Informatie over Bijlagebeheer in Microsoft Windows

Van toepassing: Windows 8Windows 8 ProWindows 8 Enterprise

Overzicht


In dit artikel wordt het Bijlagebeheer in Windows beschreven. Dit artikel bevat de methoden om Bijlagebeheer te configureren en de tijdelijke oplossingen voor twee problemen met Bijlagebeheer.

Inleiding


Bijlagebeheer wordt meegeleverd met Microsoft Windows om uw computer te beschermen tegen onveilige bijlagen die u bij een e-mailbericht ontvangt en tegen onveilige bestanden die u van internet ophaalt.

Als een bijlage door Bijlagebeheer als onveilig wordt aangemerkt, kunt u het bestand niet openen of wordt u gewaarschuwd voordat u het bestand opent. Ga voor meer informatie over Bijlagebeheer naar de sectie Meer informatie.

Tijdelijke oplossingen wanneer u een bestand of programma niet kunt downloaden


Veel mensen ondervinden problemen wanneer ze een bestand of programma proberen te downloaden van internet. Dit kan diverse oorzaken hebben. Hier vindt u twee algemene oplossingen die u kunt proberen als u de melding krijgt dat uw download is geblokkeerd of als het bericht 'Virusscan is mislukt' of 'Virus gedetecteerd' wordt weergegeven.
U kunt een bestand niet downloaden als de optie Bestand downloaden in de instellingen voor internetbeveiliging is uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om de instellingen voor internetbeveiliging te controleren:
 1. Open het venster Interneteigenschappen.
  Windows 7
  1. Klik op Start, klik op Alle programma's en open de map Accessoires.
  2. Klik op Uitvoeren.
  3. Typ inetcpl.cpl en klik vervolgens op OK.
  Windows 8 of 10
  1. Typ inetcpl.cpl in het startscherm en druk op Enter.
 2. Klik in het venster Interneteigenschappen op het tabblad Beveiliging, klik op de zone Internet (pictogram van wereldbol) en klik vervolgens op de knop Aangepast niveau.
 3. Schuif in het venster Beveiligingsinstellingen omlaag naar Downloads > Bestand downloaden.
 4. Schakel het selectievakje Inschakelen in.
 5. Schuif omlaag in de lijst tot Diversen > Toepassingen en onveilige bestanden starten.
 6. Selecteer Vragen (aanbevolen).
 7. Klik op OK.
Het foutbericht 'Virusscan is mislukt' of 'Virus gedetecteerd' kan worden weergegeven als u een bestand of een programma van internet wilt openen of opslaan. In de meeste gevallen wordt dit niet veroorzaakt door het Windows-besturingssysteem, maar door de antivirussoftware. Als u zeker weet dat de bron die u wilt openen veilig en vertrouwd is, kunt u de virusscanner tijdelijk uitschakelen en onmiddellijk na het downloaden van het programma of bestand weer inschakelen. Wees wel voorzichtig met deze tijdelijke oplossing. Anders kunt u worden blootgesteld aan virussen.
 1. Start de Register-editor.
  Windows 7
  1. Klik op Start, klik op Alle programma's en open de map Accessoires.
  2. Klik op Uitvoeren.
  3. Typ regedit.exe en klik op OK.
  Windows 8 of 10
  1. Typ regedit.exe in het startscherm en druk op Enter.
 2. Zoek de volgende registersubsleutels: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Als u de subsleutel Attachments niet ziet, maakt u deze als volgt: klik met de rechtermuisknop op Policies, selecteer Nieuw, klik op Sleutel en typ Attachments als naam van de sleutel.
  Registry Editor - Attachments subkey
   
 3. Klik met de rechtermuisknop op Attachments, selecteer Nieuw en klik op DWORD (32-bits)-waarde.
 4. Typ ScanWithAntiVirus als naam voor de waarde en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe DWORD-waarde ScanWithAntiVirus en klik vervolgens op Wijzigen.
 6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  Registry Editor - ScanWithAntiVirus DWORD value
   
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Meld u af en meld u opnieuw aan bij Windows om de wijziging door te voeren.
 9. Probeer nu het programma of bestand opnieuw te openen of op te slaan.
Opmerking We raden u aan de waarde van de subsleutel ScanWithAntiVirus in 3 te wijzigen om de virusscanner onmiddellijk na het openen of opslaan van het programma of bestand weer in te schakelen.

