Informatie over Bijlagebeheer in Microsoft Windows

Samenvatting

Dit artikel beschrijft bijlagebeheer in Windows. In dit artikel worden de methoden voor Bijlagebeheer en de tijdelijke oplossingen voor het probleem van twee met Bijlagebeheer configureren.

Inleiding

Bijlagebeheer is opgenomen in Microsoft Windows op de computer helpen beschermen tegen onveilige bijlagen bij e-mailbericht en tegen onveilige bestanden die u vanaf het Internet.

Als u een mogelijk onveilige bijlage door Bijlagebeheer, kunt u het bestand niet openen of wordt u gewaarschuwd voordat u het bestand opent. Ga naar de sectie 'Meer informatie' voor meer informatie over Bijlagebeheer.

Tijdelijke oplossingen wanneer u een bestand of programma niet kunt downloaden

Veel mensen ondervinden problemen wanneer ze proberen te downloaden van een bestand of een programma van het Internet. Dit kan worden veroorzaakt door een aantal redenen. Wij bieden hier twee algemene oplossingen voor u om te proberen als u een foutbericht krijgt dat het downloaden is geblokkeerd of als u een melding "VirusScan is mislukt" of "virus gevonden" krijgt.
U kunt een bestand niet downloaden als de optie 'Bestand downloaden' is uitgeschakeld in de beveiligingsinstellingen van Internet. Ga als volgt te werk om te controleren van de Internet-beveiligingsinstellingen:
 1. Open het venster Internetopties.
  Windows 7
  1. Klik op Start, klik op Alle programma'sen open vervolgens de map Bureau-accessoires .
  2. Klik op uitvoeren.
  3. Typ inetcpl.cpl en klik vervolgens op OK.
  Windows 8
  1. Typ inetcpl.cpl in het startscherm en druk vervolgens op Enter.
 2. Klik op het tabblad beveiliging in het venster Eigenschappen voor Internet , klik op de zone Internet (pictogram wereldbol) en klik vervolgens op de knop Aangepast niveau .
 3. Blader in het venster Beveiligingsinstellingen naar beneden tot Downloads > Bestand downloaden.
 4. Klik op inschakelen.
 5. Blader door de lijst verder Diversen > toepassingen en onveilige bestanden starten.
 6. Klik op vragen (aanbevolen).
 7. Klik op OK.
Verschijnt er een 'VirusScan is mislukt' of 'Virus gedetecteerd'-foutbericht wanneer u probeert te openen of opslaan van een bestand of een programma van Internet. In de meeste gevallen is het niet veroorzaakt door het besturingssysteem Windows, maar door de antivirussoftware. Als u zeker weet dat de bron die u probeert te openen veilig en vertrouwd is, probeert u de volgende oplossing om viruscontrole tijdelijk uit te schakelen en schakel de viruscontrole direct na het downloaden van het programma of bestand weer in. Wees voorzichtig met het toepassen van deze tijdelijke oplossing. Anders kan u worden blootgesteld aan virussen.
 1. Start de Register-Editor.
  Windows 7
  1. Klik op Start, klik op Alle programma'sen open vervolgens de map Bureau-accessoires .
  2. Klik op uitvoeren.
  3. Typ regedit.exeen klik vervolgens op OK.
  Windows 8
  1. Van het startscherm, typ regedit.exeen druk op Enter.

 2. Zoek de volgende registersubsleutels: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Als u de subsleutel bijlagen niet ziet, deze maken door te klikken met de rechtermuisknop op beleid, selecteer Nieuw, klik op sleutelen typ bijlagen als de naam van de sleutel.
  39
   
 3. Klik met de rechtermuisknop op bijlagen, selecteer Nieuwen klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
 4. Typ ScanWithAntiVirus als naam voor de waarde en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe DWORD-waarde van ScanWithAntiVirus en klik vervolgens op wijzigen.
 6. Typ 1in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  40
   
 7. Sluit Register-editor.
 8. Meld u af en meld u in Windows om de wijziging door te voeren.
 9. Openen of opslaan van het programma of bestand dat u niet voor.
Opmerking Wij stellen u de waarde van de subsleutel ScanWithAntiVirus op 3 de viruscontrole rechts na het volledig openen of opslaan van het programma of bestand.

