Problemen met de netwerkconnectiviteit oplossen in Internet Explorer

Van toepassing: Internet Explorer 9

Inleiding


In dit artikel is beschreven hoe u in Internet Explorer problemen met de netwerkconnectiviteit kunt oplossen:


Oplossing


Methode 1: Test andere sites waarvan u weet dat ze goed zijn

Start Internet Explorer en typ een van de volgende webadressen in de adresbalk boven in het browservenster:Als de netwerkproblemen zich niet voordoen wanneer u een van deze adressen in de adresbalk typt, adviseren we u contact op te nemen met de eigenaar van de website waarbij het probleem zich voordoet. De website is mogelijk tijdelijk offline of er is sprake van andere problemen met de website.

Als u echter problemen met de netwerkconnectiviteit blijft ondervinden wanneer u een van deze adressen in de adresbalk typt, is er mogelijk sprake van een conflict met andere software die op uw systeem is geïnstalleerd. Ga in dat geval naar methode 2.

Methode 2: De netwerkverbinding controleren

Controleer of de kabels die de computer met internet of uw thuisnetwerk verbinden, goed zijn aangesloten. Controleer ook of de netwerkapparaten die uw computer gebruikt, zijn ingeschakeld en of deze correct werken. Volg vervolgens deze stappen om de netwerkconnectiviteit te controleren, afhankelijk uw situatie.
Stap 1: De externe connectiviteit van de DSL-modem, kabelmodem of inbelmodem controleren

Controleer het volgende als u een externe modem gebruikt:
 1. Controleer of de kabel die de modem met de wand verbindt goed is aangesloten. De kabel is zeer waarschijnlijk aangesloten op een telefoonaansluiting of een kabelaansluiting.
 2. Controleer of de kabel waarmee de computer met de modem is verbonden aan beide uiteinden stevig is bevestigd en ga na of de connector op de afzonderlijke uiteinden in de juiste positie is geklikt wanneer het een kabelnetwerk betreft. Een netwerkkabel lijkt op een telefoonkabel, maar is mogelijk dikker en de connectors op de uiteinden zijn breder.
 3. Als de kabel die de externe modem met de computer verbindt een USB-kabel is, moet u een aantal aanvullende controles uitvoeren. Een USB-kabel heeft andere connectors op de afzonderlijke uiteinden van de kabel. De connector op het ene uiteinde is plat en rechthoekig, terwijl de connector op het andere uiteinde vierkant is, waarbij er twee van de hoeken van hoeken zijn voorzien. Probeer het volgende als u een USB-verbinding wilt controleren:
  1. Probeer of u de USB-hub kunt overslaan als de modem met behulp van een USB-hub met de computer is verbonden. U kunt de USB-hub overslaan door de kabel van het apparaat rechtstreeks in een van de USB-poorten op de computer te steken.
  2. Probeer als de modem is aangesloten op een van de poorten aan de voorzijde van uw computer om de USB-kabel aan te sluiten op een van de poorten aan de achterzijde van de computer. Sommige computers voorzien de USB-poorten aan de voorzijde niet van een toereikende hoeveelheid stroom. Dit kan leiden tot problemen met de verbinding met de modem.
Stap 2. De apparaatverbindingen van de interne modem controleren
Als de modem die wordt gebruikt voor het verbinden met internet, zich in de computer bevindt, dient er slechts één kabel uit het modemapparaat te komen. Controleer of beide uiteinden van de kabel die de modem met de wandaansluiting verbindt goed zijn aangesloten. De kabel is zeer waarschijnlijk aangesloten op een telefoonaansluiting of een kabelaansluiting.
Stap 3: De thuisnetwerkconnectiviteit controleren
Als de computer via een thuisnetwerk verbinding met internet maakt, is het raadzaam om de items in de volgende lijst te controleren, afhankelijk van je situatie.

Methode 4: Andere verbindingsproblemen of netwerkproblemen

Eén mogelijke oorzaak van problemen met de netwerkconnectiviteit is dat het netwerk of de internetverbinding die je gebruikt om online te gaan, problemen ondervindt. Je kunt de volgende stappen voor probleemoplossing gebruiken om dit te testen:
Stap 1. De modem of router opnieuw opstarten
Het kan voorkomen dat de IP-instellingen of de netwerkconfiguratie die je van je internetprovider hebt ontvangen, niet juist zijn of dat deze moeten worden bijgewerkt. Soms is er sprake van problemen met de verbinding tussen de modem en de internetprovider. U moet het apparaat opnieuw opstarten om de instellingen op de modem of router bij te werken. Wanneer u het apparaat opnieuw opstart, wordt er tevens een nieuwe verbinding met de internetprovider tot stand gebracht. Gebruik een van de volgende methoden om de modem opnieuw op te starten, afhankelijk van het type modem dat u gebruikt.