Bijlagebeheer configureren


Bijlagebeheer bevat verschillende functies die u kunt configureren met behulp van groepsbeleid of het lokale register.
Met deze instelling kan het standaardrisiconiveau voor bestandstypen worden beheerd. Om het risiconiveau voor bestandsbijlagen volledig te kunnen aanpassen, moet ook de vertrouwenslogica voor bestandsbijlagen worden geconfigureerd:
 • Hoog risico
  als de bijlage voorkomt in de lijst met bestandstypen met hoog risico en afkomstig is van de zone Beperkte websites, kan de gebruiker het bestand niet openen. Als het bestand afkomstig is van de zone Internet, wordt eerst aan de gebruiker gevraagd of het bestand kan worden geopend.
 • Normaal risico
  als de bijlage voorkomt in de lijst met bestandstypen met een normaal risico wordt ongeacht de zonegegevens van het bestand niet eerst aan de gebruiker gevraagd of het bestand kan worden geopend.
 • Laag risico
  als de bijlage voorkomt in de lijst met bestandstypen met een laag risico wordt ongeacht de zonegegevens van het bestand niet eerst aan de gebruiker gevraagd of het bestand kan worden geopend.
Als deze instelling is ingeschakeld, kan het standaardrisiconiveau voor bestandstypen worden opgegeven. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt het standaardrisiconiveau op Normaal ingesteld. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt het standaardrisiconiveau ingesteld op Normaal.
Groepsbeleid Registersubsleutel Registervermelding Waardevermelding
Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Bijlagebeheer HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations DefaultFileTypeRisk Hoog (6150)
of
Normaal (6151)
of

Laag (6152)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is Normaal (6151).
Met deze instelling kunt u instellen of bestandsbijlagen met gegevens over de bronzone worden gemarkeerd. (bijvoorbeeld beperkt, Internet, intranet, lokaal). Voor een juiste werking moet NTFS zijn geïnstalleerd. Het werkt niet op FAT 32 en er wordt geen foutbericht weergegeven. Als de zonegegevens niet worden behouden, kan er geen juiste risicoanalyse worden gemaakt. Als deze instelling is ingeschakeld, worden bestandsbijlagen niet gemarkeerd met zonegegevens. Als u deze instelling uitschakelt, worden bestandsbijlagen met zonegegevens gemarkeerd. Als u deze instelling niet configureert, worden bestandsbijlagen met zonegegevens gemarkeerd.
Groepsbeleid Registersubsleutel Registervermelding Waardevermelding
Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Bijlagebeheer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments SaveZoneInformation
Aan (1)
of

Uit (2)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is Uit (2).

Mechanismen voor het verwijderen van de zonegegevens verwijderen

Met deze instelling kunt u instellen of gebruikers handmatig de zonegegevens van opgeslagen bestandsbijlagen kunnen verwijderen door op
Door op Deblokkeren te klikken op het tabblad Eigenschappen van het bestand of door te klikken op een selectievakje om dit te selecteren in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing. Als de zonegegevens worden verwijderd, kunnen gebruikers mogelijk schadelijke bestandsbijlagen openen die voorheen niet door gebruikers konden worden geopend. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het selectievakje en de knop Deblokkeren verborgen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het selectievakje en de knop Deblokkeren weergegeven. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt het selectievakje en de knop Deblokkeren weergegeven.
Groepsbeleid Registersubsleutel Registervermelding Waardevermelding
Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Bijlagebeheer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments HideZoneInfoOnProperties
Uit (0)
of

Aan (1)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is Uit (0).
Met deze beleidsinstellingen kan de lijst met bestandstypen met laag, normaal en hoog risico worden beheerd. De lijst met bestandstypen met hoog risico heeft prioriteit boven de lijst met bestandstypen met normaal of laag risico. Een bestandsextensie is in meer dan één lijst opgenomen. Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u een aangepaste lijst met bestandstypen met beperkt, normaal en hoog risico maken. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt de ingebouwde lijst met bestandstypen gebruikt. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt de ingebouwde lijst met bestandstypen gebruikt.
Groepsbeleid Registersubsleutel Registervermelding Waardevermelding
Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Bijlagebeheer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations HighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
 