Bijlagebeheer configureren

Er zijn verschillende functies van Bijlagebeheer die kunnen worden geconfigureerd via Groepsbeleid of het lokale register.
Deze instelling kan het standaardrisiconiveau voor bestandstypen beheren. Om het risiconiveau voor bestandsbijlagen volledig aanpassen, hebt u mogelijk ook de vertrouwenslogica voor bestandsbijlagen worden geconfigureerd:
 • Hoog risico
  Als de bijlage in de lijst met bestandstypen met hoog risico voorkomt en afkomstig van de zone Beperkte websites is, kan de gebruiker het bestand niet openen. Als het bestand afkomstig van de zone het Internet is, vraagt Windows de gebruiker vóór het openen van het bestand.
 • Normaal risico
  Als de bijlage in de lijst voorkomt met normaal risico en afkomstig is van de zone Beperkte websites of Internet, Windows eerst aan de gebruiker gevraagd of het bestand kan worden geopend.
 • Laag risico
  Als de bijlage in de lijst met bestandstypen met laag risico voorkomt, zal Windows de gebruiker niet gevraagd voor de toegang tot het bestand, ongeacht de zonegegevens van het bestand.
Als u deze instelling inschakelt, kunt u het standaardrisiconiveau voor bestandstypen. Als u deze instelling uitschakelt, wordt het standaardrisiconiveau op Normaal ingesteld. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt het standaardrisiconiveau op Normaal ingesteld.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruikerconfiguratie/Administratiesjablonen/Windows-Onderdelen\bijlagebeheerderHKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AssociationsDefaultFileTypeRiskHoog (6150)
of
Normaal (6151)
of

Laag (6152)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is normaal (6151).
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Windows bestandsbijlagen met gegevens over de bronzone markeert. Deze zones of oorsprong zijn Internet, intranet en lokaal. Deze instelling moet het NTFS-bestandssysteem correct en zonder voorafgaande kennisgeving op systemen met FAT32 mislukt. De zonegegevens niet worden behouden, kan Windows er geen juiste risicoanalyse gemaakt. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt Windows bestandsbijlagen niet gemarkeerd met behulp van zonegegevens. Als u deze instelling uitschakelt, worden bestandsbijlagen met zonegegevens gemarkeerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden bestandsbijlagen met zonegegevens gemarkeerd.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruikerconfiguratie/Administratiesjablonen/Windows-Onderdelen\bijlagebeheerderHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsSaveZoneInformation
Op (1)
of

Uit (2)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is uit (2).

Mechanismen voor het verwijderen van de zonegegevens verbergen

Deze instelling kunt die u instellen of gebruikers kunnen handmatig de zonegegevens uit opgeslagen bestandsbijlagen verwijderen door te klikken op
Deblokkeren op het tabblad van de Eigenschappen van het bestand te klikken of een selectievakje in te schakelen in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing . Als de zonegegevens worden verwijderd, kunnen gebruikers mogelijk schadelijke bestandsbijlagen openen die voorheen niet door gebruikers konden worden geopend. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het selectievakje en de knop deblokkeren verborgen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, toont Windows het selectievakje en de knop Blokkering opheffen. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt het selectievakje en de knop deblokkeren weergegeven.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruikerconfiguratie/Administratiesjablonen/Windows-Onderdelen\bijlagebeheerderHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsHideZoneInfoOnProperties
Uitgeschakeld (0)
of