Externe modems

Volg de volgende stappen als u een externe modem opnieuw wilt opstarten:
 1. Koppel de kabel los die de computer of router met de modem verbindt. Dit is mogelijk een USB-kabel of een netwerkkabel.
 2. Schakel de modem uit. Als de modem niet van een aan/uit-schakelaar is voorzien, verwijdert u de voedingskabel uit de achterzijde van de modem of u koppelt deze los van de wandcontactaansluiting.
 3. Wacht een aantal minuten, schakel de modem in, sluit de kabel van de computer of router opnieuw op de modem aan en start vervolgens de computer opnieuw op.
 4. Test de verbinding opnieuw en controleer of u toegang tot internet hebt.
Ga naar stap 2 als er nog steeds sprake is van problemen met de netwerkconnectiviteit.

Interne modems

Als u een interne modem opnieuw wilt opstarten, moet u de computer opnieuw opstarten. Ga naar stap 2 als er nog steeds problemen zijn met de netwerkconnectiviteit na het opnieuw starten van de computer.
Stap 2. De firewall- of routerinstellingen controleren
Als je verbinding met internet maakt via een router, kan er een probleem zijn met de configuratie-instellingen, en moeten deze worden bijgewerkt. Als u wilt vast stellen of een probleem met de netwerkconnectiviteit wordt veroorzaakt door een foutieve configuratie of door een probleem met de router, kunt u de router overslaan en kunt u de computer rechtstreeks op de modem aansluiten.

Waarschuwing Als je je computer rechtstreeks met internet verbindt, is deze mogelijk kwetsbaar voor aanvallen. Zorg ervoor dat er een firewall is geïnstalleerd en dat de firewall op uw computer is ingeschakeld om de computer tegen aanvallen te beschermen. Zie de sectie Windows Firewall voor meer informatie over de Windows-firewall die deel uitmaakt van Windows Vista.

Windows Firewall

Windows Vista omvat firewallsoftware met de naam Windows Firewall. De Windows-firewall is standaard ingeschakeld. Het is echter belangrijk dat u toch controleert of de Windows-firewall is ingeschakeld voordat u op uw computer een verbinding met internet tot stand brengt. Volg de volgende stappen als u wilt controleren of de Windows-firewall is ingeschakeld:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Typ beveiliging in het zoekvak dat rechts boven in de hoek van het Configuratiescherm wordt weergegeven.
 3. Klik in de weergegeven zoekresultaten op het pictogram of de koppeling voor Beveiligingscentrum. In het venster dat wordt geopend, worden vier balken met de namen Firewall, Automatische updates, Beveiliging tegen ongewenste software en Andere beveiligingsinstellingen weergegeven.
 4. Klik met de rechterpijlknop op de balk Firewall om deze uit te vouwen. De uitgevouwen balk wordt op een van de volgende drie wijzen weergegeven:
  1. Als de balk Firewall groen wordt weergegeven, is de firewall ingeschakeld.
  2. Als de balk Firewall rood is, wordt mogelijk het bericht Windows Firewall is uitgeschakeld weergegeven. Klik op de optie Nu inschakelen als je Windows Firewall wilt inschakelen, zodat de balk Firewall in Beveiligingscentrum groen wordt.
  3. Als de balk Firewall rood is en als er in het bericht een probleem wordt beschreven met een firewallprogramma van derden, is het raadzaam om de computer los te koppelen van het netwerk en om vervolgens contact op te nemen met de leverancier van het firewallprogramma voor meer informatie over hoe u het firewallprogramma kunt inschakelen.
Ga naar de volgende websites voor meer informatie over de Windows-firewall in Windows Vista: Test Internet Explorer nadat u de computer rechtstreeks op de modem hebt aangesloten. Als u nu toegang hebt tot websites die daarvoor niet werden weergegeven , moet u contact opnemen met de fabrikant van de router voor hulp bij het configureren van het apparaat. Als je nog steeds geen verbinding krijgt met websites, ga je verder met stap 3.
Stap 3. De hardwarecompatibiliteit controleren
Voor correcte werking van een modem of een netwerkadapter in Windows Vista moet deze compatibel zijn met Windows Vista. Daarnaast moeten er apparaatstuurprogramma's zijn geïnstalleerd die door Windows Vista kunnen worden gebruikt om met het apparaat te communiceren. Als u wilt controleren of de modem of de netwerkadapter die u gebruikt compatibel is met Windows Vista, moet u nagaan welk adaptermodel er in de computer is geïnstalleerd. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start, typ apparaatbeheer in het vak Zoeken starten en druk op ENTER.
 2. Klik in de zoekresultaten op de vermelding Apparaatbeheer.
 3. Vouw de vermelding uit voor het type apparaat waarnaar u zoekt. Vouw bijvoorbeeld Netwerkadapters uit.

