Een e-mailbericht wordt niet weergegeven in het postvak van een gebruiker als het e-mailbericht is verzonden namens de gebruiker door een gemachtigde in Outlook 2003


Beschrijving van het probleem


In Microsoft Office Outlook 2003 wordt een e-mailbericht niet weergegeven in het postvak van een gebruiker als het e-mailbericht is verzonden namens de gebruiker door een gemachtigde.

Stappen voor het oplossen van dit probleem


Hotfix-pakket voor 953803 van toepassing en schakelt u het hotfix-pakket voor dit probleem. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Pakket met hotfixes 953803 toegepast. Voor meer informatie over hoe u dit doet, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

  953803 beschrijving van het hotfix-pakket voor Outlook 2003: 18 juni 2008

 2. Schakel in het hotfix-pakket op de computer van de gemachtigde.

  Wilt u dat we de hotfix voor u activeren, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u de hotfix zelf, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

  Het probleem voor mij oplossen

  De hotfix als automatisch wilt activeren, klikt u op de
  Fix itknop of koppeling. Klik op
  Voerin het
  Dialoogvenster Bestand downloadenin en volg de stappen in de wizard.  Opmerking deze wizard is mogelijk in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

  Opmerking Als u niet de computer gebruikt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische herstelbewerking op een flashstation of een cd opslaan en deze later uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

  Ga vervolgens naar de "is het probleem opgelost?" sectie.

  Het probleem zelf oplossen

  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
  1. Klik op Startthe Start button , typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.
  2. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences
  3. Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op DWORD-waarde.
  4. Typ DelegateSentItemsStyleen druk op ENTER.
  5. Klik met de rechtermuisknop op DelegateSentItemsStyle en klik vervolgens op Wijzigen.
  6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  7. Sluit Register-editor.


 3. Zorg ervoor dat de volgende punten van toepassing zijn:

  • De gemachtigde heeft de machtiging revisor voor het postvak van de manager.
  • De gemachtigde heeft de auteur van machtigingen voor de map Verzonden Items van de manager.
  • Als een extra postbus in Outlook-profiel van de gemachtigde het postvak van de manager toegevoegd.   Opmerking Microsoft Outlook gebruiken voor het instellen van machtigingen voor het postvak van de manager en de map Verzonden Items. Hiervoor aanmelden bij de postbus van de manager met de rechtermuisknop op de map waarvoor u machtigingen wilt configureren en klik vervolgens op Eigenschappen. Schakel vervolgens de juiste machtigingen op het tabblad machtigingen .
Opmerking Deze functie werkt alleen consistenly in de Outlook-modus met cache.

Is het probleem hiermee opgelost?


Controleer of het probleem is opgelost met behulp van een gemachtigde voor het verzenden van een e-mailbericht namens de gebruiker. Als het e-mailbericht in het postvak van de gebruiker wordt weergegeven, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.