Kunt u niet uitschakelen de optie "Geen einddatum" voor afspraken, vergaderverzoeken aanvragen, taken of verzoeken om taken in Outlook 2007

Van toepassing: Microsoft Office Outlook 2007

Beschrijving van het probleem


U maken een nieuwe terugkerende afspraak, vergaderverzoek, taak of taakverzoek in Microsoft Office Outlook 2007. Als u het bereik van het terugkeerpatroon hebt ingesteld, is de optie geen einddatum altijd beschikbaar. U uitschakelen niet de optie geen einddatum voor afspraken, aanvragen, taken of taakverzoeken vergadering.

Opmerking Als u wilt dat het bereik van het terugkeerpatroon, klikt u op Terugkeerpatroon in de groep Opties voor de afspraak, vergaderverzoek, taak of taakverzoek.

Stappen voor het oplossen van dit probleem


U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De hotfix toepassen.

  De hotfix ophalen

  Dit probleem is opgelost in de Outlook 2007 post-Service Pack 1 hotfix-pakket van 24 September 2008. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  957909 beschrijving van het pakket met hotfixes die zijn verschenen na Service Pack 1 voor Outlook 2007: 24 September 2008
 2. De hotfix te activeren.

  Ga naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen" om het automatisch inschakelen van de hotfix. Als u de hotfix zelf, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

  Het probleem voor mij oplossen

  De hotfix als automatisch wilt activeren, klikt u op de
  Fix itknop of koppeling. Klik op
  Voerin het
  Dialoogvenster Bestand downloadenin en volg de stappen in de wizard.  Opmerking deze wizard is mogelijk in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

  Opmerking Als u niet de computer gebruikt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische herstelbewerking op een flashstation of een cd opslaan en deze later uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

  Ga vervolgens naar de "is het probleem opgelost?" sectie.


  Het probleem zelf oplossen

  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
  Schakel de optie geen einddatum voor het terugkerende afspraken, vergaderverzoeken, taken of taakverzoeken nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u deze stappen volgen:
  1. Afsluiten van Outlook 2007.
  2. Start de Register-Editor.
   • Klik op Startin Windows Vista,the Start button , typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.

    User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
   • In Windows XP, klikt u op Start, klik op uitvoeren, typ regedit in het vak openen en klik vervolgens op
    OK.
  3. Zoek en selecteer de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
   Als u beleid wilt gebruiken, selecteert u de volgende registersubsleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
   Opmerking Deze registersleutels uitvoeren dezelfde functie.
  4. Nadat u de sleutel die is opgegeven in stap 3 hebt geselecteerd, wijs Nieuw aan in het menu bewerken en klik vervolgens op DWORD-waarde.
  5. Typ DisableRecurNoEnden druk op ENTER.
  6. Klik met de rechtermuisknop op DisableRecurNoEnden klik vervolgens op wijzigen.
  7. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  8. Klik in het menu bestand op Afsluiten om de Register-Editor af te sluiten.


Is het probleem hiermee opgelost?


Controleer of het de optie geen einddatum is uitgeschakeld. Als de optie geen einddatum is uitgeschakeld, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.

Meer informatie


Nadat u deze hotfix hebt toegepast, en nadat u de optie geen einddatum in Outlook 2007, wordt de optie geen einddatum werkt als volgt uitschakelen:
 • Vraagt de functie als voor bestaande terugkerende afspraken, vergaderverzoeken, taken of taken. De optie geen einddatum is echter niet beschikbaar.
 • Als u de terugkerende afspraak, vergaderverzoek, taak of taakverzoek na meerdere exemplaren of moet eindigen op een bepaalde datum wijzigt, kunt u de optie geen einddatum niet instellen.