  Opmerking Naar welk specifiek type apparaat je moet zoeken, is afhankelijk van de manier waarop deze computer verbinding met internet maakt. Als je bijvoorbeeld draadloos verbinding met internet maakt, moet je zoeken naar een draadloze netwerkadapter en moet je Netwerkadapters uitvouwen.
 4. Noteer de vermeldingen die onder Netwerkadapters worden weergegeven.
 5. Start Internet Explorer op een andere computer.
 6. Typ het volgende opdracht en druk op ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Zoek de netwerkadapter die je hebt genoteerd in stap 4. Uit de informatie in deze website zal blijken of de netwerkadapter wel of niet compatibel is met Windows Vista.
Als u niet kunt bepalen welk type modem of netwerkadapter er in uw computer is geïnstalleerd of als u niet kunt vaststellen of er sprake is van een probleem met het weergegeven apparaat, is het raadzaam om contact op te nemen met de OEM of de hardwareleverancier waarbij u deze adapter hebt aangeschaft.

Voor informatie over de computerfabrikant ga je naar de volgende website:Als het apparaat dat je zoekt, een interne DSL-modem of een interne kabelmodem betreft, is het raadzaam dat je contact opneemt met de internetprovider die de modem beschikbaar heeft gesteld. Problemen waarop u kunt stuiten, zijn mogelijk:
 • De modem of de netwerkadapter ontbreekt in Apparaatbeheer.
 • De modem of de netwerkadapter wordt weergegeven als een Onbekend apparaat, of met een algemene naam zoals Ethernet-adapter of PCI Simple Communications-controller.
 • De modem of de netwerkadapter wordt gemarkeerd met een rode X of een geel uitroepteken.
Als er nog steeds netwerkproblemen zijn nadat je hebt gecontroleerd of de modem of de netwerkadapter compatibel met Windows Vista is en de nieuwste stuurprogramma's voor het apparaat zijn geïnstalleerd, ga je naar stap 4.
Stap 4. Een systeemherstelpunt maken voordat je het Winsock-protocol opnieuw instelt
Belangrijk Voordat je de stappen in de sectie "Winsock-protocol opnieuw instellen" uitvoert, is het raadzaam dat je het hulpprogramma Systeemherstel in Windows Vista gebruikt om een herstelpunt op de computer te maken. U kunt op deze wijze de computer opnieuw instellen op een configuratie die dateert van voor het moment waarop de wijzigingen zijn aangebracht voor het geval dat de desbetreffende wijzigingen nieuwe problemen creëren.

Een herstelpunt voor Systeemherstel maken

Volg de volgende stappen als u met Systeemherstel een herstelpunt wilt maken:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Klik in het taakvenster op de koppeling Systeembeveiliging. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Klik op de knop Maken die rechts onder in het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt weergegeven.
 4. Typ een toepasselijke naam in het vak in dialoogvenster Systeembeveiliging. Typ bijvoorbeeld Computer voorafgaande aan de netwerkwijzigingen en klik vervolgens op Maken.
 5. Zodra het herstelpunt is gemaakt, wordt de volgende melding weergegeven:
  Het herstelpunt is gemaakt.
 6. Klik tweemaal op OK.
Het Winsock-protocol opnieuw instellen


Een andere mogelijke oorzaak van problemen met de netwerkconnectiviteit is een foutieve configuratie of beschadiging van het Winsock-protocol op de computer. Dit protocol wordt door Windows gebruikt om met andere computers te communiceren, evenals voor de toegang tot bronnen op internet, zoals e-mail en websites. Als er sprake is van een probleem met Winsock, heeft Windows Vista geen toegang meer tot internet.

