 60950-1 en IEC 62368). Houd je aan de volgende richtlijnen om warmtegerelateerde problemen te verminderen:

 • Wees VOORZICHTIG wanneer je apparaat tijdens het gebruik contact maakt met een kussen, deken of ander zacht materiaal, omdat dit materiaal de luchtstroom kan blokkeren en ervoor kan zorgen dat het apparaat oververhit raakt.
 • Als je apparaat oncomfortabel warm wordt, verwijder je dit en neem je een pauze.
 • Als je apparaat gedurende lange perioden wordt gebruikt, kan het oppervlak zeer warm worden. Hoewel het apparaat mogelijk niet heet aanvoelt, kan langdurig fysiek contact leiden tot beschadiging van de huid door letsel bij geringe warmte.
 • Plaats voedingsadapter nooit op meubilair of enig ander oppervlak dat beschadigd kan raken door blootstelling aan hitte, aangezien de temperatuur van het oppervlak van de voedingsadapter kan oplopen bij normaal gebruik.

LET OP: Huidirritatie (draagbare apparaten)


Van toepassing op: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

Dit apparaat is gemaakt van materialen die algemeen worden gebruikt in draagbare elektronische consumentenapparaten. Bepaalde personen kunnen echter huidirritatie ontwikkelen als gevolg van allergieën of gevoeligheid. Je kunt als volgt het risico op huidirritatie verminderen:

 • maak je apparaat regelmatig schoon.
 • vermijd het gebruik van lotions of andere producten onder de gedeelten van het apparaat die contact maken met je huid.
 • draag het apparaat niet op beschadigde huid.
 • trek, indien van toepassing, de band aan maar zorg ervoor dat deze niet onaangenaam strak zit.
 • stop met het gebruiken van je apparaat als je huid geïrriteerd raakt.

Als de symptomen ernstig zijn of aanhouden, raadpleeg je je huisarts.

LET OP: Huidirritatie (niet-draagbare apparaten)


Van toepassing op: Mouse, Keyboard, Surface Pen

Dit apparaat is gemaakt van materialen die algemeen worden gebruikt in draagbare elektronische consumentenapparaten. Bepaalde personen kunnen echter huidirritatie ontwikkelen als gevolg van allergieën of gevoeligheid. Je kunt als volgt het risico op huidirritatie verminderen:

 • maak je apparaat regelmatig schoon.
 • vermijd het gebruik van lotions of andere producten op plaatsen waar het apparaat contact maakt met je huid.
 • gebruik het apparaat voorzichtig als je huid is beschadigd 

Als de symptomen ernstig zijn of aanhouden, raadpleeg je je huisarts.
 

WAARSCHUWING: Fotosensitieve epileptische aanvallen


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens

Sommige mensen kunnen een epileptische aanval krijgen wanneer zij worden blootgesteld aan flitsende lichten of patronen in bewegende beelden of videogames. Zelfs mensen die nooit last hebben gehad van een epileptische aanval of epilepsie, kunnen een ongediagnosticeerde aandoening hebben die fotosensitieve epileptische aanvallen kan veroorzaken tijdens het kijken naar bewegende beelden of videogames. 

Deze epileptische aanvallen kunnen allerlei symptomen hebben, waaronder lichtheid in het hoofd, verminderd zicht, trekken met ogen of gezicht, trillen of beven van armen of benen, desoriëntatie, verwarring en tijdelijk verlies van bewustzijn. Fotosensitieve epileptische aanvallen kunnen ook verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen veroorzaken die weer kunnen leiden tot letsel doordat de persoon valt of voorwerpen in de buurt raakt. Stop onmiddellijk met spelen en ga naar de huisarts als je een van deze symptomen waarneemt. Ouders moeten goed opletten of hun kinderen de bovenstaande symptomen vertonen of dit aan hen vragen. Kinderen en tieners hebben een grotere kans op dit soort epileptische aanvallen dan volwassenen. Het risico van fotosensitieve epileptische aanvallen kan worden beperkt door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • ga verder van het videoscherm af zitten.
 • gebruik een kleiner videoscherm.
 • speel in een goed verlichte ruimte.
 • speel niet wanneer je slaperig of moe bent.

Raadpleeg een arts voordat je begint met spelen als jij of een van je familieleden eerder last heeft gehad van epileptische aanvallen of epilepsie.

WAARSCHUWING: Veiligheid van batterij


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pen, mobiele apparaten, Microsoft Band

Het apparaat maakt gebruikt van wegwerp- of oplaadbare batterijen. Onjuist gebruik of misbruik van wegwerp- of oplaadbare batterijen kan leiden tot letsel, dood of materiële schade en kan je apparaat of de bijbehorende accessoires beschadigen als gevolg van lekkende batterijvloeistoffen, brand, oververhitting of explosie.

Batterijvloeistof is bijtend en mogelijk giftig. Het kan brandwonden veroorzaken en is mogelijk schadelijk of dodelijk bij het inslikken.