Met deze instelling kan de logica worden geconfigureerd die wordt gebruikt om het risico voor bestandsbijlagen te bepalen. Als de voorkeur wordt ingesteld voor de bestands-handler, worden de bestands-handlergegevens in plaats van de bestandstypegegevens gebruikt. notepad.exe wordt bijvoorbeeld wel vertrouwd, maar TXT-bestanden worden niet vertrouwd. Als de voorkeur op het bestandstype wordt ingesteld, worden de bestandstypegegevens in plaats van de bestands-handlergegevens gebruikt. TXT-bestanden worden bijvoorbeeld vertrouwd, ongeacht de bestands-handler. Als zowel de bestands-handler als de bestandstypegegevens worden gebruikt, is dit de meest restrictieve optie. Windows kiest de meest restrictieve optie, waardoor meer vertrouwensdialoogvensters worden weergeven dan wanneer andere opties worden gekozen. Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u de volgorde kiezen waarin risicogegevens worden verwerkt. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt de standaardlogica van Windows gebruikt. Hiermee heeft de bestands-handler de voorkeur boven het bestandstype.
Groepsbeleid Registersubsleutel Registervermelding Waardevermelding
Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Bijlagebeheer HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments UseTrustedHandlers
Bestandstype (1)
of
Handler (2)
of
Beide (3)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is Handler (2).
Met deze instelling kan het gedrag van kennisgevingen voor geregistreerde antivirusprogramma's worden beheerd. Als er meerdere programma's zijn geregistreerd, ontvangen alle programma's een kennisgeving. Als het geregistreerde anti-virusprogramma al toegangscontroles uitvoert of bestanden scant wanneer deze op de e-mailserver van de computer arriveren, zijn verdere aanroepen onnodig. Als deze instelling is ingeschakeld, geeft Windows het geregistreerde anti-virusprogramma opdracht het bestand te scannen wanneer een gebruiker een bestandsbijlage opent. Als het anti-virusprogramma niet werkt, wordt de bijlage geblokkeerd en kan deze niet worden geopend. Als deze instelling is uitgeschakeld, worden de geregistreerde anti-virusporgramma's niet aangeroepen wanneer bestandsbijlagen worden geopend. Als deze instelling niet is geconfigureerd, worden de geregistreerde anti-virusprogramma's niet aangeroepen wanneer bestandsbijlagen worden geopend.
Groepsbeleid Registersubsleutel Registervermelding Waardevermelding
Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Bijlagebeheer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus
Uit (1)
of Optioneel (2) of

Aan (3)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is Uit (1). Als de waarde is ingesteld op Optioneel (2) worden alle scanners aangeroepen, zelfs nadat een ervan een detectie rapporteert.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
 
182569 Beschrijving van registervermeldingen voor beveiligingszones in Internet Explorer
 

Meer informatie


Of u de bestanden helemaal niet kunt openen of dat u wordt gewaarschuwd voordat u een bestand opent, hangt van de volgende punten af:
 • Het type programma dat u gebruikt.
 • Het bestandstype dat u aan het downloaden bent of probeert te openen.
 • De beveiligingsinstellingen van de internetzone waarvan u het bestand aan het downloaden bent.

  Opmerking U kunt de internetzones in Microsoft Internet Explorer configureren op het tabblad Beveiliging. U kunt de internetzones als volgt weergeven: klik op Extra, klik op Internetopties en klik op het tabblad Beveiliging. Dit zijn de vier internetzones:
  • Internet
  • Lokaal intranet
  • Vertrouwde websites
  • Websites met beperkte toegang
Bijlagebeheer gebruikt de IAttachmentExecute-API (Application Programming Interface) om het bestandstype en de bestandskoppeling te vinden en om de meest geschikte actie vast te stellen.

Microsoft Outlook Express en Microsoft Internet Explorer gebruiken Bijlagebeheer om e-mailbijlagen en internetdownloads te verwerken.

Met Bijlagebeheer worden ontvangen en gedownloade bestanden geclassificeerd op grond van het bestandstype en de bestandsnaamextensie. De bestandstypen worden door Bijlagebeheer geclassificeerd als hoog risico, gemiddeld risico en laag risico. Wanneer u bestanden op de vaste schijf opslaat die afkomstig zijn van een programma dat Bijlagebeheer gebruikt, wordt tegelijkertijd de internetzone-informatie voor het bestand opgeslagen. Als u bijvoorbeeld een gecomprimeerd bestand (.zip) op de vaste schijf opslaat dat als bijlage bij een e-mailbericht is verzonden, wordt tegelijkertijd de internetzone-informatie van het gecomprimeerde bestand opgeslagen. Wanneer u de inhoud van het gecomprimeerde bestand wilt uitpakken of als u een bestand wilt uitvoeren, lukt dit niet. De internetzone-informatie wordt alleen samen met de bestanden opgeslagen als op de vaste schijf het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt.

U kunt desgewenst een geblokkeerd bestand van een bekende bron openen. Voer de volgende stappen uit om een geblokkeerd bestand te openen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het geblokkeerde bestand en klik op
  Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op
  Deblokkeren.