Na de installatie van beveiligingsupdate MS06-015 kunnen zich problemen voordoen in Windows Verkenner of de Windows-shell.


Kennisgeving


De problemen die worden beschreven in de sectie 'Symptomen' gelden voor beveiligingsupdate 908531 (beveiligingsbulletin MS06-015) en kunnen worden voorkomen door de versie van 25 april 2006 van deze update te installeren. Deze update is beschikbaar via Windows Update, via Microsoft Update en via Automatische updates als de COM-besturingselementen (Component Object Model) van de geïdentificeerde andere leverancier zijn geïnstalleerd. Deze update is tevens beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum.


Als u de nieuwe update hebt geïnstalleerd en u nog steeds een probleem hebt waarvan de symptomen lijken op die van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, gaat het mogelijk toch om een ander probleem. In de sectie 'Vergelijkbare problemen en oplossingen' worden mogelijke oplossingen gegeven voor vergelijkbare problemen.

Als u de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) van 25 april 2006 niet kunt installeren, raadpleegt u de sectie 'Stappen om dit probleem op te lossen' voor informatie over de manier waarop u de HP-software Share-to-Web of de NVIDIA-shellextensies handmatig kunt toevoegen aan de lijst met toegestane bestanden.
Na de installatie van beveiligingsupdate 908531 (beveiligingsbulletin MS06-015) kunnen zich een of meer van de volgende problemen voordoen:
 • U krijgt geen toegang tot speciale mappen, zoals Mijn documenten of Mijn afbeeldingen.
 • Microsoft Office-toepassingen lopen vast wanneer u Office-bestanden opslaat in de map Mijn documenten of opent vanuit deze map.
 • Er gebeurt niets als u een adres typt in het vak
  Adres van Microsoft Internet Explorer en op Enter drukt of op
  Ga naar klikt.
 • Er gebeurt niets wanneer u met de rechtermuisknop op een bestand klikt en vervolgens klikt op Kopiëren naar.
 • Er gebeurt niets wanneer u een map in Windows Verkenner uitvouwt.
 • Sommige toepassingen van derden lopen vast wanneer u gegevens opslaat in de map Mijn documenten of gegevens vanuit deze map opent.
Ga naar de volgende Microsoft-website om beveiligingsbulletin MS06-015 te lezen:

Oorzaak


Met beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) installeert u een nieuw programma: Verclsid.exe. Voordat er door de Windows-shell of Windows Verkenner exemplaren worden gemaakt van shellextensies, worden deze door Verclsid.exe gecontroleerd. Op bepaalde computers loopt Verclsid.exe vast. De volgende omstandigheden kunnen hiervan de oorzaak zijn:
 • Hewlett Packard (HP) Share-to-Web-software wordt uitgevoerd. U hebt niet de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) geïnstalleerd die is uitgebracht op 25 april 2006.

  Er zijn problemen gemeld waarbij software die voorheen door Hewlett Packard (HP) werd gedistribueerd, het vastlopen van het programma Verclsid.exe veroorzaakt. Het specifieke onderdeel dat het probleem veroorzaakt, is de naamruimte-daemon van Share-to-Web (Hpgs2wnd.exe). Deze software wordt niet meer gedistribueerd door HP, maar werd voorheen bij de volgende producten geleverd:
  • HP PhotoSmart-software
  • HP DeskJet-printers met een kaartlezer
  • HP-scanners
  • Bepaalde cd-rw's en dvd-rw's van HP
  • HP-camera's
  De naamruimte-daemon van Share-to-Web bevindt zich op de volgende locatie:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  De Share-to-Web-software wordt automatisch geactiveerd wanneer u de computer opstart. De software kan ook vanuit het menu Start worden geactiveerd.
 • Er zijn NVIDIA-beeldschermstuurprogramma's van versie 61.94 of eerder geïnstalleerd. U hebt niet de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) geïnstalleerd die is uitgebracht op 25 april 2006.

  Dit probleem treedt op wanneer bepaalde NVIDIA-shellextensies worden uitgevoerd.
 • Het programma Verclsid.exe is geblokkeerd door uw firewallprogramma.

  Het programma Verclsid.exe is bijvoorbeeld gemarkeerd door bepaalde versies van Kerio Personal Firewall van Sunbelt Software. Ga voor meer informatie over Kerio Personal Firewall naar de volgende website van Sunbelt Software: Deze software detecteert pogingen van toepassingen om andere toepassingen te starten en vraagt de gebruiker om de actie te bevestigen. Kerio Personal Firewall detecteert pogingen van Internet Explorer om het programma Verclsid.exe te starten.

Oplossing


Als u de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) van 25 april 2006 niet kunt installeren, moet u de HP Share-to-Web-software of de NVIDIA-shellextensies handmatig toevoegen aan de lijst met toegestane bestanden. Gebruik hiervoor de procedure in de sectie 'Meer informatie'.

Uw firewall zodanig configureren dat het programma Verclsid.exe kan worden uitgevoerd

Volg de stappen voor uw firewallprogramma om het programma Versclid.exe te laten uitvoeren of klik om ervoor te zorgen dat het programma Versclid.exe stopt en niet verder wordt uitgevoerd totdat u reageert op het berichtvenster van Kerio Personal Firewall. U kunt Kerio Personal Firewall zodanig configureren dat Versclid.exe wordt uitgevoerd zonder om gebruikersinvoer te vragen.