Je kunt als volgt het risico op letsel bij gebruik van wegwerp- of oplaadbare batterijen verminderen:

 • houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
 • laad oplaadbare batterijen alleen met de lader die bij het apparaat werd meegeleverd. Het gebruik van een onjuiste laadmethode kan brand of ontploffing veroorzaken.
 • Verwijder oude, zwakke of versleten batterijen onmiddellijk uit je apparaat. Recycle of verwijder oude, zwakke of versleten batterijen in overeenstemming met lokale, regionale of nationale wet- of regelgeving.
 • Verwijder de batterijen uit je apparaat voordat je het voor een langere periode opslaat. 
 • Vermijd contact met batterijvloeistof. Als een batterij lekt:
  • voorkom dat de gelekte vloeistof in contact komt met je huid, ogen, kleding of andere oppervlakken. Als de batterijvloeistof in contact komt met je huid, ogen of kleding, was je onmiddellijk het betrokken gebied met water en neem je contact op met je huisarts of andere medische zorgverlener voor zover van toepassing.
  • Verwijder zorgvuldig alle batterijen door de installatie-instructies voor batterijen die met je apparaat zijn meegeleverd in omgekeerde volgorde uit te voeren.
  • Maak, voordat je nieuwe batterijen plaatst, het batterijvak grondig schoon met een droge doek of volg de aanbevelingen van de fabrikant voor reiniging.
 • We raden je aan door Microsoft goedgekeurde batterijen te gebruiken.  Vervang de wegwerp- of oplaadbare batterijen die zijn meegeleverd met je apparaat door batterijen van hetzelfde type en dezelfde classificatie. 
 • Batterijen mogen niet worden gedemonteerd, geplet, doorgeprikt of versnipperd, externe contacten of circuits mogen niet worden kortgesloten en batterijen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 40 °C of in vuur of water worden gegooid. 
 • Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of accu's van verschillende typen (bijvoorbeeld koolzink- en alkalinebatterijen) door elkaar. 
 • Laat geen metalen voorwerpen de batterijklemmen op het apparaat aanraken; deze kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken. 
 • Vervoer of gebruik geen batterijen of accu's samen met andere metalen voorwerpen. 
 • Stel een apparaat met batterijvoeding niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. 
 • Dompel batterijen niet onder in water en zorg ervoor dat deze niet nat worden. 
 • Maak geen gebruik van een batterij die nat is geworden.  Probeer niet een batterij of batterij te drogen met een haardroger, in een oven of in een magnetron. 
 • Sluit batterijen niet rechtstreeks op stopcontacten of sigarettenaanstekers in de auto aan. 
 • Stel batterijen niet bloot aan zware fysieke schokken, sla er niet op, gooi er niet mee en trap er niet op. 
 • Wijzig of modificeer batterijen niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in aan te brengen, dompel ze niet onder in water of andere vloeistoffen en stel ze niet bloot aan brand, explosie of andere gevaren.
 • Laad batterijen niet op in de buurt van een vuur of onder extreem hete omstandigheden.
 • Als je je apparaat of de batterij laat vallen, vooral op een hard oppervlak, kunnen het apparaat en de batterij beschadigd raken. We adviseren je professionele assistentie in te roepen voor inspectie van je apparaat als je denkt dat dit beschadigd is.
 • Gebruik nooit een beschadigde batterij. Als je batterij krassen of deuken bevat, leg je deze onmiddellijk terzijde en voer je deze op passende wijze af.  Het gebruik van een beschadigde batterij kan tot elektrische kortsluiting, oververhitting en andere componentstoringen leiden.

WAARSCHUWING: Veiligheid voor knoopcelbatterijen


Van toepassing op: Toetsenbord en Surface Pen

HOUD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. BATTERIJ NIET INSLIKKEN. GEVAAR VAN CHEMISCHE BRANDWONDEN.

Dit product bevat knoopcelbatterijen. Bij inslikken kan een knoopcelbatterij binnen slechts twee uur ernstige inwendige brandwonden en perforatie van zachte weefsels veroorzaken, met ernstig persoonlijk letsel of overlijden als gevolg.

Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van zuigelingen en kinderen. Als het batterijvak op het apparaat niet stevig kan worden gesloten, stop je met het gebruik ervan en houd je het uit de buurt van zuigelingen en kinderen. Neem onmiddellijk contact op met de huisarts als je denkt dat een zuigeling of kind mogelijk een knoopcelbatterij heeft ingeslikt of in een andere lichaamsopening heeft gestopt. Knoopcelbatterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd door gekwalificeerd medisch personeel om het risico op persoonlijk letsel of overlijden tot een minimum te beperken.

WAARSCHUWING: Batterij vervangen en reparaties van apparaten (door gebruiker te vervangen batterijen)


Van toepassing op: Xbox, muis, toetsenbord, Surface Pen, mobiele apparaten

Batterijen in apparaten met door de gebruiker te vervangen batterijen kunnen worden vervangen door het batterijvak te openen en de instructies voor vervanging van de batterij in de beknopte handleiding te volgen. Microsoft raadt je aan professionele hulp in te roepen voor alle andere apparaatreparaties en voorzichtig te werk te gaan als je zelf reparaties gaat uitvoeren. Bij het openen en/of repareren van het apparaat kun je worden blootgesteld aan risico's op elektrische schokken, schade aan het apparaat, brand en persoonlijk letsel, en andere gevaren.