Waarschuwing Programma's die toegang hebben tot internet of die internet controleren, zoals antivirussoftware, firewalls of proxyclients, kunnen negatief worden beïnvloed wanneer je het Winsock-protocol opnieuw instelt. Als er een programma is dat na het volgen van deze stappen niet meer functioneert, moet u het programma mogelijk verwijderen en vervolgens opnieuw installeren om de functionaliteit te herstellen of u moet het programma mogelijk repareren met behulp van het installatieprogramma van de desbetreffende toepassing.

Stel nadat het herstelpunt is gemaakt de configuratie van het Winsock-protocol opnieuw in op de standaardinstellingen.
Volg hiervoor de volgende stappen:
 1. Klik op Start en typ cmd in het vak Zoeken starten.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de vermelding cmd die in de zoekresultaten wordt weergegeven en klik vervolgens op Uitvoeren als beheerder. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 3. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter:
  netsh Winsock reset
  Je ziet dan het volgende bericht:
  De Winsock-catalogus is opnieuw ingesteld. De computer dient opnieuw te worden opgestart om het opnieuw instellen te voltooien.
 4. Start de computer opnieuw op.
Opmerking Als het bericht "Toegang geweigerd" wordt weergegeven in plaats van het bericht dat in stap 3 wordt vermeld, is de opdrachtprompt niet met de juiste rechten geopend. Sluit in dit geval het opdrachtpromptvenster en herhaal de stappen 1 tot en met 3. Zorg ervoor dat je stap 2 op de juiste wijze uitvoert.


Is het probleem opgelost?


Test Internet Explorer opnieuw om te controleren of de problemen met de netwerkconnectiviteit nog steeds optreden. Als er nog steeds sprake is van problemen met de netwerkconnectiviteit, moet u de inhoud van het Hosts-bestand controleren.

De inhoud van het Hosts-bestand verifiëren
Een Hosts-bestand wordt door TCP/IP gebruikt als methode om een specifiek internetadres aan een IP-adres te koppelen. Hoewel dit bestand voor tal van legitieme doelen kan worden gebruikt, kan schadelijke software, zoals ongewenste programma's en spyware, dit bestand gebruiken voor dubieuze doeleinden. Vermeldingen die via schadelijke software in het bestand Hosts worden opgenomen, hebben tot doel om te voorkomen dat je bepaalde websites kunt openen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wordt voorkomen dat u toegang hebt tot de website waarop u uw antivirusdefinities kunt bijwerken of die toegang geeft tot updates. Dit kan ertoe leiden dat de veiligheid van de computer in het geding is. Daarnaast hebt u geen toegang tot hulpprogramma's die u kunt gebruiken om het probleem te verhelpen.

Opmerking In sommige gevallen worden er mogelijk legitieme vermeldingen toegevoegd door systeembeheerders of wellicht heb je de vermeldingen zelf toegevoegd. Als je de naam van een Hosts-bestand wijzigt, werken de koppelingen in het desbetreffende bestand niet meer. Neem contact op met de systeem- of netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als u wilt vaststellen of de problemen met de netwerkconnectiviteit waarvan er sprake is, worden veroorzaakt door vermeldingen in het bestand Hosts, moet u het bestand zoeken en moet u vervolgens de naam van het bestand wijzigen, zodat de vermeldingen in het bestand niet meer worden gebruikt.

Ga als volgt te werk als je het Hosts-bestand zelf wilt terugzetten naar de standaardwaarden:
 1. Klik op Start, typ drivers in het vak Zoeken starten en druk vervolgens op ENTER.
 2. Klik in de zoekresultaten op de vermelding voor drivers. Het pictogram naast drivers is een map.
 3. Er wordt een venster geopend waar in de adresbalk boven aan het scherm Windows > system32 > drivers wordt weergegeven. Dubbelklik op de map etc.
 4. Zoek het Hosts-bestand, klik erop met de rechtermuisknop en klik op Naam wijzigen.
 5. Typ oldhosts en druk op ENTER. Als het volgende foutbericht wordt weergegeven, klik je op Doorgaan:
  U moet deze bewerking bevestigen.
  Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 6. Start de computer opnieuw op, zodat de wijzigingen van kracht worden.
 7. Test Internet Explorer.
Controleer of de configuratie van het Winsock-protocol en het HOSTS-bestand opnieuw is ingesteld. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het Winsock-protocol of het HOSTS-bestand niet opnieuw is ingesteld, kun je contact opnemen met de ondersteuning.