Meer informatie


Beveiligingsupdate 908531 bevat een lijst met toegestane bestanden. Verclsid.exe scant geen bestanden met een extensie die in deze lijst voorkomt.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
908531 MS06-015: Beveiligingsprobleem in Windows Verkenner kan externe uitvoering van code tot gevolg hebben


Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door COM-besturingselementen of shellextensies van andere derden. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen aan de hand van de stappen in dit artikel, neemt u contact op met de klantenondersteuning van Microsoft. Een volledige lijst met telefoonnummers van de klantenondersteuning van Microsoft en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website: Opmerking Als COM-besturingselementen of shellextensies van andere leveranciers dit probleem veroorzaken, kunt u handmatig de betreffende shellextensie toevoegen aan de lijst met toegestane bestanden. In dat geval moet u weten welke registersleutels door die shellextensies worden gebruikt.

Handmatig HP Share-to-Web of NVIDIA-shellextensies aan het register toevoegen als u niet de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) kunt installeren die is uitgebracht op 25 april 2006

Stappen om HP Share-to-Web-software toe te voegen aan de lijst met toegestane bestanden

Als u dit probleem wilt oplossen als u niet de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) die is uitgebracht op 25 april 2006 kunt installeren, kunt u de HP-shellextensie handmatig aan de lijst toevoegen. Volg hiertoe de volgende stappen om het register aan te passen.


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Meld u bij de computer aan met een account waaraan beheerdersmachtigingen zijn toegekend.
 2. Klik op Start, klik op
  Uitvoeren, typ regedit en klik op
  OK.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Wijs Nieuw aan en klik op
  DWORD-waarde.
 5. Als u met Microsoft Windows 2000 werkt, typt u het volgende:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Als u met Windows XP of Windows Server 2003 werkt, typt u het volgende:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Klik met de rechtermuisknop op de waarde die u zojuist hebt gemaakt en stel Waardegegevens in op 1.
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Gebruik Taakbeheer om Verclsid.exe te sluiten of de computer opnieuw op te starten.

Stappen om NVDIA-shellextensies handmatig aan de lijst met toegestane bestanden toe te voegen

Als u handmatig NVDIA-shellextensies wilt invoeren in het register als u niet de nieuwe versie van beveiligingsupdate 908531 (MS06-015) die is uitgebracht op 25 april 2006 kunt installeren, voert u de volgende stappen uit.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Meld u bij de computer aan met een account waaraan beheerdersmachtigingen zijn toegekend.
 2. Klik op Start, klik op
  Uitvoeren, typ regedit en klik op
  OK.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Wijs Nieuw aan en klik op
  DWORD-waarde.
 5. Als u met Windows 2000 werkt, typt u het volgende:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Als u met Windows XP of Windows Server 2003 werkt, typt u het volgende:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Klik met de rechtermuisknop op de waarde die u zojuist hebt gemaakt en stel Waardegegevens in op 1.
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Start de computer opnieuw op.
Bezoek de volgende website van NVIDIA voor de downloadpagina van NVIDIA:

Vergelijkbare problemen en oplossingen


Als u nog steeds een probleem hebt waarvan de symptomen lijken op die van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, gaat het mogelijk toch om een ander probleem.

Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over vergelijkbare problemen en oplossingen.

U krijgt geen toegang tot speciale mappen, zoals Mijn documenten of Mijn afbeeldingen.

930128 Foutbericht wanneer u toegang probeert te krijgen tot de map Mijn documenten, Mijn muziek, Mijn afbeeldingen of Mijn video's in Windows Vista: 'Toegang geweigerd'
201264 De map Mijn documenten op het bureaublad kan niet worden geopend
827090 Foutbericht 'Kan de map Mijn documenten niet maken of kan er geen toegang tot krijgen' bij verbinding met een extern bureaublad
267691 De map Mijn documenten wordt niet geopend bij dubbelklikken op het pictogram Mijn documenten

Als u bestanden wilt opslaan of openen, reageert het programma niet meer of wordt er een foutbericht weergegeven

840309 Op een computer met Windows XP duurt het weergeven van de map Mijn documenten op een netwerkshare in Windows Verkenner langer dan verwacht
313937 Het programma reageert niet meer wanneer u een bestand wilt openen of opslaan in een programma van Office 2002, Office 2003 of Office 2007
251383 Word 2000: Document met internationale tekens in bestandsnaam kan niet worden geopend
918593 Foutbericht wanneer u probeert een document op te slaan in Word 2007: 'Dit bestand kan niet worden opgeslagen omdat het elders al open is'

Er gebeurt niets als u een adres typt in het vak Adres van Microsoft Internet Explorer en op Enter drukt of op Ga naar klikt

 Guided Help Als u in Internet Explorer vergelijkbare problemen ondervindt bij het afsluiten, opnieuw starten of vastlopen, zijn er stappen voor zelfondersteuning beschikbaar voor beginnende of enigszins ervaren computergebruikers. Deze stappen zijn in het Engels en kunnen op de volgende Microsoft-website worden gevonden:
Koppeling Problemen oplossen met het afsluiten of vastlopen van Internet Explorer

Opmerking Deze Guided Help is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

Problemen met de opdracht 'Verzenden naar'

289997 Outlook 2002: De computer loopt vast bij gebruik van 'Verzenden naar' en 'E-mailadres' voor een bestand op het bureaublad
201823 Windows loopt vast wanneer u een bestand naar een diskette wilt kopiëren
928767 U kunt Outlook 2007 niet gebruiken voor het verzenden van een e-mailbericht dat is gemaakt in OneNote 2007
928431 De wizard Fotobericht wordt afgesloten wanneer u via e-mail een foto wilt verzenden in Windows Vista


Als deze artikelen geen soelaas bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende website van Microsoft: Typ vervolgens een beschrijving van het probleem in het veld
Zoeken.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.