WAARSCHUWING: Batterijveiligheid (niet door gebruiker te vervangen batterijen)


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, apparaten met niet door gebruiker te vervangen batterijen

Onjuist gebruik van de batterij van het apparaat kan leiden tot brand of explosie. Verhit of open je apparaat of de batterij niet, maak er geen gaatjes in, maak het niet kapot en gooi het ook niet in het vuur. Stel je apparaat niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht bij gebruik of tijdens het opladen. Anders kan er schade ontstaan of kan de batterij smelten.

Microsoft raadt je aan professionele hulp in te roepen voor alle andere apparaatreparaties en voorzichtig te werk te gaan als je zelf reparaties gaat uitvoeren. Bij het openen en/of repareren van het apparaat kun je worden blootgesteld aan risico's op elektrische schokken, schade aan het apparaat, brand en persoonlijk letsel, en andere gevaren. Hulp en informatie van Microsoft bij de reparatie van apparaten en andere services is beschikbaar op www.support.microsoft.com.

WAARSCHUWING: Wees je bewust van je omgeving


Van toepassing op: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds en mobiele apparaten

Je kunt het potentiële risico op letsel of overlijden omdat je aandacht is afgeleid, beperken door het apparaat niet te gebruiken tijdens het rijden, het bedienen van machines, het fietsen of het uitvoeren van andere activiteiten die je onverdeelde aandacht vereisen. Het is af te raden het apparaat met of zonder hoofdtelefoon of headset te gebruiken (zelfs als je maar één oor gebruikt) tijdens het besturen van een voertuig of terwijl je aan het fietsen bent. Mogelijk is dit zelfs bij wet verboden in je gemeenschap.

Zorg er altijd voor dat het volume op je hoofdtelefoon of headset laag genoeg is ingesteld om mensen te kunnen horen praten, geluiden te horen die je mogelijk waarschuwen voor gevaarlijke omstandigheden en je gehoor beter te beschermen. Controleer wat de wet- en regelgeving in je gemeenschap zegt over het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden of fietsen.  Andere aanbevelingen op basis van gezond verstand ter vermindering van de risico's die kunnen ontstaan als je aandacht wordt afgeleid zijn onder andere:

 • typ of bekijk nooit sms-berichten of e-mails. 
 • voer nooit navigatiegegevens in.
 • surf nooit op het web en voer geen andere taken uit die je aandacht afleiden.

LET OP: Navigatie


Van toepassing op: Surface, mobiele apparaten

De navigatiefuncties en locatieservices op je apparaat zijn afhankelijk van gegevensservices die kunnen worden gewijzigd en die mogelijk niet in alle gebieden of onder alle omstandigheden beschikbaar zijn.  Hierdoor zijn de kaart- en locatiefuncties op je apparaat mogelijk niet beschikbaar, onjuist of onvolledig. Gebruik altijd je gezond verstand tijdens het navigeren, vergelijk de informatie die door navigatiefuncties wordt verstrekt met wat je ziet in je omgeving en let op bestaande wegcondities en verkeerstekens om eventuele afwijkingen te identificeren.

WAARSCHUWING: Vermijden van airbags


Van toepassing op: Surface, mobiele apparaten

Plaats je apparaat of andere voorwerpen niet op of in de buurt van de airbags in voertuigen die zijn uitgerust met airbags. Voorwerpen die op of in de buurt van een airbag worden geplaatst, kunnen resulteren in ernstig persoonlijk letsel of overlijden als de airbag wordt opgeblazen.

Waarschuwing: Blootstelling aan radiofrequente energie (RF)


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pen, mobiele apparaten, Microsoft Band

Apparaten die Wi-Fi- en Bluetooth®-radiozenders bevatten, zijn ontworpen, geproduceerd en getest om te voldoen aan de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) en Industry Canada, en aan de Europese richtlijnen voor RF-blootstelling en het specifieke absorptietempo.

Om te voorkomen dat je wordt blootgesteld aan meer RF-energie die wordt gegenereerd door de Wi-Fi- en Bluetooth-radio's dan de blootstellingslimieten in deze richtlijnen toestaan, moet je apparaten zodanig plaatsen dat de zijde met het scherm niet direct contact maakt met je lichaam, bijvoorbeeld door het scherm naar beneden op je schoot of bovenlichaam te plaatsen.

Ga voor meer informatie over RF-veiligheid naar de FCC-website op http://www.fcc.gov/oet/rfsafety of de website van Industry Canada op http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

WAARSCHUWING: Draadloze apparaten aan boord van vliegtuigen


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pen, mobiele apparaten

Verwijder, voordat je aan boord gaat van een vliegtuig of een draadloos apparaat in je koffer pakt, de batterijen van het draadloze apparaat (indien deze verwisselbaar zijn) of schakel het draadloze apparaat uit (als dit een aan-uitknop heeft). Luister naar de aankondiging tijdens de vlucht waarin wordt aangegeven of je het apparaat mag gebruiken tijdens een vlucht. De vliegtuigmaatschappij bepaalt of draadloos gebruik tijdens een vlucht is toegestaan.

WAARSCHUWING: Persoonlijke medische apparaten


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pen, mobiele apparaten, Microsoft Band

Radiofrequentie-emissies en magneetvelden van elektronische apparatuur kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van andere elektronische apparatuur. Hoewel je apparaat is ontworpen, getest en geproduceerd om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot radiofrequentie-emissie in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en Japan, kunnen de draadloze zenders en elektrische circuits in het apparaat toch zorgen voor onopzettelijke interferentie in andere elektronische apparatuur.

Personen met pacemakers moeten altijd de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

 • de American Heart Association (Amerikaanse hartstichting) raadt aan om een afstand van minimaal 15 cm aan te houden tussen een draadloos apparaat en een pacemaker om te voorkomen dat er een storing optreedt in de pacemaker.
 • als je je mobiele apparaat met een etui of houder gebruikt, selecteer je een exemplaar zonder metalen onderdelen.
 • draag je apparaat niet in een borstzak.
 • als je vermoedt dat er interferentie plaatsvindt, schakel je je apparaat onmiddellijk uit.

Als je een ander medisch apparaat gebruikt dan een pacemaker, raadpleeg je de fabrikant van het apparaat of je arts voor informatie en instructies over het gebruik van andere elektronische apparaten in de buurt van je medische apparaat.

WAARSCHUWING: Radiofrequentiestoringen


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pen, mobiele apparaten

Hoewel het apparaat is getest op veiligheid en compatibiliteit, bevat het een radio die onder bepaalde omstandigheden van invloed kan zijn op andere elektronische apparatuur of medische apparaten (zoals pacemakers), waardoor er storingen kunnen optreden met mogelijk letsel of overlijden tot gevolg.

 • Schakel je apparaat uit op elke locatie waar wordt aangegeven dat je dit moet doen.
 • Volg alle instructies van de bemanning aan boord van een vliegtuig. Schakel je apparaat uit en/of schakel de vliegtuigstand in volgens de instructies van de bemanning, met inbegrip van draadloze apparaten in je bagage. Raadpleeg het personeel van de vliegmaatschappij of de bemanning over het gebruik van je apparaat tijdens de vlucht.
 • Volg alle regels van de faciliteit en alle instructies in gebieden waar het gebruik van mobiele of draadloos netwerken verboden is.

WAARSCHUWING: Veiligheid bij stroomvoorziening


Van toepassing op: Surface, HoloLens, mobiele apparaten, Surface-dockingstations, apparaten met externe stroomvoorziening

Selecteer en gebruik altijd een geschikte netvoeding voor je apparaat. Als je nalaat de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen, kan dit resulteren in ernstig persoonlijk letsel of overlijden door een elektrische schok of brand of in schade aan je apparaat. 

Een geschikte voedingsbron selecteren voor je apparaat:

 • We raden je aan originele voedingseenheden en netsnoeren van Microsoft te gebruiken. Er is een originele Microsoft-voedingseenheid meegeleverd met je apparaat. Originele Microsoft-voedingseenheden kunnen tevens worden aangeschaft bij een door Microsoft goedgekeurde detailhandelaar en op https://store.microsoft.com/devices.
 • Maak alleen gebruik van netvoeding uit een standaardstopcontact. Gebruik geen voedingsbronnen die niet standaard zijn, zoals generatoren of omzetters, zelfs niet als het voltage en de frequentie acceptabel lijken. 
 • Bevestig dat je stopcontact het type stroom levert dat wordt aangegeven op de voedingseenheid (in termen van spanning [V] en frequentie [Hz]). Als je twijfelt over het type stroom dat bij je thuis wordt geleverd, raadpleeg je een gekwalificeerde elektricien. 
 • Zorg ervoor dat je het stopcontact, het verlengsnoer, de stekkerdoos of een andere voedingsbron niet overbelast. Controleer of de voedingsbron de stroomsterkte (in ampère [A]) aankan die je apparaat en eventuele andere apparaten in dezelfde groep gebruiken (zoals wordt aangegeven op de voedingseenheid). 
 • Voor apparaten waarvan de pinnen mogelijk zijn ingeklapt voor opslag, moet je deze volledig uitklappen voordat je de AC-adapter voor je apparaat in het stopcontact steekt.
 • Voor apparaten die zijn uitgerust met netsnoeren met verwisselbare pinnen en een universele voedingsbron moet je ervoor zorgen dat je de juiste pinnenset gebruikt voor het stopcontact en dat deze goed is aangesloten op de voedingsbron voordat je de AC-adapter in het stopcontact steekt.

