Er treedt een fout op wanneer u een e-mailbericht in Outlook of Outlook Express verzendt of ontvangt

Van toepassing: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het instellen van een lager beveiligingsniveau of het uitschakelen van de beveiligingsfuncties op een computer. U kunt dat doen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze methode echter toepast, moet u nagaan of uw computer hierdoor geen onaanvaardbare veiligheidsrisico's loopt. Als u deze methode implementeert, dient u extra maatregelen te nemen om de computer te beschermen.

Samenvatting


Dit artikel vermeldt algemene methoden voor het oplossen van problemen die kunnen optreden bij het ontvangen of verzenden van e-mailberichten in Outlook of Outlook Express.

Probeer deze methoden als een van de volgende fouten optreedt:

Oplossing


Gebruik een of meer van de volgende methoden om het probleem op te lossen: Na het voltooien van een methode, stuurt u een testbericht naar uzelf om te controleren of u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen zonder dat er een foutbericht volgt. Als er fouten blijven optreden, probeert u de volgende methode.

 
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.