Op (1)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is uit (0).
Deze beleidsinstellingen kunnen u de lijst met bestandstypen met laag, normaal en hoog risico. De lijst met hoge voorrang op Gemiddeld en laag risico lijsten. Bovendien is een uitbreiding in meer dan één lijst opgenomen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunt u een aangepaste lijst met bestandstypen met laag, normaal en hoog risico maken. Als u deze instelling uitschakelt, wordt de ingebouwde lijst met bestandstypen gebruikt. Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt de ingebouwde lijst met bestandstypen gebruikt.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruikerconfiguratie/Administratiesjablonen/Windows-Onderdelen\bijlagebeheerderHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AssociationsHighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes
Deze instelling is ingeschakeld, kunt u de logica die wordt gebruikt om te bepalen van het risico voor bestandsbijlagen worden geconfigureerd. Hiermee geeft u voorkeur voor de bestands-handler wordt gebruikt als de over de gegevens van het type bestand. Bijvoorbeeld, worden via Windows Notepad.exe te vertrouwen, maar kan geen vertrouwensrelatie .txt-bestanden. Hiermee wordt Windows gebruik van de gegevens van het type bestand op als de voorkeur voor bestandstype. Bijvoorbeeld, .txt-bestanden, ongeacht de bestands-handler vertrouwen. Met behulp van de bestands-handler en het typegegevens is de meest restrictieve optie. Windows kiest de meest restrictieve optie. Dit zorgt ervoor dat gebruikers te zien krijgen meer vertrouwensdialoogvensters dan de andere opties te selecteren. Als u deze instelling inschakelt, kunt u de volgorde waarin Windows risicogegevens afhandelt selecteren. Als u dit beleid uitschakelt, wordt de standaard vertrouwensrelatie logica de bestands-handler de voorkeur boven het bestandstype.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruikerconfiguratie/Administratiesjablonen/Windows-Onderdelen\bijlagebeheerderHKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\AttachmentsUseTrustedHandlers
Bestandstype (1)
of
Handler (2)
of
Beide (3)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is Handler (2).
Deze instelling is ingeschakeld, kunt u het gedrag van kennisgevingen voor geregistreerde antivirusprogramma's. Als meerdere programma's zijn geregistreerd, worden alle melding. Als het geregistreerde anti-virusprogramma al op toegangscontroles uitvoert of bestanden scant wanneer deze op de e-mailserver van de computer arriveren, zijn extra aanroepen onnodig. Als u dit beleid inschakelt, geeft Windows het geregistreerde anti-virusprogramma het bestand te scannen wanneer een gebruiker een bestandsbijlage opent. Als het anti-virusprogramma niet werkt, wordt de bijlage geblokkeerd worden geopend. Als u dit beleid uitschakelt, worden de geregistreerde antivirusprogramma's niet aangeroepen wanneer bestandsbijlagen worden geopend. Als deze instelling niet is geconfigureerd, worden geregistreerde antivirusprogramma's niet aangeroepen wanneer bestandsbijlagen worden geopend.
GroepsbeleidRegister-subsleutelRegistervermeldingWaardevermelding
Gebruikerconfiguratie/Administratiesjablonen/Windows-Onderdelen\bijlagebeheerderHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus
Uit (1)
of optioneel (2) of

(3)
Opmerking De standaardwaarde van de registervermelding DefaultFileTypeRisk is uit (1). Als de waarde is ingesteld op optioneel (2), worden alle scanners zelfs na een een detectie rapporten genoemd.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

182569 Internet Explorer beveiligingszones in registervermeldingen voor ervaren gebruikers

Meer informatie

De volgende bepalen of u helemaal niet kunt openen het bestand of de vraag of u wordt gewaarschuwd voordat u het bestand opent:
 • Het type programma dat u gebruikt.
 • Het bestandstype dat u probeert te openen of downloaden.
 • De beveiligingsinstellingen van de internetzone waarvan u het bestand wilt downloaden.

  Opmerking U kunt de internetzones configureren in Microsoft Internet Explorer op het tabblad beveiliging . Als u wilt weergeven in de zones voor webinhoud, klik op Extra, klik op Internet-optiesen klik vervolgens op het tabblad beveiliging . Dit zijn de vier internetzones:
  • Internet
  • Lokaal intranet
  • Vertrouwde sites
  • Websites met beperkte toegang
Bijlagebeheer gebruikt de IAttachmentExecute application programming interface (API) het bestandstype, de bestandskoppeling te vinden en om de meest geschikte actie vast te vinden.

Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger en Microsoft Internet Explorer gebruiken Bijlagebeheer voor het verwerken van e-mailbijlagen en internetdownloads.

Bijlagebeheer worden bestanden die u ontvangt of dat u op basis van het bestandstype en de bestandsnaamextensie downloadt. Met Bijlagebeheer bestandstypen als hoog risico, gemiddeld risico en laag risico. Wanneer u bestanden op de vaste schijf van een programma dat Bijlagebeheer gebruikt opslaat, wordt ook de internetzone-informatie voor het bestand met het bestand opgeslagen. Bijvoorbeeld, als u een gecomprimeerd bestand (.zip) die is gekoppeld aan een e-mailbericht naar de vaste schijf opslaat, wordt de internetzone-informatie ook opgeslagen wanneer u het gecomprimeerde bestand opslaat. Wanneer u de inhoud van het gecomprimeerde bestand uitpakken of als u een bestand uitvoert probeert, kunt u niet. De internetzone-informatie wordt opgeslagen samen met de bestanden alleen als de vaste schijf het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt.

U kunt een geblokkeerd bestand van een bekende bron openen als u wilt. Om een geblokkeerd bestand openen, als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het geblokkeerde bestand en klik vervolgens op
  Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Algemeen
  Blokkering opheffen.
Bestandstypen met een hoog risico
Bestandstypen met normaal risico
Bestandstypen met laag risico
Eigenschappen

Artikel-id: 883260 - Laatst bijgewerkt: 18 feb. 2017 - Revisie: 3

Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2

Feedback