LET OP: Veiligheid van kabels en snoeren


Van toepassing op: Surface, Xbox, HoloLens, muis, toetsenbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobiele apparaten, Microsoft Band, Azure Kinect-apparaten

Blootliggende apparaatkabels en -snoeren vormen een potentieel struikelgevaar.  Plaats alle kabels en snoeren zodanig dat mensen of huisdieren hier niet over kunnen struikelen en er niet per ongeluk achter kunnen blijven haken terwijl ze rondlopen of door een bepaalde ruimte lopen. Sta niet toe dat kinderen met de kabels en snoeren spelen. Voorkom als volgt schade aan de snoeren en kabels:

 • voorkom dat snoeren beschadigd raken doordat erop wordt getrapt.
 • voorkom dat snoeren vastgeklemd zitten of sterk worden gebogen, vooral op de plaatsen waar ze op een stopcontact, de stroomvoorziening en je apparaat zijn aangesloten.
 • voorkom dat je aan de netsnoeren trekt, er een knoop in legt, deze sterk buigt of uitrekt, of op een andere manier onjuist behandelt. draai je netsnoer niet te strak vast, zeker niet rond de voedingseenheid. Draai het in losse lussen in plaats van in krappe bochten.
 • zorg ervoor dat wanneer je het apparaat of de voedingseenheid plaatst, dat de snoeren niet scherp worden gebogen en dat de stekkers niet tegen een muur of hard oppervlak worden geklemd. 
 • stel netsnoeren niet bloot aan warmtebronnen.
 • voorkom dat huisdieren of kinderen in netsnoeren bijten of hierop kauwen.
 • trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer je het netsnoer uit het stopcontact wilt halen.
 • Inspecteer je netsnoeren regelmatig. Als een netsnoer of kabel warm wordt, rafelt, barst of op een of andere manier beschadigd raakt, mag je deze per direct niet meer gebruiken. We adviseren je het beschadigde netsnoer te vervangen door een origineel vervangend netsnoer van Microsoft.
 • Koppel je apparaat los tijdens onweer of wanneer je het gedurende lange tijd niet gebruikt.

Waarschuwing: DC-connector van voedingseenheid


Van toepassing op: Surface

Vermijd langdurige huidcontact met de DC-connector wanneer de voeding is aangesloten op een voedingsbron, omdat dit tot ongemak of letsel kan leiden. Val niet op de DC-connector in slaap en ga er niet op zitten.

Zorg dat de aansluiting niet in aanraking komt met vloeistoffen, zweet, vuil of andere vervuilende stoffen. Als je een vervuilde aansluiting gebruikt, kan dat leiden tot verhitting en ongemak of letsel veroorzaken. Stop onmiddellijk met het gebruik van de aansluiting. Koppel de DC-connector los van het apparaat. Veeg het af met een schone doek.

Als je ziet dat het snoer van je lader of een ander onderdeel ergens beschadigd is, gebruik je het snoer niet meer en neem je contact met ons op voor ondersteuningsopties.

Waarschuwing: Gebruiksvereisten.


Van toepassing op: HoloLens

Er is een oogafstand (de afstand gemeten tussen je beide pupillen) tussen 51 en 74 mm vereist om hologrammen met HoloLens correct en comfortabel te bekijken. Dit bereik is van toepassing om de meeste volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder.  HoloLens is niet bedoeld voor gebruik door kinderen die jonger zijn dan 13 jaar.

WAARSCHUWING: Bestaande visuele stoornissen


Van toepassing op: HoloLens, Windows Mixed Reality

Om stereoscopische 3D-inhoud te kunnen zien, heb je gezichtsvermogen in beide ogen nodig. Overweeg een oogarts te raadplegen als je het 3D-effect niet helder en duidelijk kunt zien. De HoloLens kan over de meeste brillen worden gedragen en is geschikt voor gebruik met contactlenzen. Als je een bestaande visuele stoornis hebt, raadpleeg je een arts voordat je HoloLens gebruikt. Een klein percentage mensen heeft een bestaande visuele stoornis die kan worden verergerd bij het gebruik van HoloLens.

Let op: Mixed Reality comfortabel gebruiken


Van toepassing op: HoloLens, Windows Mixed Reality

Sommige mensen ervaren mogelijk ongemakken, zoals misselijkheid, reisziekte, duizeligheid, desoriëntatie, hoofdpijn, intense vermoeidheid of vermoeide ogen bij het gebruik van mixed of virtual reality, met name gedurende het gewenningsproces. Als de symptomen ernstig zijn of aanhouden, raadpleeg je je huisarts.

Reisziekte en bijbehorende symptomen kunnen zich voordoen als wat u ziet, niet overeenkomt met wat uw lichaam waarneemt. Als u gevoelig bent voor reisziekte, wel eens migraine hebt, een aandoening van het binnenoor hebt of andere aandoeningen, loopt u mogelijk een hoger risico op ongemak.

Van het bekijken van 3D of mixed reality is niet bekend dat het de visuele ontwikkeling kan beperken of binoculaire visuele stoornissen kan veroorzaken. Als je het 3D-effect niet duidelijk en gemakkelijk kunt zien, kan het verstandig zijn je huisarts te raadplegen, aangezien je mogelijk een bestaande, niet-gediagnosticeerde binoculaire visuele stoornis hebt.

Bepaalde situaties kunnen het risico op ongemakken vergroten. Bijvoorbeeld:

 • als je Windows Mixed Reality voor het eerst gebruikt, de symptomen verminderen gewoonlijk wanneer je eraan gewend raakt.
 • Apparaten werken mogelijk het best bij gebruikers van wie de afstand tussen de pupillen binnen een bepaald bereik valt. Deze afstand wordt gemeten tussen het midden van de pupillen van beide ogen. Gebruikers van wie deze afstand buiten het optimale bereik voor het apparaat valt, kunnen ongemakken ondervinden.
 • Bepaalde soorten inhoud, met name games of films die je het gevoel geven dat je door de ruimte beweegt of van boven naar beneden kijkt of interacties waarbij je bewegende objecten moet volgen.
 • Het apparaat gedurende langere perioden zonder onderbreking gebruiken.

