Manager van de verdeling in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 mogelijk enkele uren na het opstarten voordat het begint met pakketten

Van toepassing: Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Beschrijving van het probleem


Wanneer u op een site met veel pakketten of distributiepunten System Center Configuration Manager, de Manager distributie onderdeel is mogelijk niet beschikbaar voor verwerking voor enkele uren na het opstarten.

Bovendien zijn de volgende strekking vastgelegd in het logboek voor distributie Manager (Distmgr.log):
SigURL <URL> instellen voor <naam> op <pad DP> SMS_DISTRIBUTION_MANAGER <datum><tijd> DP

Oorzaak


Tijdens het opstarten wordt distributie Manager de handtekening en inhoud pad URL's voor elk pakket op elk distributiepunt. Manager distributie duurt lang om deze activiteit te voltooien. En omdat het pakket verdeling kan niet overweg met distributie Manager voordat deze activiteit is voltooid, duurt lang.

Oplossing


Informatie over het Service Pack

Om dit probleem op te verkrijgen van het meest recente servicepack voor Microsoft System Center Configuration Manager 2007, beschikbaar via de Microsoft-website: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Voor een lijst met problemen die zijn opgelost in dit servicepack, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledgebase:
971348 lijst met hotfixes en updates die zijn opgenomen in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

De hotfix toepassen

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Deze hotfix moet u System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 hebben.

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Distmgr.dll4.0.6221.1114449,46430-Nov-200820:05x86

Opmerking Informatie over het kenmerk is van toepassing op zowel internationaal Client Pack 1 (ICP1) en internationale Client Pack 2 (ICP) 2.


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
Dit probleem oplossen door hotfix 956194 van toepassing op servers van System Center Configuration Manager 2007-site.

Eigenschap DP-controle uitschakelen

Nadat u deze hotfix op een site toepast, kunt u het probleem oplossen door het uitschakelen van DP eigenschap controleren tijdens het opstarten van de Manager van de verdeling.

Als we dit probleem voor u oplossen, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u zou dit probleem zelf oplossen, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossen

U kunt dit probleem automatisch, klikt u op de
Koppeling met Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op
Voerin het
Dialoogvenster Bestand downloadenin en volg de stappen in deze wizard.

Opmerking Deze wizard is er alleen in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet de computer gebruikt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische herstelbewerking op een flashstation of een cd opslaan en deze later uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Nu gaat u naar de "is het probleem opgelost?" sectie.

Het probleem zelf oplossen


Als de eigenschap DP-controle uitschakelen door het register te wijzigen, als volgt te werk:
 1. Zoek de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Components\SMS_DISTRIBUTION_MANAGER
 2. Maak de volgende nieuwe waarde:
  Naam: DoNotVerifyDPPropertiesOnStartUp
  Type: REG_DWORD
  Waarde: 1
  Opmerking Hiermee worden de keuring die verdeling Manager op DP-eigenschappen bij het opstarten wordt uitgevoerd.

  Als het item DoNotVerifyDPPropertiesOnStartUp niet bestaat of als de waarde is ingesteld op 0, wordt distributie Manager DP eigenschappen controleren tijdens het opstarten. Als de waarde van het item DoNotVerifyDPPropertiesOnStartUp is ingesteld op 1, wordt dit gedrag verificatie is uitgeschakeld.

Is het probleem hiermee opgelost?


Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Deze vertraging wordt veroorzaakt door een verificatiestap dat zich voordoet wanneer het onderdeel distributie Manager opnieuw wordt opgestart. Deze hotfix kunt een Configuration Manager-beheerder deze taak uitschakelen.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven