Outlook-contactpersonen gebruiken met Afdruk samenvoegen in Office Word 2003


Samenvatting


In dit artikel wordt beschreven hoe u in Word 2003 een samenvoegbewerking kunt uitvoeren met een lijst met contactpersonen van Outlook.

Meer informatie


Controleren of Outlook de contactpersoonbestanden vermeldt

Als u de samenvoegfunctie wilt gebruiken met een lijst met contactpersonen van Outlook, moet u het selectievakje Deze map weergeven als een e-mailadresboek in het dialoogvenster Eigenschappen van Outlook Contactpersonen inschakelen.Als de contactpersoonbestanden niet in Outlook worden vermeld, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in Outlook op Contactpersonen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de contactensubmap die niet wordt weergegeven en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Schakel op het tabblad Outlook-adresboek het selectievakje Deze map weergeven als een e-mailadresboek in en klik op OK.
Terug naar begin

Contactpersonen in Outlook gebruiken voor Afdruk samenvoegen

Als u in Word 2003 een samenvoegbewerking wilt uitvoeren met een lijst met contactpersonen van Outlook, voert u de volgende stappen uit:
 1. Wijs in het menu Extra de optie Brieven en verzendlijsten aan en klik op Wizard Afdruk samenvoegen.
 2. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op Brieven onder Documenttype selecteren.
 3. Klik op Begindocument onder aan het taakvenster Afdruk samenvoegen.
 4. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van de gewenste hoofdtekst van de brief:
  • Als het geopende document de hoofdtekst van de brief moet vormen, klikt u op Het huidige document gebruiken onder Begindocument selecteren en gaat u verder met stap 6.
  • Als een bestaande sjabloon de hoofdtekst van de brief moet vormen, klikt u op Beginnen met een sjabloon onder Begindocument selecteren en klikt u op Sjabloon selecteren.
  • Als een bestaand document de hoofdtekst van de brief moet vormen, klikt u op Bestaand document gebruiken onder Begindocument selecteren, klikt u op Openen en selecteert u het bestand dat u als hoofddocument wilt gebruiken.
 5. Klik op Adressen selecteren.
 6. Klik onder Adressen selecteren op Selecteren uit Outlook-contactpersonen.
 7. Klik onder Selecteren uit Outlook-contactpersonen op Contactpersonenmap kiezen.
 8. Selecteer de gewenste lijst met contactpersonen in het dialoogvenster Map selecteren met de lijst met contactpersonen en klik op OK.
 9. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen en klik op OK.
 10. Klik op Uw brief schrijven en typ uw brief als u dat nog niet hebt gedaan.
 11. Klik op de plaats waar u het eerste veld wilt invoegen. Klik onder Uw brief schrijven in het taakvenster Afdruk samenvoegen op het veld dat u wilt invoegen. U kunt ook op Meer items klikken om het dialoogvenster Samenvoegveld invoegen te openen en het gewenste veld in te voegen.
 12. Klik op Briefvoorbeeld wanneer u klaar bent.
 13. Klik op de pijl-links of pijl-rechts om het samenvoegdocument te bekijken, breng eventueel wijzigingen aan en klik op Samenvoeging voltooien.
 14. Klik op Afdrukken.
Terug naar begin

Referenties


Als u meer informatie wilt over Afdruk samenvoegen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

294684 Procedure: Afdruk samenvoegen gebruiken om adresetiketten te maken in Word 2002
290408 Word 2002: Veelgestelde vragen over Afdruk samenvoegen
294693 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om een map te maken
294685 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om enveloppen te maken
294694 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om e-mailberichten te maken
294695 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om faxberichten te maken
294683 Word 2002: Afdruk samenvoegen gebruiken om standaardbrieven te maken
287561 De functie Afdruk samenvoegen gebruiken met Contactpersonen
Terug naar begin