Het risico op ongemak beperken:

 • Begin langzaam en houd je eerste sessies kort. Bij de meeste mensen verdwijnen de ongemakken in de loop van de eerste paar sessies.
 • Neem geregeld een pauze en als je ongemakken ervaart, stopt je en rust je even uit. De timing en duur van pauzes verschillen per persoon en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

Als je ongemak ondervindt, stopt je met het apparaat en rust je even uit totdat je je beter voelt. Stilzitten in een goed verlichte ruimte kan bijdragen aan een sneller herstel van desoriëntatie. Als je je gedesoriënteerd voelt, vermijd je activiteiten waarvoor je evenwicht, coördinatie of andere vergelijkbare capaciteiten nodig hebt, totdat je hersteld bent. Let op het type inhoud dat je hebt bekeken en andere aspecten van de situatie waarin het ongemak is opgetreden, zodat je er de volgende keer rekening mee kunt houden. Iedereen past zich in zijn eigen tempo aan. Je kunt vaker of langere pauzes nemen.

Kennisgeving: 3D-inhoud prettiger weergeven


Van toepassing op: HoloLens, Windows Mixed Reality

Om stereoscopische 3D-inhoud te kunnen zien, heb je gezichtsvermogen nodig in beide ogen. Als je een aandoening hebt die je binoculaire zicht verstoort, zoals strabisme ('scheelzien'), is het mogelijk dat je 3D-inhoud niet goed kunt waarnemen. Een klein percentage mensen heeft een aandoening in het zogeheten binoculaire gezichtsvermogen, wat ze mogelijk pas merken wanneer ze 3D-inhoud proberen te zien. Overweeg een oogarts te raadplegen als je 3D-inhoud niet helder en duidelijk kunt zien.

Waarschuwing: Gebruiken in een veilige omgeving


Van toepassing op: Windows Mixed Reality

Als je je apparaat gebruikt, kun je het zicht op je omgeving verliezen. Windows Mixed Reality immersive headsets kunnen je zicht volledig hinderen en inhoud kan ver weg lijken en toch je zicht op fysieke objecten in de buurt blokkeren.

Gebruik alleen op een veilige plaats die geschikt is voor je activiteiten. Vermijd risico's op struikelen, trappen, lage plafonds, breekbare of waardevolle artikelen die kunnen worden beschadigd, enzovoort, en situaties waarin mensen of dingen onverwacht op je af kunnen komen. Gebruik je apparaat niet wanneer je voor je veiligheid zicht moet hebben op je omgeving en je aandacht erbij moet houden.

Volg alle installatieaanbevelingen voor Windows Mixed Reality, zoals voor het gebruiken van je headset om een grens te maken. Je pc-instellingen en sommige toepassingen of ervaringen kunnen leiden tot vertragingen of fouten in de grensweergave. Wees altijd voorzichtig en blijf je bewust van je omgeving, zelfs als je een grens hebt gemaakt.

Kennisgeving: Grenzen gebruiken


Van toepassing op: HoloLens, Windows Mixed Reality

Indien beschikbaar en juist geconfigureerd, kunnen functies van het apparaat worden gebruikt om grenzen voor het apparaat in te stellen, om je te helpen obstakels te vermijden en je omgeving te beheren.

Waarschuwing: Volg de richtlijnen en instructies voor installatie en gebruik


Van toepassing op: HoloLens, Windows Mixed Reality

Volg alle richtlijnen en instructies voor de installatie en het gebruik van je apparaat, de accessoires en die de uitgever van software of 2D- of 3D-inhoud ('inhoud') hebben verstrekt.

Als je je apparaat niet goed installeert, gebruikt en onderhoudt, loop je een grotere kans op ernstig letsel of overlijden, of schade aan eigendommen of aan je apparaat en bijbehorende accessoires.

Waarschuwing: Apparaten delen


Van toepassing op: Xbox, Windows Mixed Reality

Als je je apparaat door anderen laat gebruiken, moet je ervoor zorgen dat zij de gezondheid- en veiligheidsinformatie in deze handleiding, evenals eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies van leveranciers van het apparaat en de inhoud begrijpen. Iedereen die een apparaat gebruikt, moet de instellings- en oriëntatieprocedures doorlopen om vertrouwd te raken met het systeem.

Waarschuwing: Toepassingsrisico


Van toepassing op: Azure Kinect-apparaten

De waarschuwingen in deze handleiding hebben betrekking op de hardware en de bijbehorende software in een zelfstandige omgeving. Een of meer van de waarschuwingen in deze handleiding zijn mogelijk niet van toepassing of ontoereikend of onvolledig voor de gevaren of andere risico's die aan je toepassing gekoppeld zijn. Je bent alleen verantwoordelijk voor het bepalen welke waarschuwingen voor je toepassing vereist zijn, de inhoud van deze waarschuwingen en hoe deze waarschuwingen worden geleverd aan gebruikers.

WAARSCHUWING: Gebruik en voorbereiding ter plaatse


Van toepassing op: Surface Hub

Ter beperking van het risico van schade ten gevolge van de omvang en het gewicht van het apparaat, en het belang van het rechtop houden van het apparaat:

 • Voordat je het apparaat verplaatst naar de locatie waar het wordt geïnstalleerd, moet je de locatie onderzoeken om te bepalen hoe je het apparaat veilig kunt verplaatsen naar de locatie waar het wordt uitgepakt en gemonteerd.
 • Zorg dat het uitpakken en installeren altijd door ten minste twee personen wordt uitgevoerd.
 • Zodra het apparaat is uitgepakt, moet het onmiddellijk worden gemonteerd. Zorg er dus voor dat het bevestigingssysteem klaar is voordat je het apparaat uitpakt. Als je het apparaat op een verplaatsbare standaard monteert, moet je de wielen van de standaard vastzetten of blokkeren voordat je het apparaat uitpakt.
 • Om struikelgevaar te voorkomen, moet je het montagegebied vrijhouden van verpakkingsmaterialen.

WAARSCHUWING: Zwaar object


Van toepassing op: Surface Hub

Je apparaat is zeer zwaar. Ter beperking van het risico van aan tillen gerelateerd letsel, overlijden of schade aan het apparaat, raden we aan het apparaat met ten minste twee personen te tillen. Het is belangrijk dat je een juiste tilhouding aanneemt tijdens het optillen en/of verplaatsen van het apparaat.

WAARSCHUWING: Ergonomisch tillen


Van toepassing op: Surface Hub

Gebruik ter beperking van het risico van aan tillen gerelateerd letsel, overlijden of schade aan het apparaat goede ergonomische tilprocedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Plan vooruit. Zorg ervoor dat het tilteam akkoord gaat met het plan.
 • Bepaal of je de eenheid kunt optillen. Is deze te zwaar of te onhandig?
 • Beslis of je tilhulp nodig hebt.
 • Controleer je omgeving op obstakels en gladde oppervlakken.
 • Til vanuit je benen, niet vanuit je rug.
 • Buig door je knieën en houd je rug recht.
 • Houd de eenheid dicht bij je lichaam.
 • Zorg dat je lichaam in het midden van de eenheid is. Houd de voeten op ongeveer schouderbreedte.
 • Til in een vloeiende beweging recht omhoog.
 • Houd de romp recht, niet draaien tijdens het tillen of nadat het object is opgetild.
 • Plaats het apparaat langzaam en vloeiend met een rechte rug op de standaard of wandbevestiging. Laat pas los als het apparaat op zijn plek staat.

WAARSCHUWING: Juiste installatie


Van toepassing op: Surface Hub

Ter voorkoming van gevaren gerelateerd aan onjuiste installatie van een apparaat, moet de installatie worden uitgevoerd door mensen die de installatie-instructies hebben gelezen en begrijpen voordat ze met het werk beginnen. Als je niet over de benodigde apparatuur of deskundigheid beschikt of als je niet zeker weet of het montageoppervlak het apparaat goed kan dragen, moet je een professionele installateur raadplegen.

WAARSCHUWING: Juiste montage op standaard


Van toepassing op: Surface Hub

Het apparaat is zwaar en wordt gemonteerd op een standaard met behulp van alle vier de montagebeugels. Ter beperking van het risico van letsel, overlijden of schade aan het apparaat:

 • Volg alle instructies van de fabrikant van de standaard.
 • Zorg ervoor dat de standaard en voorgestelde montagemethode het gewicht van het apparaat kunnen dragen.
 • Gebruik alleen de montagematerialen die bij de standaard worden geleverd.
 • Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid volgens de instructies van de fabrikant van de standaard.
 • Laat het apparaat pas los als je zeker weet dat de bovenste en onderste haken van beide montagebeugels stevig zijn aangesloten op de bovenste en onderste montagerails van de standaard.
   

WAARSCHUWING: Juiste montage aan de wand


Van toepassing op: Surface Hub

Je apparaat is zwaar. Ter beperking van het risico van letsel, overlijden of schade aan het apparaat:

 • Volg alle instructies van de fabrikant van de wandbevestiging.
 • Zorg ervoor dat de wand/materialen en de voorgestelde montagemethode het gewicht van het apparaat kunnen dragen.
 • Koop en gebruik de aanbevolen materialen en montagesysteem voor het apparaat zoals passend is voor je wand/materialen.
 • Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid volgens de instructies van de fabrikant van de wandbevestiging.
 • Je apparaat is ontworpen voor installatie op een betonnen muur. Er kan aanvullende versterking nodig zijn voor wanden van gipsplaat, gips, kunststof platen, staal en hout en/of bouten voordat de installatie begint.
 • Laat je apparaat pas los als je zeker weet dat het volledig is bevestigd volgens de instructies die zijn opgegeven bij de geselecteerde montageoplossing.

WAARSCHUWING: Onzichtbare gevaren in wanden of andere montageoppervlakken


Van toepassing op: Surface Hub

Wanden en andere montageoppervlakken kunnen elektrische draden, gasleidingen en andere onzichtbare gevaren of obstakels bevatten. Zagen of boren in een onzichtbaar gevaar kan ernstige persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg hebben.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om onzichtbare gevaren te lokaliseren en deze te vermijden tijdens de installatie. Beoordeel de montageomgeving en zorg er altijd voor dat er geen onzichtbare gevaren in de wand of een ander montageoppervlak aanwezig zijn voordat je begint met boren en/of zagen.

WAARSCHUWING: Kantelgevaar


Van toepassing op: Surface Hub

Ter voorkoming van risico van persoonlijk letsel, overlijden of schade aan een apparaat dat op een standaard is gemonteerd tijdens verplaatsing:

 • Gebruik alleen een standaard die compatibel is met je apparaat.
 • Volg alle instructies van de fabrikant van de standaard voor het verplaatsen of verhuizen van een op een standaard bevestigd apparaat.
 • Hang of plaats geen zware objecten aan je apparaat of op de standaard.
 • Koppel het netsnoer en andere kabels los als dat nodig is voordat je het op een standaard gemonteerde apparaat verplaatst.
 • Wees voorzichtig en beweeg langzaam wanneer je het op een standaard gemonteerde apparaat verplaatst. Volg de instructies van de fabrikant van de standaard voor het verplaatsen of verhuizen van de standaard.
 • Wees voorzichtig bij het vervoeren van een op een standaard gemonteerd apparaat op of van hellingen. Laat een op een standaard gemonteerd apparaat nooit onbeheerd achter op of in de buurt van een helling. 
 • Het op een standaard gemonteerde apparaat mag uitsluitend door volwassenen worden verplaatst.

WAARSCHUWING: Veiligheid voor netvoeding en kabels


Van toepassing op: Xbox

Selecteer en gebruik altijd een geschikte netvoeding en/of netsnoer voor je apparaat. Als je nalaat de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen, kan dit resulteren in ernstig persoonlijk letsel of overlijden door een elektrische schok of brand of in schade aan je apparaat. 

Een geschikte voedingsbron selecteren voor je apparaat:

 • We raden je aan originele voedingseenheden en netsnoeren van Microsoft te gebruiken. Er is een originele Microsoft-voedingseenheid en/of netsnoer meegeleverd met je apparaat. Originele Microsoft-voedingseenheden en netsnoeren kunnen tevens worden aangeschaft bij een door Microsoft goedgekeurde detailhandelaar en op https://store.microsoft.com/devices.
 • Maak alleen gebruik van netvoeding uit een standaardstopcontact. Gebruik geen voedingsbronnen die niet standaard zijn, zoals generatoren of omzetters, zelfs niet als het voltage en de frequentie acceptabel lijken. 
 • Bevestig dat je stopcontact het type stroom levert dat wordt aangegeven voor je apparaat (in termen van spanning [V] en frequentie [Hz]). Als je twijfelt over het type stroom dat bij je thuis wordt geleverd, raadpleeg je een gekwalificeerde elektricien. 
 • Zorg ervoor dat je het stopcontact, het verlengsnoer, de stekkerdoos of een andere voedingsbron niet overbelast. Controleer of de voedingsbron de stroomsterkte (in ampère [A]) aankan die je apparaat en eventuele andere apparaten in dezelfde groep gebruiken. 
 • Voor apparaten waarvan de pinnen mogelijk zijn ingeklapt voor opslag, moet je deze volledig uitklappen voordat je de AC-adapter voor je apparaat in het stopcontact steekt.
 • Voor apparaten die zijn uitgerust met netsnoeren met verwisselbare pinnen en een universele voedingsbron moet je ervoor zorgen dat je de juiste pinnenset gebruikt voor het stopcontact en dat deze goed is aangesloten op de voedingsbron voordat je de AC-adapter in het stopcontact steekt.

KENNISGEVING: Behandeling


Van toepassing op: Xbox

Behandel je Microsoft-apparaat met zorg. Het is gemaakt van metaal en plastic en in het apparaat bevinden zich gevoelige elektronische onderdelen. Je apparaat kan beschadigd raken als het valt, verbrandt, geplet wordt, erop getrapt wordt of als het in contact komt met vloeistoffen. Als je vermoedt dat je apparaat of de bijbehorende batterij schade heeft opgelopen, stop je met het gebruik van het apparaat, omdat dit oververhitting of letsel kan veroorzaken.

KENNISGEVING: Schijfgebruik


Van toepassing op: Xbox

Doe het volgende om te voorkomen dat het schijfstation vastloopt, waardoor mogelijk je schijven of apparaat beschadigd raken:

 • verwijder schijven altijd voordat je het apparaat verplaatst.
 • gebruik nooit gebarsten schijven. Deze kunnen breken en interne onderdelen binnen in je apparaat laten vastlopen of beschadigen.

WAARSCHUWING: Gebruik van accessoires voor videogames


Van toepassing op: Xbox

Zorg ervoor dat kinderen die accessoires voor videogames gebruiken met hun Xbox™-console en Kinect™-sensor veilig kunnen spelen, binnen hun grenzen. Zorg er ook voor dat ze begrijpen hoe je de console, sensor en accessoires goed gebruikt.